Sản phẩm về "schneider"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Biến tần SCHNEIDER ATV61HC13N4
Hãng sản xuất: Schneider / Xuất xứ: France / Công suất (kW): 130 / Số đầu vào : 0 / Số đầu ra: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
100.481.000 ₫
6 mới từ 100.481.000 ₫
Thuộc danh mục
Biến tần
Biến tần Schneider ATV71HC31N4
Hãng sản xuất: Schneider / Xuất xứ: France / Công suất (kW): 310 / Số đầu vào : 0 / Số đầu ra: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
477.041.000 ₫
8 mới từ 477.041.000 ₫
Thuộc danh mục
Biến tần
Biến tần Schneider ATV71HU55N4Z 5.5kw
Hãng sản xuất: Schneider / Xuất xứ: France / Công suất (kW): 5.5 / Số đầu vào : 0 / Số đầu ra: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
20.774.000 ₫
6 mới từ 20.774.000 ₫
Thuộc danh mục
Biến tần
Biến tần Schneider ATV71HD22N4 - 22KW 3P 380VAC
Hãng sản xuất: Schneider / Công suất (kW): 22 / Số đầu vào : 0 / Số đầu ra: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
40.132.000 ₫
7 mới từ 40.132.000 ₫
Thuộc danh mục
Biến tần
Công tắc hành trình Schneider XCKJ10541H29
Hãng sản xuất: Schneider / Loại: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
732.240 ₫
2 mới từ 732.240 ₫
Thuộc danh mục
Công tắc hành trình
Công tắc hành trình Schneider XCKM115H29
Hãng sản xuất: Schneider / Loại: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
651.000 ₫
2 mới từ 651.000 ₫
Thuộc danh mục
Công tắc hành trình
Biến tần Schneider ATV610U07N4
Hãng sản xuất: Schneider / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất (kW): 0.75 / Số đầu vào : 3 / Số đầu ra: 3 / Trọng lượng (Kg): 2.4 /
0
8.028.000 ₫
2 mới từ 8.028.000 ₫
Thuộc danh mục
Biến tần
Biến tần Schneider ATV610U15N4
Hãng sản xuất: Schneider / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất (kW): 1.5 / Số đầu vào : 3 / Số đầu ra: 3 / Trọng lượng (Kg): 2.4 /
0
8.340.200 ₫
2 mới từ 8.340.200 ₫
Thuộc danh mục
Biến tần
Biến tần Schneider ATV610U22N4
Hãng sản xuất: Schneider / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất (kW): 2.2 / Số đầu vào : 3 / Số đầu ra: 3 / Trọng lượng (Kg): 2.4 /
0
8.697.000 ₫
2 mới từ 8.697.000 ₫
Thuộc danh mục
Biến tần
Biến tần Schneider ATV610U40N4
Hãng sản xuất: Schneider / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất (kW): 4 / Số đầu vào : 3 / Số đầu ra: 3 / Trọng lượng (Kg): 2.4 /
0
9.366.000 ₫
2 mới từ 9.366.000 ₫
Thuộc danh mục
Biến tần
Biến tần Schneider ATV610D15N4
Hãng sản xuất: Schneider / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất (kW): 15 / Số đầu vào : 6 / Số đầu ra: 2 / Trọng lượng (Kg): 7.2 /
0
13.058.880 ₫
2 mới từ 13.058.880 ₫
Thuộc danh mục
Biến tần
Biến tần Schneider ATV320D15M3C
Hãng sản xuất: Schneider / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất (kW): 15 / Số đầu vào : 9 / Số đầu ra: 4 / Trọng lượng (Kg): 6.8 /
0
17.142.000 ₫
3 mới từ 17.142.000 ₫
Thuộc danh mục
Biến tần
Biến tần Schneider ATV630D55M3
Hãng sản xuất: Schneider / Xuất xứ: Indonesia / Công suất (kW): 75 / Số đầu vào : 0 / Số đầu ra: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
89.321.000 ₫
3 mới từ 89.321.000 ₫
Thuộc danh mục
Biến tần
Biến tần Schneider ATV630U07N4
Hãng sản xuất: Schneider / Xuất xứ: Indonesia / Công suất (kW): 0.75 / Số đầu vào : 0 / Số đầu ra: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
10.763.000 ₫
3 mới từ 10.763.000 ₫
Thuộc danh mục
Biến tần
Biến tần Schneider ATV630U15N4
Hãng sản xuất: Schneider / Xuất xứ: Indonesia / Công suất (kW): 1.5 / Số đầu vào : 0 / Số đầu ra: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
11.298.000 ₫
3 mới từ 11.298.000 ₫
Thuộc danh mục
Biến tần
Biến tần Schneider ATV630U22N4
Hãng sản xuất: Schneider / Xuất xứ: Indonesia / Công suất (kW): 2.2 / Số đầu vào : 0 / Số đầu ra: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
11.888.000 ₫
3 mới từ 11.888.000 ₫
Thuộc danh mục
Biến tần
Biến tần Schneider ATV630U30N4
Hãng sản xuất: Schneider / Xuất xứ: Indonesia / Công suất (kW): 3 / Số đầu vào : 0 / Số đầu ra: 0 / Trọng lượng (Kg): 4.59 /
0
12.744.000 ₫
3 mới từ 12.744.000 ₫
Thuộc danh mục
Biến tần
Biến tần Schneider ATV630U40N4
Hãng sản xuất: Schneider / Xuất xứ: Indonesia / Công suất (kW): 4 / Số đầu vào : 0 / Số đầu ra: 0 / Trọng lượng (Kg): 4.59 /
0
13.440.000 ₫
3 mới từ 13.440.000 ₫
Thuộc danh mục
Biến tần
Biến tần Schneider ATV630C11N4F
Hãng sản xuất: Schneider / Xuất xứ: Indonesia / Công suất (kW): 110 / Số đầu vào : 0 / Số đầu ra: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
182.658.000 ₫
3 mới từ 182.658.000 ₫
Thuộc danh mục
Biến tần
Biến tần Schneider ATV630C13N4F
Hãng sản xuất: Schneider / Xuất xứ: Indonesia / Công suất (kW): 132 / Số đầu vào : 0 / Số đầu ra: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
190.583.000 ₫
3 mới từ 190.583.000 ₫
Thuộc danh mục
Biến tần

Sản phẩm về "schneider"