Sản phẩm về "sika"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Phụ gia siêu hóa dẻo kéo dài thời gian ninh kết Sikament R4 25 lít
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông / Xuất xứ: Việt Nam /
3
20.000 ₫
8 mới từ 18.600 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikadur 731
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
195.000 ₫
10 mới từ 180.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Latex
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia chống thấm /
4
75.000 ₫
9 mới từ 70.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikagrout 214-11/212-11
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
10.800 ₫
6 mới từ 10.500 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
SikaTop Seal 107
Loại: Phụ gia chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: Thụy Sĩ /
3,5
30.000 ₫
8 mới từ 28.800 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikafloor 2530W New
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
215.500 ₫
5 mới từ 215.500 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sikafloor 161
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Vữa kết dính epoxy cường độ cao /
0
228.500 ₫
5 mới từ 228.500 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Plastiment 96
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
11.500 ₫
6 mới từ 11.500 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikafloor Chapdur Gray
Loại: chất làm cứng nền / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
4
5.900 ₫
6 mới từ 5.900 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Inertol Poxitar F
Hãng sản xuất: Sika / Loại: - /
0
250.000 ₫
7 mới từ 250.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Waterbars Yellow
Loại: Băng keo chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
120.000 ₫
7 mới từ 119.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikatop Seal 105
Loại: Phụ gia chống thấm / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: Viêt Nam /
0
22.000 ₫
7 mới từ 19.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Băng cản nước xử lý mạch ngừng bê tông PVC Waterstop V250
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
135.000 ₫
7 mới từ 99.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Băng cản nước xử lý mạch ngừng bê tông PVC Waterstop V200
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
120.000 ₫
7 mới từ 77.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikament 2000 AT (N)
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
19.000 ₫
3 mới từ 19.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Latex
Loại: Phụ gia chống thấm / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: - /
0
75.000 ₫
8 mới từ 45.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Latex TH
Loại: Phụ gia chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
45.000 ₫
7 mới từ 44.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Waterbars V-32
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: - /
0
232.500 ₫
8 mới từ 232.500 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Băng cản nước trương nở Sika BD-2015
Loại: Băng cản nước / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: - /
0
55.000 ₫
3 mới từ 55.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Nhiệt kế điện tử SIKA
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Nhiệt kế điện tử /
0
50.000 ₫

Sản phẩm về "sika"