Sản phẩm về "pentax"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy bơm chữa cháy Pentax CM50-200A/15
Hãng sản xuất: PENTAX / Thể tích buồng đốt (cc) : 0 / Công suất (Kw): 0 / Dung tích bình nhiên liệu (lít) : 0 / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít) : 0 / Hệ thống chỉnh gió : Tự động / Nến điện (bugi) : - / Chiều cao hút (m) : 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
10.350.000 ₫
34 mới từ 10.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bơm chữa cháy
Máy bơm Pentax CMT 100
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1.17 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
3.230.000 ₫
23 mới từ 3.230.000 ₫
Máy bơm Pentax CHT 550
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 5.09 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
13.780.000 ₫
22 mới từ 13.780.000 ₫
Máy bơm Pentax MSHA -4/7.5
Hãng sản xuất: Pentax / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 8.6 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
58.663.000 ₫
21 mới từ 58.663.000 ₫
Máy bơm Pentax MSVA -6/11
Hãng sản xuất: Pentax / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 12.9 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
64.144.000 ₫
22 mới từ 64.144.000 ₫
Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh Pentax MSHB 3/11 (15HP)
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 12.8 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Đang cập nhật /
0
58.805.000 ₫
23 mới từ 58.805.000 ₫
Máy bơm Pentax MSVB -4/15
Hãng sản xuất: Pentax / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 16.39 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
78.328.000 ₫
23 mới từ 78.328.000 ₫
Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh Pentax MSHB 4/15 (20HP)
Hãng sản xuất: Pentax / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 16.39 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
77.378.000 ₫
24 mới từ 77.378.000 ₫
Máy bơm Pentax MSVB -5/18.5
Hãng sản xuất: Pentax / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 21.7 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
91.438.000 ₫
21 mới từ 91.438.000 ₫
Máy bơm Pentax MSVC -2R1/11
Hãng sản xuất: Pentax / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 13 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
57.637.000 ₫
20 mới từ 57.637.000 ₫
Máy bơm Pentax MSVC -3/18.5
Hãng sản xuất: Pentax / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 21.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
91.200.000 ₫
21 mới từ 91.200.000 ₫
Máy bơm Pentax MSVD -5/37
Hãng sản xuất: Pentax / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 41.9 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
159.600.000 ₫
19 mới từ 159.600.000 ₫
Máy bơm Pentax DG 100G
Hãng sản xuất: Pentax / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
6.200.000 ₫
20 mới từ 6.200.000 ₫
Máy bơm Pentax CM 100-160B
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 96 / Công suất (kW): 29.44 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 41.1 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
100.273.000 ₫
22 mới từ 100.273.000 ₫
Bơm Pentax U7SV-400/8T (Cánh inox)
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: Máy bơm trục đứng / Lưu lượng (m3/h): 10.19 / Công suất (kW): 3 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 96.1 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
24.415.000 ₫
15 mới từ 24.415.000 ₫
Bơm Pentax U5SLG-550/18T (Cánh inox)
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: Máy bơm trục đứng / Lưu lượng (m3/h): 7.2 / Công suất (kW): 4 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 194.4 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
43.909.000 ₫
19 mới từ 43.909.000 ₫
Bơm Pentax U7SLG-800/14T (Cánh inox)
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: Máy bơm trục đứng / Lưu lượng (m3/h): 9.6 / Công suất (kW): 5.9 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 168.5 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
49.750.001 ₫
19 mới từ 49.750.001 ₫
Bơm Pentax U7SLG-1000/20T (Cánh inox)
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: Máy bơm trục đứng / Lưu lượng (m3/h): 9.6 / Công suất (kW): 7.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 240.9 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
61.931.000 ₫
19 mới từ 61.931.000 ₫
Bơm trục đứng thân gang Pentax MSHC 5/30
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: Máy bơm trục đứng / Lưu lượng (m3/h): 60 / Công suất (kW): 30 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 208.5 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
135.850.000 ₫
18 mới từ 135.850.000 ₫
Máy bơm Pentax CM 100-160A
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 330 / Công suất (kW): 37 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 45.1 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
104.073.000 ₫
19 mới từ 104.073.000 ₫

Sản phẩm về "pentax"