Sản phẩm về "micro hát karaoke"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Micro Shure SM58
Hãng sản xuất: SHURE / Trở kháng (Ohms): 150 / Chất liệu: Neodymium / Trọng lượng (g): 298 /
5
195.000 VNĐ
33 mới từ 139.800 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Paramax PRO-999
PRO-999. Hãng sản xuất: PARAMAX / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
500.000 VNĐ
14 mới từ 229.900 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
California PRO-168K
PRO-168K. Hãng sản xuất: CALIFORNIA / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): 74 dB / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
140.000 VNĐ
15 mới từ 80.800 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Sennheiser e 845
Sennheiser e845, e845. Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 350 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 330 / Xuất xứ: - /
0
500.000 VNĐ
12 mới từ 480.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu SM-8000
Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): 73 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 315 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
250.000 VNĐ
16 mới từ 188.800 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu SM-8300
Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Neodymium / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
270.000 VNĐ
10 mới từ 264.700 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu SM-UT428
SM-UT428, SMUT428. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.980.000 VNĐ
11 mới từ 1.899.900 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure SH-900
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.100.000 VNĐ
8 mới từ 899.700 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
AKG Perception400
Hãng sản xuất: AKG / Loại: Micro thu âm / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4
7.440.000 VNĐ
6 mới từ 7.399.900 VNĐ
1 cũ từ 5.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Toa ST-800
Hãng sản xuất: TOA / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 715 / Xuất xứ: - /
0
1.633.000 VNĐ
22 mới từ 1.300.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Arirang WMU 333
Hãng sản xuất: ARIRANG / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.900.000 VNĐ
7 mới từ 3.199.900 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UGX9
UGX9. Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.600.000 VNĐ
26 mới từ 2.570.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UGX3
UGX3. Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.650.000 VNĐ
10 mới từ 1.580.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Micro Shure UG2
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 4 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.640.000 VNĐ
12 mới từ 2.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Micro Shure UG4
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.750.000 VNĐ
10 mới từ 2.740.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
AKG WMS40 MINI2
Hãng sản xuất: AKG / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 105 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.900.000 VNĐ
17 mới từ 4.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure Beta 89
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.480.000 VNĐ
12 mới từ 1.250.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure DL-868
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
900.000 VNĐ
10 mới từ 460.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Guinness MU-1200
Hãng sản xuất: GUINNESS / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
1.800.000 VNĐ
10 mới từ 1.750.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Đế micro JTS ST-5050i
Hãng sản xuất: JTS / Loại: - / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa, hợp kim / Trọng lượng (g): 820 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
812.000 VNĐ
5 mới từ 812.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone

Sản phẩm về "micro hát karaoke"