Sản phẩm về "metrologic"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Metrologic MS5145
Hãng sản xuất: ZEBEX / Tốc độ quét: 72± 2 dòng quét / giây / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X, / Trọng lượng: 0 / Xuất xứ: - /
0
1.550.000 ₫
22 mới từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic MS3580
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 300 scan/s / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X, / Trọng lượng: 170 / Xuất xứ: - /
0
5.490.000 ₫
11 mới từ 5.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Metrologic MS3780 Fusion
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 1333 scan/s / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X, / Trọng lượng: 195 / Xuất xứ: - /
0
4.379.000 ₫
27 mới từ 4.378.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch METROLOGIC MS6720
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 72 scan/s / Số tia quét: 20 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X/ Trọng lượng (g): 380 / Xuất xứ: - /
0
6.700.000 ₫
8 mới từ 6.690.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic MS1690
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 72± 2 dòng quét / giây / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, PC keyboard , / Trọng lượng: 225 / Xuất xứ: - /
0
6.500.000 ₫
15 mới từ 6.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic MS7625
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 2000 scan/s / Số tia quét: 20 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X, / Trọng lượng: 288 / Xuất xứ: - /
0
7.680.000 ₫
14 mới từ 7.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic MS7820
MS-7820. Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 1800 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X, / Trọng lượng (g): 700 / Xuất xứ: America /
0
6.120.000 ₫
25 mới từ 6.090.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Metrologic MS7120
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 1120 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X, / Trọng lượng: 0 / Xuất xứ: - /
5
3.700.000 ₫
18 mới từ 3.699.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Metrologic MS1890
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232, IBM 468X/469X/ Trọng lượng (g): 284 / Xuất xứ: - /
0
10.450.000 ₫
5 mới từ 10.440.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Honeywell/Metrologic MK9590
MK9590, MK 9590. Hãng sản xuất: Honeywell - Metrologic / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 80 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard / Trọng lượng (g): 150 / Xuất xứ: - /
0
2.360.000 ₫
6 mới từ 2.040.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Honeywell/Metrologic MK-3780
Hãng sản xuất: Honeywell - Metrologic / Tốc độ quét: 1333 scan/s / Số tia quét: 20 / Cổng kết nối: USB, PS/2/ Trọng lượng (g): 195 / Xuất xứ: - /
5
4.100.000 ₫
12 mới từ 4.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Honey Well Metrologic 1202G
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
5
5.650.000 ₫
19 mới từ 5.099.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Honey Well Metrologic MS-1690
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 225 / Xuất xứ: - /
0
8.720.000 ₫
7 mới từ 7.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Honey Well Metrologic Xenon 1900SR
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.935.000 ₫
23 mới từ 3.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Honeywell Metrologic 7120
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
5
3.620.000 ₫
28 mới từ 3.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS -1300G
Hãng sản xuất: Honeywell - Metrologic / Tốc độ quét: 72 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X/ Trọng lượng (g): 97 / Xuất xứ: - /
0
2.450.000 ₫
23 mới từ 2.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-1250g
Hãng sản xuất: - / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: PS/2/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
5
1.700.000 ₫
31 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch hai chiều 2D Honeywell MS1900GHD Xeon
Hãng sản xuất: Honeywell - Metrologic / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
5
3.600.000 ₫
17 mới từ 3.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Máy đọc mã vạch hai chiều 2D Honeywell MS1900GSR Xeon
Hãng sản xuất: Honeywell - Metrologic / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
5
3.935.000 ₫
16 mới từ 3.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch
Honeywell Voyager 1400G
Hãng sản xuất: Honeywell - Metrologic / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X/ Trọng lượng (g): 119 / Xuất xứ: - /
0
3.190.000 ₫
13 mới từ 2.995.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đọc mã vạch

Sản phẩm về "metrologic"