Sản phẩm về "micro hát karaoke"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Microphone Salar M9
Hãng sản xuất: SALAR / Trở kháng (Ohms): 2 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 /
4
95.000 VNĐ
14 mới từ 95.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Paramax PRO-999
PRO-999. Hãng sản xuất: PARAMAX / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
340.000 VNĐ
13 mới từ 220.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Sennheiser e 845
Sennheiser e845, e845. Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 350 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 330 / Xuất xứ: - /
0
500.000 VNĐ
11 mới từ 480.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu SM-8680
SM-8680, SM8680. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.200.000 VNĐ
16 mới từ 2.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
AKG C4000B
Hãng sản xuất: AKG / Loại: Micro thu âm / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
15.840.000 VNĐ
7 mới từ 14.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Guinness MU-980i
MU-980i, MU980i. Hãng sản xuất: GUINNESS / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.800.000 VNĐ
21 mới từ 3.499.800 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Micro hội thảo CM-1100
CM-1100, CM1100. Hãng sản xuất: - / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
630.000 VNĐ
6 mới từ 630.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UGX8
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 80 dB / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.600.000 VNĐ
23 mới từ 2.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Sunrise SM-3000
Hãng sản xuất: SUNRISE / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
740.000 VNĐ
9 mới từ 500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
AKG WMS40 MINI2
Hãng sản xuất: AKG / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 105 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.900.000 VNĐ
20 mới từ 4.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UGX-10
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 60 dB / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: Cardioid / Trọng lượng (g): 35 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.700.000 VNĐ
13 mới từ 2.650.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Micro shure UR8D
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 80 / Chất liệu: Hợp kim / Trọng lượng (g): 1900 / Xuất xứ: - /
0
2.450.000 VNĐ
13 mới từ 2.450.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UR24
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
3.250.000 VNĐ
5 mới từ 3.250.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure DL-868
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
900.000 VNĐ
10 mới từ 720.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Sennheiser 100 G2
Sennheiser 100 G2, 100G2. Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
0
2.400.000 VNĐ
9 mới từ 2.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Micro Arirang 3.6B có dây
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
160.000 VNĐ
10 mới từ 100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Guinness Mu-1400
Hãng sản xuất: GUINNESS / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 3000 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
3.750.000 VNĐ
10 mới từ 3.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Novadi UHF NVD 2700U
Hãng sản xuất: NOVADI / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 98 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
1.800.000 VNĐ
7 mới từ 1.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Guinness BG-57
Hãng sản xuất: GUINNESS / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): 74 dB / Trở kháng (Ohms): 300 / Chất liệu: Cardioid / Trọng lượng (g): 1000 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
790.000 VNĐ
4 mới từ 720.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Sennheiser DL-338
Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: ĐỨC /
0
1.100.000 VNĐ
9 mới từ 1.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone

Sản phẩm về "micro hát karaoke"