Sản phẩm về "quạt phun sương"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Alaska A-900
Hãng sản xuất: ALASKA / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Các âm báo hệ thống, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 130 / Trọng lượng (Kg): 9 / Xuất xứ: China /
0
1.900.000 ₫
5 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương tạo ẩm Saiko MF-991H
Hãng sản xuất: SAIKO / Dung tích hộc chứa nước: 2 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 50 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.950.000 ₫
6 mới từ 1.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Saiko MF-992H
Hãng sản xuất: SAIKO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 11 / Xuất xứ: - /
0
2.150.000 ₫
5 mới từ 1.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Tiross TS-890
Hãng sản xuất: TIROSS / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: -/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.150.000 ₫
4 mới từ 2.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Kangaroo HYB-203
HYB-203, HYB 203. Hãng sản xuất: KANGAROO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
2.350.000 ₫
5 mới từ 2.130.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Sanaky SK-16C
SK-16C, SK 16C. Hãng sản xuất: SANAKY / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.800.000 ₫
6 mới từ 1.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
ALPHA AF-1602
Hãng sản xuất: ALPHA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: -/ Công suất tiêu thụ (W): 100 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: China /
0
1.880.000 ₫
4 mới từ 1.879.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Magic One MG-601
Hãng sản xuất: MAGIC / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 65 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: - /
0
1.780.000 ₫
3 mới từ 1.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Magic one MG-602
Hãng sản xuất: MAGIC / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Korea /
0
1.700.000 ₫
3 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Magic One MG-603
Hãng sản xuất: MAGIC / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại, -/ Công suất tiêu thụ (W): 65 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
2.200.000 ₫
3 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Panworld PW-868
Hãng sản xuất: PANWORLD / Dung tích hộp chứa nước (lít): 6 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Các âm báo hệ thống/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 80 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Thailand /
0
2.600.000 ₫
5 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Alaska T-56
Hãng sản xuất: ALASKA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, -/ Cấu tạo: -/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: China /
0
2.100.000 ₫
4 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Alaska T-66
Hãng sản xuất: ALASKA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: -/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Taiwan /
0
2.500.000 ₫
3 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Kangaroo KG203S
Hãng sản xuất: KANGAROO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 9 / Xuất xứ: China /
0
2.400.000 ₫
4 mới từ 2.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Lifan D-26LF
Hãng sản xuất: LIFAN / Dung tích hộp chứa nước (lít): 40 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 190 / Trọng lượng (Kg): 22 / Xuất xứ: Vietnam /
0
4.000.000 ₫
4 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Kangaroo KG586S
Hãng sản xuất: KANGAROO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Tự động kiểm soát và cân bằng độ ẩm/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại, -/ Công suất tiêu thụ (W): 120 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: Vietnam /
0
2.300.000 ₫
4 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt điều hòa Sunhouse SHD7721
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Dung tích hộp chứa nước (lít): 30 / Chức năng: Làm mát, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại, -/ Công suất tiêu thụ (W): 220 / Trọng lượng (Kg): 11 / Xuất xứ: China /
0
3.690.000 ₫
6 mới từ 3.690.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt làm mát không khí Sumika D500
Hãng sản xuất: SUMIKA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 35 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại, -/ Công suất tiêu thụ (W): 120 / Trọng lượng (Kg): 30 / Xuất xứ: Malaysia /
0
3.300.000 ₫
9 mới từ 3.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt điều hòa Sunhouse SHD 7720
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Dung tích hộp chứa nước (lít): 30 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 220 / Trọng lượng (Kg): 11 /
0
3.390.000 ₫
4 mới từ 3.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt Điều Hòa - Máy Làm Mát Không Khí Sunhouse SHD7725C
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Dung tích hộp chứa nước (lít): 23 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: -/ Công suất tiêu thụ (W): 120 / Trọng lượng (Kg): 13 /
0
4.490.000 ₫
2 mới từ 4.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước

Sản phẩm về "quạt phun sương"