Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy đếm tiền Baiter Korus 02
Hãng sản xuất: BAITER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: China /
0
2.600.000 VNĐ
17 mới từ 2.250.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashscan CS-900A
CS-900A, CS900A. Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
4
4.650.000 VNĐ
33 mới từ 4.650.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
XIUDUN 2400
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 40 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
3.300.000 VNĐ
26 mới từ 2.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
HENRY HL-2010
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
1.600.000 VNĐ
26 mới từ 1.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Balion NH-306S
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hộ chiếu giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.950.000 VNĐ
50 mới từ 4.699.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Babilon NH312
Babilon NH-312. Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: China /
0
2.090.000 VNĐ
47 mới từ 2.090.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
3D 06
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại/ Xuất xứ: - /
0
2.950.000 VNĐ
10 mới từ 2.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
3D 1000B
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
3.360.000 VNĐ
6 mới từ 3.360.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Counter WJD-01
Hãng sản xuất: BILL COUNTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 80 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.700.000 VNĐ
21 mới từ 1.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun XD-2300C
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.099.000 VNĐ
34 mới từ 2.090.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-A6
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 220 / Mặt số: 3mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
6.100.000 VNĐ
26 mới từ 2.050.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis-2600
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hộ chiếu giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
5
5.400.000 VNĐ
15 mới từ 5.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis-8800
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài, 4mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
5
5.350.000 VNĐ
39 mới từ 5.350.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 2012W
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
0
2.600.000 VNĐ
11 mới từ 2.590.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 3000
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hộ chiếu giả, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: - /
0
5.950.000 VNĐ
10 mới từ 5.950.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 2700
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 4mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Đếm cộng dồn, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: China /
0
5.700.000 VNĐ
36 mới từ 5.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xinda Super BC-28F
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Kiểm tra cả bó/ Xuất xứ: China /
0
4.550.000 VNĐ
20 mới từ 4.480.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Balion NH-3112
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại/ Xuất xứ: - /
0
6.540.000 VNĐ
8 mới từ 6.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xinda BC-31
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: -/ Xuất xứ: China /
0
4.950.000 VNĐ
7 mới từ 4.780.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 2600
Hãng sản xuất: XINDU / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: -/ Xuất xứ: - /
0
4.500.000 VNĐ
2 mới từ 4.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền

Sản phẩm về "polime"