Sản phẩm về "pentax"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy bơm PENTAX CH-150
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 30 / Công suất (kW): 11.25 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 25 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
7.201.000 ₫
27 mới từ 7.201.000 ₫
Máy bơm PENTAX CH-200
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 30 / Công suất (kW): 1.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 28.8 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
8.100.000 ₫
24 mới từ 8.056.000 ₫
Máy bơm PENTAX CH-300
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 30 / Công suất (kW): 2.25 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 32.79 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
10.480.000 ₫
28 mới từ 10.480.000 ₫
Máy bơm Pentax MSVB -3/11
Hãng sản xuất: Pentax / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 12.8 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
59.565.000 ₫
20 mới từ 59.565.000 ₫
Máy bơm Pentax MSHB -6/22
Hãng sản xuất: Pentax / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 24.7 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
98.500.000 ₫
23 mới từ 98.500.000 ₫
Máy bơm Pentax MSHC -2R1/11
Hãng sản xuất: Pentax / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 13 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
57.000.000 ₫
20 mới từ 57.000.000 ₫
Máy bơm Pentax MSHD -3R/18.5
Hãng sản xuất: Pentax / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 22.4 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
90.773.000 ₫
20 mới từ 90.000.000 ₫
Máy bơm Pentax MSVD -5/37
Hãng sản xuất: Pentax / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 41.9 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
159.600.000 ₫
18 mới từ 159.600.000 ₫
Máy bơm Pentax CM 32-160C
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 4.5 / Công suất (kW): 1.5 / Sức hút tối đa (m): 7 / Áp suất tối đa (bar): 2.5 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
4.550.000 ₫
29 mới từ 3.500.000 ₫
Máy bơm Pentax DHT 100
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1.37 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
6.914.000 ₫
22 mới từ 6.914.000 ₫
Bơm chìm giếng khoan Pentax 4S 14 - 12
Hãng sản xuất: Pentax / Công suất (kw): 2.2 / Lưu lượng (m3/h): 13.2 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
0
11.200.000 ₫
13 mới từ 11.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Bơm hỏa tiễn
Bơm chìm giếng khoan Pentax 4S 24 - 26
Hãng sản xuất: Pentax / Công suất (kw): 5.5 / Lưu lượng (m3/h): 24 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
0
24.500.000 ₫
12 mới từ 24.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Bơm hỏa tiễn
Bơm chìm giếng khoan PENTAX 6S48-5
Hãng sản xuất: PENTAX / Công suất (kw): 7 / Lưu lượng (m3/h): 48 / Tốc độ quay (v/p): 2900 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
19.780.000 ₫
9 mới từ 19.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Bơm hỏa tiễn
Máy bơm Pentax CM 80-160A
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 72 / Công suất (kW): 22 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 37.9 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
43.200.000 ₫
17 mới từ 43.200.000 ₫
Bơm Pentax U3SLG-400/18T (Cánh inox)
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: Máy bơm trục đứng / Lưu lượng (m3/h): 4.8 / Công suất (kW): 3 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 196 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
41.943.000 ₫
16 mới từ 41.943.000 ₫
Bơm Pentax U7SLG-750/12T (Cánh inox)
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: Máy bơm trục đứng / Lưu lượng (m3/h): 9.6 / Công suất (kW): 5.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 144.5 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
53.818.000 ₫
13 mới từ 53.818.000 ₫
Bơm Pentax U7SLG-800/14T (Cánh inox)
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: Máy bơm trục đứng / Lưu lượng (m3/h): 9.6 / Công suất (kW): 5.9 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 168.5 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
49.750.001 ₫
18 mới từ 49.750.001 ₫
Bơm Pentax U7SLG-1000/20T (Cánh inox)
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: Máy bơm trục đứng / Lưu lượng (m3/h): 9.6 / Công suất (kW): 7.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 240.9 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
61.931.000 ₫
18 mới từ 61.931.000 ₫
Bơm Pentax U9SLG-950/18T (Cánh inox)
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: Máy bơm trục đứng / Lưu lượng (m3/h): 14.4 / Công suất (kW): 7 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 202.1 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
59.000.000 ₫
19 mới từ 59.000.000 ₫
Máy bơm Pentax CM 100-160A
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 330 / Công suất (kW): 37 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 45.1 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
104.073.000 ₫
17 mới từ 104.073.000 ₫

Sản phẩm về "pentax"