Sản phẩm về "ronald jack"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chấm công Ronal Jack RJ-880
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Chuông báo giờ, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Taiwan /
0
2.850.000 ₫
28 mới từ 2.849.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack 3000AID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn/ Chức năng: Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu/ Cổng kết nối: RS232, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.235.000 ₫
35 mới từ 2.234.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack U160
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm sóat ra vào bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 80000 / Số lần ghi giao dịch: 2200 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.900.000 ₫
32 mới từ 2.880.000 ₫
1 cũ từ 3.143.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK S300
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.390.000 ₫
24 mới từ 2.227.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack H3
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-232C, RS-422, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.190.000 ₫
20 mới từ 2.190.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK S400
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.300.000 ₫
29 mới từ 2.300.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack WSE-9039
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Màn hình LED, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP, RS-232C, RS-485, / Xuất xứ: - /
5
4.790.000 ₫
14 mới từ 4.790.000 ₫
1 cũ từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK RJB 200
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: -, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.540.000 ₫
12 mới từ 2.540.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân thẻ cảm ứng Ronald Jack 5000AID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP, RS-422, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.790.000 ₫
32 mới từ 2.790.000 ₫
1 cũ từ 3.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK RJ 5000 AID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
5
3.350.000 ₫
33 mới từ 3.300.000 ₫
1 cũ từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack F708
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
0
2.879.000 ₫
30 mới từ 2.879.000 ₫
1 cũ từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 8000C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: - / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: -, Xuất xứ: - /
5
2.100.000 ₫
38 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack TP-103
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-232C/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.500.000 ₫
8 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Đầu đọc phụ dành cho máy chấm công bằng dấu vân tay  ROANLD JACK 5000A Pro
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2 / Số lần ghi giao dịch: 80 / Kiểu lắp đặt: -/ Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: USB , RS-422, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
1.385.000 ₫
13 mới từ 1.385.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công  Ronal Jack U 160C+ID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: USB , TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.299.000 ₫
21 mới từ 3.299.000 ₫
1 cũ từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay Ronald jack U160-C+ID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.110.000 ₫
23 mới từ 3.110.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay RONAL JACK X628-ID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 3000 Chức năng: Màn hình LCD, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: TCP/IP/ Xuất xứ: Taiwan /
0
2.250.000 ₫
30 mới từ 2.200.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronal Jack X628C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 28000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
4
2.250.000 ₫
35 mới từ 2.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack F-8
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính/ Xuất xứ: Malaysia /
0
5.199.000 ₫
10 mới từ 5.199.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald jack ST-803
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 3000 / Số thẻ tích hợp: 3000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.390.000 ₫
11 mới từ 2.390.000 ₫

Sản phẩm về "ronald jack"