Sản phẩm về "mitsubishi"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Động cơ servo Mitsubishi MR-J3-500A
Loại động cơ: - / Hãng sản xuất: Mitsubishi / Xuất xứ: - / Công suất (kW): 5 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
79.000.000 ₫
5 mới từ 79.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ servo Mitsubishi HF-KP23B
Loại động cơ: - / Hãng sản xuất: Mitsubishi / Xuất xứ: - / Công suất (kW): 0.2 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 2 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
14.550.000 ₫
6 mới từ 14.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ servo Mitsubishi HC-KFS73B
Loại động cơ: - / Hãng sản xuất: Mitsubishi / Xuất xứ: - / Công suất (kW): 0.75 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 7 / Trọng lượng (Kg): 3.71 /
0
17.888.000 ₫
4 mới từ 17.888.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ servo Mitsubishi HC-KFS13
Loại động cơ: - / Hãng sản xuất: Mitsubishi / Xuất xứ: - / Công suất (kW): 0.1 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 1 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
13.250.000 ₫
8 mới từ 13.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ servo Mitsubishi MR-J2S-350A
Loại động cơ: - / Hãng sản xuất: Mitsubishi / Xuất xứ: Japan / Công suất (kW): 3.5 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
21.600.000 ₫
6 mới từ 21.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ servo Mitsubishi MR-J3-20A
Loại động cơ: - / Hãng sản xuất: Mitsubishi / Xuất xứ: Japan / Công suất (kW): 0.2 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Trọng lượng (Kg): 4.54 /
0
13.736.000 ₫
5 mới từ 13.736.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ servo Mitsubishi MR-J3-70B
Loại động cơ: - / Hãng sản xuất: Mitsubishi / Xuất xứ: Japan / Công suất (kW): 0.7 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Trọng lượng (Kg): 4.54 /
0
16.886.000 ₫
5 mới từ 16.886.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ servo Mitsubishi HF-MP23
Loại động cơ: - / Hãng sản xuất: Mitsubishi / Xuất xứ: Japan / Công suất (kW): 0.2 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 2 / Trọng lượng (Kg): 1.36 /
0
13.613.000 ₫
6 mới từ 13.613.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ servo Mitsubishi HC-KFS43B
Loại động cơ: - / Hãng sản xuất: Mitsubishi / Xuất xứ: Japan / Công suất (kW): 0.4 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 4 / Trọng lượng (Kg): 2.06 /
0
15.447.000 ₫
5 mới từ 15.447.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ servo Mitsubishi HF-MP73B
Loại động cơ: - / Hãng sản xuất: Mitsubishi / Xuất xứ: Japan / Công suất (kW): 0.75 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 7 / Trọng lượng (Kg): 4.53 /
0
23.123.000 ₫
5 mới từ 23.123.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ servo Mitsubishi HC-MFS73B
Loại động cơ: - / Hãng sản xuất: Mitsubishi / Xuất xứ: Japan / Công suất (kW): 0.75 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 7 / Trọng lượng (Kg): 3.22 /
0
19.500.000 ₫
6 mới từ 19.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ servo Mitsubishi MR-J2S-40B
Loại động cơ: - / Hãng sản xuất: Mitsubishi / Xuất xứ: Japan / Công suất (kW): 0.4 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Trọng lượng (Kg): 4.53 /
0
8.500.000 ₫
11 mới từ 8.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ servo Mitsubishi HF-MP23B
Loại động cơ: - / Hãng sản xuất: Mitsubishi / Xuất xứ: Japan / Công suất (kW): 0.2 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 2 / Trọng lượng (Kg): 4.53 /
0
13.850.000 ₫
6 mới từ 13.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ Servo Mitsubishi MR-J2S-70B
Loại động cơ: Động cơ Servo / Hãng sản xuất: Mitsubishi / Xuất xứ: Japan / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất (kW): 0.6 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
15.123.000 ₫
4 mới từ 15.123.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ Servo Mitsubishi MR-J2S-60A
Loại động cơ: Động cơ Servo / Hãng sản xuất: Mitsubishi / Xuất xứ: Japan / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất (kW): 0.6 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
9.500.000 ₫
9 mới từ 9.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ Servo Mitsubishi HC-KFS73K
Loại động cơ: Động cơ Servo / Hãng sản xuất: Mitsubishi / Xuất xứ: Japan / Tốc độ vòng quay (v/phút): 3000 / Công suất (kW): 0.75 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
10.600.000 ₫
4 mới từ 10.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ Servo Mitsubishi HC-SFS152
Loại động cơ: Động cơ Servo / Hãng sản xuất: Mitsubishi / Xuất xứ: Japan / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất (kW): 1.5 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
18.300.000 ₫
6 mới từ 18.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ servo Mitsubishi HC-UFS43K
Loại động cơ: Động cơ Servo / Hãng sản xuất: Mitsubishi / Xuất xứ: Nhật Bản / Tốc độ vòng quay (v/phút): 4500 / Công suất (kW): 5 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
13.229.000 ₫
3 mới từ 13.229.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ servo Mitsubishi HC-SFS524K
Loại động cơ: Động cơ Servo / Hãng sản xuất: Mitsubishi / Xuất xứ: Nhật Bản / Tốc độ vòng quay (v/phút): 4500 / Công suất (kW): 0 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 100 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
45.000.000 ₫
4 mới từ 45.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Mitsubishi Pajero Sport 2WD 2.5 AT 2012 máy dầu, màu bạc
Hãng sản xuất: Mitsubishi / Loại động cơ: 2.5 lít / Hộp số: Số tự động / Loại xe: SUV /
0
705.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Ôtô cũ

Sản phẩm về "mitsubishi"