Sản phẩm về "sokkia"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy thủy bình tự động SOKKIA C32
Hãng sản xuất: Sokkia / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 24 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Nhật /
0
2.100.000 ₫
21 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Sokkia C300
Hãng sản xuất: SOKKIA / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 28 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
2.700.000 ₫
16 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Sokkia B20 (32X)
Hãng sản xuất: Sokkia / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 32 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5
2.400.000 ₫
22 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
SOKKIA DT- 5AS
Hãng sản xuất: SOKKIA / Xuất xứ: Japan / Độ phóng đại(X): 30 / Khối lượng(g): 4700 /
0
11.000.000 ₫
8 mới từ 11.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kinh vĩ điện tử
SOKKIA DT-5S
Hãng sản xuất: SOKKIA / Xuất xứ: Japan / Độ phóng đại(X): 30 / Khối lượng(g): 0 /
0
11.000.000 ₫
6 mới từ 11.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kinh vĩ điện tử
SOKKIA DT-610
Hãng sản xuất: SOKKIA / Xuất xứ: Japan / Độ phóng đại(X): 26 / Khối lượng(g): 0 /
0
14.000.000 ₫
8 mới từ 14.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kinh vĩ điện tử
Sokkia C41
Hãng sản xuất: SOKKIA / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 20 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 1.6 / Xuất xứ: Japan /
0
3.600.000 ₫
6 mới từ 3.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Sokkia C30
Hãng sản xuất: SOKKIA / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 28 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Japan /
4
2.200.000 ₫
14 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy kinh vĩ điện tử Sokkia DT510S
Hãng sản xuất: Sokkia / Xuất xứ: Nhật / Độ phóng đại(X): 30 / Khối lượng(g): 4800 /
0
15.000.000 ₫
10 mới từ 15.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kinh vĩ điện tử
Máy thủy bình tự động Sokkia C410
Hãng sản xuất: SOKKIA / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 20 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.9 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: China /
0
4.000.000 ₫
4 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Sokkia B1C
Hãng sản xuất: SOKKIA / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 32 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 2.29 / Trọng lượng (kg): 3.2 / Xuất xứ: China /
0
15.600.000 ₫
3 mới từ 15.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy kinh vĩ điện tử Sokkia DT6S
Hãng sản xuất: SOKKIA / Xuất xứ: Japan / Độ phóng đại(X): 30 / Khối lượng(g): 0 /
0
14.000.000 ₫
5 mới từ 14.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kinh vĩ điện tử
Máy kinh vĩ điện tử Sokkia DT-600S
Hãng sản xuất: SOKKIA / Xuất xứ: Japan / Độ phóng đại(X): 26 / Khối lượng(g): 4200 /
0
11.000.000 ₫
8 mới từ 11.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kinh vĩ điện tử
Máy kinh vĩ điện tử Sokkia DT5AS
Hãng sản xuất: SOKKIA / Xuất xứ: Japan / Độ phóng đại(X): 30 / Khối lượng(g): 4700 /
0
15.000.000 ₫
4 mới từ 15.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kinh vĩ điện tử
Chân máy laser ELV 1200 dài 1,2m
Loại phụ kiện: Chân máy / Hãng sản xuất: SOKKIA / Trọng lượng (kg): 0 /
0
250.000 ₫
7 mới từ 250.000 ₫
Máy toàn đạc điện tử Topcon Sokkia KS 102P
Hãng sản xuất: SOKKIA / - / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
69.000.000 ₫
6 mới từ 69.000.000 ₫
Máy kinh vĩ Sokkia DT 205L
Hãng sản xuất: Sokkia / Xuất xứ: - / Độ phóng đại(X): 30 / Khối lượng(g): 0 /
0
30.000.000 ₫
3 mới từ 30.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kinh vĩ điện tử
Máy toàn đạc điện tử Sokkia CX-105C
Hãng sản xuất: Nikon / - / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật /
0
90.000.000 ₫
3 mới từ 90.000.000 ₫
Máy thủy bình Sokkia B40
Hãng sản xuất: Sokkia / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 24 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Nhật /
0
2.500.000 ₫
10 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Sokkia B40A
Hãng sản xuất: Sokkia / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 24 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
3.100.000 ₫
8 mới từ 3.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình

Sản phẩm về "sokkia"