Sản phẩm về "saika"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Xe lu rung Sakai SW500
Hãng sản xuất : SAIKA / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng làm việc (kg): 4150 / Trọng lượng trống lu (kg): 2030 / Lực rung (kg): 2500 / Bề rộng trống lu (mm): 1300 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Xuất xứ: China /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Xe lu
Lu tĩnh 3 bánh sắt SAKAI R2
Hãng sản xuất : SAIKA / Trọng lượng làm việc (kg): 12000 / Công suất (kW): 92 / Trọng lượng trống lu (kg): 7000 / Lực rung (kg): 12000 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 200 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Xe lu
Xe lu rung SAKAI SV512
Hãng sản xuất : SAIKA / Trọng lượng làm việc (kg): 10000 / Công suất (kW): 90 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 24 / Bề rộng trống lu (mm): 2000 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Xe lu
Xe lu SAKAI SV700D
Hãng sản xuất : SAIKA / Trọng lượng làm việc (kg): 15000 / Công suất (kW): 124 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 36000 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Xe lu
Xe lu Sakai - SW330
Hãng sản xuất : SAIKA / Trọng lượng làm việc (kg): 3020 / Công suất (kW): 25 / Trọng lượng trống lu (kg): 1430 / Lực rung (kg): 3100 / Bề rộng trống lu (mm): 1300 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Xe lu
Xe lu Sakai - SW320
Hãng sản xuất : SAIKA / Trọng lượng làm việc (kg): 2940 / Công suất (kW): 25 / Trọng lượng trống lu (kg): 1390 / Lực rung (kg): 3100 / Bề rộng trống lu (mm): 1200 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Xe lu
Xe lu Sakai - SW300
Hãng sản xuất : SAIKA / Trọng lượng làm việc (kg): 2775 / Công suất (kW): 25 / Trọng lượng trống lu (kg): 1305 / Lực rung (kg): 2800 / Bề rộng trống lu (mm): 1000 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Xe lu
Xe lu Sakai - SW651ND
Hãng sản xuất : SAIKA / Trọng lượng làm việc (kg): 7595 / Công suất (kW): 56 / Trọng lượng trống lu (kg): 3590 / Lực rung (kg): 12400 / Bề rộng trống lu (mm): 1480 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Xe lu
Xe lu Sakai - SW651
Hãng sản xuất : SAIKA / Trọng lượng làm việc (kg): 7285 / Công suất (kW): 56 / Trọng lượng trống lu (kg): 3450 / Lực rung (kg): 6900 / Bề rộng trống lu (mm): 1480 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Xe lu
Xe lu Sakai - SW900
Hãng sản xuất : SAIKA / Trọng lượng làm việc (kg): 13440 / Công suất (kW): 124 / Trọng lượng trống lu (kg): 6480 / Lực rung (kg): 17300 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Xe lu
Xe lu Sakai - SW850
Hãng sản xuất : SAIKA / Trọng lượng làm việc (kg): 12930 / Công suất (kW): 93 / Trọng lượng trống lu (kg): 6075 / Lực rung (kg): 14800 / Bề rộng trống lu (mm): 2000 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Xe lu
Xe lu Sakai - R2H-1
Hãng sản xuất : SAIKA / Trọng lượng làm việc (kg): 10425 / Công suất (kW): 56 / Trọng lượng trống lu (kg): 5255 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 1095 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Xe lu
Xe lu Sakai - CR270
Hãng sản xuất : SAIKA / Trọng lượng làm việc (kg): 1320 / Công suất (kW): 13 / Trọng lượng trống lu (kg): 600 / Lực rung (kg): 1320 / Bề rộng trống lu (mm): 900 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Xe lu
Xe lu Sakai SV70D
Hãng sản xuất : Saika / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Xe lu
Xe lu tĩnh Sakai KD7610
Hãng sản xuất : Saika / Trọng lượng làm việc (kg): 12000 / Công suất (kW): 92 / Trọng lượng trống lu (kg): 7000 / Lực rung (kg): 12000 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 200 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
295.000.000 ₫

1 cũ từ 295.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe lu
Xe lu rung Sakai SW40
Hãng sản xuất : Saika / Trọng lượng làm việc (kg): 10000 / Công suất (kW): 50 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 1700 / Bề dày trống lu (mm): 500 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Xe lu

Sản phẩm về "saika"