Sản phẩm về "santak"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
SANTAK C6KR
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 6000 / Thời gian lưu điện tối đa: 7 phút (with 1 BP) / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 6 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra, Terminal Block/
0
42.500.000 ₫
16 mới từ 42.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK C6K
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 6000 / Thời gian lưu điện tối đa: 7 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, Terminal Block/
0
40.000.000 ₫
17 mới từ 40.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
UPS SANTAK 1000VA
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 9 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 2 ổ ra/
5
2.200.000 ₫
49 mới từ 1.932.000 ₫
1 cũ từ 550.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK 3KVA Online
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 3000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V, 260V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 5 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
0
18.000.000 ₫
21 mới từ 17.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
UPS Santak  2000VA
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 9 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 2 ổ ra/
0
4.500.000 ₫
21 mới từ 4.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak offline 1400 VA / 840W (Blazer 1400-E )
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1400 / Thời gian lưu điện tối đa: 25 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra/
0
4.000.000 ₫
10 mới từ 3.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
UPS SANTAK 500VA
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V, 230V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2 giờ / Dung lượng Pin: 12V/5Ah / Hiển thị, giao tiếp: Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
0
880.000 ₫
56 mới từ 880.000 ₫
1 cũ từ 299.999 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak Blazer 600E
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
0
1.200.000 ₫
19 mới từ 1.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
SANTAK RAIL KIT for C1KR
Hãng sản xuất: SANTAK / Số nguồn điện : 0 / Số khe cắm Converter : 0 / Trọng lượng (kg) : 0 /
0
990.000 ₫
4 mới từ 849.000 ₫
Thuộc danh mục
Rack mount
SANTAK RAIL KIT for C2KR/ C3KR/ C6KR
Hãng sản xuất: SANTAK / Số nguồn điện : 0 / Số khe cắm Converter : 0 / Trọng lượng (kg) : 0 /
0
2.558.000 ₫
6 mới từ 1.143.450 ₫
Thuộc danh mục
Rack mount
UPS SANTAK 500VA OFFLINE
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 300 / Thời gian lưu điện tối đa: 23 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: 3 ổ ra/
0
845.000 ₫
43 mới từ 845.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
UPS Santak Blazer Offline 600VA-E
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 6 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
0
1.099.000 ₫
19 mới từ 1.099.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak ups 3C20KS 20000VA /14000W
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 20000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
0
165.000.000 ₫
10 mới từ 159.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Santak True Online C6K
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 6000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: RS-232/
0
40.000.000 ₫
21 mới từ 38.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Bộ lưu điện UPS Santak BLAZER 800VA
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 800 / Thời gian lưu điện tối đa: 30 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, RS-232, RJ-11, USB/
0
2.140.000 ₫
11 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
UPS Santak Rack Mount True Online C6KR
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 6000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
0
40.000.000 ₫
24 mới từ 40.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
UPS Santak BLAZER 600-E 600VA / 360W
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
0
840.000 ₫
15 mới từ 840.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Bộ lưu điện Santak True Online 1KVA C1K
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
0
6.300.000 ₫
29 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
Bộ lưu điện SANTAK TRUE ONLINE 3C3-EX60KS 60KVA/48KW
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 60000 / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 160 - 280 VAC/ Điện áp ra: 220V/ Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
0
425.803.000 ₫
9 mới từ 425.803.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)
UPS Santak offline 500 VA TG 500 Công suất 500VA / 300W
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 7 phút (with 1 BP) / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 10 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
0
980.000 ₫
12 mới từ 899.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lưu điện (UPS)

Sản phẩm về "santak"