Sản phẩm về "micro hát karaoke"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Microphone TOA DM-1100
Hãng sản xuất: TOA / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 155 /
4
451.000 ₫
20 mới từ 299.900 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure  242
Hãng sản xuất: SHURE / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
1.084.900 ₫
7 mới từ 1.084.900 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shupu SM-VC204
SM-VC204, SMVC204. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 80 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.049.800 ₫
5 mới từ 2.049.800 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Toa EM-800
Hãng sản xuất: TOA / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): 35 dB / Trở kháng (Ohms): 120 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 135 / Xuất xứ: - /
0
4.000.000 ₫
17 mới từ 1.499.900 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone TOA WM-5220
Hãng sản xuất: TOA / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 125 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.640.000 ₫
16 mới từ 2.328.700 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Guinness MU-980i
MU-980i, MU980i. Hãng sản xuất: GUINNESS / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.800.000 ₫
13 mới từ 3.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UGX9
UGX9. Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.580.000 ₫
29 mới từ 2.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Micro cài áo không dây Takstar TS-331B /TS-331 (micro cài áo không dây)
Hãng sản xuất: TAKSTAR / Loại: Micro cài áo / Độ nhạy (dB): 80 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
459.900 ₫
6 mới từ 459.900 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shuboss SM-3000
Hãng sản xuất: SHUBOSS / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
550.000 ₫
7 mới từ 550.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Micro Shure UG3
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.950.000 ₫
6 mới từ 2.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone AKG P3S
Hãng sản xuất: AKG / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): 144 dB / Trở kháng (Ohms): 2000 / Chất liệu: Cardioid / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.300.000 ₫
10 mới từ 1.231.340 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Jabra 410
Hãng sản xuất: JABRA / Loại: Micro thu âm / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.500.000 ₫
8 mới từ 4.060.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure KLX4
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.900.000 ₫
7 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure Beta 89
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.650.000 ₫
9 mới từ 1.480.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Micro Arirang 3.6B có dây
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
95.000 ₫
7 mới từ 95.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Panasonic EM-2800A
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại: Micro thu âm / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Hợp kim / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
800.000 ₫
10 mới từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Sennheiser DL-338
Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: ĐỨC /
0
1.300.000 ₫
11 mới từ 1.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UR24D
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
4.100.000 ₫
7 mới từ 4.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Sennheiser EW122 G2
Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro cài áo / Độ nhạy (dB): 110 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa, hợp kim / Trọng lượng (g): 1100 / Xuất xứ: - /
0
2.680.000 ₫
6 mới từ 2.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone UHF Novadi 2700H
Hãng sản xuất: NOVADI / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 98 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.650.000 ₫
4 mới từ 1.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone

Sản phẩm về "micro hát karaoke"