Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy đếm tiền Xiudun 2200C
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Canada /
3
1.900.000 VNĐ
55 mới từ 1.740.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
XIUDUN 2400
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 40 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
3.300.000 VNĐ
25 mới từ 2.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
HENRY HL-2010
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
1.600.000 VNĐ
21 mới từ 1.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-2100UV
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số/ Xuất xứ: China /
0
1.650.000 VNĐ
48 mới từ 1.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Balion NH-201
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 70 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.840.000 VNĐ
30 mới từ 1.790.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun XD-618
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hộ chiếu giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.600.000 VNĐ
59 mới từ 4.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-2350B
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 70 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.000.000 VNĐ
25 mới từ 1.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun 2006F
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
3.950.000 VNĐ
9 mới từ 3.950.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
3D 1000B
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
3.800.000 VNĐ
4 mới từ 3.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashscan 9901
Cashscan 9901. Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.009.000 VNĐ
14 mới từ 5.090.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-A31
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 80 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: China /
0
1.800.000 VNĐ
21 mới từ 1.780.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashscan CS-9900A1
CS-9900A1, CS9900A1. Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/ Xuất xứ: - /
0
5.100.000 VNĐ
19 mới từ 5.022.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-2020UV
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
1.504.800 VNĐ
42 mới từ 1.504.800 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
MODUL 2200C
Hãng sản xuất: MODUL / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 40 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.400.000 VNĐ
14 mới từ 2.200.000 VNĐ
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xinda Super BC 28
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
5
4.455.000 VNĐ
31 mới từ 4.455.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis-8800
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài, 4mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
5
5.350.000 VNĐ
38 mới từ 5.350.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis BC-2011
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy/ Xuất xứ: - /
0
2.800.000 VNĐ
6 mới từ 2.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis CS 888
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy/ Xuất xứ: - /
0
4.100.000 VNĐ
12 mới từ 4.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-308B
Henry HL308B. Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.950.000 VNĐ
6 mới từ 4.750.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xinda Super BC 18
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: -/ Xuất xứ: China /
0
3.700.000 VNĐ
9 mới từ 3.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền

Sản phẩm về "polime"