Sản phẩm về "sika"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Chất siêu hóa dẻo kéo dài thời gian ninh kết Sikament R4
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
3
19.000 ₫
8 mới từ 18.150 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikagrout 212 - 11
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
10.700 ₫
8 mới từ 10.500 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikagrout 214-11/212-11
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
10.800 ₫
8 mới từ 10.120 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Monotop 610 - Chất kết dính và bảo vệ cốt thép
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Sửa chữa bê tông / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
44.800 ₫
9 mới từ 44.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sika Latex TH
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia chống thấm /
0
44.000 ₫
12 mới từ 44.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikadur 752
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Chât bơm trám khe nứt /
0
278.000 ₫
8 mới từ 270.600 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Monotop R
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
44.800 ₫
8 mới từ 44.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Vữa gốc xi măng Sika 102
Hãng sản xuất: Sika / Loại : Vữa - Vữa xi măng /
0
130.000 ₫
4 mới từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
Bê tông, vữa
SIKA PLUG CN
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Hoá chất chống thấm / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
80.000 ₫
6 mới từ 62.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sika Intraplast Z-HV
Hãng sản xuất: Sika / Loại : Vữa - Vữa rót /
0
92.000 ₫
7 mới từ 83.170 ₫
Thuộc danh mục
Bê tông, vữa
Sika Monotop 615HB
Hãng sản xuất: Sika / Loại : Vữa - Vữa xi măng /
0
44.000 ₫
5 mới từ 44.000 ₫
Thuộc danh mục
Bê tông, vữa
Sikagard 75 Epocem
Hãng sản xuất: Sika / Loại : Vữa - Vữa xi măng /
0
49.156 ₫
6 mới từ 49.156 ₫
Thuộc danh mục
Bê tông, vữa
Sika Hydrotite CJ Type
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: - /
0
195.000 ₫
6 mới từ 185.400 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikatop Seal 105
Loại: Phụ gia chống thấm / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: Viêt Nam /
0
22.000 ₫
6 mới từ 19.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikaflex Construction (AP)
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Trám khe đàn hồi / Xuất xứ: Việt Nam /
0
140.000 ₫
7 mới từ 135.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Màng khò nóng Sika Bituseal-T130-SG
Loại: Màng chống thấm / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - /
0
118.000 ₫
6 mới từ 118.955 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Waterbars V-15
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: Viêt Nam /
0
123.200 ₫
5 mới từ 122.500 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Latex TH
Loại: Phụ gia chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
45.000 ₫
5 mới từ 41.560 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Waterbar O-25
Loại: Băng keo chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: Viêt Nam /
0
242.000 ₫
5 mới từ 242.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikafloor Curehard 24
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Chất phủ sàn / Xuất xứ: - /
0
80.000 ₫
3 mới từ 68.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng

Sản phẩm về "sika"