Sản phẩm về "transcend"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
TRANSCEND JetFlashV30 TS2GJFV30 2GB red
Hãng sản xuất: TRANSCEND / Dung lượng bộ nhớ: 2GB / Chuẩn USB: 2.0 / Tốc độ đọc (MB/s): 0 / Tốc độ ghi (MB/s): 0 /
0
150.000 ₫
6 mới từ 99.000 ₫
Thuộc danh mục
USB memory
TRANSCEND SDHC 8GB
Hãng sản xuất: TRANSCEND / Dung lượng: 8Gb / Loại card: SD Memory Card, / Tốc độ đọc: - /
0
110 ₫
7 mới từ 115.000 ₫
1 cũ từ 110 ₫
Thuộc danh mục
Thẻ nhớ
Transcend MicroSD 1GB ( MS Duo Adapter)
Hãng sản xuất: TRANSCEND / Dung lượng: 1Gb / Loại card: Micro SD Memory Card, / Tốc độ đọc: - /
0
90.000 ₫
4 mới từ 60.000 ₫
Thuộc danh mục
Thẻ nhớ
Transcend MicroSD 2GB ( MS Duo Adapter)
Hãng sản xuất: TRANSCEND / Dung lượng: 2Gb / Loại card: Micro SD Memory Card, / Tốc độ đọc: - /
0
120.000 ₫
3 mới từ 80.000 ₫
Thuộc danh mục
Thẻ nhớ
Transcend JetFlash V30 16GB
Hãng sản xuất: TRANSCEND / Dung lượng bộ nhớ: 16GB / Chuẩn USB: 2.0 / Tốc độ đọc (MB/s): 14 / Tốc độ ghi (MB/s): 8 /
5
190.000 ₫
8 mới từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
USB memory
Transcend CF 16GB (400x Speed)
Hãng sản xuất: TRANSCEND / Dung lượng: 16Gb / Loại card: Compact Flash (CF), / Tốc độ đọc: 400x /
0
940.000 ₫
11 mới từ 735.000 ₫
Thuộc danh mục
Thẻ nhớ
Transcend JF300 4GB
Hãng sản xuất: TRANSCEND / Dung lượng bộ nhớ: 4GB / Chuẩn USB: 2.0 / Tốc độ đọc (MB/s): 15 / Tốc độ ghi (MB/s): 7 /
5
75.000 ₫
21 mới từ 75.000 ₫
Thuộc danh mục
USB memory
Transcend Jetflash V30 8GB (TS8GJFV30)
Hãng sản xuất: TRANSCEND / Dung lượng bộ nhớ: 8GB / Chuẩn USB: 2.0 / Tốc độ đọc (MB/s): 0 / Tốc độ ghi (MB/s): 0 /
0
95.000 ₫
7 mới từ 79.000 ₫
Thuộc danh mục
USB memory
Transcend StoreJet 2.5 inch 160GB(SATA) USB 2.0
Transcend 2.5 inch 160GB. Hãng sản xuất: Transcend / Dung lượng: 160GB / Giao tiếp: USB / Bộ nhớ đệm: - / Tốc độ vòng quay: - / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - /
0
580.000 ₫
6 mới từ 850.000 ₫
1 cũ từ 580.000 ₫
Transcend StoreJet 2.5 inch 250GB(SATA) F Series USB 2.0
Transend 2.5 F. Hãng sản xuất: Transcend / Dung lượng: 250GB / Giao tiếp: USB / Bộ nhớ đệm: - / Tốc độ vòng quay: - / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - /
0
550.000 ₫
4 mới từ 600.000 ₫
1 cũ từ 550.000 ₫
USB Transcend 4GB V330
Transcend V330, V330 4Gb. Hãng sản xuất: TRANSCEND / Dung lượng bộ nhớ: 4GB / Chuẩn USB: 1.1 & 2.0 / Tốc độ đọc (MB/s): 0 / Tốc độ ghi (MB/s): 0 /
4
85.000 ₫
29 mới từ 85.000 ₫
Thuộc danh mục
USB memory
Transcend SDHC 16GB (Class 4)
Hãng sản xuất: TRANSCEND / Dung lượng: 16Gb / Loại card: SD High Capacity (SDHC), / Tốc độ đọc: - /
0
230.000 ₫
14 mới từ 195.000 ₫
Thuộc danh mục
Thẻ nhớ
USB Trancend JetFlash 300 8GB
Hãng sản xuất: TRANSCEND / Dung lượng bộ nhớ: 8GB / Chuẩn USB: 2.0 / Tốc độ đọc (MB/s): 15 / Tốc độ ghi (MB/s): 0 /
5
85.000 ₫
18 mới từ 85.000 ₫
Thuộc danh mục
USB memory
Transcend MicroSD 4GB (Class 2)
Hãng sản xuất: TRANSCEND / Dung lượng: 4GB / Loại card: MicroSD Card (microSD), T-Flash/ Tốc độ đọc: - /
5
98.000 ₫
4 mới từ 95.000 ₫
Thuộc danh mục
Thẻ nhớ
Transcend StoreJet H2 750GB
Hãng sản xuất: Transcend / Dung lượng: 750GB / Giao tiếp: - / Bộ nhớ đệm: - / Tốc độ vòng quay: 5400rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - /
0
1.280.000 ₫
5 mới từ 1.560.000 ₫
1 cũ từ 1.280.000 ₫
Trandcend JetFlash 500 USB 2.0 16Gb
Hãng sản xuất: TRANSCEND / Dung lượng bộ nhớ: 16GB / Chuẩn USB: 2.0 / Tốc độ đọc (MB/s): 0 / Tốc độ ghi (MB/s): 0 /
0
139.000 ₫
11 mới từ 139.000 ₫
Thuộc danh mục
USB memory
TRANCEND V500 8GB
Hãng sản xuất: TRANSCEND / Dung lượng bộ nhớ: 8GB / Chuẩn USB: 2.0 / Tốc độ đọc (MB/s): 0 / Tốc độ ghi (MB/s): 0 /
0
140.000 ₫
5 mới từ 85.000 ₫
Thuộc danh mục
USB memory
Transcend StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3 1TB USB 3.0
Hãng sản xuất: TRANSCEND / Số vòng quay: 7200rpm / Dung lượng: 1TB / Card đi kèm: - / Interface: USB2.0, USB 3.0/ Phụ kiện kèm theo: USB cable/ Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 0 /
0
1.720.000 ₫
13 mới từ 1.710.000 ₫
Transcend SDHC WiFi 16Gb (Class 10)
Hãng sản xuất: TRANSCEND / Dung lượng: 16GB / Loại card: SD High Capacity (SDHC)/ Tốc độ đọc: 10MB/s /
0
940.000 ₫
14 mới từ 940.000 ₫
Thuộc danh mục
Thẻ nhớ
Trancend JF500 8GB
Hãng sản xuất: TRANSCEND / Dung lượng bộ nhớ: 8GB / Chuẩn USB: 2.0 / Tốc độ đọc (MB/s): 14 / Tốc độ ghi (MB/s): 5 /
0
84.000 ₫
4 mới từ 84.000 ₫
Thuộc danh mục
USB memory

Sản phẩm về "transcend"