Sản phẩm về "sika"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Chất siêu hóa dẻo kéo dài thời gian ninh kết Sikament R4
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
3
19.000 ₫
6 mới từ 19.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Monotop 610 - Chất kết dính và bảo vệ cốt thép
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Sửa chữa bê tông / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
44.800 ₫
6 mới từ 44.800 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sika Multiseal
Loại: Băng keo chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA /
4
38.500 ₫
6 mới từ 38.500 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
SIKAGARD 905W
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia chống thấm /
0
81.870 ₫
4 mới từ 81.870 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
SIKA PLUG CN
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Hoá chất chống thấm / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
75.550 ₫
4 mới từ 75.550 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
SikaGrout 214-11HS
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
22.000 ₫
3 mới từ 22.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikalite
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia chống thấm /
0
35.000 ₫
4 mới từ 35.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikament 2000 AT (N)
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
100.000 ₫
4 mới từ 19.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikaflex Construction (AP)
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Trám khe đàn hồi / Xuất xứ: Việt Nam /
0
137.000 ₫
5 mới từ 137.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sika Plast 257
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
23.500 ₫
2 mới từ 23.500 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Bituseal-T140-MG
Loại: Màng chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
159.800 ₫
3 mới từ 159.800 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Latex TH
Loại: Phụ gia chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
44.440 ₫
4 mới từ 44.440 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Waterbars V-20
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
146.300 ₫
3 mới từ 146.300 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Waterbars V-25
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: - /
0
190.000 ₫
2 mới từ 190.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Waterbars V-32
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: - /
0
233.200 ₫
5 mới từ 233.200 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Waterbar O-20
Loại: Băng keo chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: Viêt Nam /
0
204.800 ₫
3 mới từ 204.800 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Waterbar O-25
Loại: Băng keo chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: Viêt Nam /
0
245.000 ₫
3 mới từ 245.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Waterbar O-32
Loại: Băng keo chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: Viêt Nam /
0
289.100 ₫
4 mới từ 289.100 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Bituseal-T140-SG
Loại: Màng chống thấm / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: Thụy Sĩ /
0
147.100 ₫
3 mới từ 147.100 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikafloor Curehard 24
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Chất phủ sàn / Xuất xứ: - /
0
75.000 ₫
2 mới từ 75.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng

Sản phẩm về "sika"