Sản phẩm về "santak"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
SANTAK BLAZER1000
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 18 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 9 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra/
0
3.930.000 ₫
11 mới từ 3.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK C6KR
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 6000 / Thời gian lưu điện tối đa: 7 phút (with 1 BP) / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 6 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra, Terminal Block/
0
40.900.000 ₫
21 mới từ 39.480.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK C6K
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 6000 / Thời gian lưu điện tối đa: 7 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, Terminal Block/
0
41.000.000 ₫
18 mới từ 30.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
UPS SANTAK 1000VA
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 9 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 2 ổ ra/
5
2.200.000 ₫
53 mới từ 1.932.000 ₫
1 cũ từ 550.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
UPS Santak  2000VA
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 9 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 2 ổ ra/
0
4.600.000 ₫
26 mới từ 4.500.000 ₫
1 cũ từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak Blazer 600E
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
0
1.210.000 ₫
23 mới từ 1.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
APC Smart SURT15KRMXLI
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 15000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
0
150.000.000 ₫
13 mới từ 150.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK UPS TRUE ON-LINE 6KVA/ 10KVA SERIES C6KSE (EXTERNAL BATTERY)
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 10000 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: RS-232/
0
38.000.000 ₫
15 mới từ 38.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK RAIL KIT for C2KR/ C3KR/ C6KR
Hãng sản xuất: SANTAK / Số nguồn điện : 0 / Số khe cắm Converter : 0 / Trọng lượng (kg) : 0 /
0
1.700.000 ₫
7 mới từ 1.120.000 ₫
Thuộc danh mục
Rack mount
UPS SANTAK 500VA OFFLINE
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 300 / Thời gian lưu điện tối đa: 23 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: 3 ổ ra/
0
940.000 ₫
45 mới từ 845.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK 1KVA ONLINE(C1K)
Hãng sản xuất: OWLTECH / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 28 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: 3 ổ ra/
0
6.800.000 ₫
33 mới từ 5.930.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
UPS Santak Blazer Offline 600VA-E
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 6 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
0
1.099.000 ₫
23 mới từ 990.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak ups C3K 3000VA /2100W
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 3000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 5 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
0
19.500.000 ₫
15 mới từ 18.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak ups 3C20KS 20000VA /14000W
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 20000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
0
165.000.000 ₫
9 mới từ 159.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak True Online C6K
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 6000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: RS-232/
0
42.000.000 ₫
21 mới từ 30.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
UPS Santak Rack Mount True Online C6KR
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 6000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
0
40.900.000 ₫
25 mới từ 39.980.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Bộ lưu điện UPS SANTAK TWIN GUARD OFF-LINE TG1000VA
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
0
2.028.000 ₫
35 mới từ 2.027.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
UPS Santak BLAZER 600-E 600VA / 360W
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
0
840.000 ₫
16 mới từ 840.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Bộ lưu điện Santak True Online 1KVA C1K
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
0
6.300.000 ₫
30 mới từ 5.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
UPS SANTAK ONLINE 1KVA (C1K)
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110 V- 300V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: -
0
6.500.000 ₫
26 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)

Sản phẩm về "santak"