Sản phẩm về "sika"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Phụ gia siêu hóa dẻo kéo dài thời gian ninh kết Sikament R4 25 lít
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông / Xuất xứ: Việt Nam /
3
19.800 ₫
3 mới từ 19.800 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikadur 732
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
4
270.000 ₫
3 mới từ 270.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikagrout 212 - 11
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
10.000 ₫
3 mới từ 10.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Phụ gia giảm nước cho bê tông Sikament NN 25 lít
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông / Xuất xứ: Việt Nam /
0
760.000 ₫
3 mới từ 26.500 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikacrete PP1
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
15.000 ₫
2 mới từ 15.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Lite 25L
Loại: Phụ gia chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: Thụy Sĩ /
4
1.250.000 ₫
6 mới từ 33.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikagrout GP
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
8.000 ₫
2 mới từ 8.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Latex TH 5 Lít
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia chống thấm / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
44.000 ₫
3 mới từ 44.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikadur 752
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Chât bơm trám khe nứt /
0
310.000 ₫
3 mới từ 310.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Vữa rót Sikadur 42 MP
Hãng sản xuất: Sika / Loại : Vữa - Vữa rót /
0
60.000 ₫
2 mới từ 60.000 ₫
Thuộc danh mục
Bê tông, vữa
Sikafloor 263 SL
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
175.000 ₫
2 mới từ 175.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sika Waterbar 0-20 (Y)
Loại: - / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
201.000 ₫
3 mới từ 201.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikafloor Chapdur Gray
Loại: chất làm cứng nền / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
4
5.900 ₫
4 mới từ 5.900 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Inertol Poxitar F
Hãng sản xuất: Sika / Loại: - /
0
250.000 ₫
3 mới từ 250.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Băng cản nước xử lý mạch ngừng bê tông PVC Waterstop V200
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
69.000 ₫
5 mới từ 69.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Bituseal-T140-MG
Loại: Màng chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
150.000 ₫
3 mới từ 150.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikaflex contruction AP
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Trám khe đàn hồi / Xuất xứ: - /
0
139.500 ₫
2 mới từ 139.500 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sika Sikafloor 264
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Vữa kết dính epoxy cường độ cao /
0
186.000 ₫
1 mới từ 186.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Băng trương nở Sika SwellStop II
Loại: Băng trương nở / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: Mỹ /
0
520.000 ₫
1 mới từ 520.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika waterbar V-15E
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: Sika /
0
1.350.000 ₫
1 mới từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm

Sản phẩm về "sika"