Sản phẩm về "reetech"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy lạnh 1 mẹ 2-3con Hệ Multi loại B
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
20.000.000 VNĐ
4 mới từ 20.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
REETECH - RT12BM1
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12600 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
8.000.000 VNĐ
5 mới từ 7.250.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT24BM1
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24900 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
12.450.000 VNĐ
6 mới từ 11.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RF24(H)-B1/RC24(H)-RFB1
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
26.950.000 VNĐ
5 mới từ 27.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RGT36/RC36
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
30.000.000 VNĐ
13 mới từ 29.220.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT12BM9 / RC12BM9
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 1350 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
3
6.200.000 VNĐ
16 mới từ 5.350.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT/RC18BM9
Reetech RC18BM9, RC18BM9. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18800 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.300.000 VNĐ
12 mới từ 8.950.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RGT48-BN3 / RC48-BNA
RGT48-BN3, RC48-BNA. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 48000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
31.600.000 VNĐ
11 mới từ 31.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RF48-B2 / RC48-B2RF
RF48-B2, RC48-B2RF, RF48B2. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 48000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 12000 / Xuất xứ: - /
0
26.450.000 VNĐ
12 mới từ 26.450.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT24H-BM3 / RC24H-BM3
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24900 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 27400 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
12.450.000 VNĐ
4 mới từ 12.450.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT18BM
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18800 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
9.185.000 VNĐ
8 mới từ 9.185.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT/RC9BL1
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.800.000 VNĐ
8 mới từ 4.740.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT9-CM / RC9-CM
Reetech 9CM, RT9-CM, RC9-CM. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
4
5.000.000 VNĐ
11 mới từ 4.950.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT09CH (1 ngựa)
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Mỹ - Việt Nam /
0
4.800.000 VNĐ
4 mới từ 4.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT18CM / RC18CM
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18800 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.700.000 VNĐ
9 mới từ 9.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
REETECH RT12-DD/RC12-DD
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12600 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.400.000 VNĐ
17 mới từ 6.350.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT9-DD/RC9-DD
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Mỹ - Việt Nam /
0
5.200.000 VNĐ
20 mới từ 5.140.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT09-DD
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4
5.355.000 VNĐ
13 mới từ 5.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT/RC 09DD
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
5.199.000 VNĐ
18 mới từ 5.199.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT24-CA
RT24-CA, RT24CA. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
13.000.000 VNĐ
13 mới từ 12.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "reetech"