Sản phẩm về "micro hát karaoke"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
MICRO SHURE UT4
Hãng sản xuất: SHURE / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
900.000 ₫
10 mới từ 859.900 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Micro E845S
Trở kháng (Ohms): 350 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 330 /
0
500.000 ₫
5 mới từ 500.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shure 89c
Hãng sản xuất: SHURE / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
1.550.000 ₫
12 mới từ 1.099.900 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
TOA WM-4210
WM-4210. Hãng sản xuất: TOA / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 250 /
0
2.199.000 ₫
15 mới từ 1.999.900 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shure U4D
U4D. Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.550.000 ₫
12 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu EDM-6800
EDM-6800, EDM6800. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.980.000 ₫
12 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shure SM288
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Neodymium / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1
600.000 ₫
12 mới từ 480.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
TOA WM-4300
Hãng sản xuất: TOA / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 120 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 150 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.899.000 ₫
11 mới từ 1.880.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UGX7
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Mỹ /
5
2.645.000 ₫
14 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Sennheiser EW545 G2
Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 80 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 3800 / Xuất xứ: - /
0
4.300.000 ₫
4 mới từ 4.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Guinness MU-890i
MU-890i. Hãng sản xuất: GUINNESS / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
3.400.000 ₫
9 mới từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Takstar TS-6720
Hãng sản xuất: TAKSTAR / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): 80 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.400.000 ₫
5 mới từ 2.190.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UGX-10
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 60 dB / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: Cardioid / Trọng lượng (g): 35 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.800.000 ₫
15 mới từ 2.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Wharfedale DM-2.0
Hãng sản xuất: WHARFEDALE / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): 135 dB / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 310 / Xuất xứ: - /
0
480.000 ₫
6 mới từ 480.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Sennheiser EW-122G2
Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 110 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 160 / Xuất xứ: - /
0
2.949.000 ₫
8 mới từ 2.949.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Viet KTV VK406B
Hãng sản xuất: VIET KTV / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 100 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.890.000 ₫
12 mới từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Bose 88
Hãng sản xuất: BOSE / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Hợp kim / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.260.000 ₫
7 mới từ 430.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Guinness BG-57
Hãng sản xuất: GUINNESS / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): 74 dB / Trở kháng (Ohms): 300 / Chất liệu: Cardioid / Trọng lượng (g): 1000 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
670.000 ₫
8 mới từ 650.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
PartyHouse K-100
Hãng sản xuất: - / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): 100 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 2200 / Xuất xứ: - /
0
5.790.000 ₫
4 mới từ 5.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UR4DS
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
3.200.000 ₫
8 mới từ 2.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone

Sản phẩm về "micro hát karaoke"