Sản phẩm về "vdtech"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
VDTech VDT-27IP 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch progressive scan CMOS / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 350 /
0
3.950.000 ₫
4 mới từ 3.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-27IP 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch progressive scan CMOS / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
2.950.000 ₫
7 mới từ 2.312.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-27IPS 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.200.000 ₫
6 mới từ 2.560.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-27IPS 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
4.200.000 ₫
5 mới từ 3.320.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-333ZIPS 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.560.000 ₫
7 mới từ 2.787.200 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-333ZIPS 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
4.750.000 ₫
6 mới từ 1.960.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-45IP 1.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
2.480.000 ₫
5 mới từ 1.960.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-45IPW 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
4.410.000 ₫
4 mới từ 4.410.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-333ZIPSW 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.780.000 ₫
4 mới từ 3.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-27ZB
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Speed Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sony Super HAD Color CCD / Độ phân giải: 540 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
6.825.000 ₫
2 mới từ 6.825.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-4500iD.960H
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 16 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: VGA, HDMI/
0
8.450.000 ₫
7 mới từ 7.204.000 ₫
VDTech VDT-18000HF
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 32 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: VGA, HDMI/
0
8.000.000 ₫
6 mới từ 6.680.000 ₫
Vdtech VDT-1260HIP 1.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: Weatherproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 1280 x 720 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
2.080.000 ₫
3 mới từ 1.822.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
Vdtech VDT-18IPL 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: Weatherproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.120.000 ₫
3 mới từ 3.116.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-306HIP 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: Weatherproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD Color CCD / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.351.000 ₫
3 mới từ 3.351.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
Vdtech VDT-306HIP 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: Weatherproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 1280 x 960 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
2.587.000 ₫
3 mới từ 2.587.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera IP
VDtech VDT-2070AHD 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Waterproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch High Quality HD CMOS / Độ phân giải: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.250.000 ₫
3 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDtech VDT-2070AHD 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Waterproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.000.000 ₫
2 mới từ 1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDtech VDT-315AHD 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.050.000 ₫
2 mới từ 1.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Camera giám sát VDtech VDT-2070AHDSL 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: AHD Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CMOS / Độ phân giải: 1280 x 960 / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
1.130.000 ₫
2 mới từ 1.130.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát

Sản phẩm về "vdtech"