Sản phẩm về "quạt phun sương"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Quạt đá hơi nước Saiko AC-780PH
Hãng sản xuất: SAIKO / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Công suất tiêu thụ (W): 60 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
4,5
1.700.000 ₫
6 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương tạo ẩm Kangaroo HYB-52
Hãng sản xuất: KANGAROO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: Taiwan /
4
1.300.000 ₫
13 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Korea King KAC-1901C
Hãng sản xuất: Korea King / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Các âm báo hệ thống, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
2.250.000 ₫
7 mới từ 2.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Kangaroo HYB54
Hãng sản xuất: Kangaroo / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 60 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
5
1.980.000 ₫
17 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Alpha 1601
Hãng sản xuất: - / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
1.480.000 ₫
8 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
FujiE IC-H52
Hãng sản xuất: FUJJE / Dung tích hộc chứa nước: 5 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 70 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: China /
0
2.150.000 ₫
14 mới từ 2.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương công nghiệp KC-1002-1
Hãng sản xuất: GREEN CITY / Dung tích hộp chứa nước (lít): 40 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 260 / Trọng lượng (Kg): 26 / Xuất xứ: China /
0
2.950.000 ₫
13 mới từ 2.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Saiko MF-994H
Hãng sản xuất: SAIKO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.930.000 ₫
12 mới từ 1.730.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Saiko MF-998H
Hãng sản xuất: SAIKO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 80 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
5
2.090.000 ₫
10 mới từ 2.090.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
FujiE MF-1900
Hãng sản xuất: FUJiE / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: - /
0
2.100.000 ₫
13 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
FujiE MF-2000
Hãng sản xuất: FUJiE / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: - /
0
2.000.000 ₫
12 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt hơi nước Symphony HI-Cool I
Hãng sản xuất: - / Dung tích hộp chứa nước (lít): 31 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại, -/ Công suất tiêu thụ (W): 185 / Trọng lượng (Kg): 9 / Xuất xứ: - /
0
5.390.000 ₫
3 mới từ 5.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt làm mát không khí MasterKool MUK-03
Hãng sản xuất: MASTERKOOL / Dung tích hộp chứa nước (lít): 13 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: -/ Công suất tiêu thụ (W): 165 / Trọng lượng (Kg): 26 / Xuất xứ: Thailand /
0
7.700.000 ₫
5 mới từ 7.160.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Máy làm mát không khí Lebon MFC 3600
Hãng sản xuất: LEBON / Dung tích hộp chứa nước (lít): 40 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: -/ Công suất tiêu thụ (W): 200 / Trọng lượng (Kg): 17 / Xuất xứ: - /
0
3.600.000 ₫
7 mới từ 3.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Máy làm mát không khí Saiko AC-9170CL
Hãng sản xuất: SAIKO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 170 / Trọng lượng (Kg): 13 /
0
3.850.000 ₫
6 mới từ 3.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt hơi nước Daichipro DCP-1600
Hãng sản xuất: DAICHIPRO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 12 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 120 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Vietnam /
0
2.800.000 ₫
4 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt hơi nước Apechome MIK-8000EX
Hãng sản xuất: APECHOME / Dung tích hộp chứa nước (lít): 120 / Chức năng: Làm mát Công suất tiêu thụ (W): 380 / Trọng lượng (Kg): 45 / Xuất xứ: Thailand /
0
13.600.000 ₫
2 mới từ 13.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt điều hòa Sunhouse SHD 7722
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Dung tích hộp chứa nước (lít): 20 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 13 /
0
5.159.000 ₫
5 mới từ 4.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt điều hòa Sunhouse SHD-7762
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Dung tích hộp chứa nước (lít): 50 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 250 / Trọng lượng (Kg): 35 / Xuất xứ: - /
0
9.889.000 ₫
6 mới từ 9.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt điều hòa Sunhouse SHD-7756
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Dung tích hộp chứa nước (lít): 45 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 220 / Trọng lượng (Kg): 26 / Xuất xứ: - /
0
10.989.000 ₫
4 mới từ 10.980.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước

Sản phẩm về "quạt phun sương"