Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
NANXING NX-838A
Hãng sản xuất: NANXING / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số/ Xuất xứ: - /
0
1.999.000 ₫
7 mới từ 1.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashscan CS-2700
CS-2700, CS2700. Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
5
4.950.000 ₫
19 mới từ 3.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
HENRY HL-2010
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
1.720.000 ₫
14 mới từ 1.720.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Kaixun KX-TD
Hãng sản xuất: KAIXUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
3.700.000 ₫
13 mới từ 3.690.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-2800
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 70 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.800.000 ₫
11 mới từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
INNO BC-2080UM
Hãng sản xuất: INNO / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 3mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
3.400.000 ₫
11 mới từ 2.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
3D DMS-2010A
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/ Xuất xứ: - /
0
5.000.000 ₫
6 mới từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền 3D 2800
3D 2800. Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /
0
5.900.000 ₫
5 mới từ 5.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Finawell FW-02A
Hãng sản xuất: FINAWELL / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Đếm ấn định số/ Xuất xứ: - /
5
1.500.000 ₫
13 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền 3D-2088
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 3mặt số/ Chức năng: Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.700.000 ₫
6 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun NH-81
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: -/ Xuất xứ: - /
0
3.290.000 ₫
7 mới từ 3.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền đứng 3D-09
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Vietnam /
0
2.300.000 ₫
8 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 2500C
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
5
2.100.000 ₫
29 mới từ 1.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 2300C
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: Japan /
5
1.950.000 ₫
29 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 2700C
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số/ Xuất xứ: - /
5
2.700.000 ₫
15 mới từ 2.068.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 8900
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
5
5.990.000 ₫
15 mới từ 5.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis-5200C
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: Japan /
5
2.700.000 ₫
22 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 5688
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
0
5.870.000 ₫
5 mới từ 5.870.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 8800C
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
0
2.300.000 ₫
8 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xinda Super BC 18
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: -/ Xuất xứ: China /
0
3.950.000 ₫
11 mới từ 2.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền

Sản phẩm về "polime"