Sản phẩm về "sika"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Sikadur 731
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
193.000 ₫
14 mới từ 185.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Lite 25L
Loại: Phụ gia chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: Thụy Sĩ /
4
34.800 ₫
9 mới từ 34.700 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Waterbar 0-15 (Y)
Loại: - / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
128.000 ₫
8 mới từ 128.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Waterbar 0-25 (Y)
Loại: - / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
243.000 ₫
6 mới từ 242.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Waterbar 0-32 (Y)
Loại: - / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
287.000 ₫
6 mới từ 286.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Waterbar V-32 (Y)
Loại: - / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
272.000 ₫
7 mới từ 271.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Primer 3
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Chât bơm trám khe nứt /
0
635.000 ₫
4 mới từ 635.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Waterbars Yellow
Loại: Băng keo chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
118.000 ₫
8 mới từ 118.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Màng khò nóng Sika Bituseal-T130-SG
Loại: Màng chống thấm / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - /
0
118.000 ₫
6 mới từ 118.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikagrout GP
Loại: Vữa chống thấm / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: - /
0
8.200 ₫
2 mới từ 8.200 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Primer-3 N
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Trám khe đàn hồi / Xuất xứ: - /
0
700.000 ₫
3 mới từ 700.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sikaflex Pro-3WF
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Trám khe đàn hồi / Xuất xứ: - /
0
188.000 ₫
2 mới từ 188.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sika Waterbars V-32
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: - /
0
232.000 ₫
9 mới từ 230.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Waterbar O-20
Loại: Băng keo chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: Viêt Nam /
0
203.000 ₫
6 mới từ 203.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Waterbar O-25
Loại: Băng keo chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: Viêt Nam /
0
243.000 ₫
6 mới từ 243.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika sik G8
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia chống thấm / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
49.500 ₫
2 mới từ 49.500 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Băng cản nước Sika V200
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: Viêt Nam /
0
73.000 ₫
3 mới từ 73.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Nhiệt kế điện tử SIKA
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Nhiệt kế điện tử /
0
50.000 ₫
Phụ gia giảm nước cho bê tông Sikament NN 5 Lit
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông / Xuất xứ: Việt Nam /
0
169.000 ₫
2 mới từ 169.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Phụ gia siêu hóa dẻo kéo dài thời gian ninh kết Sikament R4 5 lít
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông / Xuất xứ: Việt Nam /
0
115.000 ₫
3 mới từ 115.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng

Sản phẩm về "sika"