Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Balion NH-304S
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Kiểm tra ảnh chìm/ Xuất xứ: - /
0
4.200.000 ₫
11 mới từ 4.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Maxter MX - 388
Hãng sản xuất: MAXTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số/ Xuất xứ: - /
5
1.680.000 ₫
12 mới từ 1.670.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Maxter  MX-389
Hãng sản xuất: MAXTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra hộ chiếu giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Taiwan /
0
2.250.000 ₫
7 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun 2012VV
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hộ chiếu giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.200.000 ₫
8 mới từ 4.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashscan CS-9900A1
CS-9900A1, CS9900A1. Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/ Xuất xứ: - /
0
4.900.000 ₫
9 mới từ 4.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-2020UV
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
1.600.000 ₫
17 mới từ 1.474.800 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền ZJ-5288
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Taiwan /
0
1.750.000 ₫
11 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashta 5800UV
Hãng sản xuất: CASHTA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 1000 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.000.000 ₫
12 mới từ 4.920.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashta 9700W
Hãng sản xuất: CASHTA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 1000 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.900.000 ₫
11 mới từ 4.821.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashta 8600W
Hãng sản xuất: CASHTA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.821.000 ₫
7 mới từ 4.821.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Cashta 4500UV
Hãng sản xuất: CASHTA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 1000 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.000.000 ₫
11 mới từ 1.945.050 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 5688
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
0
6.290.000 ₫
9 mới từ 5.870.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền ZJ 5500B
Hãng sản xuất: ZJ / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 3mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra cả bó, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Vietnam /
0
5.200.000 ₫
15 mới từ 5.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Oudis 6900A
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
5
2.350.000 ₫
22 mới từ 2.320.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Zinda 3990
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Tự động hiển thị sự cố, Đếm chia tiền theo số lượng, Đếm tiền tự động, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: - /
0
2.640.000 ₫
9 mới từ 2.640.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Silicon MC-2300
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: - /
0
2.250.000 ₫
14 mới từ 2.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền ZJ 6100
Hãng sản xuất: ZJ / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Đếm chia tiền theo số lượng, Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: China /
0
2.100.000 ₫
5 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền ZJ A10
Hãng sản xuất: ZJ / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: Mặt số kéo dài, 1 mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Đếm chia tiền theo số lượng, Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: China /
0
5.850.000 ₫
2 mới từ 5.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Trà xanh - túi lọc 3D công nghệ Nhật
Hãng sản xuất: Temi / Loại trà: Trà xanh - Đang cập nhật / Dạng thành phẩm: Trà qua chế biến - Túi polime / Xuất xứ: Việt Nam /
0
89.000 ₫
Thuộc danh mục
Trà
Máy đếm tiền Oudis 6600C
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Đếm chia tiền theo số lượng, Đếm tiền tự động, Tự động hiển thị sự cố/ Xuất xứ: China /
5
2.789.000 ₫
4 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền

Sản phẩm về "polime"