Sản phẩm về "reetech"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
REETECH RT9-BM1
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3
4.750.000 VNĐ
5 mới từ 4.750.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Máy lạnh 1 mẹ 2-3con Hệ Multi loại B
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
20.000.000 VNĐ
4 mới từ 20.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RF48-B1/RC48-RFB1
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 48000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
29.000.000 VNĐ
8 mới từ 29.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
REETECH RGT24-B3
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
25.900.000 VNĐ
3 mới từ 25.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT12-BE2 / RC12-BE2
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.445.000 VNĐ
3 mới từ 6.445.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT18H-BM5 / RC18H-BM5
RT18HBM5, RC18HBM5. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18800 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 20700 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
8.750.000 VNĐ
3 mới từ 8.750.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RF24(H)-B1/RC24(H)-RFB1
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
26.950.000 VNĐ
3 mới từ 26.950.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT/RC18BM9
Reetech RC18BM9, RC18BM9. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18800 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.600.000 VNĐ
9 mới từ 8.950.000 VNĐ
1 cũ từ 5.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT24-BL1 / RC24-BL1
RT24-BL1, RC24-BL1. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24900 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
12.430.000 VNĐ
2 mới từ 12.430.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RGT36-BN3 / RC36-BNA
RGT36-BN3, RC36-BNA. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
29.600.000 VNĐ
5 mới từ 29.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT12H / RC12H-BE1
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
6.500.000 VNĐ
3 mới từ 6.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RS120-L1E/RC120-L1E
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 120000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
78.000.000 VNĐ
5 mới từ 78.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT09CH (1 ngựa)
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Mỹ - Việt Nam /
0
2.800.000 VNĐ
2 mới từ 4.700.000 VNĐ
1 cũ từ 2.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT/RC24CM
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
12.500.000 VNĐ
2 mới từ 12.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT18CM / RC18CM
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18800 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.700.000 VNĐ
6 mới từ 9.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
REETECH RT12-DD/RC12-DD
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12600 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
7.050.000 VNĐ
13 mới từ 5.500.000 VNĐ
1 cũ từ 3.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT9-DD/RC9-DD
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Mỹ - Việt Nam /
0
5.190.000 VNĐ
11 mới từ 5.140.000 VNĐ
2 cũ từ 4.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT09-DD
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4
5.355.000 VNĐ
11 mới từ 5.100.000 VNĐ
1 cũ từ 3.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT18DD/RC18DD
RT18DD, RC-18DD. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18800 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.000.000 VNĐ
14 mới từ 8.980.000 VNĐ
1 cũ từ 7.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT24-CA
RT24-CA, RT24CA. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
13.000.000 VNĐ
11 mới từ 12.900.000 VNĐ
1 cũ từ 8.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "reetech"