Sản phẩm về "sika"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Sikadur 731
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
193.000 ₫
8 mới từ 193.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Latex
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia chống thấm /
4
72.000 ₫
8 mới từ 72.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikagrout 214-11/212-11
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
10.500 ₫
6 mới từ 10.500 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Hợp chất tháo dỡ khuôn Separol
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
30.000 ₫
5 mới từ 30.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
SIKA PLUG CN
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Hoá chất chống thấm / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
75.550 ₫
4 mới từ 75.550 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sika Plastiment 96
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
14.500 ₫
5 mới từ 11.500 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikaproof Membrane (RD)
Loại: Màng chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
39.700 ₫
9 mới từ 39.700 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikalite
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia chống thấm /
0
35.000 ₫
4 mới từ 35.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Waterbars Yellow
Loại: Băng keo chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
119.000 ₫
5 mới từ 119.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikagrout 214-11
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Vữa rót định vị / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
10.500 ₫
4 mới từ 10.500 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Băng cản nước xử lý mạch ngừng bê tông PVC Waterstop V250
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
102.000 ₫
6 mới từ 102.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikament 2000 AT (N)
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
19.000 ₫
3 mới từ 19.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikaflex Construction (AP)
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Trám khe đàn hồi / Xuất xứ: Việt Nam /
0
137.000 ₫
5 mới từ 137.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sika Plast 257
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
23.500 ₫
2 mới từ 23.500 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikaproof Membrane
Loại: Màng chống thấm / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: - /
0
38.500 ₫
9 mới từ 38.500 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikaflex contruction AP
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Trám khe đàn hồi / Xuất xứ: - /
0
140.000 ₫
4 mới từ 140.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sika Waterbars V-32
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: - /
0
233.200 ₫
6 mới từ 233.200 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Waterbar O-20
Loại: Băng keo chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: Viêt Nam /
0
204.600 ₫
4 mới từ 204.600 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Waterbar O-32
Loại: Băng keo chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: Viêt Nam /
0
288.500 ₫
5 mới từ 288.500 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Phụ gia đông cứng nhanh Sika Sikament R7N
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
15.200 ₫
3 mới từ 15.200 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng

Sản phẩm về "sika"