Sản phẩm về "micro hát karaoke"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Microphone PC 318
Hãng sản xuất: SALAR / Trở kháng (Ohms): 2 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 /
4
110.000 ₫
11 mới từ 80.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shure 89c
Hãng sản xuất: SHURE / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
1.580.000 ₫
12 mới từ 1.440.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Paramax PRO-999
PRO-999. Hãng sản xuất: PARAMAX / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
340.000 ₫
14 mới từ 340.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Davidson TM 233
Hãng sản xuất: DAVIDSON / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
600.000 ₫
10 mới từ 490.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shure SM 58A
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
290.000 ₫
15 mới từ 290.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu SM-UT428
SM-UT428, SMUT428. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.980.000 ₫
8 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu EDM-6800
EDM-6800, EDM6800. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
5.100.000 ₫
10 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu EDM-680
EDM-680, EDM680. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 2000 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
495.000 ₫
9 mới từ 475.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shure U-820
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.390.000 ₫
18 mới từ 1.180.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UR6D
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 8 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
3.270.000 ₫
15 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Music Wave HSpro-1500
Hãng sản xuất: MUSIC WAVE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 4200 / Xuất xứ: - /
0
5.050.000 ₫
4 mới từ 5.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Micro hội nghị  JTS
Hãng sản xuất: JTS / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Cardioid / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
1.450.000 ₫
7 mới từ 1.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Somic SM-010
Hãng sản xuất: SOMIC / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): 65 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 135 / Xuất xứ: - /
0
89.000 ₫
3 mới từ 89.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shure SH-2988
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.900.000 ₫
7 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shure SH-104
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.400.000 ₫
7 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Sennheiser SKM-5200 G5
Sennheiser SKM5200, SKM5200 G5. Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
0
4.700.000 ₫
7 mới từ 4.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UFH-UR9D
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.400.000 ₫
13 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
AKG WMS 450 Presenter Set
Hãng sản xuất: AKG / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 120 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 90 / Xuất xứ: Úc /
0
14.559.000 ₫
5 mới từ 14.559.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Toa WM-5265
Hãng sản xuất: TOA / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 95 dB / Trở kháng (Ohms): 16 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 250 / Xuất xứ: - /
0
3.199.000 ₫
6 mới từ 3.199.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Koscom SM-888
Hãng sản xuất: KOSCOM / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 350 / Chất liệu: Hợp kim / Trọng lượng (g): 330 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
330.000 ₫
4 mới từ 330.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone

Sản phẩm về "micro hát karaoke"