Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Balion NH-303
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /
0
4.000.000 ₫
15 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
HENRY HL-2800-UV
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.900.000 ₫
28 mới từ 1.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashscan CS-26
CS-26, CS26. Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số/ Xuất xứ: China /
0
4.700.000 ₫
12 mới từ 4.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
HENRY HL-2100
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.650.000 ₫
26 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-2100UV
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số/ Xuất xứ: China /
0
1.630.000 ₫
42 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-2020
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Đếm ấn định số/ Xuất xứ: China /
0
1.645.000 ₫
27 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Cuncan A6
Hãng sản xuất: CUNCAN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
3.390.000 ₫
23 mới từ 3.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Maxter  MX-389
Hãng sản xuất: MAXTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra hộ chiếu giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Taiwan /
0
2.200.000 ₫
13 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-2550
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 70 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.960.000 ₫
47 mới từ 2.481.818 ₫
1 cũ từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
INNO BC-4080UM
Hãng sản xuất: INNO / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
3.900.000 ₫
10 mới từ 3.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xinda 2105F
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/ Xuất xứ: China /
0
5.000.000 ₫
14 mới từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-2800UV
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
1.890.000 ₫
27 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Finawell FW-09A
Hãng sản xuất: FINAWELL / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
4
1.550.000 ₫
23 mới từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun NH-81
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: -/ Xuất xứ: - /
0
3.310.000 ₫
14 mới từ 3.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 688
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
5
6.000.000 ₫
28 mới từ 5.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 2900
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
0
5.500.000 ₫
9 mới từ 5.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashta 9700W
Hãng sản xuất: CASHTA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 1000 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.850.000 ₫
15 mới từ 4.821.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashta 4500UV
Hãng sản xuất: CASHTA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 1000 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.950.000 ₫
16 mới từ 1.945.050 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xinda Super BC-28F
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Kiểm tra cả bó/ Xuất xứ: China /
0
4.250.000 ₫
25 mới từ 4.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 6900A
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
0
2.350.000 ₫
22 mới từ 2.320.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền

Sản phẩm về "polime"