Sản phẩm về "quạt phun sương"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Sanyo REF-B110MK2
Hãng sản xuất: SANYO / Dung tích hộc chứa nước: 10 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 120 / Trọng lượng (Kg): 13 / Xuất xứ: - /
0
2.190.000 ₫
10 mới từ 2.190.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Djiling
Hãng sản xuất: Djiling / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.450.000 ₫
4 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Thái Lan
Hãng sản xuất: FACARE / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát, -/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 120 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
1.430.000 ₫
6 mới từ 1.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Misushita HB-210
HB-210, HB210. Hãng sản xuất: MISUSHITA / Dung tích hộc chứa nước: 2 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
0
1.350.000 ₫
4 mới từ 1.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Sunhouse SHD7818
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Dung tích hộc chứa nước: 2 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 6 / Xuất xứ: Vietnam /
0
1.870.000 ₫
10 mới từ 1.840.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Misushita HB-211
Hãng sản xuất: MISUSHITA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: China /
0
840.000 ₫
7 mới từ 840.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương công nghiệp KC-1003
Hãng sản xuất: MINGBAO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 80 / Chức năng: Làm mát, Các âm báo hệ thống, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 260 / Trọng lượng (Kg): 29 / Xuất xứ: China /
0
6.000.000 ₫
3 mới từ 5.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Saiko MF-994H
Hãng sản xuất: SAIKO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.790.000 ₫
14 mới từ 1.730.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Symphony Winter
Hãng sản xuất: SYMPHONY / Dung tích hộp chứa nước (lít): 51 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí/ Cấu tạo: -/ Công suất tiêu thụ (W): 175 / Trọng lượng (Kg): 27 / Xuất xứ: - /
0
7.100.000 ₫
3 mới từ 7.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Sunhouse SHD-7821
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
2.125.000 ₫
9 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Sunhouse SHD7801
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Chống, diệt vi khuẩn, Các âm báo hệ thống/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
1.800.000 ₫
9 mới từ 1.789.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Debenz DB-MF26-CF03
quạt sương, phun sương, hơi. Hãng sản xuất: DEBENZ / Dung tích hộp chứa nước (lít): 41 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 260 / Trọng lượng (Kg): 26 / Xuất xứ: China /
0
3.200.000 ₫
5 mới từ 3.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt làm mát không khí Sumika D30
Hãng sản xuất: SUMIKA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 30 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 40 / Trọng lượng (Kg): 15 / Xuất xứ: Malaysia /
0
4.450.000 ₫
5 mới từ 4.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt làm mát không khí Sumika D90
Hãng sản xuất: SUMIKA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 70 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 350 / Trọng lượng (Kg): 35 / Xuất xứ: Malaysia /
0
7.800.000 ₫
10 mới từ 7.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt làm mát không khí Sumika D45
Hãng sản xuất: SUMIKA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 30 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 150 / Trọng lượng (Kg): 22 / Xuất xứ: Malaysia /
0
4.500.000 ₫
18 mới từ 4.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Máy làm mát Nakami DV-1140
Hãng sản xuất: NAKAMI / Dung tích hộp chứa nước (lít): 40 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 120 / Trọng lượng (Kg): 18 / Xuất xứ: - /
0
5.200.000 ₫
4 mới từ 5.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Máy làm mát Nakami DV-11120A
Hãng sản xuất: NAKAMI / Dung tích hộp chứa nước (lít): 80 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 450 / Trọng lượng (Kg): 45 / Xuất xứ: - /
0
13.900.000 ₫
6 mới từ 13.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Máy làm mát Lebon MFC 3600T
Hãng sản xuất: LEBON / Dung tích hộp chứa nước (lít): 41 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn Công suất tiêu thụ (W): 220 / Trọng lượng (Kg): 18 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
3.600.000 ₫
5 mới từ 3.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Máy làm mát không khí Lebon MFC 3600
Hãng sản xuất: LEBON / Dung tích hộp chứa nước (lít): 40 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: -/ Công suất tiêu thụ (W): 200 / Trọng lượng (Kg): 17 / Xuất xứ: - /
0
4.200.000 ₫
7 mới từ 3.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Máy làm mát không khí Saiko AC-9110CL
Hãng sản xuất: SAIKO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Điều khiển từ xa, Cảnh báo và tự tắt khi máy hết nước / Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 110 / Trọng lượng (Kg): 9 / Xuất xứ: China /
0
2.830.000 ₫
7 mới từ 2.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước

Sản phẩm về "quạt phun sương"