Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Balion NH-102
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 3mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /
0
1.740.000 VNĐ
17 mới từ 1.740.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
HENRY HL-2800-UV
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.920.000 VNĐ
26 mới từ 1.920.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Balion NH-201
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 70 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.780.000 VNĐ
33 mới từ 1.780.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền XIUDUN-2012W
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
4
4.699.000 VNĐ
60 mới từ 4.430.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Dimension DMS-2010
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
6.200.000 VNĐ
8 mới từ 6.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun XD-618
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hộ chiếu giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.400.000 VNĐ
60 mới từ 4.380.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Balion NH-306S
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hộ chiếu giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.699.000 VNĐ
49 mới từ 4.680.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-2350B
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 70 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.900.000 VNĐ
25 mới từ 1.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Babilon NH312
Babilon NH-312. Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: China /
0
2.080.000 VNĐ
45 mới từ 2.080.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Maxter  MX-389
Hãng sản xuất: MAXTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra hộ chiếu giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Taiwan /
0
2.250.000 VNĐ
16 mới từ 2.250.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xinda 2105F
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/ Xuất xứ: China /
0
5.050.000 VNĐ
15 mới từ 5.050.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Finawell FW-02A
Hãng sản xuất: FINAWELL / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Đếm ấn định số/ Xuất xứ: - /
5
1.490.000 VNĐ
24 mới từ 1.490.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền 3D-2108
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.550.000 VNĐ
9 mới từ 2.550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun NH-81
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: -/ Xuất xứ: - /
0
3.350.000 VNĐ
20 mới từ 3.290.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis-8800
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài, 4mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
5
5.350.000 VNĐ
36 mới từ 5.350.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun A4
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
4.740.000 VNĐ
16 mới từ 4.740.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền ZJ-5288
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Taiwan /
0
1.800.000 VNĐ
14 mới từ 1.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Jingrui JR-3200
Hãng sản xuất: JINGRUI / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.200.000 VNĐ
14 mới từ 5.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Kit Kat trà xanh
Hãng sản xuất: Nestle / Dạng thành phẩm: Gói polime / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bánh quy
Bánh Kitkat hoa anh đào
Hãng sản xuất: Kítkat / Dạng thành phẩm: Gói polime / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Bánh chocolate

Sản phẩm về "polime"