Sản phẩm về "sika"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Vữa rót không ngót SIKA GROUT GP
Hãng sản xuất: Sika / Loại : Vữa - Vữa rót /
0
8.200 ₫
1 mới từ 8.200 ₫
Thuộc danh mục
Bê tông, vữa
Sika Viscocrete 3000-20
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
34.000 ₫
2 mới từ 34.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Monotop R
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
44.000 ₫
4 mới từ 44.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Hợp chất trám khe Sikaflex Construction (J)
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Trám khe đàn hồi / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
140.000 ₫
6 mới từ 140.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Vữa gốc xi măng Sika 102
Hãng sản xuất: Sika / Loại : Vữa - Vữa xi măng /
0
128.500 ₫
3 mới từ 128.000 ₫
Thuộc danh mục
Bê tông, vữa
SIKA PLUG CN
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Hoá chất chống thấm / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
75.000 ₫
3 mới từ 75.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sika Intraplast Z-HV
Hãng sản xuất: Sika / Loại : Vữa - Vữa rót /
0
86.000 ₫
3 mới từ 86.000 ₫
Thuộc danh mục
Bê tông, vữa
Sika Monotop 615HB
Hãng sản xuất: Sika / Loại : Vữa - Vữa xi măng /
0
44.000 ₫
3 mới từ 44.000 ₫
Thuộc danh mục
Bê tông, vữa
Sika BituSeal T-130 SG
Loại: Màng chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
119.000 ₫
4 mới từ 119.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Mototop 615 HB
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Sửa chữa bê tông / Xuất xứ: - /
0
44.500 ₫
2 mới từ 44.500 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sika Primer 3
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Chât bơm trám khe nứt /
0
635.000 ₫
3 mới từ 635.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikalite
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia chống thấm /
0
32.000 ₫
4 mới từ 32.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Hydrotile CJ-Type
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
188.000 ₫
5 mới từ 188.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikafloor Chapdur Grey
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
5.300 ₫
5 mới từ 5.300 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sikafloor Chapdur Green Sika 25kg
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Chất phủ sàn / Xuất xứ: - /
0
11.500 ₫
4 mới từ 11.500 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sikafloor Chapdur Grey Sika 25kg
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Chất phủ sàn / Xuất xứ: - /
0
5.000 ₫
3 mới từ 5.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sika Bituseal-T140-SG
Loại: Màng chống thấm / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: Thụy Sĩ /
0
146.000 ₫
5 mới từ 145.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika sik G8
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia chống thấm / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
49.500 ₫
2 mới từ 49.500 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika raintile 1kg
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia chống thấm / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
85.000 ₫
3 mới từ 85.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Phụ gia giảm nước cho bê tông Sikament NN 5 Lit
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông / Xuất xứ: Việt Nam /
0
169.000 ₫
2 mới từ 169.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng

Sản phẩm về "sika"