Sản phẩm về "santak"

ẢnhTên sản phẩmGiá bán
Santak ups C10KVA 10000VA /7000W
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 6000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
0
63.499.000 ₫
9 mới từ 63.499.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak ups 3C15KS 15000VA /10500W
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 15000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
0
104.999.000 ₫
8 mới từ 104.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Bộ lưu điện UPS Santak BLAZER 800VA
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 800 / Thời gian lưu điện tối đa: 30 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, RS-232, RJ-11, USB/
0
1.999.000 ₫
11 mới từ 1.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
UPS BLAZER E 1000 1000VA / 600W Santak
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 23 phút / Điện áp ra 1: 240 V / Điện áp vào : 176VAC-276VAC/ Điện áp ra: 240V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
0
1.999.000 ₫
20 mới từ 1.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK RAIL KIT for C2KR/ C3KR/ C6KR
Hãng sản xuất: SANTAK / Số nguồn điện : 0 / Số khe cắm Converter : 0 / Trọng lượng (kg) : 0 /
0
1.649.000 ₫
3 mới từ 1.649.000 ₫
Thuộc danh mục
Rack mount
SANTAK Rackmount C1KR
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 6 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra/
0
6.999.000 ₫
15 mới từ 6.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK TRUE ONLINE C6KS_NX
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 6000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 165V ~ 275V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
0
33.799.000 ₫
5 mới từ 33.799.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
UPS Santak TRUE ONLINE C6KSE
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 10000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
0
33.849.000 ₫
6 mới từ 33.849.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK C2KR
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 9 phút (with 1 BP) / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 6 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra/
0
14.200.000 ₫
22 mới từ 14.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK BLAZER 800
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 800 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 3 ổ ra/
0
1.599.000 ₫
8 mới từ 1.599.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak ups 230V Models 1000VA/600W
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
0
2.099.000 ₫
6 mới từ 2.099.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Bộ lưu điện UPS Santak BLAZER 600VA
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, RS-232, RJ-11, USB/
0
1.499.000 ₫
12 mới từ 1.499.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK BLAZER1000
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 18 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 9 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra/
0
3.999.000 ₫
8 mới từ 3.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK EX20KS
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 20000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
0
144.999.000 ₫
6 mới từ 144.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK BLAZER 200-EH OFFLINE
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 28 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Hiển thị, giao tiếp: 3 ổ ra/
0
4.599.000 ₫
18 mới từ 4.599.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak offline 1400 VA / 840W (Blazer 1400-E )
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1400 / Thời gian lưu điện tối đa: 25 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra/
0
3.779.000 ₫
14 mới từ 3.779.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak ups C2KS 2000VA /1400W
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 5 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
0
8.179.000 ₫
6 mới từ 8.179.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK BLAZER 1000-EH OFFLINE
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 7 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: 3 ổ ra/
0
1.889.000 ₫
10 mới từ 1.889.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Bộ lưu điện Santak BLAZER 800-E 800VA / 480W
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 800 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
0
1.999.000 ₫
13 mới từ 1.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK EX40KS
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 40000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
0
209.999.000 ₫
5 mới từ 209.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)

Sản phẩm về "santak"