Sản phẩm về "sika"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Sikadur 732
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
4
270.000 ₫
2 mới từ 270.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikadur 731
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
210.000 ₫
2 mới từ 210.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Plastocrete N
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
25.000 ₫
2 mới từ 25.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikacrete PP1
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
15.000 ₫
2 mới từ 15.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikadur 752
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Chât bơm trám khe nứt /
0
310.000 ₫
3 mới từ 310.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Hợp chất trám khe Sikaflex Construction (J)
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Trám khe đàn hồi / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
150.000 ₫
4 mới từ 140.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sikafloor 161
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Vữa kết dính epoxy cường độ cao /
0
196.500 ₫
2 mới từ 196.500 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Tấm chống thấm Sika Bitul seal T30
Loại: Màng chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: Thụy Sĩ /
0
90.000 ₫
3 mới từ 90.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Waterbar 0-20 (Y)
Loại: - / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
201.000 ₫
2 mới từ 201.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikafloor 264
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông / Xuất xứ: - /
0
177.000 ₫
2 mới từ 177.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Vữa rót gốc xi măng không co ngót Sikagrout 214-11
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Vữa rót định vị / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
11.500 ₫
4 mới từ 10.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sikafloor Chapdur Grey
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
5.300 ₫
3 mới từ 5.300 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Băng cản nước xử lý mạch ngừng bê tông PVC Waterstop V200
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
67.000 ₫
6 mới từ 67.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Bituseal-T140-MG
Loại: Màng chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
150.000 ₫
3 mới từ 150.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikatop Seal 107 plus
Loại: Vữa chống thấm / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: - /
0
27.500 ₫
2 mới từ 27.500 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Phụ gia giảm nước cho bê tông Sikament NN 5 Lit
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông / Xuất xứ: Việt Nam /
0
140.000 ₫
1 mới từ 140.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Phụ gia giảm nước cao cấp Sikament 2000 AT 5 Lít
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông / Xuất xứ: Việt Nam /
0
111.000 ₫
1 mới từ 111.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Chất ức bề mặt bê tông Sika Rugasol C 5 lít
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông / Xuất xứ: Việt Nam /
0
150.000 ₫
1 mới từ 150.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Băng trương nở Sika SwellStop II
Loại: Băng trương nở / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: Mỹ /
0
520.000 ₫
1 mới từ 520.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika waterbar V-15E
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: Sika /
0
1.350.000 ₫
1 mới từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm

Sản phẩm về "sika"