Sản phẩm về "quạt trần"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Quạt trần trang trí Mountain Air Q008B
Xuất xứ: Hongkong / Công suất (W): 75 / Màu sắc: Đồng/
0
3.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt đèn trang trí
SMC KPA48SS
Hãng sản xuất: SMC / Tính năng: Có đèn, Hệ thống bảo vệ động cơ, Nhiều tốc độ gió, Điều khiển từ xa/ Công suất (W): 114 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.280.000 ₫
2 mới từ 1.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt trần
KDK R60VW
Hãng sản xuất: KDK / Tính năng: Có đèn, Hệ thống bảo vệ động cơ, Hẹn giờ, Nhiều tốc độ gió, Điều khiển từ xa/ Công suất (W): 90 / Trọng lượng (kg): 8.1 / Xuất xứ: Malaysia /
0
7.790.000 ₫
14 mới từ 7.785.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt trần
Quạt trần Panasonic F-56MPG-GO
Hãng sản xuất: Panasonic / Tính năng: Hệ thống bảo vệ động cơ, Hẹn giờ, Nhiều tốc độ gió, Điều khiển từ xa/ Công suất (W): 67 / Trọng lượng (kg): 6.5 / Xuất xứ: Malaysia /
0
1.880.000 ₫
23 mới từ 1.810.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt trần
Quạt trần Panasonic F-56MPG-S
Hãng sản xuất: Panasonic / Tính năng: Hệ thống bảo vệ động cơ, Điều khiển từ xa/ Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.870.000 ₫
22 mới từ 1.835.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt trần
Quạt trần Panasonic F-56MZG-S
Hãng sản xuất: Panasonic / Tính năng: Hệ thống bảo vệ động cơ, Hẹn giờ, Nhiều tốc độ gió, Điều khiển từ xa/ Công suất (W): 52 / Trọng lượng (kg): 6.9 / Xuất xứ: Malaysia /
0
1.870.000 ₫
22 mới từ 1.830.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt trần
Quạt trần Kim Thuận Phong NPDR-VANG
Hãng sản xuất: Kim Thuận Phong / Tính năng: Có đèn, Hẹn giờ, Nhiều tốc độ gió/ Công suất (W): 90 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
2.300.000 ₫
3 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt trần
Quạt trần Kim Thuận Phong NP-DEN
Hãng sản xuất: Kim Thuận Phong / Tính năng: Nhiều tốc độ gió/ Công suất (W): 90 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
1.940.000 ₫
3 mới từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt trần
Quạt trần Panasonic F-60UFN
Hãng sản xuất: Panasonic / Tính năng: Có đèn, Hẹn giờ, Nhiều tốc độ gió, Điều khiển từ xa/ Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Malaysia /
0
7.240.000 ₫
14 mới từ 7.240.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt trần
Quạt trần nhà thấp Sky Light SL-200
Hãng sản xuất: Sky Light / Tính năng: Nhiều tốc độ gió/ Công suất (W): 75 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
3.600.000 ₫
3 mới từ 3.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt trần
Quạt trần có đèn kèm điều khiển Sky Light SL-630
Hãng sản xuất: Sky Light / Tính năng: Nhiều tốc độ gió, Điều khiển từ xa/ Công suất (W): 75 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
3.240.000 ₫
4 mới từ 3.240.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt trần
Quạt trần đèn Y42-9090BN
Xuất xứ: Đang cập nhật Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
5.400.000 ₫
3 mới từ 5.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt đèn trang trí
Quạt trần đèn Y42-9630RW
Xuất xứ: Đang cập nhật Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
4.900.000 ₫
3 mới từ 4.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt đèn trang trí
Quạt trần đèn Y42-9750GU
Xuất xứ: Đang cập nhật Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
5.400.000 ₫
3 mới từ 5.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt đèn trang trí
Quạt trần đèn Y42-9700BN
Xuất xứ: Đang cập nhật Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
4.900.000 ₫
3 mới từ 4.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt đèn trang trí
Quạt trần đèn Y42-9820GU
Xuất xứ: Đang cập nhật Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
4.900.000 ₫
3 mới từ 4.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt đèn trang trí
Quạt trần đèn Y42-989GU
Xuất xứ: Đang cập nhật Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
4.810.000 ₫
3 mới từ 4.810.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt đèn trang trí
Quạt trần đèn Q42-8200BN
Xuất xứ: Đang cập nhật Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
4.400.000 ₫
3 mới từ 4.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt đèn trang trí
Quạt trần đèn Q42-8190BN
Xuất xứ: Đang cập nhật Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
4.400.000 ₫
2 mới từ 4.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt đèn trang trí
Quạt trần đèn Q42-8180BN
Xuất xứ: Đang cập nhật Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
4.400.000 ₫
3 mới từ 4.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Quạt đèn trang trí

Sản phẩm về "quạt trần"