Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Cashscan CS-900A
CS-900A, CS900A. Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
4
3.300.000 ₫
17 mới từ 3.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
KAIXUN KX-996A1
Hãng sản xuất: KAIXUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Đếm ấn định số/ Xuất xứ: China /
0
2.130.000 ₫
4 mới từ 2.130.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
BALION NH 203
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.630.000 ₫
11 mới từ 1.630.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Balion NH - 305S
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/
0
4.750.000 ₫
26 mới từ 4.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashscan CS-2700
CS-2700, CS2700. Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
5
3.999.000 ₫
16 mới từ 3.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
HENRY HL-2010
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
1.719.000 ₫
12 mới từ 1.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Kaixun KX-993CA1
Hãng sản xuất: KAIXUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.530.000 ₫
5 mới từ 1.530.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Kaixun KX-TD
Hãng sản xuất: KAIXUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
3.690.000 ₫
8 mới từ 3.690.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Bill Counter WJD-08
Hãng sản xuất: BILL COUNTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.850.000 ₫
5 mới từ 1.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
XIUDUN XD2010W
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/ Xuất xứ: - /
0
2.590.000 ₫
16 mới từ 2.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 2500
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
2
4.170.000 ₫
36 mới từ 4.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Balion NH-314S
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
3.900.000 ₫
30 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Balion NH-306S
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hộ chiếu giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.950.000 ₫
29 mới từ 3.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Korus - 02
Hãng sản xuất: KORUS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.750.000 ₫
15 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Balion NH-307S
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.299.000 ₫
24 mới từ 4.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Finawell FW-02A
Hãng sản xuất: FINAWELL / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Đếm ấn định số/ Xuất xứ: - /
5
1.639.000 ₫
11 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền WJD - 2011
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /
0
2.500.000 ₫
11 mới từ 2.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis CS 888
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy/ Xuất xứ: - /
0
4.300.000 ₫
9 mới từ 4.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 2700
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra hoá đơn giả, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hộ chiếu giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.100.000 ₫
5 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền ZJ 5388C
Hãng sản xuất: ZJ / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Vietnam /
0
1.900.000 ₫
11 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền

Sản phẩm về "polime"