Sản phẩm về "vdtech"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
VDTech VDT-45IPS 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
4.150.000 VNĐ
30 mới từ 3.887.900 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-405IP 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
2.950.000 VNĐ
29 mới từ 2.737.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-333ZIP 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.190.000 VNĐ
31 mới từ 2.861.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-333ZIPS 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.400.000 VNĐ
32 mới từ 3.102.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-405IP 1.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
1.800.000 VNĐ
28 mới từ 1.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-126PTWV
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
1.650.000 VNĐ
30 mới từ 1.547.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-414IR.60
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
736.000 VNĐ
21 mới từ 669.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-2700iD.960H
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: VGA, HDMI/
0
2.300.000 VNĐ
32 mới từ 2.150.000 VNĐ
VDTech VDT-4500HF
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 16 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: VGA, HDMI/
0
3.100.000 VNĐ
21 mới từ 2.650.000 VNĐ
VDTech VDT-207IP 0.6
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: - / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 704 x 576 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
1.313.000 VNĐ
23 mới từ 1.300.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-333ZIPW 1.3
VDT-333ZIPW 1.3. Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.200.000 VNĐ
27 mới từ 2.960.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-216D.06
VDT-216D.06. Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
720.000 VNĐ
15 mới từ 550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-207 IR.80
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 800 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
999.000 VNĐ
6 mới từ 999.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-2070 L.60
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
970.000 VNĐ
7 mới từ 970.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-2700HFN 960H (4 Ch)
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, VGA, BNC, HDMI/
0
1.965.000 VNĐ
9 mới từ 1.785.000 VNĐ
Vdtech VDT-3150 HL.80
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 800 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
651.000 VNĐ
7 mới từ 651.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Vdtech VDT-135 IR.60
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
588.000 VNĐ
4 mới từ 588.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Vdtech VDT-666 IR.80
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 800 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
893.000 VNĐ
5 mới từ 885.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Vdtech VDT-1260HIP 1.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: Weatherproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 1280 x 720 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
1.822.000 VNĐ
3 mới từ 1.822.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
Vdtech VDT-27ZHA.IP D1
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: Speed Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD Color CCD / Độ phân giải: 704 x 576 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
9.109.000 VNĐ
4 mới từ 9.109.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP

Sản phẩm về "vdtech"