Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Balion NH-102
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 3mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /
0
1.740.000 ₫
8 mới từ 1.740.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Balion NH-303
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /
0
4.130.000 ₫
9 mới từ 4.130.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Baiter Korus 02
Hãng sản xuất: BAITER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: China /
0
2.250.000 ₫
10 mới từ 2.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Bill Counter HL-2200
Hãng sản xuất: BILL COUNTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 70 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số/ Xuất xứ: - /
0
2.000.000 ₫
5 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Bill Counter HL-2200UV
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.000.000 ₫
5 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-2020
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Đếm ấn định số/ Xuất xứ: China /
0
1.500.000 ₫
18 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Glory gfb 830
Hãng sản xuất: GLORY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra cả bó, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: - /
0
79.000.000 ₫
2 mới từ 79.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Kaixun Shenghe SH 8800
Hãng sản xuất: KAIXUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
4.400.000 ₫
7 mới từ 4.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-A31
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 80 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: China /
0
1.780.000 ₫
14 mới từ 1.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-A71
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra cả bó, -/ Xuất xứ: China /
0
1.700.000 ₫
10 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
xiudun WJD 9500 (FW -09A )
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
1.680.000 ₫
11 mới từ 1.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền WJD - 2011
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /
0
2.450.000 ₫
10 mới từ 2.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 2500C
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
5
2.000.000 ₫
23 mới từ 1.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Fengjin J08G
Hãng sản xuất: FENGJIN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.300.000 ₫
4 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Oudis 2300C
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: Japan /
5
1.680.000 ₫
26 mới từ 1.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Jingrui WJD-01
Hãng sản xuất: JINGRUI / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /
0
1.900.000 ₫
4 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cuộn rào công trình ADR23
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Chất liệu: Dây Polime/ Xuất xứ: Vietnam /
0
35.000 ₫
9 mới từ 32.000 ₫
Thuộc danh mục
Rào chắn
Máy đếm tiền Oudis 6900A
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
5
2.240.000 ₫
20 mới từ 2.240.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Silicon MC-181
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: - /
0
450.000 ₫
16 mới từ 450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy kiểm tra tiền giả UV MG Silicon MC-182
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /
0
550.000 ₫
11 mới từ 550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền

Sản phẩm về "polime"