Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Bill Counter HP-208
Hãng sản xuất: BILL COUNTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 80 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.200.000 ₫
4 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashscan 9901
Cashscan 9901. Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.300.000 ₫
8 mới từ 5.009.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Finawell FW-09A
Hãng sản xuất: FINAWELL / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
4
1.850.000 ₫
11 mới từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun WJD- 06
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.800.000 ₫
13 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis Super BC-29F
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Vietnam /
5
5.500.000 ₫
13 mới từ 5.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 2500C
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
5
2.040.000 ₫
26 mới từ 1.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền 3D-2013
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, -/ Xuất xứ: - /
0
3.900.000 ₫
4 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashta 5800UV
Hãng sản xuất: CASHTA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 1000 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.000.000 ₫
12 mới từ 4.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashta 4500UV
Hãng sản xuất: CASHTA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 1000 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.950.000 ₫
12 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 5688
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
0
5.900.000 ₫
7 mới từ 5.870.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền ZJ 5700B
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 3mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/ Xuất xứ: China /
0
5.100.000 ₫
12 mới từ 5.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Bill counter ZJ-5500C
Hãng sản xuất: BILL COUNTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.530.000 ₫
10 mới từ 2.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền ZJ 5500B
Hãng sản xuất: ZJ / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 3mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra cả bó, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Vietnam /
0
5.150.000 ₫
12 mới từ 5.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashta 9800W
Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 9800 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: -/ Xuất xứ: - /
0
5.880.000 ₫
5 mới từ 5.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Fengjin 5700B
Hãng sản xuất: FENGJIN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/ Xuất xứ: - /
0
6.100.000 ₫
2 mới từ 6.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun XD-3300
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
3.400.000 ₫
5 mới từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền ZJ-350C
Hãng sản xuất: ZJ / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 3mặt số/ Chức năng: Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Tự động hiển thị sự cố, Đếm chia tiền theo số lượng, Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: China /
0
2.750.000 ₫
4 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Nấm Hồng Chi Hay Linh Chi Đà Lạt (500gr) - HCTS01
Loại nấm: Nấm / Dạng thành phẩm: Túi polime / Xuất xứ: Việt Nam /
0
435.000 ₫
Thuộc danh mục
Nấm
Nấm Linh Chi Trường Sinh Nguyên Tai (500g) - LCTS01
Loại nấm: Nấm linh chi / Dạng thành phẩm: Túi polime / Xuất xứ: Việt Nam /
0
350.000 ₫
Thuộc danh mục
Nấm
Nấm Linh Chi Trường Sinh Thái Lát (500gr) - LCTS02
Loại nấm: Nấm linh chi / Dạng thành phẩm: Túi polime / Xuất xứ: Việt Nam /
0
350.000 ₫
Thuộc danh mục
Nấm

Sản phẩm về "polime"