Sản phẩm về "metrologic"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Symbol LS 2208 ( LS2208-SR20001R )
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét (scans/giây): 100 / Chiều rộng tia quét (mm): 150 / Khoảng cách đọc (mm): 430 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 0 / Độ phân giải (pixels): - / Bàn phím (nút): 0 / Kết nối: -, / Nguồn điện sử dụng: 5 VDC ±10%, / Trọng lượng (kg): 0.14 /
0
2.075.000 ₫
11 mới từ 1.810.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho
Metrologic MS5145
Hãng sản xuất: ZEBEX / Tốc độ quét: 72± 2 dòng quét / giây / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X, / Trọng lượng: 0 / Xuất xứ: - /
0
1.400.000 ₫
19 mới từ 1.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Honeywell/Metrologic MK 5145
Hãng sản xuất: Honeywell - Metrologic / Tốc độ quét: 72 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X/ Trọng lượng (g): 97 / Xuất xứ: - /
0
1.550.000 ₫
9 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic MS9541
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 72± 2 dòng quét / giây / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, PC keyboard , / Trọng lượng: 45 / Xuất xứ: - /
0
2.680.000 ₫
9 mới từ 2.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic MS3580
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 300 scan/s / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X, / Trọng lượng: 170 / Xuất xứ: - /
0
6.540.000 ₫
9 mới từ 5.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic MS1690
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 72± 2 dòng quét / giây / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, PC keyboard , / Trọng lượng: 225 / Xuất xứ: - /
0
8.550.000 ₫
11 mới từ 7.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic MS7625
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 2000 scan/s / Số tia quét: 20 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X, / Trọng lượng: 288 / Xuất xứ: - /
0
7.690.000 ₫
12 mới từ 7.690.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic MS2020 Stratos
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 6000 RPM / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: RS232, / Trọng lượng: 0 / Xuất xứ: - /
0
22.300.000 ₫
10 mới từ 20.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic MS7120
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 1120 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X, / Trọng lượng: 0 / Xuất xứ: - /
5
3.750.000 ₫
16 mới từ 3.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic MS-3780
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 1333 scan/s / Số tia quét: 20 / Cổng kết nối: USB, PS/2, / Trọng lượng (g): 195 / Xuất xứ: - /
0
4.670.000 ₫
17 mới từ 4.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic MS-2022
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 6000 scan/s / Số tia quét: 6 / Cổng kết nối: USB, / Trọng lượng (g): 6800 / Xuất xứ: - /
0
18.800.000 ₫
11 mới từ 18.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Datalogic PSC Powerscan LR
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 37 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
13.230.000 ₫
6 mới từ 13.230.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic MS-9591
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: China /
0
2.950.000 ₫
15 mới từ 2.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Honey Well Metrologic 1202G
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
5
5.100.000 ₫
14 mới từ 4.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Honey Well Metrologic Xenon 1900SR
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.550.000 ₫
17 mới từ 3.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS -1300G
Hãng sản xuất: Honeywell - Metrologic / Tốc độ quét: 72 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X/ Trọng lượng (g): 97 / Xuất xứ: - /
0
2.400.000 ₫
15 mới từ 2.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-1250g
Hãng sản xuất: - / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: PS/2/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
5
1.785.000 ₫
23 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Honeywell MS7180 OrbitCG
Hãng sản xuất: Honeywell - Metrologic / Tốc độ quét: 1120 scan/s / Số tia quét: 20 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
7.800.000 ₫
6 mới từ 7.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch hai chiều 2D Honeywell MS1900GHD Xeon
Hãng sản xuất: Honeywell - Metrologic / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
5
3.550.000 ₫
14 mới từ 3.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Honeywell Voyager 1400G
Hãng sản xuất: Honeywell - Metrologic / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X/ Trọng lượng (g): 119 / Xuất xứ: - /
0
3.189.000 ₫
13 mới từ 3.189.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch

Sản phẩm về "metrologic"