Sản phẩm về "micro hát karaoke"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Microphone Shupu SM-959
Hãng sản xuất: SHUPU / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 270 /
2
250.000 ₫
23 mới từ 230.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone TOA DM-1300
Hãng sản xuất: TOA / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 254 /
0
1.490.000 ₫
24 mới từ 1.199.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure KSM9
Hãng sản xuất: SHURE / Trở kháng (Ohms): 150 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 0 /
0
750.000 ₫
8 mới từ 750.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Arirang WMU 3600
Hãng sản xuất: ARIRANG / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 0 /
0
6.190.000 ₫
13 mới từ 4.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UR4D
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2
2.600.000 ₫
18 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UGX9
UGX9. Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
4
2.450.000 ₫
40 mới từ 2.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Guinness BG-58S
Hãng sản xuất: GUINNESS / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): 73 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Cardioid / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
750.000 ₫
8 mới từ 700.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure PGX-242
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.400.000 ₫
15 mới từ 1.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone BMB NKN-300
Hãng sản xuất: BMB / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): 130 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 390 / Xuất xứ: - /
0
929.050 ₫
6 mới từ 929.050 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shuboss SM-3000
Hãng sản xuất: SHUBOSS / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
5
490.000 ₫
10 mới từ 490.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure Beta 89
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.400.000 ₫
13 mới từ 1.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Sennheiser E838
Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 350 / Chất liệu: Nhựa, hợp kim / Trọng lượng (g): 330 / Xuất xứ: - /
0
400.000 ₫
8 mới từ 400.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Viet KTV VK406A
Hãng sản xuất: VIET KTV / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 100 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Hợp kim / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
3.850.000 ₫
13 mới từ 3.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UGX9II
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Neodymium / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
0
2.300.000 ₫
20 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure U830
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.250.000 ₫
16 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Music Wave SN-900i
Hãng sản xuất: MUSIC WAVE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Hợp kim aluminum kẽm / Trọng lượng (g): 330 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
5.550.000 ₫
5 mới từ 5.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Micro Karaoke Sennheiser e868 ll-s
Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): 105 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Hợp kim / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: ĐỨC /
0
520.000 ₫
4 mới từ 500.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Music Wave HS-2500i
Hãng sản xuất: MUSIC WAVE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 4500 / Xuất xứ: Mỹ /
0
5.499.000 ₫
4 mới từ 5.499.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Micro Shure UGX9lll
Hãng sản xuất: SHUKE / Loại: Micro không dây / Trở kháng (Ohms): 0 / Trọng lượng (g): 1000 / Xuất xứ: Mỹ /
1
2.800.000 ₫
5 mới từ 2.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone kèm loa X6
Loại: Micro không dây / Trở kháng (Ohms): 0 / Trọng lượng (g): 0 /
5
450.000 ₫
1 mới từ 450.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone

Sản phẩm về "micro hát karaoke"