Sản phẩm về "quạt hộp"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Quạt phun sương Deton DFP650-TW
Hãng sản xuất: DETON / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 225 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.450.000 ₫
5 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Jiling SW-5 H6SFWCY
Hãng sản xuất: JILLING / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 80 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
4
1.350.000 ₫
8 mới từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Misushita HB-211
Hãng sản xuất: MISUSHITA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: China /
0
840.000 ₫
13 mới từ 820.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt hơi nước Pensonic PAC-320H
Hãng sản xuất: - / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Chống, diệt vi khuẩn, Các âm báo hệ thống, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.160.000 ₫
17 mới từ 2.160.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương công nghiệp KC-1003
Hãng sản xuất: MINGBAO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 80 / Chức năng: Làm mát, Các âm báo hệ thống, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 260 / Trọng lượng (Kg): 29 / Xuất xứ: China /
0
5.900.000 ₫
8 mới từ 5.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt Phun sương Mitsushita MS-010
Hãng sản xuất: MISUSHITA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Japan /
0
1.230.000 ₫
12 mới từ 1.230.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Myota MY18
Hãng sản xuất: MYOTA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Các âm báo hệ thống, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.890.000 ₫
5 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Saiko MF-994H
Hãng sản xuất: SAIKO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.790.000 ₫
22 mới từ 1.706.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Sanaky SK16C
Hãng sản xuất: SANAKY / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Các âm báo hệ thống, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.100.000 ₫
9 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt đa năng Comet CM8819
CM8819. Hãng sản xuất: COMET / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 80 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.190.000 ₫
9 mới từ 1.830.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt cân bằng độ ẩm Magic A44
Hãng sản xuất: MAGIC / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 100 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
2.200.000 ₫
11 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Misushita MS-660
Hãng sản xuất: MISUSHITA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 9 / Xuất xứ: Thailand /
0
2.000.000 ₫
9 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Saiko MF-998H
Hãng sản xuất: SAIKO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 80 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
5
2.150.000 ₫
16 mới từ 2.045.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Sanyo MF-1602R
Hãng sản xuất: SANYO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Các âm báo hệ thống, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Thailand /
5
1.599.000 ₫
17 mới từ 1.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Comet CM8816R
CM8816R, CM 8816R. Hãng sản xuất: COMET / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.840.000 ₫
5 mới từ 1.840.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Comet CM8816S
CM8816S, CM 8816S. Hãng sản xuất: COMET / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.840.000 ₫
4 mới từ 1.840.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Comet CM8816B
CM8816B, CM 8816B. Hãng sản xuất: COMET / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.840.000 ₫
5 mới từ 1.840.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Comet CM8806
Hãng sản xuất: COMET / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: - /
0
1.940.000 ₫
6 mới từ 1.940.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Sunhouse SHD7802
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Chống, diệt vi khuẩn, Các âm báo hệ thống/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
1.879.000 ₫
10 mới từ 1.879.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt hộp KDK ST30X
Hãng sản xuất: KADEKA / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.680.000 ₫
7 mới từ 1.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hộp

Sản phẩm về "quạt hộp"