Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy đếm tiền Xiudun 2200C
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Canada /
3
2.300.000 ₫
30 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Bill Counter HL-2200UV
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
1.800.000 ₫
7 mới từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Balion NH-314S
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
5.199.000 ₫
28 mới từ 4.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Babilon NH-305
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/
0
5.690.000 ₫
9 mới từ 5.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-A32
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 80 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.390.000 ₫
34 mới từ 2.080.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-2550
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 70 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
3.090.000 ₫
37 mới từ 2.649.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-B52
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 80 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.590.000 ₫
35 mới từ 2.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis-8800
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài, 4mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
5
5.890.000 ₫
21 mới từ 5.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-A31B
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 80 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.340.000 ₫
32 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 2700C
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số/ Xuất xứ: - /
5
3.195.000 ₫
16 mới từ 2.068.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 8900
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
5
6.390.000 ₫
16 mới từ 5.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Jingrui JR-8804
Hãng sản xuất: JINGRUI / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.680.000 ₫
5 mới từ 1.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis-5677
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
5
6.600.000 ₫
10 mới từ 5.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 9699
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
0
6.900.000 ₫
12 mới từ 6.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-9900
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
6.445.000 ₫
19 mới từ 6.445.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 668E
XD-668E, XD668E. Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
6.400.000 ₫
12 mới từ 5.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Chocolate Hersheys Kisses Milk Chocolate 340g
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dạng thành phẩm: Gói polime / Xuất xứ: Mỹ /
0
140.000 ₫
Thuộc danh mục
Bánh chocolate
Chocolate Hersheys Kisses Spencial Dark Chocolate 340g
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dạng thành phẩm: Gói polime / Xuất xứ: Mỹ /
0
140.000 ₫
Thuộc danh mục
Bánh chocolate
Chocolate Hersheys Miniatures Special Dark
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dạng thành phẩm: Gói polime / Xuất xứ: Mỹ /
0
140.000 ₫
Thuộc danh mục
Bánh chocolate
Chocolate Hershey's Nuggets Extra Creamy Milk Chocolate With Toffee & Almonds 340g
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dạng thành phẩm: Gói polime / Xuất xứ: Mỹ /
0
140.000 ₫
Thuộc danh mục
Bánh chocolate

Sản phẩm về "polime"