Sản phẩm về "micro hát karaoke"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Microphone Toa RM-1200
Hãng sản xuất: TOA / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 500 /
0
16.040.000 ₫
7 mới từ 11.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Arirang Mi-3.6N
Hãng sản xuất: ARIRANG / Độ nhạy (dB): 74 dB / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
100.000 ₫
10 mới từ 100.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shupu SM-919
SM-919, SM919. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 290 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
380.000 ₫
4 mới từ 380.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure Beta 58A II
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 290 / Chất liệu: Cardioid / Trọng lượng (g): 278 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
550.000 ₫
7 mới từ 180.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Guinness MU-980i
MU-980i, MU980i. Hãng sản xuất: GUINNESS / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.000.000 ₫
15 mới từ 3.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Micro Shure UG2
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 4 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.500.000 ₫
10 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Music Wave HSpro-1500
Hãng sản xuất: MUSIC WAVE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 4200 / Xuất xứ: - /
0
5.050.000 ₫
5 mới từ 5.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure SH-2988
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.850.000 ₫
5 mới từ 1.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure DL-868
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
930.000 ₫
9 mới từ 500.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Viet KTV VK406B
Hãng sản xuất: VIET KTV / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 100 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.890.000 ₫
13 mới từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UT-2458
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 700 / Xuất xứ: - /
0
850.000 ₫
5 mới từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure ULX4
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 99 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.300.000 ₫
5 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Paramax PRO-8000 mới 2014
Hãng sản xuất: PARAMAX / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Hợp kim / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
2.700.000 ₫
5 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Novadi UHF NVD 2700U
Hãng sản xuất: NOVADI / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 98 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
1.800.000 ₫
7 mới từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Guinness BG-48S
Hãng sản xuất: GUINNESS / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): 74 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
650.000 ₫
6 mới từ 650.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Sennheiser DL-338
Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro hội nghị / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: ĐỨC /
0
1.200.000 ₫
12 mới từ 850.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Micro không dây Shure UGX11
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Hợp kim / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.200.000 ₫
12 mới từ 2.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UR24D
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
4.400.000 ₫
10 mới từ 4.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UR4DS
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
3.200.000 ₫
8 mới từ 3.040.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure U-830
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.350.000 ₫
9 mới từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone

Sản phẩm về "micro hát karaoke"