Sản phẩm về "quạt phun sương"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Quạt phun sương tạo ẩm Saiko MF-790H
Hãng sản xuất: SAIKO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 70 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
0
1.420.000 ₫
12 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Alpha 1601
Hãng sản xuất: - / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
1.520.000 ₫
21 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Kangaroo KG203
Hãng sản xuất: KANGAROO / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát, Các âm báo hệ thống, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4
2.200.000 ₫
36 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Jiming USMF-1601
Hãng sản xuất: - / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 80 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.650.000 ₫
6 mới từ 1.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt hơi nước Pensonic PAC-320H
Hãng sản xuất: - / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Chống, diệt vi khuẩn, Các âm báo hệ thống, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.550.000 ₫
17 mới từ 2.160.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương công ngiệp KC-1007-3
Hãng sản xuất: - / Dung tích hộp chứa nước (lít): 60 / Chức năng: Làm mát, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 550 / Trọng lượng (Kg): 53 / Xuất xứ: China /
0
11.000.000 ₫
7 mới từ 11.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Kangaroo HYB-204
HYB-204, HYB 204. Hãng sản xuất: KANGAROO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 2080 / Trọng lượng (Kg): 29 / Xuất xứ: - /
0
2.400.000 ₫
11 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Sanyo REF-B100MK3
Hãng sản xuất: SANYO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 10 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 120 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: - /
0
2.450.000 ₫
12 mới từ 2.272.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Sanyo REF-B110MK3A
Hãng sản xuất: SANYO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 10 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 120 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: China /
0
2.181.000 ₫
17 mới từ 2.181.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
NIQ NQ-AC937
Hãng sản xuất: - / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 80 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: China /
0
2.450.000 ₫
7 mới từ 2.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt đa năng Comet CM8819
CM8819. Hãng sản xuất: COMET / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 80 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.830.000 ₫
9 mới từ 1.830.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt Phun Sương ALPHA AF-1603
AF-1603, AF1603. Hãng sản xuất: ALPHA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: -/ Công suất tiêu thụ (W): 100 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.850.000 ₫
17 mới từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Sanyo MF-1602R
Hãng sản xuất: SANYO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Các âm báo hệ thống, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Thailand /
5
1.599.000 ₫
17 mới từ 1.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Q-HOME QMF-1803RC
Hãng sản xuất: - / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: China /
0
2.890.000 ₫
5 mới từ 2.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Comet CM8816R
CM8816R, CM 8816R. Hãng sản xuất: COMET / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.840.000 ₫
5 mới từ 1.840.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Comet CM8816S
CM8816S, CM 8816S. Hãng sản xuất: COMET / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.840.000 ₫
4 mới từ 1.840.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Comet CM8816B
CM8816B, CM 8816B. Hãng sản xuất: COMET / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.840.000 ₫
5 mới từ 1.840.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Comet CM8806
Hãng sản xuất: COMET / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: - /
0
1.940.000 ₫
5 mới từ 1.940.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Comet CM8806 Màu Vàng
Hãng sản xuất: COMET / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: - /
0
1.940.000 ₫
5 mới từ 1.940.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Comet CM8806 Màu Hồng
Hãng sản xuất: COMET / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: - /
0
1.940.000 ₫
4 mới từ 1.940.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước

Sản phẩm về "quạt phun sương"