Sản phẩm về "quạt ly tâm gián tiếp"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Quạt ly tâm thấp áp gián tiếp Toàn Cầu CGL-1-3.2I (0.75Kw)
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 1800 / Đường kính cánh (mm): 320 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 750 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thấp áp gián tiếp Toàn Cầu CGL-1-3.2I (2.2Kw)
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 3200 / Đường kính cánh (mm): 320 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2950 / Công suất (W): 2200 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thấp áp gián tiếp Toàn Cầu CGL-1-6.3I (5.5Kw)
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 10000 / Đường kính cánh (mm): 630 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 5500 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thấp áp gián tiếp Toàn Cầu CGL-1-7I (7.5Kw)
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 14000 / Đường kính cánh (mm): 700 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 7500 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thấp áp gián tiếp Toàn Cầu CGL-1-10I (15Kw)
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 36000 / Đường kính cánh (mm): 1000 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 960 / Công suất (W): 15000 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thấp áp gián tiếp Toàn Cầu CGL-1-12I (22Kw)
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 55000 / Đường kính cánh (mm): 1200 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 850 / Công suất (W): 22000 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thấp áp gián tiếp Toàn Cầu CGL-1-16I (45Kw)
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 11000 / Đường kính cánh (mm): 1600 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1200 / Công suất (W): 45000 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp cánh nan Toàn Cầu CGL-2-2.2I (0.75 Kw)
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 12500 / Đường kính cánh (mm): 220 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2950 / Công suất (W): 750 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp cánh nan Toàn Cầu CGL- 2-2.5I (0.75 Kw)
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 1500 / Đường kính cánh (mm): 250 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 750 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp cánh nan Toàn Cầu CGL-2-3.2I (0.75 Kw)
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 2700 / Đường kính cánh (mm): 320 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 960 / Công suất (W): 750 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp cánh nan Toàn Cầu CGL-2-3.8I (3 Kw)
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 4500 / Đường kính cánh (mm): 380 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 145 / Công suất (W): 3000 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp cánh nan Toàn Cầu CGL- 2-7I (4 Kw)
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 13500 / Đường kính cánh (mm): 700 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 550 / Công suất (W): 4000 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp cánh nan Toàn Cầu CGL- 2-7I (11 Kw)
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 23000 / Đường kính cánh (mm): 700 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 750 / Công suất (W): 11000 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp cánh nan Toàn Cầu CGL-2-8I (22 Kw)
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 36000 / Đường kính cánh (mm): 800 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 750 / Công suất (W): 22000 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm trung áp gián tiếp Toàn Cầu CGL- 3-5I (5.5 Kw)
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 12000 / Đường kính cánh (mm): 500 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 5500 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm trung áp gián tiếp Toàn Cầu CGL- 3- 7I (15 Kw)
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 23000 / Đường kính cánh (mm): 700 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1360 / Công suất (W): 15000 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm trung áp gián tiếp Toàn Cầu CGL-3-8I (22 Kw)
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 27000 / Đường kính cánh (mm): 800 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1200 / Công suất (W): 22000 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm trung áp gián tiếp Toàn Cầu CGL-3-10 (30 Kw)
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 35000 / Đường kính cánh (mm): 1000 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 850 / Công suất (W): 30000 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm trung áp gián tiếp Toàn Cầu CGL-3-12.5I (90 Kw)
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 55000 / Đường kính cánh (mm): 1250 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1400 / Công suất (W): 90000 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp QLTG 4P - 2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 3200 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1000 / Công suất (W): 1491 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
5.800.000 ₫
2 mới từ 5.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm

Sản phẩm về "quạt ly tâm gián tiếp"