Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Henry HL-2100UV
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số/ Xuất xứ: China /
0
1.630.000 ₫
46 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Bill Counter WJD-206
Hãng sản xuất: BILL COUNTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.700.000 ₫
13 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun XD-2131L
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/ Xuất xứ: China /
0
1.950.000 ₫
11 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Kangyi H5
Hãng sản xuất: KANGYI / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 40 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
4.120.000 ₫
14 mới từ 4.120.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun XD-2300C
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.950.000 ₫
36 mới từ 1.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashscan 9901
Cashscan 9901. Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.009.000 ₫
17 mới từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
xiudun 3D-06
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Tự động kiểm tra tình trạng máy/ Xuất xứ: China /
0
2.320.000 ₫
10 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Bill Counter WJD-9500
Hãng sản xuất: BILL COUNTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.800.000 ₫
10 mới từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền đứng 3D-09
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Vietnam /
0
2.300.000 ₫
8 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
MODUL 2618
Hãng sản xuất: MODUL / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 40 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
6.200.000 ₫
17 mới từ 6.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 816
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
1.950.000 ₫
8 mới từ 1.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền ZJ-5288
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Taiwan /
0
1.750.000 ₫
13 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
MODUL 0618
Hãng sản xuất: MODUL / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.450.000 ₫
15 mới từ 5.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashta 5800UV
Hãng sản xuất: CASHTA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 1000 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.000.000 ₫
13 mới từ 4.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashta 8600W
Hãng sản xuất: CASHTA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.851.000 ₫
12 mới từ 4.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashta 4500UV
Hãng sản xuất: CASHTA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 1000 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.950.000 ₫
12 mới từ 1.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-308B
Henry HL308B. Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.620.000 ₫
9 mới từ 4.620.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền ZJ 5388C
Hãng sản xuất: ZJ / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Vietnam /
0
1.900.000 ₫
11 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền ZJ 5500B
Hãng sản xuất: ZJ / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 3mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra cả bó, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Vietnam /
0
5.300.000 ₫
11 mới từ 5.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 9000
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Đếm chia tiền theo số lượng, Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: China /
0
8.090.000 ₫
8 mới từ 7.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền

Sản phẩm về "polime"