Sản phẩm về "networx"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
NETWORX NX-4
Hãng sản xuất: NETWORX / Loại thiết bị: - / Kiểu báo động: Đa năng / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 1000 / Kết nối thiết bị khác: Máy tính/ Báo động các tín hiệu khác: Dò ga, Báo nhiệt độ, Báo cháy, Báo động khẩn cấp, Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
5
2.900.000 ₫
12 mới từ 2.900.000 ₫
NETWORX NX-6
Hãng sản xuất: NETWORX / Loại thiết bị: Có dây / Kiểu báo động: Đa năng / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 1000 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Dò ga/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
5
2.500.000 ₫
10 mới từ 2.250.000 ₫
Networx NX-8E
Hãng sản xuất: NETWORX / Loại thiết bị: Có dây / Kiểu báo động: Đa năng / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 1000 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Dò ga, Báo nhiệt độ, Báo cháy, Báo động khẩn cấp, Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.600.000 ₫
4 mới từ 3.600.000 ₫
NetworX NX 24
Hãng sản xuất: NETWORX / Loại thiết bị: - / Kiểu báo động: Đa năng / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: Điện thoại/ Báo động các tín hiệu khác: Báo nhiệt độ, Báo cháy, Báo động khẩn cấp, Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: China /
0
4.680.000 ₫
4 mới từ 4.680.000 ₫
Bộ báo cháy - Báo trộm trung tâm NetworX NX6
Hãng sản xuất: CADDX / Loại thiết bị: Có dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: Điện thoại/ Báo động các tín hiệu khác: Báo cháy, Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: China /
0
2.549.000 ₫
9 mới từ 2.300.000 ₫
Đầu báo khói QT-1422
Hãng sản xuất: NETWORX / Loại: Đầu báo khói / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
160.000 ₫
12 mới từ 160.000 ₫
NETWORX - 5601
NETWORX 5601. Hãng sản xuất: Networx / Kết nối: -, /
0
219.000 ₫
4 mới từ 219.000 ₫
Thuộc danh mục
Trung tâm báo cháy
Keypad NX-108
Hãng sản xuất: NETWORX / Loại thiết bị: Keypad Modules / Kiểu báo động: Đang cập nhật / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: United States /
0
750.000 ₫
7 mới từ 750.000 ₫
Contact từ có dây NX-21CC
Hãng sản xuất: NETWORX / Loại thiết bị: - / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: United States /
0
210.000 ₫
6 mới từ 210.000 ₫
NetworX NX 56
Hãng sản xuất: NETWORX / Loại thiết bị: - / Kiểu báo động: Đa năng / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -, Điện thoại/ Báo động các tín hiệu khác: Báo cháy, Báo động khẩn cấp, Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
14.216.000 ₫
5 mới từ 14.000.000 ₫
NetworX NX 72
Hãng sản xuất: NETWORX / Loại thiết bị: - / Kiểu báo động: Đa năng / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -, Điện thoại/ Báo động các tín hiệu khác: Báo cháy, Báo động khẩn cấp, Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
16.000.000 ₫
5 mới từ 15.800.000 ₫
NetworX NX 88
Hãng sản xuất: NETWORX / Loại thiết bị: - / Kiểu báo động: Đa năng / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -, Điện thoại/ Báo động các tín hiệu khác: Báo cháy, Báo động khẩn cấp, Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
18.900.000 ₫
5 mới từ 18.900.000 ₫
NetworX NX 104
Hãng sản xuất: NETWORX / Loại thiết bị: - / Kiểu báo động: Đa năng / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -, Điện thoại/ Báo động các tín hiệu khác: Báo cháy, Báo động khẩn cấp, Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
20.000.000 ₫
5 mới từ 20.000.000 ₫
NetworX NX 120
Hãng sản xuất: NETWORX / Loại thiết bị: - / Kiểu báo động: Đa năng / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -, Điện thoại/ Báo động các tín hiệu khác: Báo cháy, Báo động khẩn cấp, Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
23.600.000 ₫
6 mới từ 23.600.000 ₫
NetworX NX-136
Hãng sản xuất: NETWORX / Loại thiết bị: - / Kiểu báo động: Đa năng / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -, Điện thoại/ Báo động các tín hiệu khác: Báo cháy, Báo động khẩn cấp, Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
21.000.000 ₫
6 mới từ 19.995.000 ₫
NetworX NX-152
Hãng sản xuất: NETWORX / Loại thiết bị: - / Kiểu báo động: Đa năng / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -, Điện thoại/ Báo động các tín hiệu khác: Báo cháy, Báo động khẩn cấp, Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
27.000.000 ₫
5 mới từ 27.000.000 ₫
NetworX NX-168
Hãng sản xuất: NETWORX / Loại thiết bị: - / Kiểu báo động: Đa năng / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -, Điện thoại/ Báo động các tín hiệu khác: Báo cháy, Báo động khẩn cấp, Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
29.000.000 ₫
5 mới từ 29.000.000 ₫
NetworX NX-192
Hãng sản xuất: NETWORX / Loại thiết bị: - / Kiểu báo động: Đa năng / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -, Điện thoại/ Báo động các tín hiệu khác: Báo cháy, Báo động khẩn cấp, Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 0 /
0
35.500.000 ₫
7 mới từ 34.000.000 ₫
Đầu báo nhiệt Networx NX-5601
NX-5601, NX5601. Hãng sản xuất: Networx / Loại: Đầu báo nhiệt /
0
249.000 ₫
6 mới từ 249.000 ₫
Thuộc danh mục
Đầu báo nhiệt
Trung tâm báo cháy NetworX 48 Zone NX-8
Hãng sản xuất: Networx / Kết nối: RS232/
0
7.500.000 ₫
2 mới từ 7.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Trung tâm báo cháy

Sản phẩm về "networx"