Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
XIUDUN XD-2006A
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
3.800.000 ₫
12 mới từ 3.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Jingrui JR-2880
JR-2880, JR2880. Hãng sản xuất: JINGRUI / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
4.550.000 ₫
29 mới từ 4.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền XIUDUN 2400
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 40 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.250.000 ₫
9 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 2300C
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.600.000 ₫
14 mới từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-A71
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra cả bó, -/ Xuất xứ: China /
0
1.740.000 ₫
17 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 8000
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Kiểm tra cả bó, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
4.700.000 ₫
38 mới từ 4.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Oudis 2300C
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: Japan /
5
1.680.000 ₫
41 mới từ 1.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cuộn rào công trình 17 N6 - 40
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Chất liệu: Dây Polime/ Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
40.000 ₫
11 mới từ 32.000 ₫
Thuộc danh mục
Rào chắn
Cuồn rào công trình A.Bảo 17N6. 45
Hãng sản xuất: A.Bảo / Loại: - / Chất liệu: Dây Polime/ Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
40.000 ₫
7 mới từ 40.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Rào chắn
Máy đếm tiền Xiudun 4688
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 4mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
5
3.700.000 ₫
16 mới từ 4.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Oudis 9900
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
5
4.350.000 ₫
36 mới từ 4.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cuộn rào công trình ADR23
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Chất liệu: Dây Polime/ Xuất xứ: Vietnam /
0
35.000 ₫
11 mới từ 32.000 ₫
Thuộc danh mục
Rào chắn
Máy đếm tiền Oudis 6900A
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
5
2.240.000 ₫
25 mới từ 2.240.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Oudis 9900A
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Đếm chia tiền theo số lượng, Đếm tiền tự động, Kiểm tra ngoại tệ, Tự động hiển thị sự cố/ Xuất xứ: - /
5
5.800.000 ₫
26 mới từ 5.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 6688W
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: China /
0
3.700.000 ₫
24 mới từ 3.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Oudis 2019A
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Tự động hiển thị sự cố, Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: Japan /
5
3.000.000 ₫
23 mới từ 2.900.000 ₫
1 cũ từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Silicon MC-2300
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: - /
0
2.845.000 ₫
25 mới từ 2.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Nấm linh chi núi đỏ lá to
Dạng thành phẩm: Túi polime / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
900.000 ₫
Thuộc danh mục
Nấm
Nấm Linh Chi KGS
Dạng thành phẩm: Túi polime / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Nấm
Bánh quy trứng muối Đài Loan
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dạng thành phẩm: Gói polime / Xuất xứ: Đài Loan /
0
70.000 ₫
Thuộc danh mục
Bánh quy

Sản phẩm về "polime"