Sản phẩm về "micro không dây"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
SHUPU SM388 (không dây 2 mic)
Hãng sản xuất: SHUPU / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 1300 /
2
510.000 VNĐ
10 mới từ 494.900 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu SM-UT728
SM-UT728, SMUT728. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.850.000 VNĐ
7 mới từ 2.549.900 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu SM-VC226
SM-VC226, SMVC226. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.800.000 VNĐ
7 mới từ 1.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shupu UCS2100
UCS2100. Hãng sản xuất: SHUPU / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 80 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
3.050.000 VNĐ
8 mới từ 2.649.700 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
TOA WM-4220
Hãng sản xuất: TOA / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 100 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 250 / Xuất xứ: - /
0
2.200.000 VNĐ
12 mới từ 2.110.200 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
TOA WM-5220
Hãng sản xuất: TOA / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 125 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.400.000 VNĐ
22 mới từ 2.329.700 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
TOA WT-3810
Hãng sản xuất: TOA / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 80 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 380 / Xuất xứ: - /
0
3.283.100 VNĐ
5 mới từ 3.282.900 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Sennheiser 135P-G3
Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 110 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 160 / Xuất xứ: - /
0
4.900.000 VNĐ
6 mới từ 4.850.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Vicboss P-202H
Vicboss P202H, P-202-H, , P202H. Hãng sản xuất: VIC BOSS / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 105 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Neodymium / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.800.000 VNĐ
3 mới từ 4.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UGX7
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Mỹ /
5
2.600.000 VNĐ
13 mới từ 2.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Sennheiser EW545 G2
Hãng sản xuất: SENNHEISER / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 80 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 3800 / Xuất xứ: - /
0
4.300.000 VNĐ
5 mới từ 3.350.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Guinness MU-890i
MU-890i. Hãng sản xuất: GUINNESS / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
3.600.000 VNĐ
12 mới từ 3.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UGX-10
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 60 dB / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: Cardioid / Trọng lượng (g): 35 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.650.000 VNĐ
13 mới từ 2.650.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Micro không dây Zenbos MZ-668
Hãng sản xuất: ZENBOS / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.990.000 VNĐ
7 mới từ 6.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure PG-58
PG-58, PG 58. Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
340.000 VNĐ
13 mới từ 340.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UR24
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
3.600.000 VNĐ
6 mới từ 3.250.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure DL-868
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
750.000 VNĐ
12 mới từ 720.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Shure UFH-UR9D
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.700.000 VNĐ
13 mới từ 2.390.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Micro shure không dây 830
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa, hợp kim / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
1.450.000 VNĐ
12 mới từ 1.450.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone
Novadi VHF NVD 1800V
Hãng sản xuất: NOVADI / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 98 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
1.400.000 VNĐ
5 mới từ 1.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Microphone

Sản phẩm về "micro không dây"