Sản phẩm về "quạt phun sương"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Sanyo REF-B110MK2
Hãng sản xuất: SANYO / Dung tích hộc chứa nước: 10 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 120 / Trọng lượng (Kg): 13 / Xuất xứ: - /
0
2.190.000 ₫
9 mới từ 2.190.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương tạo ẩm Kangaroo HYB-50
Hãng sản xuất: KANGAROO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: Korea /
4,5
1.890.000 ₫
17 mới từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Saiko MF-994H
Hãng sản xuất: SAIKO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.730.000 ₫
13 mới từ 1.730.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt làm mát không khí MasterKool MIK-35EX
MIK-35EX, MIK35EX. Hãng sản xuất: MASTERKOOL / Dung tích hộp chứa nước (lít): 45 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 150 / Trọng lượng (Kg): 21 / Xuất xứ: Thailand /
0
6.900.000 ₫
8 mới từ 6.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
FujiE MF-2000
Hãng sản xuất: FUJiE / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: - /
0
2.150.000 ₫
12 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Kangaroo KG558
Hãng sản xuất: KANGAROO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
2.200.000 ₫
8 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt làm mát không khí Masterkool CTE-06
Dung tích hộp chứa nước (lít): 7 / Chức năng: Làm mát, Chống, diệt vi khuẩn/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 120 / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: Thailand /
0
2.800.000 ₫
6 mới từ 2.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt hơi nước Midea FS40-13QR
Hãng sản xuất: MEDIA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Điều khiển từ xa Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.850.000 ₫
4 mới từ 1.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt điều hòa Sunhouse SHD7721
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Dung tích hộp chứa nước (lít): 30 / Chức năng: Làm mát, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại, -/ Công suất tiêu thụ (W): 220 / Trọng lượng (Kg): 11 / Xuất xứ: China /
0
3.990.000 ₫
10 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt làm mát không khí Sumika D500
Hãng sản xuất: SUMIKA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 35 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại, -/ Công suất tiêu thụ (W): 120 / Trọng lượng (Kg): 30 / Xuất xứ: Malaysia /
0
3.400.000 ₫
15 mới từ 3.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt điều hòa không khí Mitsuta HLB-08B
Hãng sản xuất: MITSUTA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 35 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa, Cảnh báo và tự tắt khi máy hết nước / Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 100 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
4.280.000 ₫
1 mới từ 4.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt điều hòa không khí AirKYO GY - 70
Hãng sản xuất: AIR COOLER / Dung tích hộp chứa nước (lít): 100 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa, Cảnh báo và tự tắt khi máy hết nước / Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 200 / Trọng lượng (Kg): 33 / Xuất xứ: China /
0
5.960.000 ₫
4 mới từ 5.960.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt điều hòa không khí AirKYO GY - 90
Hãng sản xuất: AIR COOLER / Dung tích hộp chứa nước (lít): 100 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa, Cảnh báo và tự tắt khi máy hết nước / Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 200 / Trọng lượng (Kg): 33 / Xuất xứ: China /
0
5.790.000 ₫
2 mới từ 5.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt điều hòa không khí AirKYO GY - 60
Hãng sản xuất: AIR COOLER / Dung tích hộp chứa nước (lít): 100 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa, Cảnh báo và tự tắt khi máy hết nước / Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 200 / Trọng lượng (Kg): 19 / Xuất xứ: China /
0
4.270.000 ₫
4 mới từ 4.270.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt điều hòa không khí AirKYO GY-25
Hãng sản xuất: AIR COOLER / Dung tích hộp chứa nước (lít): 100 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa, Cảnh báo và tự tắt khi máy hết nước / Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 200 / Trọng lượng (Kg): 14 / Xuất xứ: China /
0
3.680.000 ₫
3 mới từ 3.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt điều hòa không khí AirKYO YA-7706
Dung tích hộp chứa nước (lít): 40 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa, Cảnh báo và tự tắt khi máy hết nước / Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 120 / Trọng lượng (Kg): 18 / Xuất xứ: China /
0
4.880.000 ₫
4 mới từ 4.880.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt điều hòa không khí AirKYO WD-60
Hãng sản xuất: AIR COOLER / Dung tích hộp chứa nước (lít): 35 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa, Cảnh báo và tự tắt khi máy hết nước / Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 120 / Trọng lượng (Kg): 19 / Xuất xứ: China /
0
4.280.000 ₫
4 mới từ 4.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt điều hòa không khí AirKYO 50-PP
Hãng sản xuất: AIR COOLER / Dung tích hộp chứa nước (lít): 40 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa, Cảnh báo và tự tắt khi máy hết nước / Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại, -/ Công suất tiêu thụ (W): 180 / Trọng lượng (Kg): 23 / Xuất xứ: China /
0
4.280.000 ₫
4 mới từ 4.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt điều hòa không khí AirKYO MBC2000
Hãng sản xuất: AIR COOLER / Dung tích hộp chứa nước (lít): 30 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Điều khiển từ xa, Cảnh báo và tự tắt khi máy hết nước / Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 150 / Trọng lượng (Kg): 18 / Xuất xứ: China /
0
3.780.000 ₫
4 mới từ 3.770.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt điều hòa không khí AirKYO T100 GY50
Hãng sản xuất: AIR COOLER / Dung tích hộp chứa nước (lít): 35 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Điều khiển từ xa, Cảnh báo và tự tắt khi máy hết nước , Chức năng tạo ozone trong nước, Tự động kiểm soát và cân bằng độ ẩm/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 180 / Trọng lượng (Kg): 18 / Xuất xứ: China /
0
3.580.000 ₫
4 mới từ 3.570.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước

Sản phẩm về "quạt phun sương"