Sản phẩm về "reetech"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Reetech RTV12-BE3/RCV12-BE3
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4
5.900.000 ₫
2 mới từ 5.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RGT36/RC36
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
30.000.000 ₫
3 mới từ 30.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RF24/RC24
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
18.000.000 ₫
4 mới từ 17.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RF48/RC48
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 48000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
27.900.000 ₫
6 mới từ 27.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RT12BM9 / RC12BM9
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 1350 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
3
6.200.000 ₫
5 mới từ 6.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RT/RC18BM9
Reetech RC18BM9, RC18BM9. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18800 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.200.000 ₫
7 mới từ 8.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RTV12-BE4/RCV12-BE4
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
7.700.000 ₫
4 mới từ 7.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RT18-BM9 / RC18-BM9
RT18-BM9, RC18-BM9. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18800 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
8.900.000 ₫
3 mới từ 8.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RU36-BN2T / RC36-BNAT
RU36-BN2T, RC36-BNAT. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
28.650.000 ₫
3 mới từ 28.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RGT24-BN3 / RC24-BNA
RGT24-BN3, RC24-BNA. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
22.980.000 ₫
4 mới từ 22.980.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RS100-L1E/ RC100-L1E
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 100000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
69.500.000 ₫
4 mới từ 69.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RS120-L1E/RC120-L1E
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 120000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
76.500.000 ₫
3 mới từ 76.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa REETECH RT12-DD/RC12-DD
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12600 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.100.000 ₫
8 mới từ 6.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RT9-DD/RC9-DD
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Mỹ - Việt Nam /
0
5.100.000 ₫
9 mới từ 5.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RT18DD/RC18DD
RT18DD, RC-18DD. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18800 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
8.800.000 ₫
10 mới từ 8.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RTV/RCV18
RTV18, RCV18. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
12.400.000 ₫
8 mới từ 12.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RT24(H)-BB/ RC24(H)-BB
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 24000 / Xuất xứ: - /
0
12.600.000 ₫
2 mới từ 12.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RTV18-BO/ RCV18-BO
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
14.000.000 ₫
2 mới từ 13.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RT18-DB/RC18-DB
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
8.700.000 ₫
5 mới từ 8.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RT9-BF (1HP)
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
5.000.000 ₫
4 mới từ 4.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "reetech"