Sản phẩm về "metrologic"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Metrologic OptimusPDA SP5700
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét (scans/giây): 0 / Chiều rộng tia quét (mm): 0 / Khoảng cách đọc (mm): 0 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 128 / Độ phân giải (pixels): - / Bàn phím (nút): 0 / Kết nối: Bluetooth, RS-232, IrDA (Hồng ngoại), / Nguồn điện sử dụng: -, / Trọng lượng (kg): 2.4 /
0
27.182.000 ₫
4 mới từ 27.182.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho
Metrologic OptimusS - SP5500
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét (scans/giây): 100 / Chiều rộng tia quét (mm): 290 / Khoảng cách đọc (mm): 0 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 2 / Độ phân giải (pixels): - / Bàn phím (nút): 0 / Kết nối: Bluetooth, / Nguồn điện sử dụng: Pin Li-ion, / Trọng lượng (kg): 1.4 /
0
9.600.000 ₫
3 mới từ 9.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho
Metrologic OptimusR - SP5600
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét (scans/giây): 42 / Chiều rộng tia quét (mm): 305 / Khoảng cách đọc (mm): 0 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 8 / Độ phân giải (pixels): - / Bàn phím (nút): 0 / Kết nối: -, / Nguồn điện sử dụng: -, / Trọng lượng (kg): 300 /
0
9.091.000 ₫
4 mới từ 9.091.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho
Metrologic MS5145
Hãng sản xuất: ZEBEX / Tốc độ quét: 72± 2 dòng quét / giây / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X, / Trọng lượng: 0 / Xuất xứ: - /
0
1.450.000 ₫
14 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Honeywell/Metrologic MK 5145
Hãng sản xuất: Honeywell - Metrologic / Tốc độ quét: 72 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X/ Trọng lượng (g): 97 / Xuất xứ: - /
0
1.450.000 ₫
10 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic MS9541
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 72± 2 dòng quét / giây / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, PC keyboard , / Trọng lượng: 45 / Xuất xứ: - /
0
2.870.000 ₫
8 mới từ 2.870.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Metrologic MS3780 Fusion
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 1333 scan/s / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X, / Trọng lượng: 195 / Xuất xứ: - /
4
4.250.000 ₫
17 mới từ 4.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic MS9535
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 72± 2 dòng quét / giây / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , Bluetooth, / Trọng lượng (g): 149 / Xuất xứ: - /
0
8.132.000 ₫
8 mới từ 8.132.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch METROLOGIC MS6720
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 72 scan/s / Số tia quét: 20 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X/ Trọng lượng (g): 380 / Xuất xứ: - /
0
6.700.000 ₫
9 mới từ 6.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic MS1690
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 72± 2 dòng quét / giây / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, PC keyboard , / Trọng lượng: 225 / Xuất xứ: - /
0
6.500.000 ₫
13 mới từ 6.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic MS7625
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 2000 scan/s / Số tia quét: 20 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X, / Trọng lượng: 288 / Xuất xứ: - /
0
7.680.000 ₫
10 mới từ 7.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Metrologic MS1890
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232, IBM 468X/469X/ Trọng lượng (g): 284 / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic MS-3780
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 1333 scan/s / Số tia quét: 20 / Cổng kết nối: USB, PS/2, / Trọng lượng (g): 195 / Xuất xứ: - /
0
4.250.000 ₫
19 mới từ 4.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Honeywell/Metrologic MK-3780
Hãng sản xuất: Honeywell - Metrologic / Tốc độ quét: 1333 scan/s / Số tia quét: 20 / Cổng kết nối: USB, PS/2/ Trọng lượng (g): 195 / Xuất xứ: - /
4,7
4.250.000 ₫
12 mới từ 4.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic Optimus SQ
Hãng sản xuất: DATALOGIC / Tốc độ quét (scans/giây): 0 / Chiều rộng tia quét (mm): 0 / Khoảng cách đọc (mm): 0 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 0 / Độ phân giải (pixels): - / Bàn phím (nút): 0 / Kết nối: USB, RS-232/ Nguồn điện sử dụng: -/ Trọng lượng (kg): 0 /
0
14.680.000 ₫
3 mới từ 14.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho
Honey Well Metrologic 1202G
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
5
4.495.000 ₫
16 mới từ 4.495.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Honeywell Metrologic 7120
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
5
3.190.000 ₫
16 mới từ 3.190.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS -1300G
Hãng sản xuất: Honeywell - Metrologic / Tốc độ quét: 72 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X/ Trọng lượng (g): 97 / Xuất xứ: - /
0
2.350.000 ₫
19 mới từ 2.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-1250g
Hãng sản xuất: - / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: PS/2/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
4,7
1.690.000 ₫
21 mới từ 1.690.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS7120 (Đen)
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 20 / Cổng kết nối: USB, RS232, WEDGE/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.550.000 ₫
6 mới từ 3.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch

Sản phẩm về "metrologic"