Sản phẩm về "thực phẩm chế biến đông lạnh"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Niêu cá kho 1kg
Cách thức chế biến: Kho/ Loại món ăn: Món ăn gia đình/ Nguyên liệu phụ: Nguyên liệu khác/ Xuất xứ: Việt Nam/
0
400.000 ₫
Thuộc danh mục
Món Cá
Niêu cá kho 1.5kg
Cách thức chế biến: Kho/ Loại món ăn: Món ăn gia đình/ Nguyên liệu phụ: Nguyên liệu khác/ Xuất xứ: Việt Nam/
0
500.000 ₫
Thuộc danh mục
Món Cá
Niêu Cá kho 2kg
Cách thức chế biến: Kho/ Loại món ăn: Món ăn gia đình/ Nguyên liệu phụ: Nguyên liệu khác/ Xuất xứ: Việt Nam/
0
600.000 ₫
Thuộc danh mục
Món Cá
Hộp cá kho 1kg
Cách thức chế biến: Kho/ Loại món ăn: Món ăn gia đình/ Nguyên liệu phụ: Nguyên liệu khác/ Xuất xứ: Việt Nam/
0
380.000 ₫
Thuộc danh mục
Món Cá
Hộp cá kho 1.5kg
Cách thức chế biến: Kho/ Loại món ăn: Món ăn gia đình/ Nguyên liệu phụ: Nguyên liệu khác/ Xuất xứ: Việt Nam/
0
480.000 ₫
Thuộc danh mục
Món Cá
Hộp cá kho 2kg
Cách thức chế biến: Kho/ Loại món ăn: Món ăn gia đình/ Nguyên liệu phụ: Gia vị các loại, Nguyên liệu khác/ Xuất xứ: Việt Nam/
0
580.000 ₫
Thuộc danh mục
Món Cá
Niêu cá kho 2.5kg
Cách thức chế biến: Kho/ Loại món ăn: Món ăn gia đình/ Nguyên liệu phụ: Nguyên liệu khác/ Xuất xứ: Việt Nam/
0
700.000 ₫
Thuộc danh mục
Món Cá
Niêu cá kho 3kg
Cách thức chế biến: Kho/ Loại món ăn: Món ăn gia đình/ Nguyên liệu phụ: Nguyên liệu khác/ Xuất xứ: Việt Nam/
0
800.000 ₫
Thuộc danh mục
Món Cá
Niêu cá kho 3.5kg
Cách thức chế biến: Kho/ Loại món ăn: Món ăn gia đình/ Nguyên liệu phụ: Nguyên liệu khác/ Xuất xứ: Việt Nam/
0
900.000 ₫
Thuộc danh mục
Món Cá
Niêu cá kho 4kg
Cách thức chế biến: Kho/ Loại món ăn: Món ăn gia đình/ Nguyên liệu phụ: Nguyên liệu khác/ Xuất xứ: Việt Nam/
0
1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Món Cá
Niêu cá kho 4.5kg
Cách thức chế biến: Kho/ Loại món ăn: Món ăn gia đình/ Nguyên liệu phụ: Nguyên liệu khác/ Xuất xứ: Việt Nam/
0
1.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Món Cá
Niêu cá kho 5kg
Cách thức chế biến: Kho/ Loại món ăn: Món ăn gia đình/ Nguyên liệu phụ: Nguyên liệu khác/ Xuất xứ: Việt Nam/
0
1.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Món Cá
Cá kho làng Vũ Đại loại niêu 1kg
Cách thức chế biến: Kho/ Loại món ăn: Đặc sản/ Nguyên liệu phụ: Không xác định/ Xuất xứ: Việt Nam/
0
400.000 ₫
Thuộc danh mục
Món Cá
Cá kho làng Vũ Đại loại niêu 1.5kg
Cách thức chế biến: Kho/ Loại món ăn: Đặc sản/ Nguyên liệu phụ: Gia vị các loại/ Xuất xứ: Việt Nam/
0
500.000 ₫
Thuộc danh mục
Món Cá
Cá kho làng Vũ Đại loại niêu 2kg
Cách thức chế biến: Kho/ Loại món ăn: Món ăn gia đình, Đặc sản/ Nguyên liệu phụ: Gia vị các loại/ Xuất xứ: Việt Nam/
0
600.000 ₫
Thuộc danh mục
Món Cá
Cá kho làng Vũ Đại loại niêu 2.5kg
Cách thức chế biến: Kho/ Loại món ăn: Món ăn gia đình, Đặc sản/ Nguyên liệu phụ: Gia vị các loại/ Xuất xứ: Việt Nam/
0
700.000 ₫
Thuộc danh mục
Món Cá
Cá kho làng Vũ Đại loại niêu 3kg
Cách thức chế biến: Kho/ Loại món ăn: Món ăn gia đình, Đặc sản/ Nguyên liệu phụ: Gia vị các loại/ Xuất xứ: Việt Nam/
0
800.000 ₫
Thuộc danh mục
Món Cá
Cá kho làng Vũ Đại loại niêu 3.5kg
Cách thức chế biến: Kho/ Loại món ăn: Món ăn gia đình, Đặc sản/ Nguyên liệu phụ: Gia vị các loại/ Xuất xứ: Việt Nam/
0
900.000 ₫
Thuộc danh mục
Món Cá
Cá kho làng Vũ Đại loại niêu 4kg
Cách thức chế biến: Kho/ Loại món ăn: Món ăn gia đình, Đặc sản/ Nguyên liệu phụ: Gia vị các loại/ Xuất xứ: Việt Nam/
0
1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Món Cá
Cá kho làng Vũ Đại loại niêu 4.5kg
Cách thức chế biến: Kho/ Loại món ăn: Món ăn gia đình, Đặc sản/ Nguyên liệu phụ: Gia vị các loại/ Xuất xứ: Việt Nam/
0
1.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Món Cá

Sản phẩm về "thực phẩm chế biến đông lạnh"