Sản phẩm về "pentax"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy bơm Pentax AP 200
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 2.2 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
3.500.000 ₫
19 mới từ 3.500.000 ₫
Máy bơm Pentax CMT 150
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1.85 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
5.000.000 ₫
17 mới từ 5.000.000 ₫
Máy bơm Pentax MP 300/6V
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 2.8 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
7.800.000 ₫
9 mới từ 7.800.000 ₫
Bơm đầu rời PENTAX CA 65-250B
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Bơm đầu rời / Lưu lượng (m3/h): 144 / Công suất (kW): 30 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 79.5 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
0
37.000.000 ₫
15 mới từ 25.850.000 ₫
Bơm chìm giếng khoan PENTAX 4ST 14-8
Hãng sản xuất: Pentax / Công suất (kw): 1.5 / Lưu lượng (m3/h): 13.2 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
0
8.900.000 ₫
17 mới từ 8.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Bơm hỏa tiễn
Bơm chìm giếng khoan PENTAX 4ST 10-13
Hãng sản xuất: PENTAX / Công suất (kw): 1.5 / Lưu lượng (m3/h): 9.6 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
12.500.000 ₫
15 mới từ 12.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Bơm hỏa tiễn
Bơm chìm giếng khoan PENTAX 4ST 24-14
Hãng sản xuất: PENTAX / Công suất (kw): 3 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
23.710.000 ₫
17 mới từ 7.970.000 ₫
Thuộc danh mục
Bơm hỏa tiễn
Máy bơm Pentax CM 32-200B
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 42 / Công suất (kW): 5.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
13.950.000 ₫
27 mới từ 13.900.000 ₫
Bơm ly tâm trục ngang đầu rời Pentax CA 32-160C (1.5kW-4.5m3/h)
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại: Trục ngang đầu rời / Áp suất làm việc (Bar): 10 / Công suất (Kw): 1.5 / Lưu lượng (m3/h): 4.5 / Cột áp (m): 24.4 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
16.000.000 ₫
15 mới từ 16.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm trục ngang đầu rời Pentax CA 32-160B (2.2kW-9m3/h)
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại: Trục ngang đầu rời / Áp suất làm việc (Bar): 10 / Công suất (Kw): 2.2 / Lưu lượng (m3/h): 9 / Cột áp (m): 27.3 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
18.200.000 ₫
16 mới từ 18.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm trục ngang đầu rời Pentax CA 32-160A (3kW-12m3/h)
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại: Trục ngang đầu rời / Áp suất làm việc (Bar): 10 / Công suất (Kw): 3 / Lưu lượng (m3/h): 12 / Cột áp (m): 34.2 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
14.000.000 ₫
11 mới từ 14.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm Pentax CM 65 160B/400V-50Hz
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 6 / Công suất (Kw): 11 / Lưu lượng (m3/h): 144 / Cột áp (m): 34 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
20.000.000 ₫
19 mới từ 20.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm chìm giếng khoan Pentax 4S 14-8
Hãng sản xuất: PENTAX / Công suất (kw): 1.1 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
13.620.000 ₫
8 mới từ 12.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Bơm hỏa tiễn
Bơm hỏa tiễn Pentax 4S 10-19
Hãng sản xuất: PENTAX / Công suất (kw): 1.9 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
18.690.000 ₫
5 mới từ 15.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Bơm hỏa tiễn
Máy bơm Pentax CM 80-160D
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 66 / Công suất (kW): 11 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 25.6 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
30.260.000 ₫
17 mới từ 25.600.000 ₫
Máy bơm Pentax CM 80-160A
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 72 / Công suất (kW): 22 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 37.9 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
54.140.000 ₫
18 mới từ 43.200.000 ₫
Pentax CM 80-200A
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 96 / Công suất (kW): 36.79 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 59.6 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
96.200.000 ₫
16 mới từ 96.200.000 ₫
Máy bơm Pentax CM 80-200B
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 84 / Công suất (kW): 29.44 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 50.8 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
103.430.000 ₫
18 mới từ 90.000.000 ₫
Máy bơm Pentax CM 100-160B
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 96 / Công suất (kW): 29.44 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 41.1 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
105.280.000 ₫
21 mới từ 100.000.000 ₫
Máy bơm Pentax CM 65-250A
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 156 / Công suất (kW): 40 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 89.5 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
107.230.000 ₫
15 mới từ 103.000.000 ₫

Sản phẩm về "pentax"