Sản phẩm về "vdtech"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
VDTech VDT-27IPS 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.200.000 ₫
9 mới từ 2.560.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-333ZIP 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.280.000 ₫
11 mới từ 2.288.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-333ZIPS 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.560.000 ₫
12 mới từ 2.787.200 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-27IP 1.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
2.200.000 ₫
7 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-405IP D1
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
1.384.000 ₫
7 mới từ 1.384.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-27IP D1
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
1.668.000 ₫
7 mới từ 1.668.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-45IPW 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.900.000 ₫
6 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-333ZIPSW 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.780.000 ₫
10 mới từ 3.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-315AO.48
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
800.000 ₫
8 mới từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-315A.50
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.050.000 ₫
8 mới từ 1.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-315E.60
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Effio-E Exview CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
877.000 ₫
7 mới từ 877.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-405HL.50
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: - / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD Color CCD / Độ phân giải: 500 TV Lines / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
966.000 ₫
4 mới từ 966.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech KIT-135EA/HE4
Hãng sản xuất: VDTECH / Kết nối: -/ Trọng lượng (g): 0 /
0
4.980.000 ₫
4 mới từ 4.459.000 ₫
VDTech VDT-333ZIPW 1.3
VDT-333ZIPW 1.3. Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.150.000 ₫
8 mới từ 3.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-333ZIPW 2.0
VDT-333ZIPW 2.0. Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.900.000 ₫
9 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTECH VDT-4500HFC
VDT-4500HFC, VDT4500HFC. Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 16 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: Ethernet, RJ-45/
0
2.500.000 ₫
9 mới từ 2.450.000 ₫
VDTech VDT-306 IR.80
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 800 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
823.000 ₫
3 mới từ 823.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-2700HFN 960H (4 Ch)
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, VGA, BNC, HDMI/
0
1.965.000 ₫
3 mới từ 1.965.000 ₫
Vdtech VDT-3150 HL 1.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 1000 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
1.008.000 ₫
4 mới từ 1.008.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDtech VDT-306 IR.60
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
744.000 ₫
3 mới từ 744.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát

Sản phẩm về "vdtech"