Sản phẩm về "quạt ly tâm cao áp"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Quạt ly tâm cao áp Đại Phong QLT2P - 02
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 2400 / Đường kính cánh (mm): 320 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 1491 / Xuất xứ: Vietnam /
0
5.670.000 ₫
4 mới từ 5.670.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm cao áp Đại Phong QLT2P - 03
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 3600 / Đường kính cánh (mm): 380 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 2237 / Xuất xứ: Vietnam /
0
7.490.000 ₫
4 mới từ 7.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm cao áp Đại Phong QLT2P - 05
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 6000 / Đường kính cánh (mm): 400 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 3728 / Xuất xứ: Vietnam /
0
9.360.000 ₫
3 mới từ 9.360.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm cao áp Đại Phong QLT2P 7.5
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 8000 / Đường kính cánh (mm): 450 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 5592 / Xuất xứ: Vietnam /
0
13.030.000 ₫
3 mới từ 13.030.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm cao áp Đại Phong QLT2P - 10
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 10000 / Đường kính cánh (mm): 500 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 7456 / Xuất xứ: Vietnam /
0
16.550.000 ₫
3 mới từ 16.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm cao áp Đại Phong QLT2P - 15
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 13000 / Đường kính cánh (mm): 530 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 11185 / Xuất xứ: China /
0
24.730.000 ₫
3 mới từ 24.730.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm cao áp Đại Phong QLT2P 20
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 18000 / Đường kính cánh (mm): 570 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 14913 / Xuất xứ: Vietnam /
0
30.780.000 ₫
3 mới từ 30.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm cao áp Phương Linh CPL-5-3,8D 1.1kw
Hãng sản xuất: Phương Linh / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 1000 / Đường kính cánh (mm): 380 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 3000 / Công suất (W): 1100 / Xuất xứ: Vietnam /
0
8.500.000 ₫
2 mới từ 8.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm cao áp Phương Linh CPL-5-4D 1.5kw
Hãng sản xuất: Phương Linh / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 1900 / Đường kính cánh (mm): 400 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 3000 / Công suất (W): 1500 / Xuất xứ: Vietnam /
0
12.500.000 ₫
3 mới từ 12.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm cao áp Đại Phong QLT2P - 25
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 22000 / Đường kính cánh (mm): 600 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 18642 / Xuất xứ: Vietnam /
0
39.345.000 ₫
3 mới từ 39.345.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm cao áp Đại Phong QLT2P - 30
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 25000 / Đường kính cánh (mm): 630 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 22370 / Xuất xứ: Vietnam /
0
45.560.000 ₫
3 mới từ 45.560.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm cao áp Đại Phong QLT2P - 01
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 1200 / Đường kính cánh (mm): 280 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 745 / Xuất xứ: Vietnam /
0
4.350.000 ₫
5 mới từ 4.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm cao áp trực tiếp Toàn Cầu CGL-5-5(5.5) D (4 Kw)
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 4000 / Đường kính cánh (mm): 500 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 3000 / Công suất (W): 4000 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm cao áp trực tiếp Toàn Cầu CGL-5-6D (7.5 Kw)
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 5000 / Đường kính cánh (mm): 600 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 3000 / Công suất (W): 7500 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm cao áp trực tiếp Toàn Cầu CGL-5-6D (11 Kw)
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 6500 / Đường kính cánh (mm): 600 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 3000 / Công suất (W): 11000 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm cao áp đen LTCA 1/2Hp
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 500 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 373 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
1.800.000 ₫
1 mới từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm cao áp LTCA 1Hp
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 700 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 746 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
2.100.000 ₫
1 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm cao áp LTCA 2Hp
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 1200 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 1491 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
2.800.000 ₫
1 mới từ 2.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm cao áp LTCA 3Hp
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 2400 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 2237 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
3.700.000 ₫
1 mới từ 3.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt sò cao áp mini SCA 200W
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 390 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 200 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm

Sản phẩm về "quạt ly tâm cao áp"