Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
KX-993CA1
Hãng sản xuất: KAIXUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.660.000 ₫
3 mới từ 1.660.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền mini BC-80
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.800.000 ₫
9 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashscan CS-3000
CS-3000, CS3000. Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
4
4.770.000 ₫
12 mới từ 4.770.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun 2012VV
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hộ chiếu giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.200.000 ₫
7 mới từ 4.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
3D 5200
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.400.000 ₫
2 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-A31
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 80 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: China /
0
1.790.000 ₫
15 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-2020UV
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
1.500.000 ₫
18 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xinda Super BC 28
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
5
4.000.000 ₫
22 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xinda Super BC - 21F
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/ Xuất xứ: China /
0
3.100.000 ₫
16 mới từ 3.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun XD-628
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: China /
0
5.310.000 ₫
8 mới từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xinda 2166F
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.200.000 ₫
18 mới từ 4.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 816
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
1.950.000 ₫
7 mới từ 1.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền ZJ-5288
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Taiwan /
0
2.200.000 ₫
8 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
MODUL 0618
Hãng sản xuất: MODUL / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.400.000 ₫
8 mới từ 5.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xinda Super BC-28F
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Kiểm tra cả bó/ Xuất xứ: China /
0
4.000.000 ₫
17 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashta 9800W
Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 9800 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: -/ Xuất xứ: - /
0
5.811.000 ₫
6 mới từ 5.811.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
XIUDUN 2500K
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 3mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Đếm cộng dồn, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: China /
0
4.600.000 ₫
8 mới từ 4.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Fengjin 5700B
Hãng sản xuất: FENGJIN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/ Xuất xứ: - /
0
6.100.000 ₫
2 mới từ 6.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 9000
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Đếm chia tiền theo số lượng, Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: China /
0
6.100.000 ₫
19 mới từ 5.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 6688W
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: China /
0
4.600.000 ₫
17 mới từ 4.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền

Sản phẩm về "polime"