Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy đếm tiền XINDA 0181
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/
0
1.700.000 ₫
26 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền XIUDUN 2010A
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
5
1.650.000 ₫
34 mới từ 1.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-2100UV
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số/ Xuất xứ: China /
0
1.550.000 ₫
22 mới từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-2350B
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 70 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.900.000 ₫
16 mới từ 1.880.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Kangyi H5
Hãng sản xuất: KANGYI / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 40 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
4.120.000 ₫
5 mới từ 4.120.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun 2012VV
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hộ chiếu giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.200.000 ₫
8 mới từ 4.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 2300C
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.750.000 ₫
30 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xinda super BC-19
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: China /
0
2.900.000 ₫
19 mới từ 2.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền 3D-2108
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.400.000 ₫
6 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
MODUL 2200C
Hãng sản xuất: MODUL / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 40 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.200.000 ₫
12 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền đứng 3D-2006
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Vietnam /
0
2.000.000 ₫
5 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xinda Super BC - 21F
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/ Xuất xứ: China /
0
3.100.000 ₫
16 mới từ 3.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
MODUL 0618
Hãng sản xuất: MODUL / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.400.000 ₫
10 mới từ 5.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 4688
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 4mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
5
4.400.000 ₫
30 mới từ 4.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Bill counter ZJ-5500C
Hãng sản xuất: BILL COUNTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.350.000 ₫
10 mới từ 2.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashta 9800W
Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 9800 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: -/ Xuất xứ: - /
0
5.811.000 ₫
7 mới từ 5.811.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Banker AQC-08E
AQC-08E, AQC08E. Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: - /
0
2.450.000 ₫
8 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 9000
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Đếm chia tiền theo số lượng, Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: China /
0
6.390.000 ₫
21 mới từ 5.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Zinda 3990
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Tự động hiển thị sự cố, Đếm chia tiền theo số lượng, Đếm tiền tự động, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: - /
0
2.640.000 ₫
6 mới từ 2.640.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Silicon MC-3600
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Tự động hiển thị sự cố/ Xuất xứ: - /
0
3.350.000 ₫
10 mới từ 2.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền

Sản phẩm về "polime"