Sản phẩm về "micro hát karaoke"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
MICRO SHURE UT4
Hãng sản xuất: SHURE / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
900.000 VNĐ
10 mới từ 860.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
PG58 Vocal
Hãng sản xuất: SHURE / Trở kháng (Ohms): 300 / Chất liệu: Neodymium / Trọng lượng (g): 0 /
0
1.100.000 VNĐ
23 mới từ 420.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
K&M 200 Tripod Microphone Stand
Hãng sản xuất: K&M / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 2500 /
0
260.000 VNĐ
4 mới từ 260.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Toa WT-5805
Hãng sản xuất: TOA / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 700 /
0
4.200.000 VNĐ
19 mới từ 4.049.500 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu SM-8000
Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): 73 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 315 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
290.000 VNĐ
13 mới từ 185.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu SM-UT428
SM-UT428, SMUT428. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.050.000 VNĐ
8 mới từ 1.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure Beta 58A III
Shure 58A III, Shure 58AIII. Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 290 / Chất liệu: Cardioid / Trọng lượng (g): 278 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
265.000 VNĐ
11 mới từ 250.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Guinness MU-1000
MU-1000, MU1000. Hãng sản xuất: GUINNESS / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.000.000 VNĐ
11 mới từ 3.900.000 VNĐ
1 cũ từ 3.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
H-Pec MU-806
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Cardioid / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
6.300.000 VNĐ
5 mới từ 6.300.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Samlap SM-9090
Hãng sản xuất: SAMLAP / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 8 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.150.000 VNĐ
5 mới từ 2.150.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
BMB NKN-300
Hãng sản xuất: BMB / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): 130 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 390 / Xuất xứ: - /
0
1.488.888 VNĐ
5 mới từ 1.480.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Sennheiser DL-388
Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.100.000 VNĐ
8 mới từ 1.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Micro Arirang 3.6A Có dây
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
135.000 VNĐ
9 mới từ 115.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Bosch MW1-RX-F1
MW1-RXF1, MW1RXF1. Hãng sản xuất: BOSCH / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 102 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Cardioid / Trọng lượng (g): 350 / Xuất xứ: - /
0
5.872.000 VNĐ
8 mới từ 5.872.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Guinness MU-890i
MU-890i. Hãng sản xuất: GUINNESS / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
3.600.000 VNĐ
12 mới từ 3.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Sennheiser W122 G2
Sennheiser W122 G2, W122G2. Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
0
2.700.000 VNĐ
11 mới từ 2.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
AKG WMS40 MINI1
Hãng sản xuất: AKG / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 110 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 245 / Xuất xứ: - /
0
3.250.000 VNĐ
11 mới từ 3.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Novadi UHF NVD 3600U
Hãng sản xuất: NOVADI / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 105 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
3.300.000 VNĐ
10 mới từ 3.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Novadi VHF NVD 1800V
Hãng sản xuất: NOVADI / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 98 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
1.400.000 VNĐ
5 mới từ 1.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Guinness BG-57
Hãng sản xuất: GUINNESS / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): 74 dB / Trở kháng (Ohms): 300 / Chất liệu: Cardioid / Trọng lượng (g): 1000 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
720.000 VNĐ
4 mới từ 720.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone

Sản phẩm về "micro hát karaoke"