Sản phẩm về "micro hát karaoke"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Microphone TOA DM-1500
Hãng sản xuất: TOA / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 280 /
0
3.500.000 ₫
12 mới từ 2.249.900 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Arirang WMU 3600
Hãng sản xuất: ARIRANG / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 0 /
0
4.900.000 ₫
9 mới từ 4.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Toa WS-5200
Hãng sản xuất: TOA / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 590 /
0
5.100.000 ₫
7 mới từ 5.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Takstar MS-168W
Hãng sản xuất: TAKSTAR / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): 80 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.039.000 ₫
7 mới từ 1.039.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Takstar TS-8807
Hãng sản xuất: TAKSTAR / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 100 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.000.000 ₫
6 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone TOA WM-5220
Hãng sản xuất: TOA / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 125 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.400.000 ₫
12 mới từ 2.329.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Takstar SGC-568
Hãng sản xuất: TAKSTAR / Loại: - / Độ nhạy (dB): 45 dB / Trở kháng (Ohms): 500 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.150.000 ₫
8 mới từ 1.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UR4S
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 94 dB / Trở kháng (Ohms): 4 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.930.000 ₫
18 mới từ 2.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shuke SM-959
Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
280.000 ₫
8 mới từ 279.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Sennheiser 100 G2
Sennheiser 100 G2, 100G2. Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
0
2.400.000 ₫
13 mới từ 2.399.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Novadi NVD 2700 UB
Hãng sản xuất: NOVADI / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 98 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa, hợp kim / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.950.000 ₫
7 mới từ 1.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Sennheiser DL-338
Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: ĐỨC /
0
850.000 ₫
15 mới từ 850.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UR7D
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
3.050.000 ₫
11 mới từ 3.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Sennheiser E838 II-S
Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 350 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 330 / Xuất xứ: - /
0
490.000 ₫
9 mới từ 490.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone PartyHouse K-100
Hãng sản xuất: - / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): 100 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 2200 / Xuất xứ: - /
0
5.790.000 ₫
4 mới từ 5.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Sennheiser EW122 G2
Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro cài áo / Độ nhạy (dB): 110 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa, hợp kim / Trọng lượng (g): 1100 / Xuất xứ: - /
0
2.650.000 ₫
8 mới từ 2.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone UHF Novadi 2700UB
Hãng sản xuất: NOVADI / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 98 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.900.000 ₫
6 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UR4DS
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
3.000.000 ₫
9 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UR5S
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 94 dB / Trở kháng (Ohms): 4 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 3500 /
0
2.900.000 ₫
8 mới từ 2.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Sunrise ULX4
Hãng sản xuất: SUNRISE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 100 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Hợp kim / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.480.000 ₫
7 mới từ 3.480.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone

Sản phẩm về "micro hát karaoke"