Sản phẩm về "polime"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
KAIXUN KX-993D1
Hãng sản xuất: KAIXUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.700.000 ₫
6 mới từ 1.699.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Bill Counter HL-2200UV
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
1.900.000 ₫
6 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Bill Counter WJD-208
Hãng sản xuất: BILL COUNTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
1.900.000 ₫
8 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Sanqe SQ-A32
Hãng sản xuất: SANQE / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 80 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.500.000 ₫
4 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun XD-2131L
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/ Xuất xứ: China /
0
1.850.000 ₫
10 mới từ 1.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL2100
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
1.600.000 ₫
11 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Maxter MX - 388
Hãng sản xuất: MAXTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số/ Xuất xứ: - /
5
1.670.000 ₫
12 mới từ 1.670.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 998
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra cả bó, -/ Xuất xứ: China /
0
2.800.000 ₫
12 mới từ 2.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Maxter  MX-389
Hãng sản xuất: MAXTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra hộ chiếu giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Taiwan /
0
2.200.000 ₫
7 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
3D 5200
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.420.000 ₫
4 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Ebanker B-9600C
Hãng sản xuất: EBANKER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /
0
2.500.000 ₫
4 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Silicon MC-A71
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra cả bó, -/ Xuất xứ: China /
0
1.700.000 ₫
14 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Henry HL-2800UV
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
1.900.000 ₫
9 mới từ 1.890.000 ₫
1 cũ từ 1.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền 3D-2108
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
0
2.400.000 ₫
7 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Fengjin 08G
Hãng sản xuất: FENGJIN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 70 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
2.500.000 ₫
5 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 2500C
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
5
2.000.000 ₫
25 mới từ 1.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền ZJ-5288
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Taiwan /
0
1.750.000 ₫
10 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Oudis 5688
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra cả bó, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Japan /
0
5.870.000 ₫
8 mới từ 5.870.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Xiudun H5
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: China /
0
5.700.000 ₫
7 mới từ 4.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền
Máy đếm tiền Xiudun 2850V
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
0
5.000.000 ₫
6 mới từ 4.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đếm tiền

Sản phẩm về "polime"