Sản phẩm về "quạt ly tâm thấp áp"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Quạt ly tâm thấp áp Phương Linh CPL- 1- 2,5D 0.25KW
Hãng sản xuất: Phương Linh / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 1000 / Đường kính cánh (mm): 250 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1500 / Công suất (W): 250 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thấp áp Phương Linh CPL- 1- 2,5D 0.75KW
Hãng sản xuất: Phương Linh / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 1800 / Đường kính cánh (mm): 250 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 3000 / Công suất (W): 750 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thấp áp Phương Linh CPL- 1- 2,8D - 0.37kw
Hãng sản xuất: Phương Linh / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 2400 / Đường kính cánh (mm): 280 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1500 / Công suất (W): 370 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thấp áp Phương Linh CPL- 1- 2,8D 1.5KW
Hãng sản xuất: Phương Linh / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 2400 / Đường kính cánh (mm): 280 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1500 / Công suất (W): 3700 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thấp áp Phương Linh CPL- 1- 3,2D 0.37kw
Hãng sản xuất: Phương Linh / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 1800 / Đường kính cánh (mm): 320 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1500 / Công suất (W): 370 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thấp áp Phương Linh CPL- 1- 3,2D 2.2kw
Hãng sản xuất: Phương Linh / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 3200 / Đường kính cánh (mm): 320 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 3000 / Công suất (W): 2200 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thấp áp Phương Linh CPL-1-3,8D 0.37KW
Hãng sản xuất: Phương Linh / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 2500 / Đường kính cánh (mm): 380 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1500 / Công suất (W): 370 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thấp áp Phương Linh CPL-1-3,8D 3KW
Hãng sản xuất: Phương Linh / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 3800 / Đường kính cánh (mm): 380 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 3000 / Công suất (W): 3000 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thấp áp Phương Linh CPL- 1- 4D 0.37KW
Hãng sản xuất: Phương Linh / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 1800 / Đường kính cánh (mm): 400 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1000 / Công suất (W): 370 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thấp áp Phương Linh CPL- 1- 4D 0.75KW
Hãng sản xuất: Phương Linh / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 4300 / Đường kính cánh (mm): 400 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1500 / Công suất (W): 750 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thấp áp Phương Linh CPL- 1- 5D 1.1kw
Hãng sản xuất: Phương Linh / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 6000 / Đường kính cánh (mm): 500 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1000 / Công suất (W): 1100 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thấp áp Phương Linh CPL- 1- 5D 2.2kw
Hãng sản xuất: Phương Linh / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 8000 / Đường kính cánh (mm): 500 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1500 / Công suất (W): 2200 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thấp áp Phương Linh CPL- 1- 6,3D 2.2kw
Hãng sản xuất: Phương Linh / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 10000 / Đường kính cánh (mm): 630 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1000 / Công suất (W): 2200 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thấp áp Phương Linh CPL- 1- 6,3D 5.5kw
Hãng sản xuất: Phương Linh / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 10000 / Đường kính cánh (mm): 630 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1500 / Công suất (W): 5500 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thấp áp Phương Linh CPL- 1- 6,3D 7.5kw
Hãng sản xuất: Phương Linh / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 14000 / Đường kính cánh (mm): 630 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1500 / Công suất (W): 7500 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thấp áp Phương Linh CPL- 1- 7D 4kw
Hãng sản xuất: Phương Linh / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 14000 / Đường kính cánh (mm): 700 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1000 / Công suất (W): 4000 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thông gió đường ống Đức Thông GF100-2
Hãng sản xuất: Đức Thông / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 280 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 62 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2300 / Công suất (W): 35 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thông gió đường ống Đức Thông GF120-2
Hãng sản xuất: Đức Thông / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 633 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 65 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2200 / Công suất (W): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
1.180.000 ₫
2 mới từ 1.180.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thông gió đường ống Đức Thông GF150-4
Hãng sản xuất: Đức Thông / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 481 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 50 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1380 / Công suất (W): 80 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm thông gió đường ống Đức Thông GF 210-4
Hãng sản xuất: Đức Thông / Loại: Quạt ly tâm thấp áp / Lưu lượng gió (m3/h): 1253 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 65 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1400 / Công suất (W): 330 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Quạt ly tâm

Sản phẩm về "quạt ly tâm thấp áp"