Sản phẩm về "multimode"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
AMP FO Cable,Outdoor,All-Dielectric,8F,SM 1-769623-4
Hãng sản xuất: AMP / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 8 / Đường kính dây cáp: - / Khoảng cách truyền tối đa: 1 km / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp, /
0
34.800 ₫
4 mới từ 34.800 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
AMP FO Cable,Outdoor,All-Dielectric,12F,SM  1-769510-4
Hãng sản xuất: AMP / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 12 / Đường kính dây cáp: - / Khoảng cách truyền tối đa: 1 km / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp, /
0
44.800 ₫
4 mới từ 44.800 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
LS Fiber Optical Single Mode OM2, OM3 62.5/125
OM2, OM3. Hãng sản xuất: LS Cable / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 10000 / Đường kính dây cáp: 60.2/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: 1 km / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp, /
0
25.000 ₫
4 mới từ 25.000 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
HP Fibre Optic Cable 15M 17-05030-03 / 191117-015 / 263895-004 / AF552A
AF552A, 17-05030-03. Hãng sản xuất: HP / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp, /
0
1.989.000 ₫
7 mới từ 1.989.000 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
Cap quang Mutimode 8 core.
Hãng sản xuất: TFP / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: 1 km / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp, -/
0
13.500 ₫
5 mới từ 13.500 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
AMP FO (Cáp Quang) >> AMP Hand Polishing Film (228433-5)
Hãng sản xuất: AMP / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: - / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: -/
0
44.000 ₫
7 mới từ 44.000 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
AMP FO (Cáp Quang) >> AMP Fiber Optic Wall Mount Patch Enclosure (84751-1)
Hãng sản xuất: AMP / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: - / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: -/
0
1.950.000 ₫
9 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
AMP FO (Cáp Quang) >> AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure (4-1206138-4)
Hãng sản xuất: AMP / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 24 / Đường kính dây cáp: - / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: -/
0
3.500.000 ₫
10 mới từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
ADC Krone INDOOR 10Gbit OM-3 Fiber Multimode 50/125um, PVC-OFNR - 8 core
Loại cáp: Cáp quang / Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: - / Tiết diện(mm): 0 /
0
140.000 ₫
2 mới từ 140.000 ₫
Thuộc danh mục
Cáp viễn thông
Cáp quang luồn cống 8FO
Hãng sản xuất: Việt Nam / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: 1 km / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp, -/
0
8.800 ₫
4 mới từ 8.800 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
ADC KRONE 6004INHCBC050U INDOOR 10Gbit OM-3 Multimode 50/125um Tight Buffered 6core
Hãng sản xuất: ADC KRONE / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: -
0
71.800 ₫
6 mới từ 71.800 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
ADC KRONE Q004LTSDNA050UAP OUTDOOR 10Gbit OM-3 Multimode 50/125um Non-Armored Loose Tube 4core
Hãng sản xuất: ADC KRONE / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: -
0
89.000 ₫
5 mới từ 89.000 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
ADC KRONE Q0012LTSDNA050UAP OUTDOOR 10Gbit OM-3 Multimode 50/125um Non-Armored Loose Tube 12core
Hãng sản xuất: ADC KRONE / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: -
0
139.800 ₫
5 mới từ 139.800 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
AMP Outdoor All-Dielectric Fiber Cables 4F, 50/125 (Y-769507-2)
Hãng sản xuất: AMP / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 4 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: -/
0
34.800 ₫
5 mới từ 33.800 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
Cáp quang tự treo ADSS khoảng vượt 300m
Hãng sản xuất: - / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: - / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp/
0
20.800 ₫
5 mới từ 20.500 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
Panduit FLWNX06 6-Fiber OM3 - 50/125um Multimode
Hãng sản xuất: Panduit / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 6 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: -/
0
80.000 ₫
4 mới từ 80.000 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
Panduit SC to LC multimode duplex patch cord F5E3-10M3Y
Hãng sản xuất: Panduit / Đầu kết nối : SC/LC / Chiều dài (m) : 3 / Đường kính sợi (mm) : 3 / Bước sóng (nm) : 0 / Bước sóng (nm) : 0 /
0
820.000 ₫
3 mới từ 820.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây nhảy quang
Cáp quang luồn ống Multimode 8 sợi GYXTW-MM-8A1a
Hãng sản xuất: - / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 8 / Đường kính dây cáp: - / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Sợi thép bện chịu lực, PE/
0
12.000 ₫
3 mới từ 12.000 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
Cáp quang luồn ống Multimode 12 sợi GYXTW-MM-12A1a
Hãng sản xuất: - / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 12 / Đường kính dây cáp: - / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Sợi thép bện chịu lực, PE/
0
18.000 ₫
3 mới từ 18.000 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
Cáp quang treo Multimode 48 sợi GYTC8S-MM-48A1a
Hãng sản xuất: - / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 48 / Đường kính dây cáp: - / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Sợi thép bện chịu lực, Nhựa HDPE/
0
83.000 ₫
3 mới từ 83.000 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)

Sản phẩm về "multimode"