Sản phẩm về "ronald jack"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chấm công vân tay Ronald Jack X628
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
4,4
2.380.000 ₫
34 mới từ 2.380.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack RJ-2200A
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 100 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: Malaysia /
2
1.900.000 ₫
35 mới từ 1.900.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack U160
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm sóat ra vào bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 80000 / Số lần ghi giao dịch: 2200 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, / Xuất xứ: Malaysia /
4
2.880.000 ₫
27 mới từ 2.880.000 ₫
1 cũ từ 3.143.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK S300
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.227.000 ₫
19 mới từ 2.227.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack X628-C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
5
2.450.000 ₫
40 mới từ 2.450.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân thẻ cảm ứng Ronald Jack 5000AID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP, RS-422, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
3.400.000 ₫
28 mới từ 3.400.000 ₫
1 cũ từ 3.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công  Ronald Jack U160-C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.000.000 ₫
23 mới từ 3.000.000 ₫
1 cũ từ 3.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công  Ronald Jack 3000TID-C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.450.000 ₫
40 mới từ 2.450.000 ₫
1 cũ từ 2.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack 4000TID-C
RONALD 4000TID-C, 4000TID-C. Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
4,8
2.500.000 ₫
42 mới từ 2.500.000 ₫
1 cũ từ 2.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công  Ronald jack Iclock260
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 8000 / Số lần ghi giao dịch: 20000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, / Xuất xứ: Malaysia /
4,5
5.300.000 ₫
19 mới từ 5.300.000 ₫
1 cũ từ 5.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack Iclock 260C+ID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 8000 / Số lần ghi giao dịch: 200000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP/ Xuất xứ: - /
0
4.990.000 ₫
11 mới từ 4.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack F18
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
5
3.300.000 ₫
26 mới từ 3.300.000 ₫
1 cũ từ 3.564.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack F19
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 3000 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: 0.1 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
3.762.000 ₫
17 mới từ 3.762.000 ₫
Máy châm công thẻ giấy Ronald Jack RJ-3300N
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
0
2.520.000 ₫
12 mới từ 2.520.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald jack ST-803
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 3000 / Số thẻ tích hợp: 3000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.390.000 ₫
12 mới từ 2.390.000 ₫
Máy chấm công  RONALD JACK 6869
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Lưu điện, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.800.000 ₫
8 mới từ 2.800.000 ₫
1 cũ từ 3.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY RONALD JACK X628 PRO
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, -/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, -, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
5
2.400.000 ₫
16 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay và khuôn mặt Ronald Jack MB300
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt và vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: USB / Xuất xứ: Malaysia /
0
3.000.000 ₫
6 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack Uface 602
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt và vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: -/
5
7.200.000 ₫
4 mới từ 7.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay và thẻ Ronald Jack RJ800
Hãng sản xuất: TAIWAN / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 500 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường Cổng kết nối: TCP/IP/
4,5
240.000 ₫
3 mới từ 240.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "ronald jack"