Sản phẩm về "van cảm ứng ngắt gas tự động"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Bếp gas SAKURA SA-750SH
Loại bếp: Bếp dùng trong gia đình / Xuất xứ: Vietnam / Hãng sản xuất: SAKURA / Hệ thống đánh lửa: Magneto / Chất liệu mặt bếp: Mặt Inox / Số mâm lửa: 2 / Tính năng: Bề mặt chịu lực, Bề mặt chịu nhiệt, Đánh lửa tự động, Tự động ngắt ga, Van an toàn, Van cảm ứng ngắt gas tự động, Hệ thống ngắt gas an toàn, Có đầu hâm/
0
900.000 ₫
7 mới từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp gas
Bếp gas SAKURA SA-640AS
Loại bếp: Bếp dùng trong gia đình / Xuất xứ: Vietnam / Hãng sản xuất: SAKURA / Hệ thống đánh lửa: Magneto / Chất liệu mặt bếp: Mặt Inox / Số mâm lửa: 2 / Tính năng: Bề mặt chịu lực, Bề mặt chịu nhiệt, Đánh lửa tự động, Tự động ngắt ga, Van an toàn, Van cảm ứng ngắt gas tự động, Hệ thống ngắt gas an toàn, Có đầu hâm/
0
850.000 ₫
7 mới từ 850.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp gas
Bếp gas Paloma PA-E25CF
Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: PALOMA / Hệ thống đánh lửa: - / Chất liệu mặt bếp: - / Số mâm lửa: 2 / Tính năng: Bề mặt chịu lực, Chống bám bẩn, cáu cạnh, Tự động ngắt ga, Van an toàn, Van cảm ứng ngắt gas tự động, Dễ dàng vệ sinh và sử dụng, Ngắt gas an toàn, Hệ thống ngắt gas an toàn, Công tắc khóa/
0
1.700.000 ₫
3 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp gas
Bếp gas Sunhome STK-E681
Loại bếp: Bếp dùng trong gia đình / Xuất xứ: Korea / Hãng sản xuất: SUNHOME / Hệ thống đánh lửa: Đánh lửa bằng IC / Chất liệu mặt bếp: Mặt bếp tráng men / Số mâm lửa: 2 / Tính năng: Bề mặt chịu lực, Bề mặt chịu nhiệt, Tự động ngắt ga, Van an toàn, Van cảm ứng ngắt gas tự động, Ngắt gas an toàn, Hệ thống ngắt gas an toàn/
0
2.898.000 ₫
5 mới từ 2.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp gas
Bếp gas Sunhome STK-E62
Loại bếp: Bếp dùng trong gia đình / Xuất xứ: Korea / Hãng sản xuất: SUNHOME / Hệ thống đánh lửa: Đánh lửa cơ học / Chất liệu mặt bếp: Mặt bếp tráng men / Số mâm lửa: 2 / Tính năng: Bề mặt chịu lực, Bề mặt chịu nhiệt, Tự động ngắt ga, Van an toàn, Van cảm ứng ngắt gas tự động, Dễ dàng vệ sinh và sử dụng, Ngắt gas an toàn, Hệ thống ngắt gas an toàn/
0
1.400.000 ₫
2 mới từ 1.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp gas
Bếp gas Sunhome STK-E61
Loại bếp: Bếp dùng trong gia đình / Xuất xứ: Korea / Hãng sản xuất: SUNHOME / Hệ thống đánh lửa: Đánh lửa bằng Piezo / Chất liệu mặt bếp: Mặt bếp tráng men / Số mâm lửa: 0 / Tính năng: Bề mặt chịu lực, Bề mặt chịu nhiệt, Chống bám bẩn, cáu cạnh, Tự động ngắt ga, Van an toàn, Van cảm ứng ngắt gas tự động, Dễ dàng vệ sinh và sử dụng, Ngắt gas an toàn, Hệ thống ngắt gas an toàn/
0
1.200.000 ₫
6 mới từ 1.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp gas
Bếp gas Sunhome SG-6652
Loại bếp: Bếp dùng trong gia đình / Xuất xứ: Korea / Hãng sản xuất: SUNHOME / Hệ thống đánh lửa: Đánh lửa liên tục bằng điện tử / Chất liệu mặt bếp: Mặt bếp kiếng cường lực / Số mâm lửa: 0 / Tính năng: Bề mặt chịu lực, Bề mặt chịu nhiệt, Tự động ngắt ga, Van an toàn, Van cảm ứng ngắt gas tự động, Dễ dàng vệ sinh và sử dụng, Ngắt gas an toàn, Hệ thống ngắt gas an toàn/
0
1.500.000 ₫
11 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp gas
Bếp gas Sunhome SG-9700TK
Loại bếp: Bếp dùng trong gia đình / Xuất xứ: Korea / Hãng sản xuất: SUNHOME / Hệ thống đánh lửa: Đánh lửa liên tục bằng điện tử / Chất liệu mặt bếp: Mặt bếp kiếng cường lực / Số mâm lửa: 2 / Tính năng: Bề mặt chịu lực, Bề mặt chịu nhiệt, Chống bám bẩn, cáu cạnh, Đánh lửa tự động, Tự động ngắt ga, Van an toàn, Van cảm ứng ngắt gas tự động, Dễ dàng vệ sinh và sử dụng, Ngắt gas an toàn, Hệ thống ngắt gas an toàn/
0
900.000 ₫
12 mới từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp gas
Bếp gas Sunhome SG-6651
Loại bếp: Bếp dùng trong gia đình / Xuất xứ: Korea / Hãng sản xuất: SUNHOME / Hệ thống đánh lửa: Đánh lửa liên tục bằng điện tử / Chất liệu mặt bếp: Mặt bếp kiếng cường lực / Số mâm lửa: 0 / Tính năng: Bề mặt chịu lực, Bề mặt chịu nhiệt, Tự động ngắt ga, Van an toàn, Van cảm ứng ngắt gas tự động, Dễ dàng vệ sinh và sử dụng, Ngắt gas an toàn, Hệ thống ngắt gas an toàn/
0
1.485.000 ₫
9 mới từ 1.485.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp gas
Bếp gas Sunhome ST-5860
Loại bếp: Bếp dùng trong gia đình / Xuất xứ: Korea / Hãng sản xuất: SUNHOME / Hệ thống đánh lửa: Đánh lửa liên tục bằng điện tử / Chất liệu mặt bếp: Mặt bếp tráng men / Số mâm lửa: 0 / Tính năng: Bề mặt chịu lực, Bề mặt chịu nhiệt, Tự động ngắt ga, Van an toàn, Van cảm ứng ngắt gas tự động, Dễ dàng vệ sinh và sử dụng, Ngắt gas an toàn, Hệ thống ngắt gas an toàn/
0
1.400.000 ₫
7 mới từ 1.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp gas
Bếp gas Sunhome SG-1007
Loại bếp: Bếp dùng trong gia đình / Xuất xứ: Korea / Hãng sản xuất: SUNHOME / Hệ thống đánh lửa: Đánh lửa bằng Magneto / Chất liệu mặt bếp: Mặt bếp kiếng cường lực / Số mâm lửa: 2 / Tính năng: Bề mặt chịu lực, Bề mặt chịu nhiệt, Tự động ngắt ga, Van an toàn, Van cảm ứng ngắt gas tự động, Dễ dàng vệ sinh và sử dụng, Ngắt gas an toàn, Hệ thống ngắt gas an toàn/
0
690.000 ₫
3 mới từ 690.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp gas
Bếp gas Sunhome SG-1717
Loại bếp: Bếp dùng trong gia đình / Xuất xứ: Korea / Hãng sản xuất: SUNHOME / Hệ thống đánh lửa: Magneto / Chất liệu mặt bếp: Mặt bếp kiếng cường lực / Số mâm lửa: 2 / Tính năng: Bề mặt chịu lực, Bề mặt chịu nhiệt, Tự động ngắt ga, Van an toàn, Van cảm ứng ngắt gas tự động, Dễ dàng vệ sinh và sử dụng, Ngắt gas an toàn, Hệ thống ngắt gas an toàn/
0
800.000 ₫
8 mới từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp gas
Bếp gas Rinnai RV-7Slim(GL-C)
Loại bếp: Bếp dùng trong gia đình / Xuất xứ: Vietnam / Hãng sản xuất: RINNAI / Hệ thống đánh lửa: Magneto / Chất liệu mặt bếp: Mặt kính / Số mâm lửa: 2 / Tính năng: Bề mặt chịu lực, Bề mặt chịu nhiệt, Van cảm ứng ngắt gas tự động, Dễ dàng vệ sinh và sử dụng, Hệ thống ngắt gas an toàn, Có đầu hâm/
0
1.630.000 ₫
17 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp gas
Bếp gas Rinnai RTR-E321WG
Loại bếp: Bếp dùng trong gia đình / Xuất xứ: Hàn Quốc / Hãng sản xuất: RINNAI / Hệ thống đánh lửa: Đánh lửa bằng IC / Chất liệu mặt bếp: Mặt bếp kiếng cường lực / Số mâm lửa: 3 / Tính năng: Van cảm ứng ngắt gas tự động/ Trọng lượng (Kg): 7.3 /
0
7.600.000 ₫
8 mới từ 7.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp gas
Bếp gas Paloma P2J-S2B
Loại bếp: Bếp dùng trong gia đình / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: PALOMA / Hệ thống đánh lửa: Đánh lửa bằng IC / Chất liệu mặt bếp: Thép tráng men / Số mâm lửa: 2 / Tính năng: Bề mặt chịu lực, Bề mặt chịu nhiệt, Chống bám bẩn, cáu cạnh, Đánh lửa tự động, Tự động ngắt ga, Van an toàn, Bộ chia lửa Sabaf, Van cảm ứng ngắt gas tự động, Dễ dàng vệ sinh và sử dụng, Ngắt gas an toàn, Hệ thống ngắt gas an toàn, Bộ chia lửa phủ lớp gốm chịu nhiệt, Công tắc khóa, Có đầu hâm, Đầu đốt hồng ngoại siêu tiết kiệm gas/ Trọng lượng (Kg): 0 /
0
2.600.000 ₫
10 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp gas
Bếp gas Paloma PA-5MEJ
Loại bếp: Bếp dùng trong gia đình / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: PALOMA / Hệ thống đánh lửa: Magneto / Chất liệu mặt bếp: Mặt bếp tráng men / Số mâm lửa: 2 / Tính năng: Bề mặt chịu lực, Bề mặt chịu nhiệt, Chống bám bẩn, cáu cạnh, Tự động ngắt ga, Van an toàn, Van cảm ứng ngắt gas tự động, Dễ dàng vệ sinh và sử dụng, Ngắt gas an toàn, Hệ thống ngắt gas an toàn, Công tắc khóa/ Trọng lượng (Kg): 0 /
0
1.930.000 ₫
23 mới từ 1.930.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp gas
Bếp gas Paloma PA-7PSJ
Loại bếp: Bếp dùng trong gia đình / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: PALOMA / Hệ thống đánh lửa: Đánh lửa bằng IC / Chất liệu mặt bếp: Mặt Inox / Số mâm lửa: 2 / Tính năng: Bề mặt chịu lực, Bề mặt chịu nhiệt, Chống bám bẩn, cáu cạnh, Đánh lửa tự động, Điều khiển bằng hệ thống Touch Cotrol, Van an toàn, Van cảm ứng ngắt gas tự động, Dễ dàng vệ sinh và sử dụng, Ngắt gas an toàn, Hệ thống ngắt gas an toàn/ Trọng lượng (Kg): 0 /
0
2.730.000 ₫
14 mới từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp gas
Bếp gas Canzy SV 227
Loại bếp: Bếp dùng trong gia đình / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: CANZY / Hệ thống đánh lửa: Đánh lửa bằng pin / Chất liệu mặt bếp: Mặt kính chịu nhiệt, chịu lực dày 10 mm / Số mâm lửa: 2 / Tính năng: Bề mặt chịu lực, Bề mặt chịu nhiệt, Van cảm ứng ngắt gas tự động/ Trọng lượng (Kg): 0 /
0
2.800.000 ₫
4 mới từ 2.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp gas
Bếp gas Faber FB-702BGSS
Loại bếp: Bếp dùng trong gia đình / Xuất xứ: Ý / Hãng sản xuất: FABER / Hệ thống đánh lửa: Đánh lửa bằng IC / Chất liệu mặt bếp: Kính chịu nhiệt, chịu lực / Số mâm lửa: 2 / Tính năng: Bề mặt chịu lực, Bề mặt chịu nhiệt, Van an toàn, Van cảm ứng ngắt gas tự động, Dễ dàng vệ sinh và sử dụng, Hệ thống ngắt gas an toàn, Bộ chia lửa phủ lớp gốm chịu nhiệt/ Trọng lượng (Kg): 0 /
0
6.100.000 ₫
3 mới từ 6.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp gas
Bếp gas Redsun 928C
Loại bếp: - / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: REDSUN / Hệ thống đánh lửa: Đánh lửa bằng Magneto / Chất liệu mặt bếp: Kính chịu nhiệt, chịu lực / Số mâm lửa: 2 / Tính năng: Bề mặt chịu lực, Bề mặt chịu nhiệt, Van an toàn, Van cảm ứng ngắt gas tự động, Bộ chia lửa phủ lớp gốm chịu nhiệt, Đầu đốt hồng ngoại siêu tiết kiệm gas/ Trọng lượng (Kg): 0 /
0
2.150.000 ₫
1 mới từ 2.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp gas

Sản phẩm về "van cảm ứng ngắt gas tự động"