Sản phẩm về "micro hát karaoke"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
TOA DM-1500
Hãng sản xuất: TOA / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 280 /
0
3.400.000 VNĐ
25 mới từ 2.249.900 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Arirang WMU 3600
Hãng sản xuất: ARIRANG / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 0 /
0
4.900.000 VNĐ
15 mới từ 1.899.900 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure 89c
Hãng sản xuất: SHURE / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
1.270.000 VNĐ
12 mới từ 1.099.800 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Paramax PRO-8000
Hãng sản xuất: PARAMAX / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
2.349.000 VNĐ
23 mới từ 1.948.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
TOA DM-1600
DM-1600. Hãng sản xuất: TOA / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
5.441.625 VNĐ
23 mới từ 3.929.200 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure U4D
U4D. Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.600.000 VNĐ
18 mới từ 2.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure SM 58A
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
180.000 VNĐ
18 mới từ 179.800 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Sennheiser e 845
Sennheiser e845, e845. Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 350 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 330 / Xuất xứ: - /
0
500.000 VNĐ
15 mới từ 480.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Guinness MU-980i
MU-980i, MU980i. Hãng sản xuất: GUINNESS / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.783.000 VNĐ
24 mới từ 3.499.700 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UGX4
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
0
1.900.000 VNĐ
16 mới từ 1.550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Bosch MW1-LMC
MW1-LMC, MW1LMC. Hãng sản xuất: BOSCH / Loại: Micro cài áo / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 2200 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
815.000 VNĐ
14 mới từ 200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Micro Shure UG4
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.850.000 VNĐ
14 mới từ 2.740.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Guinness MU-890i
MU-890i. Hãng sản xuất: GUINNESS / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
3.550.000 VNĐ
13 mới từ 3.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UR4S
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 94 dB / Trở kháng (Ohms): 4 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.900.000 VNĐ
18 mới từ 2.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Hyundai HY-M11
Hãng sản xuất: HUYNDAI / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
73.000 VNĐ
6 mới từ 73.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
AKG WMS40 MINI2
Hãng sản xuất: AKG / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 105 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.950.000 VNĐ
21 mới từ 4.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Ceer CE-820
Hãng sản xuất: CEER / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 200 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.800.000 VNĐ
4 mới từ 1.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure DL-868
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
727.500 VNĐ
13 mới từ 720.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Paramax PRO-8000 mới 2014
Hãng sản xuất: PARAMAX / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Hợp kim / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
3.000.000 VNĐ
6 mới từ 3.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UR24D
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
5.800.000 VNĐ
3 mới từ 5.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone

Sản phẩm về "micro hát karaoke"