Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
XIUDUN XD-2006A
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.900.000 ₫
7 mới từ 3.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun XD2200C
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: China /
0
1.780.000 ₫
26 mới từ 1.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashscan CS-3000
CS-3000, CS3000. Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
4
4.770.000 ₫
11 mới từ 4.770.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun 2012VV
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hộ chiếu giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.200.000 ₫
8 mới từ 4.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Silicon MC-2550
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 70 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.780.000 ₫
46 mới từ 2.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
INNO BC-2080UM
Hãng sản xuất: INNO / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 3mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.750.000 ₫
9 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xinda super BC-19
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: China /
0
2.700.000 ₫
18 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashscan 9901
Cashscan 9901. Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.009.000 ₫
9 mới từ 5.009.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Maxter MX-389UM
Hãng sản xuất: MAXTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: - /
5
2.500.000 ₫
3 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashscan CS-9900A1
CS-9900A1, CS9900A1. Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/ Xuất xứ: - /
0
4.900.000 ₫
11 mới từ 4.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Kaixun KX-993H1
Hãng sản xuất: KAIXUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: -/ Xuất xứ: - /
0
2.000.000 ₫
3 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Silicon MC-B52
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 80 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.210.000 ₫
40 mới từ 2.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiến Silicon MC-2350BN
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 70 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.650.000 ₫
43 mới từ 2.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Maxter MX-388UV
Hãng sản xuất: MAXTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: - /
0
1.850.000 ₫
6 mới từ 1.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 2500C
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
5
2.040.000 ₫
31 mới từ 1.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Silicon MC-2450B
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 70 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: America /
0
2.450.000 ₫
45 mới từ 2.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 5688
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
0
6.290.000 ₫
8 mới từ 5.870.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 2850V
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.050.000 ₫
4 mới từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Silicon MC-2300
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: - /
0
2.250.000 ₫
20 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền ZJ 301
Hãng sản xuất: ZJ / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Đếm chia tiền theo số lượng, Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: China /
0
1.600.000 ₫
7 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền

Sản phẩm về "polime"