Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy đếm tiền Xiudun 2200C
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Canada /
3
2.000.000 VNĐ
58 mới từ 1.740.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-2100UV
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số/ Xuất xứ: China /
0
1.720.000 VNĐ
47 mới từ 1.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun XD-2300
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.500.000 VNĐ
30 mới từ 2.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashscan CS-3000
CS-3000, CS3000. Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
4
5.100.000 VNĐ
28 mới từ 2.750.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 2500
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
2
4.500.000 VNĐ
64 mới từ 4.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Balion NH-314S
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
4.950.000 VNĐ
42 mới từ 4.440.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Babilon NH312
Babilon NH-312. Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: China /
0
2.090.000 VNĐ
46 mới từ 2.090.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Korus - 02
Hãng sản xuất: KORUS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.850.000 VNĐ
35 mới từ 2.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun XD-2300C
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.099.000 VNĐ
36 mới từ 2.090.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-A6
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 220 / Mặt số: 3mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
6.130.000 VNĐ
25 mới từ 2.050.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xinda WJD 2165F
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.150.000 VNĐ
13 mới từ 5.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xinda 0372
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 355 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
32.227.000 VNĐ
8 mới từ 32.227.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis-8800
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài, 4mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
5
5.350.000 VNĐ
37 mới từ 5.350.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun 8000
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Kiểm tra cả bó, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
6.000.000 VNĐ
52 mới từ 6.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
MODUL 0618
Hãng sản xuất: MODUL / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.500.000 VNĐ
13 mới từ 5.290.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 3000
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 4mặt số/ Chức năng: Phát hiện tiền lẫn loại, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.799.000 VNĐ
19 mới từ 2.799.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 2900
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
0
5.500.000 VNĐ
14 mới từ 5.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xinda Super BC 31
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.000.000 VNĐ
10 mới từ 5.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xinda Super BC 18
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: -/ Xuất xứ: China /
0
3.700.000 VNĐ
8 mới từ 3.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Kit Kat trà xanh
Hãng sản xuất: Nestle / Dạng thành phẩm: Gói polime / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
110.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bánh quy

Sản phẩm về "polime"