Sản phẩm về "santak"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Bộ lưu điện SANTAK TG1000
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 7 phút / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 10 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
4
2.290.000 ₫
40 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK BLAZER1000
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 18 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 9 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra/
0
4.070.000 ₫
11 mới từ 3.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK MT1000
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 6 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 10 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra/
0
2.599.000 ₫
6 mới từ 2.598.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK C2K
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 5 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
0
13.000.000 ₫
23 mới từ 11.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK C6K
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 6000 / Thời gian lưu điện tối đa: 7 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, Terminal Block/
0
41.000.000 ₫
16 mới từ 30.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
UPS SANTAK 1000VA
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 9 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 2 ổ ra/
4,3
2.200.000 ₫
46 mới từ 1.932.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
UPS Santak  2000VA
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 9 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 2 ổ ra/
0
4.800.000 ₫
19 mới từ 4.599.000 ₫
1 cũ từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak offline 1400 VA / 840W (Blazer 1400-E )
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1400 / Thời gian lưu điện tối đa: 25 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra/
0
4.199.000 ₫
14 mới từ 3.779.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak 1000TG
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : -/ Điện áp ra: -/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
3
2.100.000 ₫
26 mới từ 1.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak Blazer 1000E
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 36 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
0
3.600.000 ₫
31 mới từ 2.299.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak Blazer 2000EH
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 50 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
0
5.130.000 ₫
32 mới từ 4.349.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak Blazer 600E
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
0
1.210.000 ₫
19 mới từ 1.199.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK RAIL KIT for C2KR/ C3KR/ C6KR
Hãng sản xuất: SANTAK / Số nguồn điện : 0 / Số khe cắm Converter : 0 / Trọng lượng (kg) : 0 /
0
1.700.000 ₫
7 mới từ 1.143.450 ₫
Thuộc danh mục
Rack mount
UPS SANTAK 500VA OFFLINE
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 300 / Thời gian lưu điện tối đa: 23 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: 3 ổ ra/
0
944.000 ₫
43 mới từ 845.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK 1KVA ONLINE(C1K)
Hãng sản xuất: OWLTECH / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 28 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: 3 ổ ra/
0
6.800.000 ₫
27 mới từ 5.930.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak ups K500C 500VA/300W
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7Ah / Hiển thị, giao tiếp: -/
0
1.060.000 ₫
7 mới từ 1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak ups C1KS 1000VA /700W
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 5 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
0
6.000.000 ₫
17 mới từ 5.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak True Online C6K
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 6000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: RS-232/
0
42.000.000 ₫
21 mới từ 30.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Bộ lưu điện Santak True Online 1KVA C1K
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
0
6.300.000 ₫
28 mới từ 5.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
UPS SANTAK ONLINE 1KVA (C1K)
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110 V- 300V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: -
0
6.500.000 ₫
21 mới từ 5.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)

Sản phẩm về "santak"