Sản phẩm về "reetech"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Reetech RF36-B1/RC36-B1RF
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
27.700.000 VNĐ
9 mới từ 27.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
REETECH - RT12BM1
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12600 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
8.000.000 VNĐ
5 mới từ 7.250.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT18-BM5 / RC18-BM5
RT18BM5 / RC18BM5. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18800 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
9.000.000 VNĐ
6 mới từ 9.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RTV9-BE3/RCV9-BE3
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
5.150.000 VNĐ
6 mới từ 5.150.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RGT/RC18-RGT
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
21.800.000 VNĐ
8 mới từ 21.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RGT/RC48-RGT
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 48000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
35.300.000 VNĐ
8 mới từ 35.300.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RU36-B1/RC36B1RU
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
31.600.000 VNĐ
7 mới từ 31.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech  RU48-B1/RC48B1RU
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 48000 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
34.485.000 VNĐ
7 mới từ 34.485.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RU60-B1/RC60B1RU
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 60000 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
33.000.000 VNĐ
8 mới từ 33.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT/RC18BM9
Reetech RC18BM9, RC18BM9. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18800 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.300.000 VNĐ
12 mới từ 8.950.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RTV12-BE4/RCV12-BE4
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
8.840.000 VNĐ
10 mới từ 8.450.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT24-BL1 / RC24-BL1
RT24-BL1, RC24-BL1. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24900 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
12.430.000 VNĐ
4 mới từ 12.430.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RTV9-BL1 / RCV9-BL1
RTV9-BL1, RCV9-BL1. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
7.350.000 VNĐ
8 mới từ 7.350.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RGT24-BN3 / RC24-BNA
RGT24-BN3, RC24-BNA. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
22.990.000 VNĐ
11 mới từ 22.250.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RGT60-BN3 / RC60-BNA
RGT60-BN3, RC60-BNA. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 60000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
36.990.000 VNĐ
10 mới từ 36.990.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RF60-B2 / RC60-B2RF
RF60-B2, RC60-B2RF, RF60B2. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 60000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
34.490.000 VNĐ
10 mới từ 34.490.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
REETECH RT12-DD/RC12-DD
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12600 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.400.000 VNĐ
18 mới từ 5.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT9-DD/RC9-DD
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Mỹ - Việt Nam /
0
5.190.000 VNĐ
14 mới từ 5.140.000 VNĐ
1 cũ từ 4.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT09-DD
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4
5.250.000 VNĐ
13 mới từ 5.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT18DD/RC18DD
RT18DD, RC-18DD. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18800 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.100.000 VNĐ
17 mới từ 8.980.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "reetech"