Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy đếm tiền Xiudun 2010W
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 40 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.500.000 ₫
28 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashscan CS-9900
CS-9900, CS9900. Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 120 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
5
2.500.000 ₫
14 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun XD-2300
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.289.000 ₫
18 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 2500
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
2
4.169.000 ₫
38 mới từ 4.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 2300C
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.899.000 ₫
31 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashscan CS-9901
CS-9901. Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/ Xuất xứ: - /
0
5.100.000 ₫
10 mới từ 5.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
xiudun WJD 9500 (FW -09A )
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.000.000 ₫
11 mới từ 1.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
XIUDUN WJD 9300
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.150.000 ₫
9 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Bill Counter WJD-9500
Hãng sản xuất: BILL COUNTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.890.000 ₫
5 mới từ 1.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền đứng 3D-2015
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Vietnam /
0
4.900.000 ₫
6 mới từ 4.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis Super BC-29F
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Vietnam /
5
5.909.000 ₫
13 mới từ 5.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xinda WJD 2165F
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.100.000 ₫
12 mới từ 4.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền XD 3068VL
Hãng sản xuất: JINGRUI / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
5.000.000 ₫
10 mới từ 4.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xinda 0181F
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.550.000 ₫
8 mới từ 2.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xinda 2131L
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
4.300.000 ₫
8 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 3000
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hộ chiếu giả, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: - /
0
5.950.000 ₫
7 mới từ 5.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
XIUDUN 8800
Hãng sản xuất: MODUL / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
7.200.000 ₫
8 mới từ 6.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun 2588
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
8.200.000 ₫
10 mới từ 5.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashta 5800UV
Hãng sản xuất: CASHTA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 1000 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.270.000 ₫
15 mới từ 4.920.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Zinda 3990
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Tự động hiển thị sự cố, Đếm chia tiền theo số lượng, Đếm tiền tự động, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: - /
0
2.640.000 ₫
4 mới từ 2.640.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền

Sản phẩm về "polime"