Sản phẩm về "reetech"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
REETECH RT9-BM1
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3
4.800.000 VNĐ
7 mới từ 4.750.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RF36-B1/RC36-B1RF
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
27.700.000 VNĐ
9 mới từ 27.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RS100/RC100
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 100000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
67.000.000 VNĐ
11 mới từ 60.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT24BM1
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24900 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
11.870.000 VNĐ
6 mới từ 11.870.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech 09BM1
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.695.000 VNĐ
4 mới từ 4.695.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RTV9-BE3/RCV9-BE3
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
5.150.000 VNĐ
6 mới từ 5.150.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RGT36/RC36
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
25.800.000 VNĐ
15 mới từ 25.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT9-BL1 / RC9-BL1
RT9-BL1, RC9-BL1. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 10100 / Xuất xứ: - /
0
4.800.000 VNĐ
7 mới từ 4.740.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT18H-BL1 / RC18H-BL1
RT18H-BL1, RC18H-BL1. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18800 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 20700 / Xuất xứ: - /
0
9.000.000 VNĐ
4 mới từ 9.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT18-BM9 / RC18-BM9
RT18-BM9, RC18-BM9. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18800 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.030.000 VNĐ
7 mới từ 9.030.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RTV9-BL1 / RCV9-BL1
RTV9-BL1, RCV9-BL1. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
7.350.000 VNĐ
8 mới từ 7.350.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RF24-B2 / RC24-B2RF
RF24-B2, RC24-B2RF. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
18.500.000 VNĐ
11 mới từ 18.300.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RGT48/RC48
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 48 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
32.050.000 VNĐ
10 mới từ 30.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT24H-BM3 / RC24H-BM3
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24900 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 27400 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
12.450.000 VNĐ
4 mới từ 12.450.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT/RC 09DD
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
5.300.000 VNĐ
19 mới từ 5.199.000 VNĐ
1 cũ từ 5.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT18-DD/ RC18-DD
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
8.900.000 VNĐ
7 mới từ 8.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT12DD
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
6.390.000 VNĐ
8 mới từ 6.390.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT18DD/RC18DD
RT18DD, RC-18DD. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18800 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
8.980.000 VNĐ
16 mới từ 8.980.000 VNĐ
1 cũ từ 7.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT24-CA
RT24-CA, RT24CA. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
12.950.000 VNĐ
14 mới từ 12.900.000 VNĐ
1 cũ từ 8.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT9BD
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
5.400.000 VNĐ
3 mới từ 5.390.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "reetech"