Sản phẩm về "motor rung"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Motor rung KEM-P EVM 50-3M
Loại động cơ: Động cơ điện / Hãng sản xuất: KEM-P / Xuất xứ: Turkey / Công suất (kW): 0.1 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Motor rung KEM-P EVM 65-3M
Loại động cơ: Motor rung / Hãng sản xuất: KEM-P / Xuất xứ: Turkey / Công suất (kW): 0.15 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Motor rung KEM-P EVM 130-3M
Loại động cơ: Động cơ điện / Hãng sản xuất: KEM-P / Xuất xứ: Turkey / Công suất (kW): 0.08 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Motor rung KEM-P EVM 200-3M
Loại động cơ: Motor rung / Hãng sản xuất: KEM-P / Xuất xứ: Turkey / Công suất (kW): 0.16 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Motor rung KEM-P EVM 650-3M
Loại động cơ: Motor rung / Hãng sản xuất: KEM-P / Xuất xứ: Turkey / Công suất (kW): 0.44 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Motor rung KEM-P EVM 400-3M
Loại động cơ: Motor rung / Hãng sản xuất: KEM-P / Xuất xứ: Turkey / Công suất (kW): 0.35 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Motor rung KEM-P EVM 300-3M
Loại động cơ: Motor rung / Hãng sản xuất: KEM-P / Xuất xứ: Turkey / Công suất (kW): 0.25 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Motor rung KEM-P EVM 20-15M
Loại động cơ: Motor rung / Hãng sản xuất: KEM-P / Xuất xứ: Turkey / Công suất (kW): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 /
0
2.340.000 ₫
8 mới từ 2.340.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Motor rung KEM-P EVM 30-15M
Loại động cơ: Motor rung / Hãng sản xuất: KEM-P / Xuất xứ: Turkey / Công suất (kW): 0.08 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Motor rung KEM-P EVM 60-15M
Loại động cơ: Motor rung / Hãng sản xuất: KEM-P / Xuất xứ: Turkey / Công suất (kW): 0.1 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Motor rung KEM-P EVM 200-15M
Loại động cơ: Motor rung / Hãng sản xuất: KEM-P / Xuất xứ: Turkey / Công suất (kW): 0.19 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Motor rung KEM-P EVM 90-15M
Loại động cơ: Motor rung / Hãng sản xuất: KEM-P / Xuất xứ: Turkey / Công suất (kW): 0.1 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Motor rung OLI MVE-60/3
Loại động cơ: Động cơ điện / Hãng sản xuất: OLI / Xuất xứ: Italy / Công suất (kW): 0.08 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Motor rung OLI MVE-40/15
Loại động cơ: Động cơ điện / Hãng sản xuất: OLI / Xuất xứ: Italy / Công suất (kW): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Motor rung MCN NL
Loại động cơ: Motor rung / Hãng sản xuất: MCN / Xuất xứ: Taiwan / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất (kW): 7.5 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Motor rung MCN NF
Loại động cơ: Motor rung / Hãng sản xuất: MCN / Xuất xứ: Taiwan / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất (kW): 7.5 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
53.400.000 ₫
9 mới từ 53.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Motor rung ItalVibras MVSI
Loại động cơ: Motor rung / Hãng sản xuất: ItalVibras / Xuất xứ: Italy / Tốc độ vòng quay (v/phút): 3600 / Công suất (kW): 0 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Motor rung Bahuma 1000 Rpm
Loại động cơ: Motor rung / Hãng sản xuất: BAHUMA / Xuất xứ: Vietnam / Tốc độ vòng quay (v/phút): 1000 / Công suất (kW): 0.5 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 100 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Motor rung GL 1100
Loại động cơ: Motor rung / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Trung Quốc / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất (kW): 1.1 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 25 /
5
1.480.000 ₫
18 mới từ 1.480.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Motor rung ITALVIBRAS MVSI 3/100-S02
Loại động cơ: Motor rung / Hãng sản xuất: ItalVibras / Xuất xứ: Ý / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất (kW): 0 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Động cơ điện

Sản phẩm về "motor rung"