Sản phẩm về "vdtech"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
VDTech VDT-135D
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super Ex-View CCD / Độ phân giải: 680 TV lines / Trọng lượng (g): 200 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
1.212.000 ₫
12 mới từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-126ZD
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Zoom Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sony CCD / Độ phân giải: 650 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
2.450.000 ₫
9 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-135F
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sony Ex-View CCD / Độ phân giải: 720 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.300.000 ₫
8 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-27IPS 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
4.543.000 ₫
5 mới từ 2.560.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-27IPS 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
4.200.000 ₫
4 mới từ 3.320.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-27ZA.IP D1
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Speed Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sony Super HAD Color CCD / Độ phân giải: 520 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
8.950.000 ₫
6 mới từ 880.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-27ZB
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Speed Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sony Super HAD Color CCD / Độ phân giải: 540 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
7.644.000 ₫
9 mới từ 6.692.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-27ZB.IP D1
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Speed Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sony Super HAD Color CCD / Độ phân giải: 540 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
10.495.000 ₫
5 mới từ 8.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-45ZC
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Speed Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sony Super HAD Color CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.500.000 ₫
9 mới từ 9.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-45ZD.IP D1
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Speed Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sony Super CCD / Độ phân giải: 650 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
14.950.000 ₫
8 mới từ 12.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-135ZF
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super Ex-View CCD / Độ phân giải: 720 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.400.000 ₫
6 mới từ 1.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-2700iD.960H
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: VGA, HDMI/
0
2.200.000 ₫
10 mới từ 1.760.000 ₫
VDTech VDT-3600iD.960H
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: VGA, HDMI/
0
6.700.000 ₫
8 mới từ 6.312.000 ₫
VDTech VDT-9000HF
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 24 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: VGA, HDMI/
0
5.995.000 ₫
6 mới từ 5.000.000 ₫
VDTech VDT-18000HF
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 32 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: VGA, HDMI/
0
8.000.000 ₫
7 mới từ 6.680.000 ₫
VDTech VDT-414IP 0.6
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 704 x 576 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
1.260.480 ₫
4 mới từ 1.260.480 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-306IP 0.6
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 704 x 576 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
1.160.000 ₫
4 mới từ 1.160.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-225IP 0.6
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: - / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 704 x 576 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
1.440.000 ₫
4 mới từ 1.440.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-333ZIPW 2.0
VDT-333ZIPW 2.0. Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.900.000 ₫
5 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-4500HFN (16 Ch)
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 16 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, VGA, BNC, HDMI/
0
3.200.000 ₫
2 mới từ 3.200.000 ₫

Sản phẩm về "vdtech"