Sản phẩm về "quạt phun sương"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Quạt phun sương Media MD-888
Hãng sản xuất: Media / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 65 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.089.000 ₫
22 mới từ 1.080.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương & đuổi muỗi Vento RK01
Hãng sản xuất: VENTO / Dung tích hộc chứa nước: 2 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 80 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Turkey /
0
1.500.000 ₫
11 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương tạo ẩm Kangaroo HYB-50
Hãng sản xuất: KANGAROO / Dung tích hộc chứa nước: 1 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: Korea /
4,5
1.948.000 ₫
61 mới từ 1.948.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương tạo ẩm Saiko MF-990H
Hãng sản xuất: SAIKO / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 65 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.650.000 ₫
19 mới từ 1.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương tạo ẩm Facare LB-FS40
Hãng sản xuất: Facare / Dung tích hộc chứa nước: 4 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
950.000 ₫
22 mới từ 850.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Korea King KAC-1901C
Hãng sản xuất: Korea King / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Các âm báo hệ thống, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
2.100.000 ₫
19 mới từ 2.095.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương tạo ẩm Saiko MF-790H
Hãng sản xuất: SAIKO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 70 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
0
1.300.000 ₫
21 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt hơi nước Alaska A-288C
Hãng sản xuất: ALASKA / Dung tích hộc chứa nước: 10 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 130 / Trọng lượng (Kg): 9 /
0
1.700.000 ₫
16 mới từ 1.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt hơi nước Alaska A-288
Hãng sản xuất: ALASKA / Dung tích hộc chứa nước: 10 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 130 / Trọng lượng (Kg): 9 /
0
1.800.000 ₫
15 mới từ 1.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Sunhouse SHD7818
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Dung tích hộc chứa nước: 2 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 6 / Xuất xứ: Vietnam /
0
1.870.000 ₫
36 mới từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Misushita HB-211
Hãng sản xuất: MISUSHITA / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: China /
0
800.000 ₫
20 mới từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Saijodenki SD1602
Hãng sản xuất: SAIJO DENKI / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Thailand /
0
1.850.000 ₫
6 mới từ 1.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Sanaky SK16C
Hãng sản xuất: SANAKY / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Các âm báo hệ thống, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.500.000 ₫
15 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Queenhouse QH–1609A
Hãng sản xuất: QUEEN HOUSE / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: China /
0
1.740.000 ₫
5 mới từ 1.690.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Alaska T-56
Hãng sản xuất: ALASKA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, -/ Cấu tạo: -/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: China /
0
2.100.000 ₫
12 mới từ 2.042.500 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Alaska T-66
Hãng sản xuất: ALASKA / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: -/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Taiwan /
0
2.500.000 ₫
11 mới từ 2.440.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Kangaroo KG50
Hãng sản xuất: KANGAROO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 9 / Xuất xứ: China /
0
1.948.000 ₫
13 mới từ 1.948.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Sanaky SNK-14A
Hãng sản xuất: SANAKY / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.998.000 ₫
4 mới từ 1.998.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Sanaky SNK-15A
Hãng sản xuất: SANAKY / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.076.000 ₫
5 mới từ 2.076.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Comet CM8819N
Hãng sản xuất: COMET / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: -/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.890.500 ₫
3 mới từ 1.890.500 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước

Sản phẩm về "quạt phun sương"