Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Balion NH-303
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /
0
4.150.000 VNĐ
16 mới từ 4.150.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
XIUDUN XD-2006A
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.900.000 VNĐ
10 mới từ 4.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 2200C
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Canada /
3
1.740.000 VNĐ
54 mới từ 1.740.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
KAIXUN KX-993D1
Hãng sản xuất: KAIXUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.750.000 VNĐ
13 mới từ 1.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Balion NH - 305S
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/
0
5.500.000 VNĐ
41 mới từ 4.790.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-2100UV
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số/ Xuất xứ: China /
0
1.650.000 VNĐ
46 mới từ 1.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-2020
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Đếm ấn định số/ Xuất xứ: China /
0
1.540.000 VNĐ
25 mới từ 1.390.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-2350B
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 70 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.900.000 VNĐ
26 mới từ 1.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Jingrui JR-518
Hãng sản xuất: JINGRUI / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.750.000 VNĐ
26 mới từ 4.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun XD-2300C
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.200.000 VNĐ
34 mới từ 2.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Balion NH-308S
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.385.000 VNĐ
20 mới từ 4.385.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashscan 9901
Cashscan 9901. Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.009.000 VNĐ
15 mới từ 5.009.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-A71
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra cả bó, -/ Xuất xứ: China /
0
1.840.000 VNĐ
20 mới từ 1.740.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
xiudun WJD-01 ( 3D-09 )
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Kiểm tra ảnh chìm/ Xuất xứ: - /
0
1.872.000 VNĐ
18 mới từ 1.750.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Maxter MX-388UV
Hãng sản xuất: MAXTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: - /
0
2.600.000 VNĐ
10 mới từ 1.890.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
FinaWell FW09A
Hãng sản xuất: FINAWELL / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra ảnh chìm/ Xuất xứ: China /
0
1.690.000 VNĐ
9 mới từ 1.690.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 2012
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy/ Xuất xứ: - /
0
2.600.000 VNĐ
11 mới từ 2.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 3000
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hộ chiếu giả, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: - /
0
5.950.000 VNĐ
11 mới từ 5.950.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Nấm hải sản Vietnam Foods
Loại nấm: Nấm hải sản / Dạng thành phẩm: Túi polime / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Nấm
Nấm đông cô tươi Vietnam Foods
Loại nấm: Nấm / Dạng thành phẩm: Túi polime / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Nấm

Sản phẩm về "polime"