Sản phẩm về "quạt phun sương"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Quạt phun sương Media MD-888
Hãng sản xuất: Media / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 65 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.080.000 ₫
22 mới từ 1.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương tạo ẩm Kangaroo HYB52
Hãng sản xuất: Kangaroo / Dung tích hộc chứa nước: 1 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: Taiwan /
4
1.250.000 ₫
34 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương tạo ẩm Facare LB-FS40
Hãng sản xuất: Facare / Dung tích hộc chứa nước: 4 / Chức năng: Làm mát/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
850.000 ₫
21 mới từ 850.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Kangaroo KG203
Hãng sản xuất: KANGAROO / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát, Các âm báo hệ thống, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4
2.100.000 ₫
45 mới từ 1.770.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Kangaroo KG205
Hãng sản xuất: KANGAROO / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
3.400.000 ₫
14 mới từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Fusibo FB-EL815
Hãng sản xuất: FUSIBO / Dung tích hộc chứa nước: 10 / Chức năng: -/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 60 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
2.540.000 ₫
13 mới từ 2.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Zisun SW-1
Hãng sản xuất: ZISUN / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Các âm báo hệ thống, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 80 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
1.500.000 ₫
11 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt Hơi Nước LB-FS50
Hãng sản xuất: - / Dung tích hộc chứa nước: 1 / Chức năng: Làm mát, Các âm báo hệ thống, Điều khiển từ xa, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: China /
0
1.440.000 ₫
9 mới từ 1.430.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Jiming USMF-1601
Hãng sản xuất: - / Dung tích hộc chứa nước: 0 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 80 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.650.000 ₫
7 mới từ 1.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Sunhouse SHD-7819
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Dung tích hộc chứa nước: 2 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 6 / Xuất xứ: Vietnam /
0
1.950.000 ₫
32 mới từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương công nghiệp KC-1001
Hãng sản xuất: - / Dung tích hộc chứa nước: 30 / Chức năng: Làm mát, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 27 / Xuất xứ: China /
0
3.100.000 ₫
12 mới từ 3.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương công ngiệp KC-1007-1
Hãng sản xuất: GREEN CITY / Dung tích hộc chứa nước: 60 / Chức năng: Làm mát, Các chức năng đặc biệt/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại, -/ Công suất tiêu thụ (W): 550 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
8.550.000 ₫
9 mới từ 8.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Tiross TS-890
Hãng sản xuất: TIROSS / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: -/ Công suất tiêu thụ (W): 90 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.190.000 ₫
20 mới từ 2.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Facare HB-210
Hãng sản xuất: FACARE / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.300.000 ₫
17 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Sunhouse SHD7817
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Dung tích hộp chứa nước (lít): 3 / Chức năng: Làm mát, Chống, diệt vi khuẩn, Các âm báo hệ thống, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động, Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.870.000 ₫
26 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt MasterKool MIK-70EX
MIK-70EX, MIK70EX. Hãng sản xuất: MASTERKOOL / Dung tích hộp chứa nước (lít): 93 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 320 / Trọng lượng (Kg): 42 / Xuất xứ: Thailand /
0
11.900.000 ₫
2 mới từ 11.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt Lạnh MasterKool MIK-20EX
MIK-20EX, MIK20EX. Hãng sản xuất: MASTERKOOL / Dung tích hộp chứa nước (lít): 23 / Chức năng: Làm mát, Lọc không khí, Chống, diệt vi khuẩn, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 120 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Thailand /
0
3.500.000 ₫
1 mới từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt hơi nước LA-005
Hãng sản xuất: - / Dung tích hộp chứa nước (lít): 0 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: -/ Công suất tiêu thụ (W): 60 / Trọng lượng (Kg): 5 / Xuất xứ: China /
0
1.400.000 ₫
7 mới từ 1.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
Quạt phun sương Saiko MF-995H
Hãng sản xuất: SAIKO / Dung tích hộp chứa nước (lít): 1 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống bánh xe cơ động/ Công suất tiêu thụ (W): 55 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
2.150.000 ₫
16 mới từ 2.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước
FujiE MF-1900
Hãng sản xuất: FUJiE / Dung tích hộp chứa nước (lít): 2 / Chức năng: Làm mát, Điều khiển từ xa/ Cấu tạo: Hệ thống quạt gió hiện đại/ Công suất tiêu thụ (W): 85 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: - /
0
2.050.000 ₫
16 mới từ 1.960.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt hơi nước

Sản phẩm về "quạt phun sương"