Sản phẩm về "van bướm"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Kitz 10XJMEA PN16XJME 10K-50
Hãng sản xuất: KITZ / Loại van: Van bướm / Chất liệu: Nhôm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.800.000 ₫
5 mới từ 2.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Van công nghiệp
Kitz G-10XJMEA G-PN16XJME 10K-125
Hãng sản xuất: KITZ / Loại van: Van bướm / Chất liệu: Nhôm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
10.000.000 ₫
5 mới từ 10.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Van công nghiệp
Kitz G-10XJSME-40
Hãng sản xuất: KITZ / Loại van: Van bướm / Chất liệu: Nhôm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.000.000 ₫
5 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Van công nghiệp
Kitz G-10XJSME-65
Hãng sản xuất: KITZ / Loại van: Van bướm / Chất liệu: Nhôm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
3.500.000 ₫
5 mới từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Van công nghiệp
Kitz G-10XJSME-80
Hãng sản xuất: KITZ / Loại van: Van bướm / Chất liệu: Nhôm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
4.000.000 ₫
5 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Van công nghiệp
Kitz G-10XJSME-100
Hãng sản xuất: KITZ / Loại van: Van bướm / Chất liệu: Nhôm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
5.000.000 ₫
5 mới từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Van công nghiệp
Kitz G-10XJSME-125
Hãng sản xuất: KITZ / Loại van: Van bướm / Chất liệu: Nhôm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
8.000.000 ₫
5 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Van công nghiệp
Kitz G-10XJSME-150
Hãng sản xuất: KITZ / Loại van: Van bướm / Chất liệu: Nhôm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
7.000.000 ₫
5 mới từ 7.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Van công nghiệp
Kitz G-10XJSME-250
Hãng sản xuất: KITZ / Loại van: Van bướm / Chất liệu: Nhôm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
12.000.000 ₫
5 mới từ 12.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Van công nghiệp
Kitz FA-10XJME 10K-40
Kitz FA. Hãng sản xuất: KITZ / Loại van: Van bướm / Chất liệu: Nhôm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
10.000.000 ₫
5 mới từ 10.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Van công nghiệp
Kitz FA-10XJME 10K-65
Hãng sản xuất: KITZ / Loại van: Van bướm / Chất liệu: Nhôm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
13.000.000 ₫
4 mới từ 13.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Van công nghiệp
Kitz FA-10XJME 10K-80
Hãng sản xuất: KITZ / Loại van: Van bướm / Chất liệu: Nhôm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
16.000.000 ₫
5 mới từ 16.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Van công nghiệp
Kitz FA-10XJME 10K-100
Hãng sản xuất: KITZ / Loại van: Van bướm / Chất liệu: Nhôm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
20.000.000 ₫
5 mới từ 20.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Van công nghiệp
Kitz FA-10XJMEA Class 150-50
Hãng sản xuất: KITZ / Loại van: Van bướm / Chất liệu: Nhôm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
12.000.000 ₫
5 mới từ 12.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Van công nghiệp
Kitz FA-10XJMEA Class 150-150
Hãng sản xuất: KITZ / Loại van: Van bướm / Chất liệu: Nhôm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
30.000.000 ₫
5 mới từ 30.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Van công nghiệp
Kitz FA-10XJMEA Class 150-250
Hãng sản xuất: KITZ / Loại van: Van bướm / Chất liệu: Nhôm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
45.000.000 ₫
5 mới từ 45.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Van công nghiệp
KITZ EXS-10XJMEA 10K-80
Hãng sản xuất: KITZ / Loại van: Van bướm / Chất liệu: Nhôm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
18.000.000 ₫
5 mới từ 18.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Van công nghiệp
Van bi tay bướm SANWA BV20BF 3/4"
Loại van: Van bi / Hãng sản xuất: SANWA / Chức năng: Cổng chặn nước/ Chất liệu: Đồng mạ Crôm /
0
85.000 ₫
6 mới từ 85.000 ₫
Thuộc danh mục
Van nước
Van bi đồng tay bướm MIHA 2000 DN21 PN16
Loại van: Van bi / Hãng sản xuất: Minh Hòa / Chức năng: Cổng chặn nước/ Chất liệu: Đồng /
0
55.000 ₫
3 mới từ 55.000 ₫
Thuộc danh mục
Van nước
Van bướm DUYAR-15
Loại van: Van bướm / Hãng sản xuất: DUYAR / Chức năng: -/ Chất liệu: Gang /
0
3.960.000 ₫
5 mới từ 3.960.000 ₫
Thuộc danh mục
Van nước

Sản phẩm về "van bướm"