Sản phẩm về "vdtech"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
VDTech VDT-306EA
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Bullet Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
1.300.000 ₫
11 mới từ 700.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-135D
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super Ex-View CCD / Độ phân giải: 680 TV lines / Trọng lượng (g): 200 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
1.800.000 ₫
12 mới từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-126ZC
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Zoom Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sony CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
1.950.000 ₫
10 mới từ 1.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-333ZF
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sony Ex-View CCD / Độ phân giải: 720 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
1.500.000 ₫
7 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-405F
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sony Ex-View CCD / Độ phân giải: 720 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
1.200.000 ₫
8 mới từ 1.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-27F
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD CCD / Độ phân giải: 720 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
1.450.000 ₫
6 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-135F
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sony Ex-View CCD / Độ phân giải: 720 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.250.000 ₫
9 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-27ZA.IP D1
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Speed Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sony Super HAD Color CCD / Độ phân giải: 520 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
8.950.000 ₫
7 mới từ 8.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-27ZB.IP D1
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Speed Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sony Super HAD Color CCD / Độ phân giải: 540 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
8.700.000 ₫
6 mới từ 8.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-135ZC
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super Ex-View CCD / Độ phân giải: 680 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.450.000 ₫
7 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-117C
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super Ex-View CCD / Độ phân giải: 680 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.500.000 ₫
6 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-27.I
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super Ex-View CCD / Độ phân giải: 680 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.100.000 ₫
6 mới từ 1.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-18IR
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
830.000 ₫
8 mới từ 830.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-4500HF
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 16 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: VGA, HDMI/
0
2.650.000 ₫
8 mới từ 2.100.000 ₫
VDTech VDT-333ZIPW 2.0
VDT-333ZIPW 2.0. Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.900.000 ₫
7 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTECH VDT-4500HFC
VDT-4500HFC, VDT4500HFC. Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 16 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: Ethernet, RJ-45/
0
2.863.000 ₫
9 mới từ 2.450.000 ₫
Vdtech VDT-1260HIP 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: Weatherproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 1280 x 960 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
2.070.000 ₫
3 mới từ 2.070.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
Vdtech VDT-1260HIP 1.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: Weatherproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 1280 x 720 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
1.820.000 ₫
3 mới từ 1.820.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
Vdtech VDT-18IPL 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: Weatherproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.116.000 ₫
3 mới từ 3.116.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDtech VDT-2700AHDL
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 40 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: Ethernet, RJ-45/
0
1.600.000 ₫
2 mới từ 1.600.000 ₫

Sản phẩm về "vdtech"