Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
XIUDUN XD-2006A
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
3.800.000 ₫
8 mới từ 3.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền USD và EURO 3D-BT101C
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: -/ Xuất xứ: China /
0
5.000.000 ₫
6 mới từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Maxter  MX-389
Hãng sản xuất: MAXTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra hộ chiếu giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Taiwan /
0
2.250.000 ₫
6 mới từ 2.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 2500C
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
5
1.950.000 ₫
25 mới từ 1.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Fengjin J08G
Hãng sản xuất: FENGJIN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.500.000 ₫
5 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun XD-628
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: China /
0
5.350.000 ₫
8 mới từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Oudis 2300C
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: Japan /
5
1.680.000 ₫
30 mới từ 1.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Jingrui WJD-01
Hãng sản xuất: JINGRUI / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /
0
1.900.000 ₫
5 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xinda 0181E
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.600.000 ₫
5 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 2700C
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số/ Xuất xứ: - /
5
2.068.000 ₫
15 mới từ 2.068.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền ZJ 5700B
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 3mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/ Xuất xứ: China /
0
5.000.000 ₫
11 mới từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền ZJ ZJ-5500A
Hãng sản xuất: ZJ / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 90 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
5.700.000 ₫
1 mới từ 5.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Oudis 6900A
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
5
2.240.000 ₫
23 mới từ 2.240.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Fengjin 5700B
Hãng sản xuất: FENGJIN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/ Xuất xứ: - /
0
6.100.000 ₫
2 mới từ 6.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Banker AQC-08A
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: - /
0
6.306.000 ₫
4 mới từ 6.306.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Silicon MC-2300
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: - /
0
2.250.000 ₫
21 mới từ 2.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun XD-2010A
Hãng sản xuất: XINDU / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/ Xuất xứ: China /
0
2.300.000 ₫
4 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Balion NH-405
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Tự động hiển thị sự cố, Đếm chia tiền theo số lượng, Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: China /
0
6.700.000 ₫
3 mới từ 6.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền ZJ 301
Hãng sản xuất: ZJ / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Đếm chia tiền theo số lượng, Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: China /
0
1.600.000 ₫
5 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Milk Tea Zolito
Dạng thành phẩm: Túi polime / Xuất xứ: Thái Lan /
0
250.000 ₫
Thuộc danh mục
Trà

Sản phẩm về "polime"