Sản phẩm về "quạt ống hướng trục"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Quạt ống tròn motor trơn DF-30B/D
Loại quạt: Quạt hướng trục gắn tường / Hãng sản xuất: Medea / Công suất (kW): 0.04 / Điện áp(V): 220 / Áp tĩnh(Pa): 50 / Lưu lượng(m3/h): 1080 / Sải cánh(mm): 300 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 61 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt ống tròn motor trơn DF-35B/D
Loại quạt: Quạt hướng trục gắn tường / Hãng sản xuất: Medea / Công suất (kW): 0.07 / Điện áp(V): 220 / Áp tĩnh(Pa): 70 / Lưu lượng(m3/h): 2280 / Sải cánh(mm): 350 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 63 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt ống tròn motor trơn DF-40B/D
Loại quạt: Quạt hướng trục gắn tường / Hãng sản xuất: Medea / Công suất (kW): 0.14 / Điện áp(V): 220 / Áp tĩnh(Pa): 95 / Lưu lượng(m3/h): 2880 / Sải cánh(mm): 400 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 68 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt ống tròn motor trơn DF-50B/D
Loại quạt: Quạt hướng trục gắn tường / Hãng sản xuất: Medea / Công suất (kW): 0.35 / Điện áp(V): 220 / Áp tĩnh(Pa): 95 / Lưu lượng(m3/h): 5000 / Sải cánh(mm): 500 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 72 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt ống tròn motor trơn DF-60B/D
Loại quạt: Quạt hướng trục gắn tường / Hãng sản xuất: Medea / Công suất (kW): 0.5 / Điện áp(V): 220 / Áp tĩnh(Pa): 115 / Lưu lượng(m3/h): 8000 / Sải cánh(mm): 600 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 77 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt ống tròn motor toả nhiệt SF-30B/D
Loại quạt: Quạt hướng trục gắn tường / Hãng sản xuất: Medea / Công suất (kW): 0.18 / Điện áp(V): 220 / Áp tĩnh(Pa): 90 / Lưu lượng(m3/h): 2200 / Sải cánh(mm): 300 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 60 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt ống tròn motor toả nhiệt SF-35B/D
Loại quạt: Quạt hướng trục gắn tường / Hãng sản xuất: Medea / Công suất (kW): 0.18 / Điện áp(V): 220 / Áp tĩnh(Pa): 90 / Lưu lượng(m3/h): 2800 / Sải cánh(mm): 350 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 60 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt ống tròn motor toả nhiệt SF-40B/D
Loại quạt: Quạt hướng trục gắn tường / Hãng sản xuất: Medea / Công suất (kW): 0.25 / Điện áp(V): 220 / Áp tĩnh(Pa): 108 / Lưu lượng(m3/h): 4500 / Sải cánh(mm): 400 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 67 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt ống tròn gắn tường SF-30B
Loại quạt: Quạt hướng trục gắn tường / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 0.18 / Điện áp(V): 220 / Áp tĩnh(Pa): 68 / Lưu lượng(m3/h): 2200 / Sải cánh(mm): 300 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 63 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt ống tròn gắn tường SF-30D
Loại quạt: Quạt hướng trục gắn tường / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 0.18 / Điện áp(V): 380 / Áp tĩnh(Pa): 68 / Lưu lượng(m3/h): 2200 / Sải cánh(mm): 300 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 63 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt ống tròn gắn tường SF-35D
Loại quạt: Quạt hướng trục gắn tường / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 0.18 / Điện áp(V): 380 / Áp tĩnh(Pa): 90 / Lưu lượng(m3/h): 2800 / Sải cánh(mm): 350 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 65 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt ống tròn gắn tường SF-40D
Loại quạt: Quạt hướng trục gắn tường / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 0.25 / Điện áp(V): 380 / Áp tĩnh(Pa): 108 / Lưu lượng(m3/h): 4500 / Sải cánh(mm): 400 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 67 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt hướng trục lắp ống SF-4G-2
Loại quạt: Quạt ống hướng trục / Hãng sản xuất: Nghệ Năng / Công suất (kW): 0.9 / Điện áp(V): 380 / Áp tĩnh(Pa): 352 / Lưu lượng(m3/h): 8000 / Sải cánh(mm): 0 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 2800 / Độ ồn(dB): 88 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt hướng trục lắp ống SF-5G-2
Loại quạt: Quạt ống hướng trục / Hãng sản xuất: Nghệ Năng / Công suất (kW): 1.5 / Điện áp(V): 380 / Áp tĩnh(Pa): 158 / Lưu lượng(m3/h): 9552 / Sải cánh(mm): 0 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 2800 / Độ ồn(dB): 89 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
3.900.000 ₫
1 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt ống hướng trục Innofan TIP-200S
Loại quạt: Quạt ống hướng trục / Hãng sản xuất: Innofan / Công suất (kW): 0 / Điện áp(V): 0 / Áp tĩnh(Pa): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Sải cánh(mm): 0 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt ống hướng trục Innofan TIP-250S
Loại quạt: Quạt ống hướng trục / Hãng sản xuất: Innofan / Công suất (kW): 0 / Điện áp(V): 0 / Áp tĩnh(Pa): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Sải cánh(mm): 0 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt ống hướng trục Innofan TIP-300S
Loại quạt: Quạt ống hướng trục / Hãng sản xuất: Innofan / Công suất (kW): 0 / Điện áp(V): 0 / Áp tĩnh(Pa): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Sải cánh(mm): 0 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt ống hướng trục Innofan TIP-350S
Loại quạt: Quạt ống hướng trục / Hãng sản xuất: Innofan / Công suất (kW): 0 / Điện áp(V): 0 / Áp tĩnh(Pa): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Sải cánh(mm): 0 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt ống hướng trục Innofan TIP-4000S
Loại quạt: Quạt ống hướng trục / Hãng sản xuất: Innofan / Công suất (kW): 0 / Điện áp(V): 0 / Áp tĩnh(Pa): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Sải cánh(mm): 0 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt ống hướng trục Innofan TIP-400T
Loại quạt: Quạt ống hướng trục / Hãng sản xuất: Innofan / Công suất (kW): 0 / Điện áp(V): 0 / Áp tĩnh(Pa): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Sải cánh(mm): 0 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục

Sản phẩm về "quạt ống hướng trục"