Sản phẩm về "sika"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Sikadur 731
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
189.000 VNĐ
9 mới từ 189.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Phụ gia
Sikagrout 212 - 11
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
10.500 VNĐ
7 mới từ 10.500 VNĐ
Thuộc danh mục
Phụ gia
Sika Plastocrete N
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Phụ gia
SikaTop Seal 107
Loại: Phụ gia chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: Thụy Sĩ /
3
29.500 VNĐ
9 mới từ 29.500 VNĐ
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Multiseal
Loại: Băng keo chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA /
4
35.000 VNĐ
7 mới từ 35.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikadur 752
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Chât bơm trám khe nứt /
0
310.000 VNĐ
7 mới từ 310.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Phụ gia
Hợp chất tháo dỡ khuôn Separol
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
44.000 VNĐ
6 mới từ 44.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Hợp chất bảo dưỡng gốc parafin Sika Antisol E
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông / Xuất xứ: - /
0
175.000 VNĐ
7 mới từ 175.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Chất ức chế bề mặt Sika Rugasol F
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Phụ gia
Sika Intraplast Z-HV
Hãng sản xuất: Sika / Loại : Vữa - Vữa rót /
0
1.800.000 VNĐ
7 mới từ 1.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bê tông, vữa
Sikagard 75 Epocem
Hãng sản xuất: Sika / Loại : Vữa - Vữa xi măng /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Bê tông, vữa
Sikaflex Pro 3 WF
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Trám khe đàn hồi / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
220.000 VNĐ
6 mới từ 220.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sikafloor-2 Syn Top Green
Loại: chất làm cứng nền / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
35.000 VNĐ
5 mới từ 35.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikagrout 214-11
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Vữa rót định vị / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
10.500 VNĐ
7 mới từ 10.500 VNĐ
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sikafloor Chapdur Grey
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
5.500 VNĐ
7 mới từ 5.500 VNĐ
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Băng cản nước xử lý mạch ngừng bê tông PVC Waterstop V200
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
98.000 VNĐ
4 mới từ 98.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikaproof Membrane
Loại: Màng chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
38.500 VNĐ
8 mới từ 38.500 VNĐ
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Latex
Loại: Phụ gia chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
45.000 VNĐ
5 mới từ 45.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikaflex contruction AP
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Trám khe đàn hồi / Xuất xứ: - /
0
140.000 VNĐ
4 mới từ 140.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Cân treo FUDA XZL 5 tấn
Hãng sản xuất: SIKA / Khả năng chịu tải tối đa(kg): 5000 / Sai số(kg): 1 / Kích cơ cân: - / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
9.000.000 VNĐ
2 mới từ 8.700.000 VNĐ

Sản phẩm về "sika"