Sản phẩm về "vdtech"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
VDTECH VDT-225A
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
750.000 ₫
10 mới từ 750.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Vdtech VDT-108EA
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Bullet Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
800.000 ₫
8 mới từ 780.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-216EA
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Bullet Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
550.000 ₫
13 mới từ 530.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-225EA
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Bullet Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
543.000 ₫
9 mới từ 540.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-306EA
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Bullet Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
693.000 ₫
10 mới từ 693.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-333ZIPSW 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.780.000 ₫
5 mới từ 3.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-45ZD.IP D1
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Speed Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sony Super CCD / Độ phân giải: 650 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
12.990.000 ₫
7 mới từ 12.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTECH VDT-2700HFC
VDT-2700HFC, VDT2700HFC. Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: Ethernet, RJ-45, RCA, BNC/
0
1.800.000 ₫
9 mới từ 1.250.000 ₫
VDTech VDT-225D.60
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
385.000 ₫
4 mới từ 385.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-135 IR.80
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 800 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
755.000 ₫
2 mới từ 755.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDtech VDT-2070 L 1.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 1000 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
1.000.000 ₫
2 mới từ 1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Vdtech VDT-1260HIP 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: Weatherproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 1280 x 960 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
2.070.000 ₫
2 mới từ 2.070.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
Vdtech VDT-1260HIP 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: Weatherproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.110.000 ₫
2 mới từ 3.110.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-306HIP 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: Weatherproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD Color CCD / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.350.000 ₫
3 mới từ 3.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
Vdtech VDT-3060HIP 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: Weatherproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch progressive scan CMOS / Độ phân giải: 1280 x 960 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
2.350.000 ₫
2 mới từ 2.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
Vdtech VDT-2070HIP 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: Weatherproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch progressive scan CMOS / Độ phân giải: 1280 x 960 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
2.350.000 ₫
2 mới từ 2.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDtech VDT-3060AHD 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Waterproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
950.000 ₫
3 mới từ 950.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDtech VDT-2070AHD 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Waterproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
900.000 ₫
3 mới từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDtech VDT-315AHD 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch High Quality HD CMOS / Độ phân giải: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.032.000 ₫
4 mới từ 1.032.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDtech VDT-3600AHD
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: -/
0
2.980.000 ₫
4 mới từ 2.980.000 ₫

Sản phẩm về "vdtech"