Sản phẩm về "sika"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Sikadur 732
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
4
270.000 ₫
9 mới từ 270.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikament 2000AT
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
22.000 ₫
4 mới từ 19.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikacrete PP1
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
22.000 ₫
2 mới từ 22.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Monotop 610 - Chất kết dính và bảo vệ cốt thép
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Sửa chữa bê tông / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
45.000 ₫
4 mới từ 45.000 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sikagrout GP
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
8.000 ₫
2 mới từ 8.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Latex TH
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia chống thấm /
0
44.000 ₫
9 mới từ 44.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Waterbar V-32 (Y)
Loại: - / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
277.000 ₫
4 mới từ 277.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika Mototop 615 HB
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Sửa chữa bê tông / Xuất xứ: - /
0
44.800 ₫
2 mới từ 44.800 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sikalite
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia chống thấm /
0
35.000 ₫
3 mới từ 35.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Waterbars Yellow
Loại: Băng keo chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
119.000 ₫
5 mới từ 119.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sikagrout 214-11
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Vữa rót định vị / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
10.500 ₫
3 mới từ 10.500 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sikafloor Chapdur Grey
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
5.400 ₫
5 mới từ 5.100 ₫
Thuộc danh mục
Hóa chất xây dựng
Sikament 2000 AT (N)
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
19.000 ₫
3 mới từ 19.200 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sikament R4 (ER)
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
19.800 ₫
5 mới từ 19.800 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Latex TH
Loại: Phụ gia chống thấm / Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: - /
0
44.000 ₫
5 mới từ 44.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Phụ gia hóa dẻo và bù co ngót Intraplast Z
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika Bituseal-T140-SG
Loại: Màng chống thấm / Hãng sản xuất: Sika / Xuất xứ: Thụy Sĩ /
0
146.800 ₫
3 mới từ 146.800 ₫
Thuộc danh mục
Vật liệu chống thấm
Sika BC Bitumen coating 1L
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia chống thấm / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
76.000 ₫
1 mới từ 76.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Sika plup CN 1kg
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia chống thấm / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
76.000 ₫
1 mới từ 76.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ gia xây dựng
Nhiệt kế điện tử SIKA
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Nhiệt kế điện tử /
0
50.000 ₫

Sản phẩm về "sika"