Sản phẩm về "sokkia"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy thủy bình tự động SOKKIA C32
Hãng sản xuất: Sokkia / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 24 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Nhật /
4
3.400.000 ₫
15 mới từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Sokkia C320 (24X)
Hãng sản xuất: Sokkia / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 24 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Nhật /
5
2.100.000 ₫
11 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Sokkia C300
Hãng sản xuất: SOKKIA / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 28 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
2.700.000 ₫
12 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Sokkia B20 (32X)
Hãng sản xuất: Sokkia / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 32 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5
2.300.000 ₫
19 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
SOKKIA DT-5S
Hãng sản xuất: SOKKIA / Xuất xứ: Japan / Độ phóng đại(X): 30 / Khối lượng(g): 0 /
0
11.000.000 ₫
4 mới từ 11.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kinh vĩ điện tử
SOKKIA DT-510A
Hãng sản xuất: SOKKIA / Xuất xứ: Japan / Độ phóng đại(X): 30 / Khối lượng(g): 0 /
0
15.000.000 ₫
5 mới từ 15.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kinh vĩ điện tử
SOKKIA DT-510
Hãng sản xuất: SOKKIA / Xuất xứ: Japan / Độ phóng đại(X): 30 / Khối lượng(g): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy kinh vĩ điện tử
SOKKIA DT-610
Hãng sản xuất: SOKKIA / Xuất xứ: Japan / Độ phóng đại(X): 26 / Khối lượng(g): 0 /
0
14.000.000 ₫
5 mới từ 14.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kinh vĩ điện tử
SOKKIA SET-650X
Hãng sản xuất: SOKKIA / 6 / Độ phóng đại ống kính: - / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.6 / Xuất xứ: Japan /
0
100.000.000 ₫
2 mới từ 100.000.000 ₫
Máy thủy chuẩn SOKKIA B30
Hãng sản xuất: SOKKIA / Loại máy: Máy thủy chuẩn điện tử / Chiều dài ống kính (mm): 215 / Độ phóng đại: 28x / Đường kính vật kính (mm): 0 / Đường kính bàn độ ngang (mm): 103 / Trọng lượng máy (kg): 1.7 / Xuất xứ: Nhật /
0
3.200.000 ₫
9 mới từ 3.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thuỷ chuẩn
Máy thủy bình tự động Sokkia C310
Hãng sản xuất: SOKKIA / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 26 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: China /
0
3.400.000 ₫
4 mới từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Sokkia C410
Hãng sản xuất: SOKKIA / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 20 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.9 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: China /
0
3.500.000 ₫
1 mới từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy kinh vĩ điện tử Sokkia DT-600S
Hãng sản xuất: SOKKIA / Xuất xứ: Japan / Độ phóng đại(X): 26 / Khối lượng(g): 4200 /
0
11.000.000 ₫
5 mới từ 11.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kinh vĩ điện tử
SOKKIA DK-C32
Hãng sản xuất: SOKKIA / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 22 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 1.6 / Xuất xứ: - /
0
2.300.000 ₫
8 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy toàn đạc điện tử Sokkia CX-105
Hãng sản xuất: Sokkia / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.6 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5
115.000.000 ₫
6 mới từ 115.000.000 ₫
Chân máy toàn đạc kinh vĩ Sokkia CM115
Loại phụ kiện: Chân máy / Hãng sản xuất: SOKKIA / Trọng lượng (kg): 0 /
0
699.000 ₫
2 mới từ 699.000 ₫
Máy toàn đạc điện tử Topcon Sokkia KS 102P
Hãng sản xuất: SOKKIA / - / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
69.000.000 ₫
5 mới từ 69.000.000 ₫
Máy thủy bình tự động Sokkia B40A
Hãng sản xuất: Sokkia / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 24 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
3.600.000 ₫
6 mới từ 3.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Sokkia B30A
Hãng sản xuất: Sokkia / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 28 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
9.500.000 ₫
3 mới từ 9.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình Sokkia B40A
Hãng sản xuất: Sokkia / Trọng lượng (kg): 1.2 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy thủy bình

Sản phẩm về "sokkia"