Sản phẩm về "multimode"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
AMP FO Cable,Outdoor,All-Dielectric,8F,SM 1-769623-4
Hãng sản xuất: AMP / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 8 / Đường kính dây cáp: - / Khoảng cách truyền tối đa: 1 km / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp, /
0
40.000 ₫
3 mới từ 34.800 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
AMP FO Cable,Outdoor,All-Dielectric,12F,SM  1-769510-4
Hãng sản xuất: AMP / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 12 / Đường kính dây cáp: - / Khoảng cách truyền tối đa: 1 km / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp, /
0
44.800 ₫
3 mới từ 44.800 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
AMP OSPA, 12F, 50/125 1-1427434-2
Hãng sản xuất: AMP / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 12 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: 1 km / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp, /
0
84.500 ₫
3 mới từ 84.000 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
Cáp quang Alantek 62.5/125 MultiMode Indoor Fiber Optic Cables 306-6630XX-0000
Hãng sản xuất: Alantek / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 62.5/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp, /
0
61.000 ₫
4 mới từ 58.000 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
LS Fiber Optical Single Mode OM2, OM3 62.5/125
OM2, OM3. Hãng sản xuất: LS Cable / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 10000 / Đường kính dây cáp: 60.2/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: 1 km / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp, /
0
25.000 ₫
5 mới từ 25.000 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
HP Fibre Optic Cable 15M 17-05030-03 / 191117-015 / 263895-004 / AF552A
AF552A, 17-05030-03. Hãng sản xuất: HP / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp, /
0
1.989.000 ₫
6 mới từ 1.989.000 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
Cáp quang AMP Mutimode 8 core.
Hãng sản xuất: AMP / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 8 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: 1 km / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp, -/
0
27.500 ₫
7 mới từ 26.000 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
Cap quang Mutimode 8 core.
Hãng sản xuất: TFP / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: 1 km / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp, -/
0
13.000 ₫
7 mới từ 9.000 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
AMP FO (Cáp Quang) >> AMP Hand Polishing Film (228433-8)
Hãng sản xuất: AMP / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: - / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: -/
0
47.000 ₫
4 mới từ 47.000 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
ADC KRONE 6004INHCBC050U INDOOR 10Gbit OM-3 Multimode 50/125um Tight Buffered 4core
Hãng sản xuất: ADC KRONE / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: -
0
59.000 ₫
5 mới từ 58.800 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
ADC KRONE 6004INHCBC050U INDOOR 10Gbit OM-3 Multimode 50/125um Tight Buffered 6core
Hãng sản xuất: ADC KRONE / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: -
0
71.800 ₫
4 mới từ 71.800 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
ADC KRONE 6004INHCBC050U INDOOR 10Gbit OM-3 Multimode 50/125um Tight Buffered 8core
Hãng sản xuất: ADC KRONE / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: -
0
93.000 ₫
4 mới từ 92.500 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
ADC KRONE 6004INHCBC050U INDOOR 10Gbit OM-3 Multimode 50/125um Tight Buffered 12core
Hãng sản xuất: ADC KRONE / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: -
0
119.800 ₫
4 mới từ 119.800 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
ADC KRONE Q004LTSDNA050UAP OUTDOOR 10Gbit OM-3 Multimode 50/125um Non-Armored Loose Tube 4core
Hãng sản xuất: ADC KRONE / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: -
0
94.000 ₫
4 mới từ 89.000 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
ADC KRONE Q0012LTSDNA050UAP OUTDOOR 10Gbit OM-3 Multimode 50/125um Non-Armored Loose Tube 12core
Hãng sản xuất: ADC KRONE / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: -
0
139.800 ₫
4 mới từ 139.800 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
ADC KRONE Q012LTSDAR050UAP OUTDOOR 10Gbit OM-3 Multimode 50/125um Armored Loose Tube Cable 12core
Hãng sản xuất: ADC KRONE / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: -
0
129.800 ₫
4 mới từ 129.800 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
ADC KRONE Q012LTSDNA050AP OUTDOOR 10Gbit OM-2 Multimode 50/125um Non-Armored Loose Tube Cable 12core
Hãng sản xuất: ADC KRONE / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: -
0
3.028.000 ₫
4 mới từ 2.949.000 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
AMP Outdoor All-Dielectric Fiber Cables 4F, 50/125 (Y-769507-2)
Hãng sản xuất: AMP / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 4 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: -/
0
40.000 ₫
5 mới từ 33.800 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
AMP Outdoor All-Dielectric Fiber Cables 6F, 50/125 (Y-769509-2)
Hãng sản xuất: AMP / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 6 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: -/
0
51.800 ₫
4 mới từ 51.800 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)
Cáp quang treo DYSFO 4 core Multi-mode
Hãng sản xuất: DYSFO / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 4
0
15.000 ₫
4 mới từ 15.000 ₫
Thuộc danh mục
Cáp quang (fiber)

Sản phẩm về "multimode"