Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
XIUDUN XD-2006A
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.800.000 ₫
8 mới từ 3.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun XD-2300
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.000.000 ₫
19 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashscan CS-3000
CS-3000, CS3000. Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
4
4.770.000 ₫
11 mới từ 4.770.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL2100
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
1.650.000 ₫
11 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
3D DMS-2010A
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/ Xuất xứ: - /
0
5.500.000 ₫
4 mới từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-2020UV
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
1.600.000 ₫
18 mới từ 1.474.800 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun 2588
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.500.000 ₫
11 mới từ 5.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cuộn rào công trình 17 N6 - 40
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Chất liệu: Dây Polime/ Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
28.000 ₫
11 mới từ 28.000 ₫
Thuộc danh mục
Rào chắn
Cashta 5800UV
Hãng sản xuất: CASHTA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 1000 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.000.000 ₫
10 mới từ 4.920.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashta 8600W
Hãng sản xuất: CASHTA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.821.000 ₫
6 mới từ 4.821.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xinda BC-35
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 3mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Tự động hiển thị sự cố, Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: China /
0
5.300.000 ₫
5 mới từ 5.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Zinda 3990
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Tự động hiển thị sự cố, Đếm chia tiền theo số lượng, Đếm tiền tự động, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: - /
0
2.640.000 ₫
8 mới từ 2.640.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Silicon MC-2700
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: - /
0
2.150.000 ₫
21 mới từ 2.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Silicon MC-2300
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: - /
0
2.250.000 ₫
17 mới từ 2.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Silicon MC-3600
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Tự động hiển thị sự cố/ Xuất xứ: - /
0
2.924.000 ₫
17 mới từ 2.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Silicon MC-2900
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: - /
0
2.950.000 ₫
17 mới từ 2.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Silicon MC-8800
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: - /
0
7.150.000 ₫
12 mới từ 7.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Socola rượu Monchery 262g
Hãng sản xuất: Ferrero / Dạng thành phẩm: Gói polime / Xuất xứ: Ý /
0
275.000 ₫
Thuộc danh mục
Bánh chocolate
Bánh Knoppers Minis 200g
Hãng sản xuất: Knoppers / Dạng thành phẩm: Gói polime / Xuất xứ: Đức /
0
125.000 ₫
Thuộc danh mục
Bánh kem xốp
Máy đếm tiền Oudis 2200C (Xám)
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/
0
1.900.600 ₫
1 mới từ 1.900.600 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền

Sản phẩm về "polime"