Sản phẩm về "quạt phun sương"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Quạt phun sương Deton DFP500-TW
Hãng sản xuất: DETON / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 160 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.401.000 ₫
18 mới từ 1.370.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Deton DFP750-TW
Hãng sản xuất: DETON / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 290 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.400.000 ₫
11 mới từ 1.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt hơi nước Alaska A-288C
Hãng sản xuất: ALASKA / Dung tích hộc chứa nước: 10 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 130 / Trọng lượng (Kg): 9 /
0
1.690.000 ₫
17 mới từ 1.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt hơi nước Alaska A-288
Hãng sản xuất: ALASKA / Dung tích hộc chứa nước: 10 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 130 / Trọng lượng (Kg): 9 /
0
1.790.000 ₫
16 mới từ 1.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Jilling SW-H1
Hãng sản xuất: JILLING / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa Công suất tiêu thụ (W): 80 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.300.000 ₫
12 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Fusibo FB-EL815
Hãng sản xuất: FUSIBO / Dung tích hộc chứa nước: 10 / Chức năng: -/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 60 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
2.540.000 ₫
12 mới từ 2.540.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Misushita LB-FS40
Hãng sản xuất: - / Dung tích hộc chứa nước: 1 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: China /
0
869.000 ₫
19 mới từ 820.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Daiwa GH-1B
Hãng sản xuất: DAIWA / Dung tích hộc chứa nước: 2 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
1.650.000 ₫
13 mới từ 1.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt hơi nước Pensonic PAC-320H
Hãng sản xuất: - / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Chống, diệt vi khuẩn, Các âm báo hệ thống, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.160.000 ₫
17 mới từ 2.160.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Kangaroo HYB-204
HYB-204, HYB 204. Hãng sản xuất: KANGAROO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 2080 / Trọng lượng (Kg): 29 / Xuất xứ: - /
0
2.400.000 ₫
19 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Facare HB-210
Hãng sản xuất: FACARE / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.300.000 ₫
15 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Besuto
Hãng sản xuất: BESUTO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt Công suất tiêu thụ (W): 60 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Thailand /
0
2.200.000 ₫
8 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Misushita MS-330
Hãng sản xuất: MISUSHITA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Thailand /
0
1.345.000 ₫
16 mới từ 1.345.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Magic One MG-601
Hãng sản xuất: MAGIC / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 65 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: - /
0
1.760.000 ₫
11 mới từ 1.760.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Misushita MS-126
Hãng sản xuất: MISUSHITA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 80 / Trọng lượng (Kg): 6 / Xuất xứ: Thailand /
0
1.730.000 ₫
13 mới từ 1.730.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Alpha 1603
Hãng sản xuất: ALPHA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.930.000 ₫
10 mới từ 1.930.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Sanaky SK16A
Hãng sản xuất: SANAKY / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Các âm báo hệ thống, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.600.000 ₫
12 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt cân bằng độ ẩm Magic A44
Hãng sản xuất: MAGIC / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 100 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
2.189.000 ₫
5 mới từ 2.189.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Sanaky SK-17A
Hãng sản xuất: SANAKY / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
2.104.000 ₫
8 mới từ 2.104.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Saiko MF-995H
Hãng sản xuất: SAIKO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 55 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
2.238.000 ₫
16 mới từ 2.238.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước

Sản phẩm về "quạt phun sương"