Sản phẩm về "micro hát karaoke"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
MICRO SHURE UT4
Hãng sản xuất: SHURE / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
860.000 ₫
8 mới từ 859.900 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
SHURE LX88-III Dynamic Wireless System
Hãng sản xuất: SHURE / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 5700 /
4
1.050.000 ₫
15 mới từ 1.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shure Beta 58A I
Hãng sản xuất: SHURE / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 278 /
0
490.000 ₫
10 mới từ 484.700 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UR4D
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2
2.600.000 ₫
26 mới từ 2.399.900 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu SM-UT428
SM-UT428, SMUT428. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.980.000 ₫
7 mới từ 1.899.900 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
SHURE 565SD
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 94 dB / Trở kháng (Ohms): 150 / Chất liệu: Neodymium / Trọng lượng (g): 298 / Xuất xứ: - /
0
1.900.000 ₫
12 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shure SLX4
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 105 dB / Trở kháng (Ohms): 200 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 816 / Xuất xứ: - /
0
2.000.000 ₫
17 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shure PGX24/BETA 58
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 105 dB / Trở kháng (Ohms): 20 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 327 / Xuất xứ: - /
0
1.550.000 ₫
14 mới từ 850.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Toa ST-800
Hãng sản xuất: TOA / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 715 / Xuất xứ: - /
0
1.500.000 ₫
17 mới từ 1.299.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UGX6
UGX6. Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.900.000 ₫
14 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Philips DK-390
Hãng sản xuất: PHILIPS / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
300.000 ₫
7 mới từ 300.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UGX7
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Mỹ /
5
2.500.000 ₫
10 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UGX8
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 80 dB / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.500.000 ₫
31 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Sunrise SM-3000
Hãng sản xuất: SUNRISE / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
740.000 ₫
7 mới từ 490.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Sennheiser SKM-5200 G5
Sennheiser SKM5200, SKM5200 G5. Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
0
4.650.000 ₫
5 mới từ 4.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UT-2458
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 700 / Xuất xứ: - /
0
800.000 ₫
5 mới từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure PGX14
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro cài áo / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.500.000 ₫
5 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Novadi UHF NVD 3600U
Hãng sản xuất: NOVADI / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 105 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
2.900.000 ₫
12 mới từ 2.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Sennheiser DL-338
Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: ĐỨC /
0
900.000 ₫
11 mới từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shure U990
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: - / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.450.000 ₫
5 mới từ 2.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone

Sản phẩm về "micro hát karaoke"