Sản phẩm về "quạt phun sương"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Quạt phun sương Media MD-888
Hãng sản xuất: Media / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 65 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.240.000 ₫
20 mới từ 1.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương SW-4 H1SFWCY
Hãng sản xuất: - / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.390.000 ₫
13 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Jiling SW-5 H6SFWCY
Hãng sản xuất: JILLING / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 80 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
4
1.450.000 ₫
12 mới từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Jilling H1FS
Hãng sản xuất: JILLING / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 80 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.550.000 ₫
9 mới từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt cây phun sương LEZZA F2
Hãng sản xuất: LEZZA / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Vietnam /
0
1.450.000 ₫
9 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Jilling SW-H1
Hãng sản xuất: JILLING / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa Công suất tiêu thụ (W): 80 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.300.000 ₫
10 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Alpha 1601
Hãng sản xuất: - / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
1.520.000 ₫
24 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Panasonic HB-210
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Các âm báo hệ thống, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
1.400.000 ₫
13 mới từ 1.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Zisun SW-1
Hãng sản xuất: ZISUN / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Các âm báo hệ thống, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 80 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
1.500.000 ₫
11 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Misushita MS-010
Hãng sản xuất: MISUSHITA / Dung tích hộc chứa nước: 1 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: China /
0
1.370.000 ₫
21 mới từ 1.299.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Misushita HB-210
HB-210, HB210. Hãng sản xuất: MISUSHITA / Dung tích hộc chứa nước: 2 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
0
1.350.000 ₫
13 mới từ 1.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Misushita HB-211
Hãng sản xuất: MISUSHITA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: China /
0
820.000 ₫
18 mới từ 820.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt hơi nước IRUKA I-40
Hãng sản xuất: - / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát, -/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
0
2.989.000 ₫
20 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt hơi nước Pensonic PAC-320H
Hãng sản xuất: - / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Chống, diệt vi khuẩn, Các âm báo hệ thống, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.550.000 ₫
22 mới từ 2.160.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Facare HB-210
Hãng sản xuất: FACARE / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.300.000 ₫
17 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Misushita MS-330
Hãng sản xuất: MISUSHITA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Thailand /
0
1.190.000 ₫
17 mới từ 1.190.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương hình hộp GH-1E
Hãng sản xuất: - / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Các âm báo hệ thống, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 100 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
1.800.000 ₫
11 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Misushita MS-660
Hãng sản xuất: MISUSHITA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 9 / Xuất xứ: Thailand /
0
2.000.000 ₫
13 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Alaska T-66
Hãng sản xuất: ALASKA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: -/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Taiwan /
0
2.440.000 ₫
15 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt Phun sương Samsung mp3
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Các âm báo hệ thống, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 55 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
1.699.000 ₫
8 mới từ 1.699.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước

Sản phẩm về "quạt phun sương"