Sản phẩm về "metrologic"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Symbol LS 2208 ( LS2208-SR20007R-UR )
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét (scans/giây): 100 / Chiều rộng tia quét (mm): 150 / Khoảng cách đọc (mm): 430 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 0 / Độ phân giải (pixels): - / Bàn phím (nút): 0 / Kết nối: USB, RS-232, / Nguồn điện sử dụng: 5 VDC ±10%, / Trọng lượng (kg): 0.14 /
0
1.809.000 ₫
24 mới từ 1.809.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho
Symbol LS 2208 ( LS2208-SR20007R )
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét (scans/giây): 100 / Chiều rộng tia quét (mm): 150 / Khoảng cách đọc (mm): 430 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 0 / Độ phân giải (pixels): - / Bàn phím (nút): 0 / Kết nối: -, / Nguồn điện sử dụng: 5 VDC ±10%, / Trọng lượng (kg): 0.14 /
0
1.940.000 ₫
22 mới từ 1.810.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho
Symbol LS 2208 ( LS2208-SR20001R )
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét (scans/giây): 100 / Chiều rộng tia quét (mm): 150 / Khoảng cách đọc (mm): 430 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 0 / Độ phân giải (pixels): - / Bàn phím (nút): 0 / Kết nối: -, / Nguồn điện sử dụng: 5 VDC ±10%, / Trọng lượng (kg): 0.14 /
0
1.940.000 ₫
18 mới từ 1.810.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho
Metrologic MS5145
Hãng sản xuất: ZEBEX / Tốc độ quét: 72± 2 dòng quét / giây / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X, / Trọng lượng: 0 / Xuất xứ: - /
0
1.579.000 ₫
19 mới từ 1.399.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Honeywell/Metrologic MK 5145
Hãng sản xuất: Honeywell - Metrologic / Tốc độ quét: 72 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X/ Trọng lượng (g): 97 / Xuất xứ: - /
0
1.600.000 ₫
12 mới từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Metrologic MS3780 Fusion
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 1333 scan/s / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X, / Trọng lượng: 195 / Xuất xứ: - /
4
4.378.000 ₫
23 mới từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic MS1690
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 72± 2 dòng quét / giây / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, PC keyboard , / Trọng lượng: 225 / Xuất xứ: - /
0
6.500.000 ₫
15 mới từ 6.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic MS7625
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 2000 scan/s / Số tia quét: 20 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X, / Trọng lượng: 288 / Xuất xứ: - /
0
7.680.000 ₫
13 mới từ 7.679.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Metrologic MS1890
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232, IBM 468X/469X/ Trọng lượng (g): 284 / Xuất xứ: - /
0
10.440.000 ₫
8 mới từ 10.440.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic MS-3780
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 1333 scan/s / Số tia quét: 20 / Cổng kết nối: USB, PS/2, / Trọng lượng (g): 195 / Xuất xứ: - /
0
4.499.000 ₫
21 mới từ 4.498.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Datalogic PSC Powerscan LR
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 37 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
4
13.230.000 ₫
8 mới từ 13.230.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Honeywell/Metrologic MK-3780
Hãng sản xuất: Honeywell - Metrologic / Tốc độ quét: 1333 scan/s / Số tia quét: 20 / Cổng kết nối: USB, PS/2/ Trọng lượng (g): 195 / Xuất xứ: - /
5
4.789.000 ₫
14 mới từ 4.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic Optimus SQ
Hãng sản xuất: DATALOGIC / Tốc độ quét (scans/giây): 0 / Chiều rộng tia quét (mm): 0 / Khoảng cách đọc (mm): 0 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 0 / Độ phân giải (pixels): - / Bàn phím (nút): 0 / Kết nối: USB, RS-232/ Nguồn điện sử dụng: -/ Trọng lượng (kg): 0 /
0
14.680.000 ₫
6 mới từ 14.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho
Honey Well Metrologic 1202G
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
5
5.099.000 ₫
19 mới từ 4.495.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Honeywell Metrologic 7120
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
5
3.500.000 ₫
19 mới từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS -1300G
Hãng sản xuất: Honeywell - Metrologic / Tốc độ quét: 72 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X/ Trọng lượng (g): 97 / Xuất xứ: - /
0
2.399.000 ₫
24 mới từ 2.349.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-1250g
Hãng sản xuất: - / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: PS/2/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
4,5
1.700.000 ₫
27 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch hai chiều 2D Honeywell MS1900GHD Xeon
Hãng sản xuất: Honeywell - Metrologic / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
5
3.849.000 ₫
13 mới từ 3.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch hai chiều 2D Honeywell MS1900GSR Xeon
Hãng sản xuất: Honeywell - Metrologic / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
5
3.639.000 ₫
14 mới từ 3.639.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS7120 (Đen)
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 20 / Cổng kết nối: USB, RS232, WEDGE/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.900.000 ₫
8 mới từ 3.540.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch

Sản phẩm về "metrologic"