Sản phẩm về "nhựa upvc"

ẢnhTên sản phẩmGiá bán
Cửa nhựa lõi thép ModernDoor UPVC 08
Hãng sản xuất: ModernDoor
0
1.500.000 ₫
1 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Cửa nhựa
Cửa nhựa lõi thép ModernDoor UPVC 07
Hãng sản xuất: ModernDoor
0
1.500.000 ₫
1 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Cửa nhựa
Cửa nhựa lõi thép ModernDoor UPVC 06
Hãng sản xuất: ModernDoor
0
1.500.000 ₫
1 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Cửa nhựa
Ống nhựa uPVC Bình Minh 60 x 2mm
Hãng sản xuất: Cty CP nhựa Bình Minh / Loại ống: Ống nhựa / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Chiều dài ống (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
22.374 ₫
2 mới từ 88.000 ₫
Thuộc danh mục
Ống nước
Ống nhựa uPVC Bình Minh 114 x 3,8mm
Hãng sản xuất: Cty CP nhựa Bình Minh / Loại ống: Ống nhựa / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Chiều dài ống (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
80.190 ₫
6 mới từ 80.190 ₫
Thuộc danh mục
Ống nước
Ống nhựa uPVC Bình Minh 114 x 4,9mm
Hãng sản xuất: Cty CP nhựa Bình Minh / Loại ống: Ống nhựa / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Chiều dài ống (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
114.070 ₫
5 mới từ 114.070 ₫
Thuộc danh mục
Ống nước
Ống nhựa uPVC Bình Minh 168 x 7,3mm
Hãng sản xuất: Cty CP nhựa Bình Minh / Loại ống: Ống nhựa / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Chiều dài ống (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
224.532 ₫
4 mới từ 224.532 ₫
Thuộc danh mục
Ống nước
Ống nhựa uPVC Bình Minh 220 x 5,1mm
Hãng sản xuất: Cty CP nhựa Bình Minh / Loại ống: Ống nhựa / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Chiều dài ống (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
208.098 ₫
3 mới từ 208.098 ₫
Thuộc danh mục
Ống nước
Ống nhựa uPVC Bình Minh 75 x 1,5mm
Hãng sản xuất: Cty CP nhựa Bình Minh / Loại ống: Ống nhựa / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Chiều dài ống (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
23.958 ₫
5 mới từ 23.958 ₫
Thuộc danh mục
Ống nước
Ống nhựa uPVC Bình Minh 90 x 1,5mm
Hãng sản xuất: Cty CP nhựa Bình Minh / Loại ống: Ống nhựa / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Chiều dài ống (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
4
28.809 ₫
3 mới từ 28.809 ₫
Thuộc danh mục
Ống nước
Ống nhựa uPVC Bình Minh 110 x 1,8mm
Hãng sản xuất: Cty CP nhựa Bình Minh / Loại ống: Ống nhựa / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Chiều dài ống (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
41.382 ₫
4 mới từ 41.382 ₫
Thuộc danh mục
Ống nước
Ống nhựa uPVC Bình Minh 200 x 5,9mm
Hãng sản xuất: Cty CP nhựa Bình Minh / Loại ống: Ống nhựa / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Chiều dài ống (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
232.947 ₫
3 mới từ 232.947 ₫
Thuộc danh mục
Ống nước
Ống nhựa uPVC Bình Minh 250 x 7,3mm
Hãng sản xuất: Cty CP nhựa Bình Minh / Loại ống: Ống nhựa / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Chiều dài ống (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
5
360.063 ₫
3 mới từ 360.063 ₫
Thuộc danh mục
Ống nước
Ống nhựa uPVC Bình Minh 250 x 11,9mm
Hãng sản xuất: Cty CP nhựa Bình Minh / Loại ống: Ống nhựa / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Chiều dài ống (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
569.943 ₫
3 mới từ 569.943 ₫
Thuộc danh mục
Ống nước
Ống nhựa uPVC Bình Minh 280 x 8,2mm
Hãng sản xuất: Cty CP nhựa Bình Minh / Loại ống: Ống nhựa / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Chiều dài ống (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
452.232 ₫
4 mới từ 452.232 ₫
Thuộc danh mục
Ống nước
Cửa nhựa lõi thép gia cường uPVC TTAWindow C4.5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại cửa: Cửa lùa / Kiểu dáng: Sang trọng & Hiện đại / Chất liệu: Nhựa, uPVC/ Số cánh: 2 / Đặc tính chế tạo: Cửa nhựa uPVC có lõi thép gia cường / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Cửa đi
Cửa nhựa lõi thép uPVC DHP-LT2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Số cánh: 2 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Cửa nhựa lõi thép
Cửa nhựa lõi thép uPVC DHP-LT4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Số cánh: 2 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Cửa nhựa lõi thép
Cửa nhựa lõi thép uPVC DHP-LT5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Số cánh: 4 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Cửa nhựa lõi thép
Cửa nhựa lõi thép uPVC DHP-LT6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Số cánh: 4 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Cửa nhựa lõi thép

Sản phẩm về "nhựa upvc"