Sản phẩm về "micro không dây"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Microphone Shure PGX24/BETA 58
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 105 dB / Trở kháng (Ohms): 20 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 327 / Xuất xứ: - /
0
14.800.000 ₫
6 mới từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Sennheiser EW 135 G3
Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 148 dB / Trở kháng (Ohms): 350 / Chất liệu: Cardioid / Trọng lượng (g): 450 / Xuất xứ: Mỹ /
0
4.180.000 ₫
5 mới từ 3.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UGX7
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Mỹ /
5
3.350.000 ₫
5 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UR6D
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 8 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.940.000 ₫
8 mới từ 2.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Micro Shure UG2
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 4 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.500.000 ₫
6 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Micro Shure UG3
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.840.000 ₫
6 mới từ 2.840.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UGX-10
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 60 dB / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: Cardioid / Trọng lượng (g): 35 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Sennheiser EW300IEM G2
Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 60 dB / Trở kháng (Ohms): 300 / Chất liệu: Cardioid / Trọng lượng (g): 1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure KTV-U83
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure Beta 89
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.400.000 ₫
9 mới từ 1.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UHF-U4D
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
3.400.000 ₫
5 mới từ 2.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Ealsen ES-3500
Hãng sản xuất: EALSEN / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Maingo MA-W1000
Hãng sản xuất: MAINGO / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 105 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 2500 / Xuất xứ: - /
0
6.890.000 ₫
5 mới từ 6.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Novadi UHF NVD 3600U
Hãng sản xuất: NOVADI / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 105 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Novadi VHF NVD 1800V
Hãng sản xuất: NOVADI / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 98 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure U830
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.250.000 ₫
11 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UR7D
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
3.050.000 ₫
5 mới từ 3.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure U960
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Microphone
Microphone Shure UR-23D
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.250.000 ₫
4 mới từ 3.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Microphone
Micro Shure UGX9II Smart
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Trở kháng (Ohms): 0 / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Microphone

Sản phẩm về "micro không dây"