Sản phẩm về "vdtech"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
VDTech 506
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD Color CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.200.000 VNĐ
11 mới từ 1.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-207I
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD Color CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.024.000 VNĐ
15 mới từ 1.024.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Vdtech VDT-126PTW 1.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 1280 x 720 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
2.800.000 VNĐ
25 mới từ 1.650.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-45IP 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.200.000 VNĐ
26 mới từ 2.905.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-333ZIPSW 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.780.000 VNĐ
28 mới từ 3.780.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-45ZC.IP D1
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Speed Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sony Super CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
15.000.000 VNĐ
10 mới từ 12.495.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-414EA
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: - / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
540.000 VNĐ
19 mới từ 540.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-27IR.60
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
990.000 VNĐ
19 mới từ 990.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT- IP45ZD.D1
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sony Ex-view HAD CCD / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: 30x / Trọng lượng (g): 0 /
0
15.990.000 VNĐ
8 mới từ 15.990.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech KIT-135/HE4
Hãng sản xuất: VDTECH / Kết nối: -/ Trọng lượng (g): 0 /
0
4.188.000 VNĐ
9 mới từ 4.188.000 VNĐ
VDTech KIT-135EA/HE4
Hãng sản xuất: VDTECH / Kết nối: -/ Trọng lượng (g): 0 /
0
4.459.000 VNĐ
10 mới từ 4.050.000 VNĐ
VDTech KIT-135A/HF4
Hãng sản xuất: VDTECH / Kết nối: -/ Trọng lượng (g): 0 /
0
4.935.000 VNĐ
8 mới từ 4.935.000 VNĐ
VDTech KIT-333ZC/iD4
Hãng sản xuất: VDTECH / Kết nối: -/ Trọng lượng (g): 0 /
0
8.533.000 VNĐ
9 mới từ 8.533.000 VNĐ
VDTech KIT-306EA/HF4
Hãng sản xuất: VDTECH / Kết nối: -/ Trọng lượng (g): 0 /
0
4.442.000 VNĐ
9 mới từ 4.442.000 VNĐ
VDTech KIT-207IR/HF4
Hãng sản xuất: VDTECH / Kết nối: -/ Trọng lượng (g): 0 /
0
4.385.000 VNĐ
9 mới từ 4.385.000 VNĐ
VDTech KIT-18IR/HF8
Hãng sản xuất: VDTECH / Kết nối: -/ Trọng lượng (g): 0 /
0
7.355.000 VNĐ
10 mới từ 7.355.000 VNĐ
VDTech VDT-333ZIPW 1.3
VDT-333ZIPW 1.3. Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.250.000 VNĐ
22 mới từ 2.960.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-333ZIPW 2.0
VDT-333ZIPW 2.0. Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
4.200.000 VNĐ
22 mới từ 379.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
Vdtech VDT-135AL
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD Color CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
840.000 VNĐ
3 mới từ 840.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Bộ 2 camera Vdtech DK-VD2280H
Hãng sản xuất: VDTECH / Kết nối: -/ Trọng lượng (g): 0 /
0
4.610.000 VNĐ
3 mới từ 4.610.000 VNĐ

Sản phẩm về "vdtech"