Sản phẩm về "quạt phun sương"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Quạt phun sương SW-4 H1SFWCY
Hãng sản xuất: - / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.300.000 ₫
11 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt cây phun sương LEZZA F2
Hãng sản xuất: LEZZA / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Vietnam /
0
1.480.000 ₫
8 mới từ 1.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt cây phun sương LEZZA F3
Hãng sản xuất: LEZZA / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Vietnam /
0
930.000 ₫
7 mới từ 920.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương tạo ẩm Saiko MF-991H
Hãng sản xuất: SAIKO / Dung tích hộc chứa nước: 2 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 50 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.950.000 ₫
27 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Misushita MS-010
Hãng sản xuất: MISUSHITA / Dung tích hộc chứa nước: 1 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: China /
0
1.348.000 ₫
17 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Sunhouse SHD-7819
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Dung tích hộc chứa nước: 2 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 6 / Xuất xứ: Vietnam /
0
1.950.000 ₫
30 mới từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Misushita HB-211
Hãng sản xuất: MISUSHITA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: China /
0
820.000 ₫
12 mới từ 820.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Makxim MKS-1618
Hãng sản xuất: MAKXIM / Dung tích hộc chứa nước: 1 / Chức năng: Làm mát, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 120 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
2.200.000 ₫
8 mới từ 1.670.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Misushita 1.7 lít
Hãng sản xuất: MISUSHITA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Các âm báo hệ thống, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: China /
0
1.300.000 ₫
10 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt hơi nước  DAIICHI DC-MF850B
Hãng sản xuất: DAIICHI / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: -/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
1.750.000 ₫
6 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Sunhouse SHD7817
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, Chống, diệt vi khuẩn, Các âm báo hệ thống, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.870.000 ₫
23 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Sanaky SK16A
Hãng sản xuất: SANAKY / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Các âm báo hệ thống, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.600.000 ₫
9 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Queenhouse QH–1609A
Hãng sản xuất: QUEEN HOUSE / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: China /
0
1.670.000 ₫
7 mới từ 1.670.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Sunhouse SHD-7821
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
2.100.000 ₫
25 mới từ 1.860.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Sunhouse SHD-7822
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
2.130.000 ₫
25 mới từ 2.040.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Misushita MS-660
Hãng sản xuất: MISUSHITA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 9 / Xuất xứ: Thailand /
0
2.000.000 ₫
10 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương mini cầm tay
Hãng sản xuất: - / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 300 / Xuất xứ: China /
0
95.000 ₫
5 mới từ 95.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Saiko MF-998H
Hãng sản xuất: SAIKO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 80 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
5
2.100.000 ₫
15 mới từ 2.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt hơi nước Super Win ZC/A-18-2
Hãng sản xuất: SUPER WIN / Dung tích hộp chứa nước (lít): 25 / Chức năng: Làm mát Công suất tiêu thụ (W): 1100 / Trọng lượng (Kg): 70 / Xuất xứ: China /
0
15.800.000 ₫
9 mới từ 11.240.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt mini USB Hongkong Electronics (Vàng)
Hãng sản xuất: - / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
80.000 ₫
3 mới từ 80.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước

Sản phẩm về "quạt phun sương"