Sản phẩm về "micro không dây"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Shupu SM-UT738
SM-UT738, SMUT738. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.330.000 VNĐ
7 mới từ 2.330.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu SM-UT408
SM-UT408, SMUT408. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.220.000 VNĐ
8 mới từ 1.949.900 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu SM-UT428
SM-UT428, SMUT428. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.980.000 VNĐ
12 mới từ 1.899.900 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu SM-VC204
SM-VC204, SMVC204. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 80 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.250.000 VNĐ
10 mới từ 2.049.800 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu SM-288 III
SM-288 III, SM288III. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.990.000 VNĐ
8 mới từ 1.990.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu SM-VC226
SM-VC226, SMVC226. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.960.000 VNĐ
9 mới từ 1.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu SM-288
SM-288, SM288. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 80 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.100.000 VNĐ
6 mới từ 1.799.900 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu SM-228
SM-228, SM228. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 80 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.080.000 VNĐ
11 mới từ 489.800 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu SM-236
SM-236, SM236. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 80 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.150.000 VNĐ
10 mới từ 1.069.800 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu UCS803
UCS803. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 80 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
3.150.000 VNĐ
8 mới từ 2.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu UCS823
UCS823. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 80 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
3.400.000 VNĐ
7 mới từ 3.269.800 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure SM288
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Neodymium / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1
495.000 VNĐ
13 mới từ 340.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Takstar TS-8807
Hãng sản xuất: TAKSTAR / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 100 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.000.000 VNĐ
10 mới từ 3.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
California SM-128K
SM-128K, SM128K. Hãng sản xuất: CALIFORNIA / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.400.000 VNĐ
8 mới từ 2.199.900 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UT2 wireless
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 98 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.000.000 VNĐ
9 mới từ 980.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UGX7
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Mỹ /
5
2.645.000 VNĐ
14 mới từ 2.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UGX8
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 80 dB / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.700.000 VNĐ
25 mới từ 2.650.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure DL-868
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
750.000 VNĐ
8 mới từ 720.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Sennheiser EM-3535
Sennheiser EM 3535, EM3535. Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
0
2.750.000 VNĐ
6 mới từ 2.750.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UFH-UR9D
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.700.000 VNĐ
12 mới từ 2.390.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone

Sản phẩm về "micro không dây"