Sản phẩm về "santak"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Santak TG500
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 6 phút / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 10 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
3
800.000 ₫
36 mới từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Bộ lưu điện SANTAK TG1000
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 7 phút / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 10 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
4,5
1.000.000 ₫
39 mới từ 1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK BLAZER1000
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 18 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 9 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra/
0
4.190.000 ₫
11 mới từ 3.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK BLAZER 2000VA
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 9 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra/
4
4.960.000 ₫
27 mới từ 4.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK Rackmount C3KR
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 3000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút (with 1 BP) / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 6 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra/
0
20.200.000 ₫
22 mới từ 20.199.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK C2K
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 5 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
5
12.000.000 ₫
2 mới từ 13.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK C3K
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 3000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 5 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 3 ổ ra, Terminal Block/
0
17.500.000 ₫
24 mới từ 17.499.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK C6K
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 6000 / Thời gian lưu điện tối đa: 7 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, Terminal Block/
4
45.970.000 ₫
12 mới từ 30.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak Blazer 1400EH
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1400 / Thời gian lưu điện tối đa: 50 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
0
3.750.000 ₫
11 mới từ 3.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak Blazer 2000EH
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 50 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
0
5.350.000 ₫
2 mới từ 5.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
UPS SANTAK 500VA OFFLINE
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 300 / Thời gian lưu điện tối đa: 23 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: 3 ổ ra/
0
899.000 ₫
36 mới từ 845.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK TG500VA
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: 30 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V, 230V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2 giờ / Dung lượng Pin: 12V/5Ah / Hiển thị, giao tiếp: Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
4
899.000 ₫
35 mới từ 834.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
UPS BLAZER E 1000 1000VA / 600W Santak
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 23 phút / Điện áp ra 1: 240 V / Điện áp vào : 176VAC-276VAC/ Điện áp ra: 240V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
0
3.100.000 ₫
23 mới từ 1.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak ups K500C 500VA/300W
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7Ah / Hiển thị, giao tiếp: -/
0
1.000.000 ₫
8 mới từ 1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak ups C3K 3000VA /2100W
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 3000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 5 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
0
21.000.000 ₫
12 mới từ 19.499.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak ups C2KS 2000VA /1400W
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 5 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
0
8.180.002 ₫
10 mới từ 8.179.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak True Online C6K
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 6000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: RS-232/
0
45.099.000 ₫
19 mới từ 30.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Bộ lưu điện Santak True Online 1KVA C1K
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
0
6.500.000 ₫
2 mới từ 6.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
UPS SANTAK ONLINE 1KVA (C1K)
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110 V- 300V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: -
0
6.900.000 ₫
21 mới từ 5.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Bộ lưu điện SANTAK TRUE ONLINE 3C3-EX60KS 60KVA/48KW
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 60000 / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 160 - 280 VAC/ Điện áp ra: 220V/ Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
0
425.803.000 ₫
11 mới từ 425.802.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)

Sản phẩm về "santak"