Sản phẩm về "micro hát karaoke"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
MICRO SHURE LX88 II
Hãng sản xuất: SHURE / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
1.390.000 ₫
10 mới từ 950.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone TOA RM-210
RM-210. Hãng sản xuất: TOA / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 350 /
0
4.390.000 ₫
8 mới từ 2.399.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure U4D
U4D. Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.540.000 ₫
5 mới từ 2.540.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UR4D
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2
2.850.000 ₫
13 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shupu SM-8000
Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): 73 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 315 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
300.000 ₫
8 mới từ 240.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Arirang WMU 333
Hãng sản xuất: ARIRANG / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.650.000 ₫
3 mới từ 3.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UT2 wireless
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 98 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
790.000 ₫
4 mới từ 780.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Ceer AK-270
AK-270. Hãng sản xuất: CEER / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 200 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
650.000 ₫
2 mới từ 650.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UR6S
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): 94 dB / Trở kháng (Ohms): 4 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
3.000.000 ₫
11 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone AKG P3S
Hãng sản xuất: AKG / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): 144 dB / Trở kháng (Ohms): 2000 / Chất liệu: Cardioid / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.240.000 ₫
5 mới từ 1.240.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Micro shure UR8D
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 80 / Chất liệu: Hợp kim / Trọng lượng (g): 1900 / Xuất xứ: - /
5
2.650.000 ₫
17 mới từ 2.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure ULX6
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.250.000 ₫
2 mới từ 2.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure U960
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.750.000 ₫
4 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Sunrise SM3300
Hãng sản xuất: SUNRISE / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
820.000 ₫
2 mới từ 820.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Sunrise SM130
Hãng sản xuất: SUNRISE / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
380.000 ₫
4 mới từ 380.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Sunrise SM-968
Hãng sản xuất: SUNRISE / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Hợp kim / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
400.000 ₫
5 mới từ 400.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Sunrise SM-959
Hãng sản xuất: SUNRISE / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Hợp kim / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
300.000 ₫
4 mới từ 300.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Sunrise MT-3600
Hãng sản xuất: SUNRISE / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Hợp kim / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
330.000 ₫
5 mới từ 330.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Sunrise SN-684
Hãng sản xuất: SUNRISE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Hợp kim / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.000.000 ₫
5 mới từ 1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Arirang WMU 3300
Hãng sản xuất: ARIRANG / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 107 db / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 5000 / Xuất xứ: - /
0
3.850.000 ₫
5 mới từ 3.840.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone

Sản phẩm về "micro hát karaoke"