Sản phẩm về "người thuận tay phải"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
GENIUS Traveler 915BT
Hãng sản xuất: Genius / Loại: Chuột Laser / Kiểu giao tiếp: Không dây - (Bluetooth), / Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 1600 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, Bộ thu tín hiệu Bluetooth, /
5
649.000 ₫
5 mới từ 649.000 ₫
Thuộc danh mục
Chuột máy tính ( Mouse)
Genius Navigator T835 Laser
Hãng sản xuất: Genius / Loại: Chuột Laser / Kiểu giao tiếp: USB, Không dây, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 1600 dpi / Số nút: 11 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 73 / Gói sản phẩm: Chuột, Sách hướng dẫn, Đĩa Driver, Pin, Bộ thu tín hiệu Wireless, /
0
849.000 ₫
4 mới từ 849.000 ₫
Thuộc danh mục
Chuột máy tính ( Mouse)
Genius Bluetooth Navi 905BT
Hãng sản xuất: Genius / Loại: Chuột Laser / Kiểu giao tiếp: Không dây - (Bluetooth)/ Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 1600 dpi / Số nút: 3 nút / Trọng lượng (g): 65 /
0
326.000 ₫
4 mới từ 326.000 ₫
Thuộc danh mục
Chuột máy tính ( Mouse)
Chuột quang Genius NetScroll 120 PS2 White
Genius120 PS2. Hãng sản xuất: Genius / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: PS/2, Dùng dây/ Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 130 / Gói sản phẩm: Chuột, Sách hướng dẫn, Đĩa Driver/
5
98.000 ₫
3 mới từ 98.000 ₫
Thuộc danh mục
Chuột máy tính ( Mouse)
Genius Navigator 305
Navigator305. Hãng sản xuất: Genius / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: USB, / Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 1200 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 52 / Gói sản phẩm: Chuột, Sách hướng dẫn, Đĩa Driver, /
5
158.000 ₫
4 mới từ 158.000 ₫
Thuộc danh mục
Chuột máy tính ( Mouse)
GENIUS NetScroll T220
Hãng sản xuất: Genius / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: Không dây, / Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 1200 dpi / Số nút: 5 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, Bộ thu tín hiệu Wireless, /
0
319.000 ₫
3 mới từ 319.000 ₫
Thuộc danh mục
Chuột máy tính ( Mouse)
GENIUS Traveler 900
Hãng sản xuất: Genius / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: Không dây, / Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 1600 dpi / Số nút: 5 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
304.000 ₫
3 mới từ 304.000 ₫
Thuộc danh mục
Chuột máy tính ( Mouse)
Genius DX-100
Hãng sản xuất: Genius / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: USB/ Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 1200 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột/
4
115.000 ₫
4 mới từ 115.000 ₫
Thuộc danh mục
Chuột máy tính ( Mouse)
Genius DeathTaker
Hãng sản xuất: Genius / Loại: - / Kiểu giao tiếp: PS/2, Dùng dây/ Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 5700 dpi / Số nút: 9 nút / Nút cuộn: - / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, Sách hướng dẫn/
0
1.179.000 ₫
3 mới từ 1.179.000 ₫
Thuộc danh mục
Chuột máy tính ( Mouse)
Genius Gila
Hãng sản xuất: Genius / Loại: - / Kiểu giao tiếp: Dùng dây/ Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 6500 dpi / Số nút: 12 nút / Nút cuộn: - / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột/
5
2.099.000 ₫
3 mới từ 2.099.000 ₫
Thuộc danh mục
Chuột máy tính ( Mouse)
Genius Wireless DX-6010
Genius DX 6010, DX6010. Hãng sản xuất: Genius / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: Không dây/ Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 1200 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột/
0
219.000 ₫
3 mới từ 219.000 ₫
Thuộc danh mục
Chuột máy tính ( Mouse)
Chuột máy tính Fuhlen L120
Hãng sản xuất: Fuhlen / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: USB, Dùng dây/ Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 1600 dpi / Số nút: 4 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 15 / Gói sản phẩm: Chuột, Sách hướng dẫn/
5
189.000 ₫
4 mới từ 189.000 ₫
Thuộc danh mục
Chuột máy tính ( Mouse)
Genius NX-MICRO
Hãng sản xuất: Genius / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: USB, Dùng dây/ Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 1200 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột/
0
188.000 ₫
3 mới từ 188.000 ₫
Thuộc danh mục
Chuột máy tính ( Mouse)
Genius Navigator 305 (Xanh)
Hãng sản xuất: Genius / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: USB/ Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 1200 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 52 / Gói sản phẩm: Chuột, Sách hướng dẫn, Đĩa Driver/
0
258.000 ₫
3 mới từ 258.000 ₫
Thuộc danh mục
Chuột máy tính ( Mouse)
Genius Navigator 305 (Đỏ)
Hãng sản xuất: Genius / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: USB/ Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 1200 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 52 / Gói sản phẩm: Chuột, Sách hướng dẫn, Đĩa Driver/
0
249.000 ₫
3 mới từ 249.000 ₫
Thuộc danh mục
Chuột máy tính ( Mouse)
Genius GX Gaming Deathtaker
Hãng sản xuất: Genius / Loại: Chuột Laser / Kiểu giao tiếp: USB, Dùng dây/ Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 5700 dpi / Số nút: 9 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, Sách hướng dẫn, Đĩa Driver/
0
1.089.000 ₫
2 mới từ 1.089.000 ₫
Thuộc danh mục
Chuột máy tính ( Mouse)
Chuột quang Genius NetScroll 120 PS/2
Hãng sản xuất: Genius / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: PS/2/ Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột/
0
72.000 ₫
3 mới từ 72.000 ₫
Thuộc danh mục
Chuột máy tính ( Mouse)
E-Blue Mazer Type-R EMS124GR
Hãng sản xuất: E-Blue / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: USB/ Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 1600 dpi / Số nút: 5 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột/
0
364.000 ₫
2 mới từ 364.000 ₫
Thuộc danh mục
Chuột máy tính ( Mouse)
Chuột không dây Fuhlen A03GS
Hãng sản xuất: Fuhlen / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: Không dây/ Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 1000 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, Pin, Bộ thu tín hiệu Wireless/
4,5
174.000 ₫
5 mới từ 174.000 ₫
Thuộc danh mục
Chuột máy tính ( Mouse)
Chuột không dây và tai nghe Genius MH-8015
Hãng sản xuất: Genius / Kiểu giao tiếp: USB/ Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 1600 dpi / Trọng lượng (g): 0 /
0
398.000 ₫
2 mới từ 398.000 ₫
Thuộc danh mục
Chuột máy tính ( Mouse)

Sản phẩm về "người thuận tay phải"