Sản phẩm về "quạt ly tâm gián tiếp"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P 02
Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 3200 / Đường kính cánh (mm): 300 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 /
0
3.900.000 ₫
4 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp TLG1 1/2
Hãng sản xuất: Thịnh Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 20000 / Đường kính cánh (mm): 650 / Độ ồn (dB): 80 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1600 / Công suất (W): 15000 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp Tân Hoàn Cầu QLTG4P-02
Hãng sản xuất: Tân Hoàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 3200 / Đường kính cánh (mm): 320 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 1491 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp Tân Hoàn Cầu QLTG4P-03
Hãng sản xuất: Tân Hoàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 5000 / Đường kính cánh (mm): 360 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 2237 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp Tân Hoàn Cầu QLTG4P-05
Hãng sản xuất: Tân Hoàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 6500 / Đường kính cánh (mm): 400 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 3728 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp Tân Hoàn Cầu QLTG4P-7.5
Hãng sản xuất: Tân Hoàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 9000 / Đường kính cánh (mm): 450 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 5592 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp Tân Hoàn Cầu QLTG4P-10
Hãng sản xuất: Tân Hoàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 12000 / Đường kính cánh (mm): 500 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 7456 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp Tân Hoàn Cầu QLTG4P-15
Hãng sản xuất: Tân Hoàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 15000 / Đường kính cánh (mm): 550 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 11185 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp Đại Phong QLT4P-02
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 3200 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 1491 / Xuất xứ: Vietnam /
0
11.100.000 ₫
2 mới từ 11.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp Đại Phong QLT4P-03
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 5000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 2237 / Xuất xứ: Vietnam /
0
11.100.000 ₫
3 mới từ 11.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp Đại Phong QLT4P-30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 30000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 22370 / Xuất xứ: Vietnam /
0
54.000.000 ₫
3 mới từ 54.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp Đại Phong QLTG4P-03
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 5000 / Đường kính cánh (mm): 360 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 2237 / Xuất xứ: Vietnam /
0
11.330.000 ₫
3 mới từ 11.330.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp Đại Phong QLTG4P-05
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 6500 / Đường kính cánh (mm): 400 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 3728 / Xuất xứ: Vietnam /
5
13.800.000 ₫
5 mới từ 13.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp Đại Phong QLTG4P-7.5
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 9000 / Đường kính cánh (mm): 450 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 5592 / Xuất xứ: Vietnam /
0
19.340.000 ₫
5 mới từ 19.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp Đại Phong QLTG4P-10
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 12000 / Đường kính cánh (mm): 500 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 7456 / Xuất xứ: Vietnam /
0
23.070.000 ₫
4 mới từ 23.070.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp Đại Phong QLTG4P-15
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 15000 / Đường kính cánh (mm): 550 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 11185 / Xuất xứ: Vietnam /
0
33.600.000 ₫
4 mới từ 33.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp Đại Phong QLTG4P-20
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 18000 / Đường kính cánh (mm): 650 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 14913 / Xuất xứ: Vietnam /
0
42.090.000 ₫
3 mới từ 42.090.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp Đại Phong QLTG4P-50
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 45000 / Đường kính cánh (mm): 1000 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 29827 / Xuất xứ: Vietnam /
0
99.000.000 ₫
3 mới từ 99.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P50
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 45000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 50 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
119.690.000 ₫
5 mới từ 119.690.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm gián tiếp QLTG 4P - 2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 3200 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1000 / Công suất (W): 1491 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
5.800.000 ₫
3 mới từ 5.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm

Sản phẩm về "quạt ly tâm gián tiếp"