Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy đếm tiền Baiter Korus 02
Hãng sản xuất: BAITER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: China /
0
2.600.000 ₫
18 mới từ 2.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
KAIXUN KX-993F1
Hãng sản xuất: KAIXUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
1.600.000 ₫
11 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Kaixun KX-993CA1
Hãng sản xuất: KAIXUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.550.000 ₫
11 mới từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
JingRui 2880
Hãng sản xuất: JINGRUI / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.500.000 ₫
20 mới từ 4.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-A32
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 80 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.322.000 ₫
43 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-B12
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 70 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.209.091 ₫
39 mới từ 2.209.091 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
3D-BT05
BT05. Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /
0
2.250.000 ₫
9 mới từ 2.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun NH-81
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: -/ Xuất xứ: - /
0
3.300.000 ₫
18 mới từ 3.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-B52
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 80 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.215.000 ₫
42 mới từ 2.210.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xinda 2166F
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.220.000 ₫
23 mới từ 4.220.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Jingrui WJD-01
Hãng sản xuất: JINGRUI / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /
0
1.790.000 ₫
6 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-A31B
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 80 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.000.000 ₫
39 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-2450B
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 70 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: America /
0
2.750.000 ₫
41 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền ZJ-5288
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Taiwan /
0
1.750.000 ₫
12 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Jingrui JR-3200
Hãng sản xuất: JINGRUI / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.200.000 ₫
13 mới từ 5.145.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis - 2167F
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
5
6.300.000 ₫
9 mới từ 6.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis-5200C
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: Japan /
5
2.700.000 ₫
26 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashta 9800W
Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 9800 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: -/ Xuất xứ: - /
0
5.843.000 ₫
9 mới từ 5.811.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun XD-668E (phát hiện tiền siêu giả Polyme)
XD-668E, XD668E. Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.780.000 ₫
18 mới từ 4.540.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Trà gừng hòa tan Super Ginger Tea
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại trà: Trà bổ dưỡng - Trà gừng / Dạng thành phẩm: Trà qua chế biến - Túi polime / Xuất xứ: Việt Nam /
0
85.000 ₫
Thuộc danh mục
Trà

Sản phẩm về "polime"