Sản phẩm về "micro hát karaoke"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Microphone Salar M6
Hãng sản xuất: SALAR / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Neodymium / Trọng lượng (g): 0 /
0
89.000 ₫
3 mới từ 89.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Salar M8
Hãng sản xuất: SALAR / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Neodymium / Trọng lượng (g): 0 /
0
90.000 ₫
2 mới từ 90.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone SOMIC DM 005
Hãng sản xuất: SOMIC / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
40.000 ₫
2 mới từ 40.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone YWZ307M
Hãng sản xuất: - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
108.000 ₫
2 mới từ 108.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Kanen MIC-300
Hãng sản xuất: KANEN / Trở kháng (Ohms): 2 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
89.000 ₫
3 mới từ 89.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shupu SLX-88
SLX-88, SLX88. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.279.000 ₫
1 mới từ 1.279.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Takstar GL-200
Hãng sản xuất: TAKSTAR / Loại: Micro thu âm / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 50 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.499.000 ₫
2 mới từ 2.499.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Kanen MC309
Hãng sản xuất: KANEN / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): 42 dB / Trở kháng (Ohms): 2 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
121.000 ₫
3 mới từ 121.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Kanen MC 201
Hãng sản xuất: KANEN / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
89.000 ₫
2 mới từ 89.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure MX418D/C
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): 94 dB / Trở kháng (Ohms): 150 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.950.000 ₫
7 mới từ 2.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Sennheiser EW122 G3
Sennheiser EW122 G3, EW122G3. Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
0
3.490.000 ₫
7 mới từ 3.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Sennheiser 100
Sennheiser 100. Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
0
2.900.000 ₫
3 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Panasonic 2600
Hãng sản xuất: MEKY / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
600.000 ₫
3 mới từ 600.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure U820
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.330.000 ₫
12 mới từ 1.330.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone PartyHouse K-100
Hãng sản xuất: - / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): 100 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 2200 / Xuất xứ: - /
0
5.500.000 ₫
2 mới từ 5.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone AKG Perception170
Hãng sản xuất: AKG / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): 150 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Cardioid / Trọng lượng (g): 130 / Xuất xứ: - /
0
2.600.000 ₫
3 mới từ 2.594.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone AKG Perception120
Hãng sản xuất: AKG / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): 150 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Cardioid / Trọng lượng (g): 525 / Xuất xứ: - /
0
4.060.000 ₫
3 mới từ 4.060.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shennheiser  DL338
Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.100.000 ₫
6 mới từ 990.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure U720
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.350.000 ₫
5 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Arirang WMU 3300
Hãng sản xuất: ARIRANG / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 107 db / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 5000 / Xuất xứ: - /
0
3.950.000 ₫
4 mới từ 3.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone

Sản phẩm về "micro hát karaoke"