Sản phẩm về "pentax"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy bơm Pentax CAB 150
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1.74 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
4.300.000 ₫
24 mới từ 3.500.000 ₫
Máy bơm Pentax MSHD -2/15
Hãng sản xuất: Pentax / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 17.89 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
84.379.000 ₫
23 mới từ 73.000.000 ₫
Máy bơm Pentax DP 60G
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.4 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
2.727.000 ₫
24 mới từ 2.700.000 ₫
Máy bơm Pentax DP 80G
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.8 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
3.648.000 ₫
19 mới từ 3.600.000 ₫
Máy bơm Pentax DX 80/2G
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1.05 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
7.779.000 ₫
20 mới từ 6.500.000 ₫
Máy bơm Pentax DXT 100/2
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1.35 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
7.100.000 ₫
19 mới từ 7.100.000 ₫
Máy bơm Pentax DGT 100/2
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1.35 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
6.600.000 ₫
18 mới từ 6.600.000 ₫
Máy bơm Pentax DMT 200
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 2.95 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
14.500.000 ₫
17 mới từ 14.500.000 ₫
Máy bơm Pentax CM65- 160A
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 36 / Công suất (kW): 15 / Sức hút tối đa (m): 144 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
0
13.500.000 ₫
22 mới từ 12.480.000 ₫
Máy bơm Pentax CM150-160A
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 78 / Công suất (kW): 7.5 / Sức hút tối đa (m): 5 / Áp suất tối đa (bar): 37 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
0
8.200.000 ₫
23 mới từ 8.146.000 ₫
Máy bơm Pentax CM65-250A
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 140 / Công suất (kW): 37 / Sức hút tối đa (m): 5 / Áp suất tối đa (bar): 89 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
5
19.100.000 ₫
38 mới từ 19.000.000 ₫
Máy bơm công nghiệp PENTAX CST450/3"
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 0 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Công suất (W): 0 / - /
0
12.100.000 ₫
15 mới từ 11.200.000 ₫
Máy bơm PENTAX CA32-250 11KW
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 30 / Công suất (kW): 11 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
0
22.900.000 ₫
18 mới từ 22.300.000 ₫
Máy bơm PENTAX CA40-125 3KW
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 36 / Công suất (kW): 3 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
0
6.100.000 ₫
12 mới từ 5.100.000 ₫
Máy bơm PENTAX CA50-160 5.5KW
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 78 / Công suất (kW): 5.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
0
51.500.000 ₫
11 mới từ 50.000.000 ₫
Máy bơm PENTAX CA80-160 15KW
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 195 / Công suất (kW): 15 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
0
23.800.000 ₫
18 mới từ 16.000.000 ₫
Máy bơm PENTAX U18SL-450/5T
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm trục đứng / Lưu lượng (m3/h): 26.4 / Công suất (kW): 3.4 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Japan /
0
16.100.000 ₫
18 mới từ 15.100.000 ₫
Máy bơm PENTAX U18SL-900/9T
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm trục đứng / Lưu lượng (m3/h): 26.4 / Công suất (kW): 6.6 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Japan /
0
31.800.000 ₫
17 mới từ 31.500.000 ₫
Bơm đầu rời PENTAX CA 50-200A
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Bơm đầu rời / Lưu lượng (m3/h): 78 / Công suất (kW): 15 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 58.1 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
0
13.000.000 ₫
13 mới từ 13.000.000 ₫
Máy bơm Pentax DHT 100
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1.37 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Ý /
0
8.279.000 ₫
22 mới từ 7.450.000 ₫

Sản phẩm về "pentax"