Sản phẩm về "scan bằng máy"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Ronald RJB 100
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, / Xuất xứ: Malaysia /
0
4.295.000 ₫
5 mới từ 4.295.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công thẻ giấy UR 50A
Hãng sản xuất: COMET / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: Vietnam /
0
2.990.000 ₫
5 mới từ 2.970.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Granding BioSH-3000T
Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Japan /
0
2.699.000 ₫
15 mới từ 2.689.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
TimeTrex TT-SC403
Hãng sản xuất: - / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 30000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.800.000 ₫
8 mới từ 2.550.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Vigilance TP 103
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.400.000 ₫
6 mới từ 2.000.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Kings Power KP-970A
KP 970A, KP970A. Hãng sản xuất: KINGSPOWER / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Xuất xứ: Taiwan /
0
2.500.000 ₫
23 mới từ 2.500.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
TIMETREX TT-B1
Hãng sản xuất: TIME TREX / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo hết pin., / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, / Xuất xứ: Canada /
0
4.400.000 ₫
7 mới từ 4.395.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
ZKSoftware F708
Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 2800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu/ Cổng kết nối: Máy tính, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: China /
0
3.700.000 ₫
11 mới từ 3.499.000 ₫
1 cũ từ 3.528.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay Granding Q-Clear + ID
Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Japan /
0
3.450.000 ₫
13 mới từ 3.430.000 ₫
1 cũ từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Umei RJ-2300A
Hãng sản xuất: UMEI / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: - /
0
2.500.000 ₫
19 mới từ 2.500.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Silicon FTA-FA2
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: China /
0
10.100.000 ₫
28 mới từ 7.950.000 ₫
1 cũ từ 10.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Vigilance VT-130
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 500 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, / Cổng kết nối: USB , / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.945.000 ₫
5 mới từ 2.945.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Soyal AR-716Ei
AR-716Ei. Hãng sản xuất: SOYAL / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 11000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Màn hình LED/ Cổng kết nối: TCP/IP/ Xuất xứ: Taiwan /
0
9.670.000 ₫
11 mới từ 9.510.000 ₫
1 cũ từ 9.520.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
JIMI ZM-2000T
Hãng sản xuất: JIMI / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP, RS-232C/ Xuất xứ: Malaysia /
0
4.700.000 ₫
2 mới từ 5.850.000 ₫
1 cũ từ 4.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
JiMi ZM-T10B
Hãng sản xuất: JIMI / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-232C, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.400.000 ₫
2 mới từ 3.990.000 ₫
1 cũ từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Vigilance TA 818
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
0
4.300.000 ₫
5 mới từ 4.200.000 ₫
1 cũ từ 4.315.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Vigilance H5
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 500 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
4
2.350.000 ₫
6 mới từ 2.199.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
ZKSoftware F18
Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.500.000 ₫
10 mới từ 3.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy châm công thẻ giấy Ronald Jack RJ-3300N
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
0
3.400.000 ₫
14 mới từ 2.520.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack DG-600ID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật/ Cổng kết nối: USB , TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
5
2.150.000 ₫
23 mới từ 2.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "scan bằng máy"