Sản phẩm về "sika"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Phụ gia siêu hóa dẻo kéo dài thời gian ninh kết Sikament R4 25 lít
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông / Xuất xứ: Việt Nam /
3
18.600 ₫
8 mới từ 18.600 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikadur 731
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
194.300 ₫
10 mới từ 180.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Latex
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia chống thấm /
4
70.000 ₫
9 mới từ 70.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikagrout 214-11/212-11
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
10.700 ₫
6 mới từ 10.500 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
SikaTop Seal 107
Loại: Phụ gia chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: Thụy Sĩ /
3,5
28.800 ₫
7 mới từ 28.800 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Monotop 610 - Chất kết dính và bảo vệ cốt thép
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Sửa chữa bê tông / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
45.000 ₫
4 mới từ 45.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sika Plastiment 96
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
11.500 ₫
7 mới từ 11.500 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikaproof Membrane (RD)
Loại: Màng chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
41.000 ₫
10 mới từ 39.500 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikafloor Chapdur Gray
Loại: chất làm cứng nền / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
4
6.000 ₫
5 mới từ 5.900 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Waterbars Yellow
Loại: Băng keo chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
119.000 ₫
6 mới từ 119.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Băng cản nước xử lý mạch ngừng bê tông PVC Waterstop V250
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
100.000 ₫
6 mới từ 100.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Băng cản nước xử lý mạch ngừng bê tông PVC Waterstop V200
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
77.000 ₫
6 mới từ 77.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikament 2000 AT (N)
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
19.200 ₫
2 mới từ 19.200 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikaproof Membrane
Loại: Màng chống thấm / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: - /
0
41.500 ₫
10 mới từ 38.500 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Latex TH
Loại: Phụ gia chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
44.000 ₫
6 mới từ 44.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikafloor Chapdur Grey Sika 25kg
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Chất phủ sàn / Xuất xứ: - /
0
5.200 ₫
3 mới từ 5.200 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sika Waterbars V-32
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: - /
0
235.000 ₫
7 mới từ 232.500 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Sikafloor 263SL
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Vữa kết dính epoxy cường độ cao /
0
175.500 ₫
3 mới từ 175.500 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Sikafloor 264
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Vữa kết dính epoxy cường độ cao /
0
186.000 ₫
3 mới từ 186.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Nhiệt kế điện tử SIKA
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Nhiệt kế điện tử /
0
50.000 ₫

Sản phẩm về "sika"