Sản phẩm về "sika"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Sikagrout 212 - 11
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
10.800 ₫
7 mới từ 10.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Plastocrete N
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
20.000 ₫
7 mới từ 20.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikacrete PP1
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
12.100 ₫
6 mới từ 12.100 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
SIKAGARD 905W
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia chống thấm /
0
81.870 ₫
3 mới từ 81.870 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikadur 752
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Chât bơm trám khe nứt /
0
308.000 ₫
9 mới từ 270.600 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Vữa gốc xi măng Sika 102
Hãng sản xuất: Sika / Loại : Vữa - Vữa xi măng /
0
130.000 ₫
2 mới từ 130.000 ₫
Thuộc danh mục
Bê tông, vữa
SIKA PLUG CN
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Hoá chất chống thấm / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
80.000 ₫
5 mới từ 75.550 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Tấm chống thấm Sika Bitul seal T30
Loại: Màng chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: Thụy Sĩ /
0
125.000 ₫
4 mới từ 125.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Intraplast Z-HV
Hãng sản xuất: Sika / Loại : Vữa - Vữa rót /
0
92.000 ₫
5 mới từ 83.000 ₫
Thuộc danh mục
Bê tông, vữa
Sika Refit 2000
Hãng sản xuất: Sika / Loại : Vữa - Vữa xi măng /
0
20.250 ₫
5 mới từ 20.250 ₫
Thuộc danh mục
Bê tông, vữa
Sika Hydrotite CJ Type
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: - /
0
195.000 ₫
4 mới từ 185.400 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Inertol Poxitar F
Hãng sản xuất: Sika / Loại: - /
0
316.000 ₫
9 mới từ 235.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikafloor Chapdur Grey
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
5.400 ₫
7 mới từ 5.200 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
SikaPlast-257
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
23.500 ₫
2 mới từ 23.500 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Màng khò nóng Sika Bituseal-T130-SG
Loại: Màng chống thấm / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - /
0
118.000 ₫
3 mới từ 118.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
SikaGrout 212-11/214-11
Loại: Vữa chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
10.500 ₫
2 mới từ 10.500 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikaflex Pro-3WF
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Trám khe đàn hồi / Xuất xứ: - /
0
188.800 ₫
2 mới từ 188.800 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sika Waterbars V-20
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
140.000 ₫
3 mới từ 140.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Waterbars V-25
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: - /
0
190.000 ₫
2 mới từ 190.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Waterbar O-32
Loại: Băng keo chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: Viêt Nam /
0
285.000 ₫
3 mới từ 285.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm

Sản phẩm về "sika"