Sản phẩm về "vdtech"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
VDTech 699A
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sony Super HAD Color CCD / Độ phân giải: 520 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.650.000 VNĐ
12 mới từ 1.650.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-333ZIPSW 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
4.266.000 VNĐ
25 mới từ 3.780.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-18IR
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
820.000 VNĐ
23 mới từ 820.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-4500HF
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 16 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: VGA, HDMI/
0
3.150.000 VNĐ
16 mới từ 2.650.000 VNĐ
VDTech VDT-207EC
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 520 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
610.000 VNĐ
7 mới từ 610.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech KIT-216EA/HF4
Hãng sản xuất: VDTECH / Kết nối: -/ Trọng lượng (g): 0 /
0
4.900.000 VNĐ
7 mới từ 4.310.000 VNĐ
VDTech VDT-333ZIPW 1.3
VDT-333ZIPW 1.3. Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.200.000 VNĐ
21 mới từ 2.960.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-333ZIPW 2.0
VDT-333ZIPW 2.0. Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
4.150.000 VNĐ
22 mới từ 379.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-777EHL
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Analog Camera / Cảm biến hình ảnh: - / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
500.000 VNĐ
15 mới từ 500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-135 IR.80
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 800 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
890.000 VNĐ
6 mới từ 705.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-2700HFN 960H (4 Ch)
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, VGA, BNC, HDMI/
0
1.800.000 VNĐ
8 mới từ 1.800.000 VNĐ
Vdtech VDT-135AL
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD Color CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
840.000 VNĐ
3 mới từ 840.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Vdtech VDT-3150 HL.80
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 800 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
814.000 VNĐ
6 mới từ 814.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDtech VDT-306 IR.60
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
588.000 VNĐ
9 mới từ 588.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Vdtech VDT-666 IR.80
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 800 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
885.000 VNĐ
6 mới từ 885.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Vdtech VDT-1260HIP 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: Weatherproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 1280 x 960 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
2.074.000 VNĐ
6 mới từ 2.070.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
Vdtech VDT-18IPL 1.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: Weatherproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 1280 x 720 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
1.522.000 VNĐ
6 mới từ 1.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
Vdtech VDT-1260HIP 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: Weatherproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.116.000 VNĐ
6 mới từ 3.110.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-45IPL 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: Weatherproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch progressive scan CMOS / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.292.000 VNĐ
5 mới từ 3.290.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
Bộ 2 camera Vdtech DK-VD2280H
Hãng sản xuất: VDTECH / Kết nối: -/ Trọng lượng (g): 0 /
0
4.610.000 VNĐ
3 mới từ 4.610.000 VNĐ

Sản phẩm về "vdtech"