Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Balion NH-302
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /
0
2.000.000 ₫
18 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
XIUDUN - 2300
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 40 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm/ Xuất xứ: China /
1
2.200.000 ₫
35 mới từ 2.099.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 2200C
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Canada /
3
1.740.000 ₫
48 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Baiter Korus 02
Hãng sản xuất: BAITER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: China /
0
2.750.000 ₫
20 mới từ 2.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
BALION NH 203
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.110.000 ₫
21 mới từ 1.660.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
HENRY HL-2010
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
1.600.000 ₫
23 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-2100UV
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số/ Xuất xứ: China /
0
1.584.000 ₫
40 mới từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Kaixun KX-993CA1
Hãng sản xuất: KAIXUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.550.000 ₫
13 mới từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
JingRui 2880
Hãng sản xuất: JINGRUI / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
4.500.000 ₫
21 mới từ 4.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Balion NH-314S
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
5.200.000 ₫
39 mới từ 4.430.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Balion NH-306S
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hộ chiếu giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.300.000 ₫
44 mới từ 4.670.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Maxter  MX-389
Hãng sản xuất: MAXTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra hộ chiếu giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Taiwan /
0
2.500.000 ₫
15 mới từ 2.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-2800UV
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
1.700.000 ₫
29 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun NH-81
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: -/ Xuất xứ: - /
0
3.290.000 ₫
18 mới từ 3.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
xiudun WJD 9500 (FW -09A )
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.200.000 ₫
16 mới từ 1.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
MODUL 2516
Hãng sản xuất: MODUL / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 40 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.500.000 ₫
10 mới từ 5.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun A4
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
4.740.000 ₫
14 mới từ 4.740.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xindu 668
Hãng sản xuất: XINDU / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/ Xuất xứ: - /
0
5.120.000 ₫
6 mới từ 5.120.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun 2588
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
6.280.000 ₫
15 mới từ 5.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xinda Super BC-28F
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Kiểm tra cả bó/ Xuất xứ: China /
0
4.250.000 ₫
20 mới từ 4.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền

Sản phẩm về "polime"