Sản phẩm về "mitsubishi"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Mitsubishi Electric MSY -GC10VA
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
8.990.000 ₫
7 mới từ 8.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi Electric MSY- GE18VA
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
18.280.000 ₫
7 mới từ 18.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi MSYGC10VA
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10900 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
9.190.000 ₫
5 mới từ 8.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi SRK-19CK
SRK-19CK. Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Thái Lan /
0
12.890.000 ₫
5 mới từ 12.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi MSZ-GC13VA
MSZ-GC13VA, MSZGC13VA. Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
11.290.000 ₫
4 mới từ 11.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa MITSUBISHI MSY-GH10VA
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Thái Lan /
0
8.790.000 ₫
21 mới từ 8.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi SRK18CL
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
12.490.000 ₫
11 mới từ 12.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 10CLV-5
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
7.490.000 ₫
15 mới từ 7.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa MITSUBISHI SRK13CLV-4/SRC13CLV-4
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.340.000 ₫
8 mới từ 9.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi MSY-GH10VA/ MUY-GH10VA
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.190.000 ₫
6 mới từ 9.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi MSY-GH18VA/ MUY-GH18VA
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17060 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
16.490.000 ₫
8 mới từ 16.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Mitsubishi R30-HRQ
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Sải cánh (cm): 40 cm / Công suất (W): 49 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
1.620.000 ₫
6 mới từ 1.620.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt cây
Điều hòa Mitsubishi SRK13CLV-5/SRC13CLV-5
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12488 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
6.690.000 ₫
12 mới từ 6.690.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Quạt bàn Mitsubishi D16-GS-SF-GY
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Sải cánh (cm): 40cm / Công suất (W): 27 / Trọng lượng (kg): 4.9 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
1.190.000 ₫
2 mới từ 1.190.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt để bàn
Điều hòa Mitsubishi Electric MS-HL35VC
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 13000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
8.390.000 ₫
18 mới từ 8.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi Electric MSY-GH10VA-V1
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8900 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.200.000 ₫
5 mới từ 9.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Misubishi MSY-GH13VA-V1
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.300.000 ₫
6 mới từ 11.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Quạt bàn Mitsubishi D12-GS (xám nhạt)
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Sải cánh (cm): 30cm / Công suất (W): 38 / Trọng lượng (kg): 3.4 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
1.010.000 ₫
2 mới từ 1.010.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt để bàn
Quạt cây Mitsubishi LV16S-RT (xám đậm)
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Sải cánh (cm): 40 cm / Công suất (W): 48 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
2.040.000 ₫
5 mới từ 2.040.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt cây
Điều hòa Mitsubishi Electric 1 HP MSY-GH10VA
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10236 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.300.000 ₫
2 mới từ 9.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "mitsubishi"