Sản phẩm về "micro hát karaoke"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
SHURE LX88-III Dynamic Wireless System
Hãng sản xuất: SHURE / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 5700 /
4
1.000.000 VNĐ
21 mới từ 1.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
TOA WM-5220A01
Hãng sản xuất: TOA / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
2.480.000 VNĐ
10 mới từ 2.398.900 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure BETA87 UHF
Hãng sản xuất: SHURE / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 2500 /
0
1.320.000 VNĐ
16 mới từ 1.099.800 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Micro UWP-V1
Hãng sản xuất: SONY / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
14.500.000 VNĐ
12 mới từ 12.889.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Davidson TM 233
Hãng sản xuất: DAVIDSON / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
600.000 VNĐ
10 mới từ 494.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
California PRO-168K
PRO-168K. Hãng sản xuất: CALIFORNIA / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): 74 dB / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
100.000 VNĐ
15 mới từ 80.800 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UR4D
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2
2.550.000 VNĐ
23 mới từ 2.399.900 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu SM-8680
SM-8680, SM8680. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.200.000 VNĐ
17 mới từ 1.999.800 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu SM-8.1
SM-8.1. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): 75 dB / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 385 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
400.000 VNĐ
6 mới từ 289.900 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu SM-588
SM-588, SM588. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): 73 dB / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 300 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
380.000 VNĐ
9 mới từ 349.800 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu SR-79
Shupu SR79. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): 42 dB / Trở kháng (Ohms): 400 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 310 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
410.000 VNĐ
17 mới từ 359.700 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UGX9
UGX9. Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.650.000 VNĐ
20 mới từ 2.570.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UGX6
UGX6. Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.230.000 VNĐ
13 mới từ 2.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UGX3
UGX3. Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.600.000 VNĐ
10 mới từ 1.599.900 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UGX7
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Mỹ /
5
2.600.000 VNĐ
12 mới từ 2.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Micro Shure UG2
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 4 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.640.000 VNĐ
12 mới từ 2.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UGX8
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 80 dB / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.700.000 VNĐ
22 mới từ 2.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure Beta 89
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.330.000 VNĐ
13 mới từ 1.330.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Sennheiser W122 G2
Sennheiser W122 G2, W122G2. Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
0
2.700.000 VNĐ
10 mới từ 2.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Sennheiser 100 G2
Sennheiser 100 G2, 100G2. Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
0
2.500.000 VNĐ
7 mới từ 2.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone

Sản phẩm về "micro hát karaoke"