Sản phẩm về "scan bằng máy"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Brother MFC-7820N
Hãng sản xuất: BROTHER / Tính năng: Copy, In, Scan, / Cổng giao tiếp: -, / Kiểu máy scan: Scan bằng máy / Điện thoại con đi kèm: Không có / Độ phân giải dọc(dpi): 0 / Độ phân giải ngang(dpi): 0 / Độ phân giải khi fax(dpi): 0 / Độ phóng đại tối đa(%): 0 / Độ thu nhỏ tối đa(%): 0 / Tốc độ in(trang/phút): 0 / Nén dữ liệu(số trang): 0 / Trọng lượng(g): 9500 /
0
1.900.000 ₫
5 mới từ 2.000.000 ₫
1 cũ từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy fax
Máy chấm công Ronal Jack RJ-880
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Chuông báo giờ, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Taiwan /
0
2.849.000 ₫
28 mới từ 2.849.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
GRANDING – 5000 AID
Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, / Xuất xứ: Japan /
0
3.900.000 ₫
9 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack 5000AID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
3
3.120.000 ₫
45 mới từ 3.120.000 ₫
1 cũ từ 3.120.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
ZKSoftware Iclock100
Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1 / Số lần ghi giao dịch: 50 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-232C, RS-422, RS-485, / Xuất xứ: United States /
0
4.685.000 ₫
8 mới từ 4.685.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK S300
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.389.000 ₫
23 mới từ 2.389.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Metron QR-52A
TIMEPOWER 52, QR52A. Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn/ Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Báo hết pin., Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
0
5.900.000 ₫
5 mới từ 5.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Wise Eye WSE-9039
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: -, / Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
5
4.449.000 ₫
37 mới từ 4.449.000 ₫
1 cũ từ 4.455.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Virdi AC-4000
4000. Hãng sản xuất: Virdi / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 60000 / Số lần ghi giao dịch: 250000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Korea /
0
12.400.000 ₫
13 mới từ 12.400.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Panasonic KX-FLM612
FLM612, KX-FLM612. Hãng sản xuất: PANASONIC / Tính năng: Copy, In, Điện thoại, Kết nối internet, Scan, / Cổng giao tiếp: USB, / Kiểu máy scan: Scan bằng máy / Điện thoại con đi kèm: 1cái / Độ phân giải dọc(dpi): 600 / Độ phân giải ngang(dpi): 0 / Độ phân giải khi fax(dpi): 0 / Độ phóng đại tối đa(%): 0 / Độ thu nhỏ tối đa(%): 0 / Tốc độ in(trang/phút): 14 / Nén dữ liệu(số trang): 0 / Trọng lượng(g): 9 /
4
4.750.000 ₫
12 mới từ 3.700.000 ₫
3 cũ từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy fax
Granding BioSHS400
BioSHS400, BioSH-S400. Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: TCP/IP, RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
2.950.000 ₫
4 mới từ 2.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon FTA U300C+ID
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công và kiểm soát ra vào cửa bẳng vân tay và thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.100.000 ₫
17 mới từ 3.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack 3000T-C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.560.000 ₫
18 mới từ 2.560.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack D928-C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Màn hình LED, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.100.000 ₫
9 mới từ 3.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack 668C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/
0
3.000.000 ₫
5 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
MITA 7789
Hãng sản xuất: MITA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 3000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.800.000 ₫
19 mới từ 2.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack 867
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, -, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.900.000 ₫
7 mới từ 2.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công RONALD JACK X938-A
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.500.000 ₫
7 mới từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack D900G
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu/ Cổng kết nối: Máy tính/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.390.000 ₫
12 mới từ 2.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay kiểm soát cửa Ronald Jack DG600
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP, /
0
2.150.000 ₫
6 mới từ 2.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "scan bằng máy"