Sản phẩm về "quạt hút mùi"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Quạt hút Dasin KIN-500
Hãng sản xuất: Dasin / Điện áp nguồn: 220V/ 50Hz / Công suất (W): 340 / Lưu lượng gió (m3/h): 13560 / Tốc độ (rpm): 315 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 23.7 / Xuất xứ: Vietnam /
0
4.910.000 ₫
20 mới từ 4.765.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hút công nghiệp
Quạt hút Dasin KIN-200
Hãng sản xuất: Dasin / Điện áp nguồn: 220V/ 50Hz / Công suất (W): 107 / Lưu lượng gió (m3/h): 1500 / Tốc độ (rpm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 9.19 / Xuất xứ: Vietnam /
0
3.250.000 ₫
19 mới từ 3.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hút công nghiệp
Quạt hút công nghiệp ShangHai 380V/50Hz
Hãng sản xuất: Shanghai / Điện áp nguồn: 380V/ 50Hz / Công suất (W): 1 / Lưu lượng gió (m3/h): 2640 / Tốc độ (rpm): 1440 / Độ ồn (dB): 78 / Trọng lượng (kg): 65 / Xuất xứ: China /
0
6.400.000 ₫
10 mới từ 6.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hút công nghiệp
Quạt hút gió công nghiệp Shanghai BW36
Hãng sản xuất: Shanghai / Điện áp nguồn: 380V/ 50Hz / Công suất (W): 750 / Lưu lượng gió (m3/h): 40000 / Tốc độ (rpm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: China /
0
7.000.000 ₫
5 mới từ 7.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hút công nghiệp
Quạt hút thông gió làm mát DHF-1
Hãng sản xuất: DHF / Điện áp nguồn: 380V/ 50Hz / Công suất (W): 1100 / Lưu lượng gió (m3/h): 44500 / Tốc độ (rpm): 445 / Độ ồn (dB): 68 / Trọng lượng (kg): 75 / Xuất xứ: China /
0
4.000.000 ₫
6 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hút công nghiệp
Máy hút hơi dầu Showa Denki CRD-400RA
Hãng sản xuất: Showa Denki / Điện áp nguồn: 220V/ 50Hz / Công suất (W): 400 / Lưu lượng gió (m3/h): 300 / Tốc độ (rpm): 0 / Độ ồn (dB): 63 / Trọng lượng (kg): 35 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
35.000.000 ₫
3 mới từ 35.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hút công nghiệp
Quạt hút ngược áp hai mặt lưới IAF-42D
Hãng sản xuất: Nghệ Năng / Điện áp nguồn: 380V / Công suất (W): 550 / Lưu lượng gió (m3/h): 30000 / Tốc độ (rpm): 530 / Độ ồn (dB): 62 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
5.280.000 ₫
5 mới từ 5.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hút công nghiệp
Quạt hút công nghiệp xách tay Dahan DHX-35W
Hãng sản xuất: Đại Hàn / Điện áp nguồn: 220V / Công suất (W): 750 / Lưu lượng gió (m3/h): 4920 / Tốc độ (rpm): 2800 / Độ ồn (dB): 76 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
2.490.000 ₫
2 mới từ 2.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hút công nghiệp
Quạt hút công nghiệp xách tay Dahan DHX-40W
Hãng sản xuất: Đại Hàn / Điện áp nguồn: 220V / Công suất (W): 1100 / Lưu lượng gió (m3/h): 5760 / Tốc độ (rpm): 2800 / Độ ồn (dB): 80 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
5.200.000 ₫
3 mới từ 5.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hút công nghiệp
Quạt hút công nghiệp PANASONIC FV-25GS4
Điện áp nguồn: - / Công suất (W): 39 / Lưu lượng gió (m3/h): 0 / Tốc độ (rpm): 0 / Độ ồn (dB): 34 / Trọng lượng (kg): 4.4 / Xuất xứ: - /
0
3.304.000 ₫
12 mới từ 3.304.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hút công nghiệp
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-30GS4
Hãng sản xuất: Panasonic / Công suất (W): 59 / Lưu lượng gió (m3/h): 1 / Tốc độ (rpm): 1 / Độ ồn (dB): 38 / Trọng lượng (kg): 6.1 / Xuất xứ: - /
0
4.200.000 ₫
12 mới từ 3.980.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hút công nghiệp
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-35GS4
Hãng sản xuất: Panasonic / Công suất (W): 88 / Lưu lượng gió (m3/h): 2 / Tốc độ (rpm): 1 / Độ ồn (dB): 44 / Trọng lượng (kg): 10.5 / Xuất xứ: - /
0
5.150.000 ₫
12 mới từ 4.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hút công nghiệp
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-40GS4
Hãng sản xuất: Panasonic / Công suất (W): 161 / Lưu lượng gió (m3/h): 3 / Tốc độ (rpm): 1 / Độ ồn (dB): 47 / Trọng lượng (kg): 19 / Xuất xứ: - /
0
6.550.000 ₫
11 mới từ 6.336.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hút công nghiệp
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-45GS4
Hãng sản xuất: Panasonic / Công suất (W): 227 / Lưu lượng gió (m3/h): 5 / Tốc độ (rpm): 1 / Độ ồn (dB): 51 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
10.730.000 ₫
6 mới từ 10.730.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hút công nghiệp
Quạt hút xách tay Superlite Max SHT-30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Điện áp nguồn: 220V / Công suất (W): 520 / Lưu lượng gió (m3/h): 65 / Tốc độ (rpm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
6.200.000 ₫
5 mới từ 6.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hút công nghiệp
Quạt hút Hasaki HST-25
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Điện áp nguồn: 220V / Công suất (W): 220 / Lưu lượng gió (m3/h): 4300 / Tốc độ (rpm): 2800 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.300.000 ₫
2 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hút công nghiệp
Quạt hút Hasaki HST-30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Điện áp nguồn: 220V / Công suất (W): 300 / Lưu lượng gió (m3/h): 6500 / Tốc độ (rpm): 2800 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.550.000 ₫
3 mới từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hút công nghiệp
Quạt hút Hasaki HST-40
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Điện áp nguồn: 220V / Công suất (W): 1100 / Lưu lượng gió (m3/h): 9600 / Tốc độ (rpm): 2800 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.000.000 ₫
2 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hút công nghiệp
Quạt hút Hasaki HST-45
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Điện áp nguồn: 220V / Công suất (W): 1500 / Lưu lượng gió (m3/h): 12500 / Tốc độ (rpm): 2800 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.180.000 ₫
3 mới từ 3.180.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hút công nghiệp
Quạt Thông Gió TF - 200
Điện áp nguồn: 220V / Công suất (W): 115 / Lưu lượng gió (m3/h): 680 / Độ ồn (dB): 35 / Trọng lượng (kg): 5 /
0
4.600.000 ₫
1 mới từ 4.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hút công nghiệp

Sản phẩm về "quạt hút mùi"