Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Balion NH-102
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 3mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /
0
1.900.000 VNĐ
18 mới từ 1.740.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 2200C
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Canada /
3
1.740.000 VNĐ
58 mới từ 1.740.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Baiter Korus 02
Hãng sản xuất: BAITER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: China /
0
2.600.000 VNĐ
21 mới từ 2.250.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
BALION NH 203
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.670.000 VNĐ
23 mới từ 1.660.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
HENRY HL-2800-UV
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.920.000 VNĐ
30 mới từ 1.920.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
XIUDUN 2400
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 40 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
3.300.000 VNĐ
25 mới từ 2.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
HENRY HL-2100
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.650.000 VNĐ
29 mới từ 1.650.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-2100UV
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số/ Xuất xứ: China /
0
1.584.000 VNĐ
53 mới từ 1.584.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Balion NH-201
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 70 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.800.000 VNĐ
36 mới từ 1.780.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Bill Counter HL-2200UV
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.200.000 VNĐ
13 mới từ 1.610.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-2800
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 70 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.790.000 VNĐ
22 mới từ 1.790.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Balion NH-306S
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hộ chiếu giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.950.000 VNĐ
51 mới từ 4.680.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Balion NH-308S
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.385.000 VNĐ
21 mới từ 4.385.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-2800UV
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
1.900.000 VNĐ
33 mới từ 1.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Finawell FW-09A
Hãng sản xuất: FINAWELL / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
4
1.550.000 VNĐ
26 mới từ 1.550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-880B
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 75 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.200.000 VNĐ
15 mới từ 2.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Bánh AfC lúa mì 4 in 1 100g
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại bánh: Bánh quy / Dạng thành phẩm: Gói polime /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Bánh
Cashta 8600W
Hãng sản xuất: CASHTA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.900.000 VNĐ
12 mới từ 4.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashta 3900UV
Hãng sản xuất: CASHTA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 1000 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.881.000 VNĐ
16 mới từ 1.881.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 2600
Hãng sản xuất: XINDU / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: -/ Xuất xứ: - /
0
4.500.000 VNĐ
6 mới từ 4.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền

Sản phẩm về "polime"