Sản phẩm về "thit da dieu"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Thịt đà điểu
Dạng thành phẩm: Đông lạnh / Phù hợp kiểu chế biến: Chiên, rán, Nấu canh, Lẩu, Kho/ Trọng lượng (Kg): 1 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Các loại thịt khác
Thit đà điểu cá sấu
Loại thức ăn: Thực phẩm chế biến / Nguyên liệu chính: Thịt / Xuất xứ: Việt Nam / Trọng lượng (g): 0 /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Thức ăn đông lạnh
Thịt đà điểu
Dạng thành phẩm: Thịt tươi / Phù hợp kiểu chế biến: Luộc, Hấp, Chiên, rán, Soup, Lẩu, Kho/ Trọng lượng (Kg): 1 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Các loại thịt khác
Thịt Đà Điểu ( Bao trắng )
Cách thức chế biến: Nướng/ Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Các món thịt khác
Thịt đà điểu
Dạng thành phẩm: Thịt tươi / Phù hợp kiểu chế biến: Đang cập nhật, Luộc, Hấp, Chiên, rán, Nấu canh, Soup, Lẩu, Kho/ Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
140.000 ₫
Thuộc danh mục
Các loại thịt khác
Thịt đà điểu TNP
Dạng thành phẩm: Thịt tươi / Phù hợp kiểu chế biến: Đang cập nhật/ Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Các loại thịt khác
Thịt phi lê đà điểu
Xuất xứ: Việt Nam / Trọng lượng (g): 0 /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Thức ăn đông lạnh
Thịt đùi đà điểu
Xuất xứ: Việt Nam / Trọng lượng (g): 0 /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Thức ăn đông lạnh
Bít Tết Đà Điểu 120
Dạng thành phẩm: Đóng gói / Phù hợp kiểu chế biến: Đang cập nhật/ Trọng lượng (Kg): 1 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
140.000 ₫
Thuộc danh mục
Các loại thịt khác
01Kg bắp đà điểu Thiên Xuân
Dạng thành phẩm: Đóng gói / Phù hợp kiểu chế biến: Luộc, Hấp, Chiên, rán, Nấu canh, Soup, Lẩu, Kho/ Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Các loại thịt khác
Đà điểu 1 nắng
Dạng thành phẩm: Nguyên miếng / Phù hợp kiểu chế biến: Đang cập nhật/ Trọng lượng (Kg): 1 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
350.000 ₫
Thuộc danh mục
Các loại thịt khác
Thịt đà điểu khatoco fillet
Dạng thành phẩm: Thịt tươi / Phù hợp kiểu chế biến: Đang cập nhật/ Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Các loại thịt khác
Thịt đùi đà điểu
Dạng thành phẩm: Thịt tươi / Phù hợp kiểu chế biến: Đang cập nhật/ Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Các loại thịt khác
Bao tử đà điểu
Dạng thành phẩm: Thịt tươi / Phù hợp kiểu chế biến: Đang cập nhật/ Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Các loại thịt khác
Thịt bắp đà điểu
Dạng thành phẩm: Thịt tươi / Phù hợp kiểu chế biến: Chiên, rán, Nấu canh, Lẩu/ Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
80.000 ₫
Thuộc danh mục
Các loại thịt khác
Thịt đà điểu Củ Chi
Dạng thành phẩm: Thịt tươi / Phù hợp kiểu chế biến: Đang cập nhật/ Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
95.000 ₫
Thuộc danh mục
Các loại thịt khác
Ngón chân đà điểu
Dạng thành phẩm: Thịt tươi / Phù hợp kiểu chế biến: Đang cập nhật/ Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Các loại thịt khác
Cánh đà điểu
Dạng thành phẩm: Đóng gói / Phù hợp kiểu chế biến: Đang cập nhật/ Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Các loại thịt khác
Thịt đà điểu Khatoco fillet
Dạng thành phẩm: Đóng gói / Phù hợp kiểu chế biến: Đang cập nhật/ Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Các loại thịt khác
Thịt đùi đà điểu
Dạng thành phẩm: Đóng gói / Phù hợp kiểu chế biến: Đang cập nhật/ Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Các loại thịt khác

Sản phẩm về "thit da dieu"