Sản phẩm về "reetech"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Reetech RF24-B1/RC24-B1RF
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
22.000.000 VNĐ
9 mới từ 22.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RF48-B1/RC48-RFB1
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 48000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
29.000.000 VNĐ
10 mới từ 29.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
REETECH - RT12BM1
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12600 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
7.250.000 VNĐ
5 mới từ 7.250.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
REETECH RF/RC24B1
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
19.900.000 VNĐ
5 mới từ 19.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT18(H)-BE3/RC18(H)-BE3
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18800 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
9.050.000 VNĐ
6 mới từ 9.050.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT/RC18BM9
Reetech RC18BM9, RC18BM9. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18800 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
5.000.000 VNĐ
12 mới từ 8.950.000 VNĐ
1 cũ từ 5.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
REETECH RT/RC12BM9
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
5.700.000 VNĐ
7 mới từ 5.850.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT9-BL1 / RC9-BL1
RT9-BL1, RC9-BL1. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 10100 / Xuất xứ: - /
0
4.740.000 VNĐ
6 mới từ 4.740.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RTV9-BL1 / RCV9-BL1
RTV9-BL1, RCV9-BL1. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
7.400.000 VNĐ
9 mới từ 7.350.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RF24-B2 / RC24-B2RF
RF24-B2, RC24-B2RF. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
18.200.000 VNĐ
11 mới từ 18.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT24H-BM3 / RC24H-BM3
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24900 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 27400 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
12.450.000 VNĐ
4 mới từ 12.450.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT-RC 12CH
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12600 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
6.690.000 VNĐ
4 mới từ 6.690.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT9-DD/RC9-DD
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Mỹ - Việt Nam /
0
5.150.000 VNĐ
17 mới từ 5.140.000 VNĐ
2 cũ từ 5.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT09-DD
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4
5.355.000 VNĐ
14 mới từ 5.100.000 VNĐ
1 cũ từ 3.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT/RC 09DD
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
5.199.000 VNĐ
15 mới từ 5.199.000 VNĐ
1 cũ từ 5.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RTV12-DM/RCV12-DM 
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Liên Doanh /
0
9.202.200 VNĐ
5 mới từ 8.299.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT12DD
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
6.390.000 VNĐ
8 mới từ 6.390.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Retech RT-12DD/RC-12DD
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.450.000 VNĐ
16 mới từ 6.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT18DD/RC18DD
RT18DD, RC-18DD. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18800 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.200.000 VNĐ
16 mới từ 8.980.000 VNĐ
1 cũ từ 7.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT24-CA
RT24-CA, RT24CA. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
12.940.000 VNĐ
15 mới từ 12.900.000 VNĐ
1 cũ từ 8.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "reetech"