Sản phẩm về "tôn á châu"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Lưới rào B40 (ô 75x75 - 1.2m - 3.0 ly)
Hãng sản xuất: Công ty TNHH SX TM XD Tôn Á Châu / Kiểu lưới: Ô lưới / Loại thép: Đang cập nhật / Khối lượng tiêu chuẩn (kg/m2): 1.78 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Lưới thép
Lưới rào B40 (ô 75x75 - 1.2m - 3.5 ly)
Hãng sản xuất: Công ty TNHH SX TM XD Tôn Á Châu / Kiểu lưới: Ô lưới / Loại thép: - / Khối lượng tiêu chuẩn (kg/m2): 2.74 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Lưới thép
Lưới rào B40 (ô 75x75 - 1.5m - 3.0 ly)
Hãng sản xuất: Công ty TNHH SX TM XD Tôn Á Châu / Kiểu lưới: Ô lưới / Loại thép: - / Khối lượng tiêu chuẩn (kg/m2): 2.34 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Lưới thép
Lưới rào B40 (ô 75x75 - 1.5m - 3.5 ly)
Hãng sản xuất: Công ty TNHH SX TM XD Tôn Á Châu / Kiểu lưới: Ô lưới / Loại thép: - / Khối lượng tiêu chuẩn (kg/m2): 3.5 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Lưới thép
Lưới rào B40 (ô 75x75 - 1.8m - 3.0 ly)
Hãng sản xuất: Công ty TNHH SX TM XD Tôn Á Châu / Kiểu lưới: Ô lưới / Loại thép: - / Khối lượng tiêu chuẩn (kg/m2): 2.86 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Lưới thép
Lưới rào B40 (ô 75x75 - 1.8m - 3.5 ly)
Hãng sản xuất: Công ty TNHH SX TM XD Tôn Á Châu / Kiểu lưới: Ô lưới / Loại thép: - / Khối lượng tiêu chuẩn (kg/m2): 4.16 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Lưới thép
Lưới rào B40 (ô 75x75 - 2.0m - 3.0 ly)
Hãng sản xuất: Công ty TNHH SX TM XD Tôn Á Châu / Kiểu lưới: Ô lưới / Loại thép: - / Khối lượng tiêu chuẩn (kg/m2): 3.2 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Lưới thép
Lưới rào B40 (ô 75x75 - 2.0m - 3.5 ly)
Hãng sản xuất: Công ty TNHH SX TM XD Tôn Á Châu / Kiểu lưới: Ô lưới / Loại thép: - / Khối lượng tiêu chuẩn (kg/m2): 4.7 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Lưới thép
Lưới rào B40 (ô 75x75 - 2.4m - 3.0 ly)
Hãng sản xuất: Công ty TNHH SX TM XD Tôn Á Châu / Kiểu lưới: Ô lưới / Loại thép: - / Khối lượng tiêu chuẩn (kg/m2): 3.8 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Lưới thép
Lưới rào B40 (ô 75x75 - 2.4m - 3.5 ly)
Hãng sản xuất: Công ty TNHH SX TM XD Tôn Á Châu / Kiểu lưới: Ô lưới / Loại thép: - / Khối lượng tiêu chuẩn (kg/m2): 5.5 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Lưới thép
Lưới rào B40 (ô 30mm - 1.2m)
Hãng sản xuất: Công ty TNHH SX TM XD Tôn Á Châu / Kiểu lưới: Ô lưới / Loại thép: - / Khối lượng tiêu chuẩn (kg/m2): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Lưới thép
Dây kẽm gai 2.2mm - 2.0mm
Hãng sản xuất: Công ty TNHH SX TM DV Tôn Á Châu / Loại: Thép dây / Khối lượng(Kg): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Sắt, thép
Dây kẽm gai 2.2mm - 2.4mm
Hãng sản xuất: Công ty TNHH SX TM DV Tôn Á Châu / Loại: Thép dây / Khối lượng(Kg): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Sắt, thép
Dây kẽm gai Á CHÂU P76
Hãng sản xuất: Công ty TNHH SX TM DV Tôn Á Châu / Loại: Thép dây / Khối lượng(Kg): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Sắt, thép
Tôn mạ kẽm 7 sóng vuông (0.82m)
Hãng sản xuất: Công ty TNHH SX TM DV Tôn Á Châu / Loại: Tôn tráng kẽm - Tôn trắng /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Vật liệu lợp
Tôn mạ kẽm 9 sóng vuông (1.07m)
Hãng sản xuất: Công ty TNHH SX TM DV Tôn Á Châu / Loại: Tôn tráng kẽm - Tôn trắng /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Vật liệu lợp
Tôn mạ kẽm 12 sóng vuông (1.10m)
Hãng sản xuất: Công ty TNHH SX TM DV Tôn Á Châu / Loại: Tôn tráng kẽm - Tôn trắng /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Vật liệu lợp
Tôn lạnh Á Châu AC01
Hãng sản xuất: Công ty TNHH SX TM DV Tôn Á Châu / Loại: Tôn lạnh - Tôn trắng /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Vật liệu lợp
Tôn màu 9 sóng Á Châu AC02
Hãng sản xuất: Công ty TNHH SX TM DV Tôn Á Châu / Loại: Tôn tráng kẽm - Tôn mạ màu /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Vật liệu lợp
Tôn 13 sóng Á Châu AC03
Loại tôn: Tôn chống nóng / Xuất xứ: Vietnam / Hãng sản xuất: Công ty Á Châu / Chiều cao sóng tole(mm): 10 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Tôn

Sản phẩm về "tôn á châu"