Sản phẩm về "ronald jack"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chấm công Ronal Jack 3300N
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: Taiwan /
0
2.200.000 ₫
15 mới từ 2.200.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
GIÁ ĐỂ THẺ MÁY CHẤM CÔNG Ronald Jack
Loại phụ kiện: Giá để thẻ / Hãng sản xuất: Ronald Jack /
0
200.000 ₫
7 mới từ 200.000 ₫
Ronald Jack T4000
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.600.000 ₫
17 mới từ 2.590.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack SC-103
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
5
2.000.000 ₫
34 mới từ 2.000.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack  HIT Magic Plus SSF
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, /
0
4.500.000 ₫
9 mới từ 4.499.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack RJ 5000 AID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
5
3.350.000 ₫
29 mới từ 3.350.000 ₫
1 cũ từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Roland Hitech X-628
Roland X-628, X-628. Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.400.000 ₫
13 mới từ 2.400.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack X-628C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: - /
0
2.400.000 ₫
26 mới từ 2.370.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack 3000T-C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.560.000 ₫
16 mới từ 2.560.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay Ronald Jack 9900C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 200000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
4
4.400.000 ₫
39 mới từ 4.400.000 ₫
1 cũ từ 4.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK - 5000 AID(MT)
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.680.000 ₫
16 mới từ 3.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack D928-C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Màn hình LED, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.100.000 ₫
9 mới từ 3.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Đầu đọc phụ bằng vân tay SR-100 + ID
Loại phụ kiện: - / Hãng sản xuất: Ronald Jack /
0
2.190.000 ₫
4 mới từ 2.190.000 ₫
Máy châm công thẻ giấy Ronald Jack RJ-3300N
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
0
2.520.000 ₫
15 mới từ 2.520.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack DG-600ID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật/ Cổng kết nối: USB , TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.100.000 ₫
24 mới từ 2.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy Chấm Công RONALD JACK X958C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.700.000 ₫
9 mới từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack RJ-3300A
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB / Xuất xứ: - /
0
3.300.000 ₫
9 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY RONALD JACK X628 PRO
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, -/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, -, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
5
2.600.000 ₫
16 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay kiểm soát cửa Ronald Jack DG600
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP, /
4,5
2.100.000 ₫
7 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack Iface 702
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: -/ Chức năng: Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Màn hình LED Xuất xứ: Malaysia /
0
5.600.000 ₫
5 mới từ 5.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "ronald jack"