Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
XINDA XD 0181
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/
0
1.949.000 ₫
30 mới từ 1.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Balion NH-302
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /
0
1.760.000 ₫
17 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Balion NH-304S
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Kiểm tra ảnh chìm/ Xuất xứ: - /
0
4.199.000 ₫
18 mới từ 4.199.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Baiter Korus 02
Hãng sản xuất: BAITER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: China /
0
2.600.000 ₫
19 mới từ 2.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashscan CS-900A
CS-900A, CS900A. Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
4
4.650.000 ₫
28 mới từ 4.649.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashscan CH-520
CH-520, CH520. Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /
0
1.549.000 ₫
13 mới từ 1.549.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
BALION NH 203
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.650.000 ₫
20 mới từ 1.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
HENRY  HL-2010UV
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.700.000 ₫
38 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashscan CS-2700
CS-2700, CS2700. Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
5
3.999.000 ₫
26 mới từ 3.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-2100UV
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số/ Xuất xứ: China /
0
1.630.000 ₫
41 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashscan CS-9900
CS-9900, CS9900. Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 120 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
5
4.150.000 ₫
23 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cash One SH-550
Hãng sản xuất: CASH ONE / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 1000 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.499.000 ₫
5 mới từ 4.499.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Cuncan A6
Hãng sản xuất: CUNCAN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
3.390.000 ₫
18 mới từ 3.389.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL2020UV
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /
5
1.645.000 ₫
24 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Korus - 02
Hãng sản xuất: KORUS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.750.000 ₫
30 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Finawell FW-09A
Hãng sản xuất: FINAWELL / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
4
1.549.000 ₫
23 mới từ 1.549.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 688
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
5
5.900.000 ₫
29 mới từ 5.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun XD-628
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: China /
0
5.000.000 ₫
13 mới từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Oudis 9900
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
5
6.190.000 ₫
28 mới từ 5.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 6900A
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
0
2.500.000 ₫
22 mới từ 2.320.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền

Sản phẩm về "polime"