Sản phẩm về "mở về bên phải"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Tủ lạnh Hitachi V660PGV3
Hãng sản xuất: HITACHI / Tổng dung tích: 550 lít / Số cửa: 2 cửa / Kiểu cửa: Mở về bên phải / Công suất (W): 0 / Tính năng: -/ Cấu tạo: Ngăn đá, Đèn bên trong, Ngăn trữ trứng gà/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
15.190.000 ₫
10 mới từ 15.190.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ lạnh
Tủ lạnh Hitachi V660PGV3X
Hãng sản xuất: HITACHI / Tổng dung tích: 510 lít / Số cửa: 2 cửa / Kiểu cửa: Mở về bên phải / Công suất (W): 0 / Tính năng: -/ Cấu tạo: Ngăn đựng rau quả, Ngăn đá, Ngăn đựng chai lọ, Đèn bên trong, Ngăn trữ trứng gà/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
16.440.000 ₫
13 mới từ 16.440.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ lạnh
Tủ lạnh Hitachi VG660PGV3
Hãng sản xuất: HITACHI / Tổng dung tích: 510 lít / Số cửa: 2 cửa / Kiểu cửa: Mở về bên phải / Công suất (W): 0 / Tính năng: -/ Cấu tạo: Ngăn đựng rau quả, Ngăn đá/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
18.450.000 ₫
14 mới từ 18.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ lạnh
Tủ lạnh Hitachi V400PGV3
Hãng sản xuất: HITACHI / Tổng dung tích: 335 lít / Số cửa: 2 cửa / Kiểu cửa: Mở về bên phải / Công suất (W): 0 / Tính năng: -/ Cấu tạo: Ngăn đông lạnh, Ngăn đá, Ngăn điều chỉnh nhiệt độ, Ngăn đựng chai lọ/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.000.000 ₫
11 mới từ 9.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ lạnh
Tủ lạnh Hitachi V440PGV3
Hãng sản xuất: HITACHI / Tổng dung tích: 365 lít / Số cửa: 2 cửa / Kiểu cửa: Mở về bên phải / Công suất (W): 0 / Tính năng: -/ Cấu tạo: Ngăn đá, Ngăn điều chỉnh nhiệt độ, Ngăn đá cách ly/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.400.000 ₫
12 mới từ 9.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ lạnh
Tủ lạnh Hitachi V470PGV3
Hãng sản xuất: HITACHI / Tổng dung tích: 395 lít / Số cửa: 2 cửa / Kiểu cửa: Mở về bên phải / Công suất (W): 0 / Tính năng: -/ Cấu tạo: Ngăn đông lạnh, Ngăn đá, Ngăn điều chỉnh nhiệt độ, Ngăn đá cách ly, Ngăn đựng chai lọ/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.790.000 ₫
16 mới từ 9.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ lạnh
Tủ lạnh Hitachi V540PGV3SLS
Hitachi V 540PGV3SLS. Hãng sản xuất: HITACHI / Tổng dung tích: 450 lít / Số cửa: 2 cửa / Kiểu cửa: Mở về bên phải / Công suất (W): 140 / Tính năng: Tấm cách nhiệt trên nắp, Giữ ẩm, Không đóng tuyết, Tiết kiệm điện, Làm lạnh trực tiếp, Công nghệ Silver Nano/ Cấu tạo: Ngăn đông lạnh, Ngăn đựng rau quả, Ngăn đá, Ngăn đựng chai lọ, Ngăn ướp lạnh, Đèn bên trong, Khay chống tràn, Ngăn trữ trứng gà/ Trọng lượng (kg): 75 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.900.000 ₫
7 mới từ 11.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ lạnh
Tủ lạnh Hitachi V660PGV3SLS
Hitachi V 660PGV3SLS. Hãng sản xuất: HITACHI / Tổng dung tích: 550 lít / Số cửa: 2 cửa / Kiểu cửa: Mở về bên phải / Công suất (W): 160 / Tính năng: Tấm cách nhiệt trên nắp, Giữ ẩm, Không đóng tuyết, Tiết kiệm điện, Làm lạnh trực tiếp, Công nghệ Silver Nano/ Cấu tạo: Ngăn đông lạnh, Ngăn đựng rau quả, Ngăn đá, Ngăn đựng chai lọ, Ngăn ướp lạnh, Đèn bên trong, Khay chống tràn, Ngăn trữ trứng gà/ Trọng lượng (kg): 88 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
15.100.000 ₫
6 mới từ 15.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ lạnh
Tủ lạnh Hitachi VG540PGV3GBK
Hitachi VG 540PGV3GBK. Hãng sản xuất: HITACHI / Tổng dung tích: 450 lít / Số cửa: 2 cửa / Kiểu cửa: Mở về bên phải / Công suất (W): 140 / Tính năng: Tấm cách nhiệt trên nắp, Giữ ẩm, Không đóng tuyết, Tiết kiệm điện, Làm lạnh trực tiếp, Công nghệ Silver Nano/ Cấu tạo: Ngăn đông lạnh, Ngăn đựng rau quả, Ngăn đá, Ngăn đựng chai lọ, Ngăn ướp lạnh, Đèn bên trong, Khay chống tràn, Ngăn trữ trứng gà/ Trọng lượng (kg): 84 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
15.650.000 ₫
12 mới từ 15.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ lạnh
Tủ lạnh Hitachi R-V440PGV3INX
Hitachi R V440PGV3INX. Hãng sản xuất: HITACHI / Tổng dung tích: 365 lít / Số cửa: 2 cửa / Kiểu cửa: Mở về bên phải / Công suất (W): 140 / Tính năng: Tấm cách nhiệt trên nắp, Giữ ẩm, Không đóng tuyết, Tiết kiệm điện, Điều khiển kỹ thuật số, Làm lạnh trực tiếp, Công nghệ Silver Nano/ Cấu tạo: Ngăn đông lạnh, Ngăn đựng rau quả, Ngăn đá, Ngăn đựng chai lọ, Ngăn ướp lạnh, Đèn bên trong, Khay chống tràn, Ngăn trữ trứng gà/ Trọng lượng (kg): 65 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.600.000 ₫
11 mới từ 9.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ lạnh
Tủ lạnh Hitachi VG660PGV3GGR
Hitachi VG 660PGV3GGR. Hãng sản xuất: HITACHI / Tổng dung tích: 550 lít / Số cửa: 2 cửa / Kiểu cửa: Mở về bên phải / Công suất (W): 160 / Tính năng: Tấm cách nhiệt trên nắp, Giữ ẩm, Không đóng tuyết, Tiết kiệm điện, Điều khiển kỹ thuật số, Làm lạnh trực tiếp, Công nghệ Silver Nano/ Cấu tạo: Ngăn đông lạnh, Ngăn đựng rau quả, Ngăn đá, Ngăn đựng chai lọ, Ngăn ướp lạnh, Đèn bên trong, Khay chống tràn, Ngăn trữ trứng gà/ Trọng lượng (kg): 97 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
18.450.000 ₫
10 mới từ 18.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ lạnh
Tủ lạnh Hitachi RH310PGV4SLS
Hitachi RH 310PGV4SLS. Hãng sản xuất: HITACHI / Tổng dung tích: 260 lít / Số cửa: 2 cửa / Kiểu cửa: Mở về bên phải / Công suất (W): 170 / Tính năng: Tấm cách nhiệt trên nắp, Giữ ẩm, Không đóng tuyết, Tiết kiệm điện, Điều khiển kỹ thuật số, Làm lạnh trực tiếp, Công nghệ Silver Nano/ Cấu tạo: Ngăn đông lạnh, Ngăn đựng rau quả, Ngăn đá, Ngăn đựng chai lọ, Ngăn ướp lạnh, Đèn bên trong, Khay chống tràn, Ngăn trữ trứng gà/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
8.200.000 ₫
8 mới từ 8.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ lạnh
Tủ lạnh Hitachi VG660PGV3GBK
Hitachi VG-660PGV3GBK. Hãng sản xuất: HITACHI / Tổng dung tích: 550 lít / Số cửa: 2 cửa / Kiểu cửa: Mở về bên phải / Công suất (W): 160 / Tính năng: Tấm cách nhiệt trên nắp, Giữ ẩm, Không đóng tuyết, Tiết kiệm điện, Điều khiển kỹ thuật số, Làm lạnh trực tiếp, Công nghệ Silver Nano/ Cấu tạo: Ngăn đông lạnh, Ngăn đựng rau quả, Ngăn đá, Ngăn đựng chai lọ, Ngăn ướp lạnh, Đèn bên trong, Khay chống tràn, Ngăn trữ trứng gà/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
18.450.000 ₫
12 mới từ 18.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ lạnh
Tủ lạnh Hitachi R-V470PGV3DSLS
Hitachi R V470PGV3DSLS. Hãng sản xuất: HITACHI / Tổng dung tích: 365 lít / Số cửa: 2 cửa / Kiểu cửa: Mở về bên phải / Công suất (W): 140 / Tính năng: Tấm cách nhiệt trên nắp, Giữ ẩm, Không đóng tuyết, Tiết kiệm điện, Điều khiển kỹ thuật số, Làm lạnh trực tiếp, Công nghệ Silver Nano/ Cấu tạo: Ngăn đông lạnh, Ngăn đựng rau quả, Ngăn đá, Ngăn đựng chai lọ, Ngăn ướp lạnh, Đèn bên trong, Khay chống tràn, Ngăn trữ trứng gà/ Trọng lượng (kg): 75 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.800.000 ₫
12 mới từ 9.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ lạnh
Tủ lạnh Hitachi R-H310PGV4
Hãng sản xuất: HITACHI / Tổng dung tích: 310 lít / Số cửa: 2 cửa / Kiểu cửa: Mở về bên phải / Công suất (W): 160 / Tính năng: Khử mùi, Ion âm, Tiết kiệm điện, Làm lạnh bằng quạt gió/ Cấu tạo: Ngăn đông lạnh, Ngăn đựng rau quả, Ngăn đá, Ngăn đựng thực phẩm tươi sống, Khoang để đồ ăn đã nấu, Ngăn trữ trứng gà/ Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
8.200.000 ₫
9 mới từ 7.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ lạnh
Tủ lạnh Aqua AQR-U205BN
Hãng sản xuất: AQUA / Tổng dung tích: 205 lít / Số cửa: 2 cửa / Kiểu cửa: Mở về bên phải / Công suất (W): 0 / Tính năng: Không dùng CFC, Khử mùi, Ion âm, Không đóng tuyết, Tiết kiệm điện, Khử khuẩn Nano Fresh, Luồng lạnh đa chiều/ Cấu tạo: Ngăn đông lạnh, Ngăn đựng rau quả, Ngăn đá, Ngăn đựng chai lọ, Ngăn đựng thực phẩm tươi sống, Khoang để đồ ăn đã nấu, Khoang để đồ bơ sữa, Đèn bên trong/ Trọng lượng (kg): 39 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.690.000 ₫
10 mới từ 4.690.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ lạnh
Tủ lạnh Aqua AQR-U235BN
Hãng sản xuất: AQUA / Tổng dung tích: 228 lít / Số cửa: 2 cửa / Kiểu cửa: Mở về bên phải / Công suất (W): 0 / Tính năng: Không dùng CFC, Khử mùi, Ion âm, Không đóng tuyết, Tiết kiệm điện, Khử khuẩn Nano Fresh, Luồng lạnh đa chiều, Nano Titanium kép/ Cấu tạo: Ngăn đông lạnh, Ngăn đựng rau quả, Ngăn đá, Ngăn đựng chai lọ, Khoang để đồ ăn đã nấu, Đèn bên trong/ Trọng lượng (kg): 44 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
5.040.000 ₫
12 mới từ 4.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ lạnh
Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3 (GBK)
Hãng sản xuất: HITACHI / Tổng dung tích: 365 lít / Số cửa: 2 cửa / Kiểu cửa: Mở về bên phải / Công suất (W): 1200 / Tính năng: Không đóng tuyết/ Cấu tạo: Ngăn đá, Đèn bên trong/ Trọng lượng (kg): 65 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.700.000 ₫
7 mới từ 11.690.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ lạnh
Tủ lạnh Inverter AQUA AQR-IU346BN
Hãng sản xuất: AQUA / Tổng dung tích: 345 lít / Số cửa: 2 cửa / Kiểu cửa: Mở về bên phải / Công suất (W): 0 / Tính năng: Khử mùi, Giữ ẩm, Không đóng tuyết, Tiết kiệm điện, Điều khiển kỹ thuật số, Khử khuẩn Nano Fresh, Luồng lạnh đa chiều, Làm lạnh trực tiếp, Cửa có chuông báo/ Cấu tạo: Ngăn đông lạnh, Ngăn đựng rau quả, Ngăn đá, Ngăn ướp lạnh, Ngăn trữ trứng gà/ Trọng lượng (kg): 55 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
8.240.000 ₫
6 mới từ 8.240.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ lạnh
Tủ lạnh Inverter AQUA AQR-IP346AB (SD)
Hãng sản xuất: AQUA / Tổng dung tích: 335 lít / Số cửa: 2 cửa / Kiểu cửa: Mở về bên phải / Công suất (W): 0 / Tính năng: Khử mùi, Giữ ẩm, Tiết kiệm điện, Luồng lạnh đa chiều, Làm lạnh trực tiếp/ Cấu tạo: Ngăn đông lạnh, Ngăn đá/ Trọng lượng (kg): 62 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
7.890.000 ₫
6 mới từ 7.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ lạnh

Sản phẩm về "mở về bên phải"