Sản phẩm về "trường mạnh"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy đầm rung Trường Mạnh 1.5KW TIMA Y 1100-2
Hãng sản xuất: Trường Mạnh / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 25 / Xuất xứ: Vietnam /
0
1.200.000 ₫
20 mới từ 1.200.000 ₫
Động cơ điện 1 pha Trường Mạnh YL90L-4 (1,5KW)
Loại động cơ: Động cơ điện / Hãng sản xuất: Trường Mạnh / Xuất xứ: Vietnam / Tốc độ vòng quay (v/phút): 1450 / Công suất (kW): 1 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
2.600.000 ₫
20 mới từ 1.580.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ điện 1 pha Trường Mạnh YL90-2 (3KW)
Loại động cơ: Động cơ điện / Hãng sản xuất: Trường Mạnh / Xuất xứ: Vietnam / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất (kW): 3 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
2.050.000 ₫
19 mới từ 2.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ điện 1 pha Trường Mạnh YL90-2 (1.5KW)
Loại động cơ: Động cơ điện / Hãng sản xuất: Trường Mạnh / Xuất xứ: Vietnam / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất (kW): 1.5 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
1.500.000 ₫
17 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Máy đầm rung Trường Mạnh TM75 0.75KW
Hãng sản xuất: Trường Mạnh / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0.75 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
1.000.000 ₫
18 mới từ 1.000.000 ₫
Động cơ điện 3 pha Trường Mạnh TM-DC2200 (2.2KW)
Loại động cơ: Động cơ điện / Hãng sản xuất: Trường Mạnh / Xuất xứ: Vietnam / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất (kW): 2.2 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
2.300.000 ₫
18 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ điện 3 pha Trường Mạnh TM3000 (3KW)
Loại động cơ: Động cơ điện / Hãng sản xuất: Trường Mạnh / Xuất xứ: Vietnam / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất (kW): 3 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
3.200.000 ₫
14 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ điện 3 pha Trường Mạnh TM4000 (4KW)
Loại động cơ: Động cơ điện / Hãng sản xuất: Trường Mạnh / Xuất xứ: Vietnam / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất (kW): 4 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
3.400.000 ₫
12 mới từ 3.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ điện 1 pha Trường Mạnh TM1100 (1KW)
Loại động cơ: Động cơ điện / Hãng sản xuất: Trường Mạnh / Xuất xứ: Vietnam / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất (kW): 0 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
2.800.000 ₫
16 mới từ 1.440.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Máy đầm dùi 3 pha Trường Mạnh TM-DD1100 (1.1KW)
Hãng sản xuất: Trường Mạnh / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
1.300.000 ₫
14 mới từ 1.300.000 ₫
Máy đầm dùi 3 pha Trường Mạnh TM-DD1500 (1.5KW)
Hãng sản xuất: Trường Mạnh / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
1.550.000 ₫
16 mới từ 1.500.000 ₫
Máy đầm rung 1 pha Trường Mạnh TM-DD1100 (1.1KW)
Hãng sản xuất: Trường Mạnh / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
1.050.000 ₫
19 mới từ 1.050.000 ₫
Máy đầm rung 3 pha Trường Mạnh TM-DD2200 (2.2KW)
Hãng sản xuất: Trường Mạnh / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
1.600.000 ₫
18 mới từ 1.600.000 ₫
Động cơ điện 1 pha Trường Mạnh YL90L-4 (1,1KW)
Loại động cơ: Động cơ điện / Hãng sản xuất: Trường Mạnh / Xuất xứ: Vietnam / Tốc độ vòng quay (v/phút): 1450 / Công suất (kW): 1.1 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
1.600.000 ₫
13 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ điện 1 pha Trường Mạnh YL90L-4 (3KW)
Loại động cơ: Động cơ điện / Hãng sản xuất: Trường Mạnh / Xuất xứ: Vietnam / Tốc độ vòng quay (v/phút): 1450 / Công suất (kW): 3 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
2.100.000 ₫
15 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Máy bơm nước thải 1 pha Trường Mạnh TM80 (1.1KW)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG MẠNH / Công suất (Kw): 1.1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2850 / Công suất hút (m³/h): 66 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Vietnam /
0
1.500.000 ₫
17 mới từ 1.500.000 ₫
Máy bơm nước thải 1 pha Trường Mạnh TM 1500 (1.5KW)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG MẠNH / Công suất (Kw): 1.5 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
2.000.000 ₫
17 mới từ 1.950.000 ₫
Máy bơm nước thải 1 pha Trường Mạnh TM2200 (2.2KW)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG MẠNH / Công suất (Kw): 2.2 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
2.270.000 ₫
19 mới từ 2.270.000 ₫
Máy cắt sắt Trường Mạnh 332 - 1.5kW
Hãng sản xuất: - / Tốc độ không tải (rpm): 2800 / Đường kính đá mài (mm): 350 / Đường kính lỗ (mm): 25 / Cắt các kiểu sắt: -/ Công suất (W): 1500 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
4.650.000 ₫
16 mới từ 3.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cắt sắt
Bộ bàn ghế trường kỷ gỗ gụ Đỗ Mạnh
Hãng sản xuất: Đồ gỗ Đỗ Mạnh / Kiểu: Sang trọng / Chất liệu: Gỗ gụ/ Màu sắc: Màu cánh gián, Màu gỗ tự nhiên, Màu vecni/ Xuất xứ: Lào /
0
19.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bàn ghế phòng khách

Sản phẩm về "trường mạnh"