Sản phẩm về "quạt ống hướng trục"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Quạt hướng trục CDZ8
Loại quạt: Quạt hướng trục nối ống / Hãng sản xuất: Nedfon / Công suất (kW): 7.5 / Điện áp(V): 380 / Áp tĩnh(Pa): 531 / Lưu lượng(m3/h): 33158 / Sải cánh(mm): 0 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1450 / Độ ồn(dB): 84 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt hướng trục T35-11-3.15
Loại quạt: Quạt hướng trục nối ống / Hãng sản xuất: Nedfon / Công suất (kW): 5.5 / Điện áp(V): 380 / Áp tĩnh(Pa): 247 / Lưu lượng(m3/h): 4155 / Sải cánh(mm): 315 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 2900 / Độ ồn(dB): 81 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt hướng trục T35-11-5
Loại quạt: Quạt hướng trục nối ống / Hãng sản xuất: Nedfon / Công suất (kW): 0.75 / Điện áp(V): 380 / Áp tĩnh(Pa): 165 / Lưu lượng(m3/h): 8712 / Sải cánh(mm): 500 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1450 / Độ ồn(dB): 78 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt hướng trục T35-11-7.1
Loại quạt: Quạt hướng trục nối ống / Hãng sản xuất: Nedfon / Công suất (kW): 4 / Điện áp(V): 380 / Áp tĩnh(Pa): 331 / Lưu lượng(m3/h): 24944 / Sải cánh(mm): 710 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1450 / Độ ồn(dB): 84 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt hướng trục T35-11-9
Loại quạt: Quạt hướng trục nối ống / Hãng sản xuất: Nedfon / Công suất (kW): 4 / Điện áp(V): 380 / Áp tĩnh(Pa): 223 / Lưu lượng(m3/h): 33937 / Sải cánh(mm): 900 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 960 / Độ ồn(dB): 85 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt hướng trục HWF-I-7
Loại quạt: Quạt hướng trục nối ống / Hãng sản xuất: Nedfon / Công suất (kW): 3 / Điện áp(V): 380 / Áp tĩnh(Pa): 329 / Lưu lượng(m3/h): 18800 / Sải cánh(mm): 700 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1450 / Độ ồn(dB): 82 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt hướng trục HWF-II-7
Loại quạt: Quạt hướng trục nối ống / Hãng sản xuất: Nedfon / Công suất (kW): 4 / Điện áp(V): 380 / Áp tĩnh(Pa): 329 / Lưu lượng(m3/h): 18800 / Sải cánh(mm): 700 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1450 / Độ ồn(dB): 82 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt hướng trục HWF-II-10
Loại quạt: Quạt hướng trục nối ống / Hãng sản xuất: Nedfon / Công suất (kW): 24 / Điện áp(V): 380 / Áp tĩnh(Pa): 704 / Lưu lượng(m3/h): 66541 / Sải cánh(mm): 1000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1450 / Độ ồn(dB): 93 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt hướng trục HWF-III-5
Loại quạt: Quạt hướng trục nối ống / Hãng sản xuất: Nedfon / Công suất (kW): 5.5 / Điện áp(V): 380 / Áp tĩnh(Pa): 750 / Lưu lượng(m3/h): 12110 / Sải cánh(mm): 500 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 2850 / Độ ồn(dB): 83 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt hướng trục Nedfon HWF-IV-3F (No.2)
Loại quạt: Quạt hướng trục nối ống / Hãng sản xuất: Nedfon / Công suất (kW): 0.25 / Điện áp(V): 220 / Áp tĩnh(Pa): 240 / Lưu lượng(m3/h): 740 / Sải cánh(mm): 300 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1450 / Độ ồn(dB): 61 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt hướng trục Nedfon HWF-IV-7S (No.1)
Loại quạt: Quạt hướng trục nối ống / Hãng sản xuất: Nedfon / Công suất (kW): 3 / Điện áp(V): 380 / Áp tĩnh(Pa): 500 / Lưu lượng(m3/h): 8100 / Sải cánh(mm): 700 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 960 / Độ ồn(dB): 72 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt hướng trục TP600-1.5
Loại quạt: Quạt hướng trục nối ống / Hãng sản xuất: Thịnh Phong / Công suất (kW): 1.12 / Điện áp(V): 380 / Áp tĩnh(Pa): 200 / Lưu lượng(m3/h): 10000 / Sải cánh(mm): 590 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1300 / Độ ồn(dB): 80 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt hướng trục TP600-2
Loại quạt: Quạt hướng trục nối ống / Hãng sản xuất: Thịnh Phong / Công suất (kW): 1.5 / Điện áp(V): 380 / Áp tĩnh(Pa): 220 / Lưu lượng(m3/h): 12000 / Sải cánh(mm): 590 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 80 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt hướng trục TP500-1
Loại quạt: Quạt hướng trục nối ống / Hãng sản xuất: Thịnh Phong / Công suất (kW): 0.75 / Điện áp(V): 380 / Áp tĩnh(Pa): 200 / Lưu lượng(m3/h): 7000 / Sải cánh(mm): 490 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1300 / Độ ồn(dB): 80 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt ống tròn gắn tường SF-30B
Loại quạt: Quạt hướng trục gắn tường / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 0.18 / Điện áp(V): 220 / Áp tĩnh(Pa): 68 / Lưu lượng(m3/h): 2200 / Sải cánh(mm): 300 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 63 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt ống tròn gắn tường SF-30D
Loại quạt: Quạt hướng trục gắn tường / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 0.18 / Điện áp(V): 380 / Áp tĩnh(Pa): 68 / Lưu lượng(m3/h): 2200 / Sải cánh(mm): 300 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 63 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt ống tròn gắn tường SF-35D
Loại quạt: Quạt hướng trục gắn tường / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 0.18 / Điện áp(V): 380 / Áp tĩnh(Pa): 90 / Lưu lượng(m3/h): 2800 / Sải cánh(mm): 350 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 65 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt ống tròn gắn tường SF-40D
Loại quạt: Quạt hướng trục gắn tường / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 0.25 / Điện áp(V): 380 / Áp tĩnh(Pa): 108 / Lưu lượng(m3/h): 4500 / Sải cánh(mm): 400 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 67 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt hướng trục lắp ống SF-4G-2
Loại quạt: Quạt ống hướng trục / Hãng sản xuất: Nghệ Năng / Công suất (kW): 0.9 / Điện áp(V): 380 / Áp tĩnh(Pa): 352 / Lưu lượng(m3/h): 8000 / Sải cánh(mm): 0 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 2800 / Độ ồn(dB): 88 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
2.500.000 ₫
2 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục
Quạt hướng trục lắp ống SF-5G-2
Loại quạt: Quạt ống hướng trục / Hãng sản xuất: Nghệ Năng / Công suất (kW): 1.5 / Điện áp(V): 380 / Áp tĩnh(Pa): 158 / Lưu lượng(m3/h): 9552 / Sải cánh(mm): 0 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 2800 / Độ ồn(dB): 89 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
3.900.000 ₫
1 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hướng trục

Sản phẩm về "quạt ống hướng trục"