Sản phẩm về "vdtech"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
VDTECH VDT-225A
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
750.000 ₫
12 mới từ 750.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-225P
VDT-225P. Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD CCD / Độ phân giải: 540 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.040.000 ₫
9 mới từ 1.040.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Vdtech VDT-108EA
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Bullet Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
780.000 ₫
9 mới từ 780.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-216EA
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Bullet Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
530.000 ₫
15 mới từ 530.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-207EA
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Bullet Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
550.000 ₫
10 mới từ 550.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-225EA
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Bullet Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
540.000 ₫
11 mới từ 540.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-306EA
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Bullet Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
693.000 ₫
10 mới từ 693.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-135D
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super Ex-View CCD / Độ phân giải: 680 TV lines / Trọng lượng (g): 200 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
960.000 ₫
13 mới từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-27IP 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch progressive scan CMOS / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
2.150.000 ₫
9 mới từ 2.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-45ZD.IP D1
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Speed Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sony Super CCD / Độ phân giải: 650 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
12.990.000 ₫
9 mới từ 12.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-117C
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super Ex-View CCD / Độ phân giải: 680 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.650.000 ₫
6 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-45.F
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super Ex-View CCD / Độ phân giải: 720 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.700.000 ₫
3 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-18E.60
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Effio-E Exview CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.070.000 ₫
4 mới từ 1.070.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-18IR
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
830.000 ₫
8 mới từ 830.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-3600iD.960H
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: VGA, HDMI/
0
6.700.000 ₫
12 mới từ 6.040.000 ₫
VDTech VDT-333ZIPW 1.3
VDT-333ZIPW 1.3. Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.150.000 ₫
7 mới từ 3.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-333ZIPW 2.0
VDT-333ZIPW 2.0. Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.900.000 ₫
6 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-405IPS 2.0
VDT-405IPS 2.0. Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.700.000 ₫
5 mới từ 3.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTECH VDT-2700HFC
VDT-2700HFC, VDT2700HFC. Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: Ethernet, RJ-45, RCA, BNC/
0
1.800.000 ₫
12 mới từ 1.200.000 ₫
VDTECH VDT-3600HFC
VDT-3600HFC, VDT3600HFC. Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: Ethernet, RJ-45, RCA, BNC/
0
2.000.000 ₫
7 mới từ 1.693.000 ₫

Sản phẩm về "vdtech"