Sản phẩm về "may det thun"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Dây thun sài gòn số 4
Ứng dụng: Làm sợi thêu, Làm chỉ may/ Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Nguyên liệu dệt may
Dây thun sài gòn số 6
Ứng dụng: Làm sợi thêu, Làm chỉ may, Dệt vải, Kéo sợi/ Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Nguyên liệu dệt may
Dây thun sài gòn số 8
Ứng dụng: Làm sợi thêu, Làm chỉ may, Dệt vải, Kéo sợi/ Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Nguyên liệu dệt may
Dây thun sài gòn số 10
Ứng dụng: Làm sợi thêu, Làm chỉ may, Dệt vải, Kéo sợi/ Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Nguyên liệu dệt may
Dây thun sài gòn số 12
Ứng dụng: Dệt vải, Kéo sợi, Làm chỉ may, Làm sợi thêu/ Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Nguyên liệu dệt may
Dây thun chỉ D-315
Ứng dụng: Làm sợi thêu, Làm chỉ may, Dệt vải, Kéo sợi/ Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Nguyên liệu dệt may
Vải thun Visco dẻo Công Ty Dệt Kim Minh Lý ML004
Loại vải: Vải thun / Màu sắc, hoa văn: Nhiều màu / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Vải
Vải thun cá sấu 2 chiều Công ty dệt kim Minh Lý ML001
Loại vải: Vải thun / Màu sắc, hoa văn: Nhiều màu / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Vải
Vải thun cá sấu 4 chiều Công ty dệt kim Minh Lý ML002
Loại vải: Vải thun / Màu sắc, hoa văn: Nhiều màu / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Vải
Vải thun vẩy cá 2 chiều công ty Dệt Kim Minh Lý VC 001
Loại vải: Vải thun / Màu sắc, hoa văn: Nhiều màu / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Vải
Vải thun vẩy cá mập 2 chiều công ty Dệt Kim Minh Lý CM001
Loại vải: Vải thun / Màu sắc, hoa văn: Nhiều màu / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Vải
Vải thun vẩy cá mập 4 chiều công ty Dệt Kim Minh Lý CM001
Loại vải: Vải thun / Màu sắc, hoa văn: Nhiều màu / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Vải
Vải thun trơn Single 2 chiều Công ty Dệt Kim Minh Lý S001
Loại vải: Vải thun / Màu sắc, hoa văn: Nhiều màu / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Vải
Vải thun sọc màu 2 chiều Công ty Dệt May Minh Lý SM001
Loại vải: Vải thun / Màu sắc, hoa văn: Nhiều màu / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Vải
Vải thun sọc màu 4 chiều Công ty Dệt May Minh Lý SM002
Loại vải: Vải thun / Màu sắc, hoa văn: Nhiều màu / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Vải
Vải thun sọc màu 2 chiều Công Ty Dệt May Minh Lý SM2001
Loại vải: Vải thun / Màu sắc, hoa văn: Nhiều màu / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Vải
Vải thu sọc màu 4 chiều Công Ty Dệt May Minh Lý SM4002
Loại vải: Vải thun / Màu sắc, hoa văn: Nhiều màu / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Vải
Vải thun nhám 2 chiều Công Ty Dệt May Minh Lý N001
Loại vải: Vải thun / Màu sắc, hoa văn: Nhiều màu / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Vải
Vải thun dập 4 chiều Công Ty Dệt May Minh Lý V-196
Loại vải: Vải thun / Màu sắc, hoa văn: Nhiều màu / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Vải
Vải thun Visco dẻo 4 chiều Công Ty Dệt Kim Minh Lý V-217
Loại vải: Vải thun / Màu sắc, hoa văn: Nhiều màu / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Vải

Sản phẩm về "may det thun"