Sản phẩm về "sơn mạ kẽm"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Sơn mạ kẽm lạnh ZRC GAL-1
Hãng sản xuất: ZRC / Loại: Sơn mạ kẽm lạnh / Xuất xứ: Mỹ /
0
3.850.000 ₫
5 mới từ 3.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất bảo dưỡng
Sơn mạ kẽm lạnh ZRC GAL-1/4
Hãng sản xuất: ZRC / Loại: Sơn mạ kẽm lạnh / Xuất xứ: Mỹ /
4
1.200.000 ₫
5 mới từ 1.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất bảo dưỡng
Sơn mạ kẽm lạnh ZRC GAL-Aerosol
Hãng sản xuất: ZRC / Loại: Sơn mạ kẽm lạnh / Xuất xứ: Mỹ /
0
275.000 ₫
5 mới từ 275.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất bảo dưỡng
Sơn mạ kẽm Nurichem SM-5002
Hãng sản xuất: Nurichem / Loại: Sơn mạ kẽm / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
175.000 ₫
5 mới từ 175.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất bảo dưỡng
Sơn mạ tráng kẽm Liquimoly 1540
Hãng sản xuất: Liquimoly / Loại: - / Xuất xứ: Đức /
0
245.000 ₫
3 mới từ 245.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất bảo dưỡng
Sơn giàu kẽm lạnh SILVER ZINC COMPOUND SM4L
Hãng sản xuất: Nurichem / Loại: Sơn mạ kẽm / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
2.050.000 ₫
4 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất bảo dưỡng
Sơn mạ kẽm lạnh ZINC GUARD - ZG151
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sơn mạ kẽm lạnh / Xuất xứ: Úc /
0
2.270.000 ₫
4 mới từ 2.270.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất bảo dưỡng
Sơn mạ kẽm Nurichem SM-5001
Hãng sản xuất: Nurichem / Loại: Hộp xịt / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
220.000 ₫
5 mới từ 220.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất bảo dưỡng
Sơn mạ kẽm lạnh Nurichem SM
Hãng sản xuất: Nurichem / Loại: Sơn mạ kẽm lạnh / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
2.100.000 ₫
4 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất bảo dưỡng
Sơn mạ kẽm ZINCOSIL 400ml (màu sáng)
Hãng sản xuất: Siliconi / Loại: Sơn mạ kẽm / Xuất xứ: Italia /
0
175.000 ₫
6 mới từ 175.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất bảo dưỡng
Sơn mạ kẽm Zincosil SILICONI 11350/50
Hãng sản xuất: Siliconi / Loại: Sơn mạ kẽm / Xuất xứ: Italia /
0
1.850.000 ₫
5 mới từ 1.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất bảo dưỡng
Sơn mạ kẽm Zincosil SILICONI 11310/04SC (màu tối)
Hãng sản xuất: Siliconi / Loại: Sơn mạ kẽm / Xuất xứ: Italia /
0
175.000 ₫
5 mới từ 175.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất bảo dưỡng
Sơn mạ kẽm SM5002
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sơn mạ kẽm / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
240.000 ₫
5 mới từ 175.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất bảo dưỡng
Sơn mạ kẽm ZINCGUARD ZG151
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sơn mạ kẽm / Xuất xứ: Úc /
0
2.270.000 ₫
4 mới từ 2.270.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất bảo dưỡng
Sơn mạ kẽm lạnh Zinconsil Sfuso 11350
Hãng sản xuất: Siliconi / Loại: Sơn mạ kẽm / Xuất xứ: Italia /
0
2.000.000 ₫
5 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất bảo dưỡng
Sơn mạ kẽm Zincosil Siliconi 11310
Hãng sản xuất: Siliconi / Loại: Sơn mạ kẽm / Xuất xứ: Italia /
0
175.000 ₫
5 mới từ 175.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất bảo dưỡng
Máy đo chiều dày lớp sơn lớp mạ kẽm Defelsko Positector 6000FNS3
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 140 /
0
26.000.000 ₫
9 mới từ 26.000.000 ₫
Sơn mạ kẽm Zincosil 430
Hãng sản xuất: Siliconi / Loại: Sơn mạ kẽm / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
175.000 ₫
5 mới từ 175.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất bảo dưỡng
Sơn mạ kẽm Zinco 98
Hãng sản xuất: Siliconi / Loại: Sơn mạ kẽm / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
175.000 ₫
5 mới từ 175.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất bảo dưỡng
Sơn mạ kẽm màu Orosil
Hãng sản xuất: Siliconi / Loại: Sơn mạ kẽm / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
175.000 ₫
5 mới từ 175.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất bảo dưỡng

Sản phẩm về "sơn mạ kẽm"