Sản phẩm về "vdtech"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
VDTech 506
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD Color CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.250.000 VNĐ
12 mới từ 1.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-45IP 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.200.000 VNĐ
27 mới từ 2.905.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-45IPS 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
4.200.000 VNĐ
26 mới từ 3.887.900 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-405IP 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.000.000 VNĐ
27 mới từ 2.737.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-333ZIP 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.190.000 VNĐ
26 mới từ 2.861.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-333ZIPS 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.484.000 VNĐ
29 mới từ 3.102.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-45IPWS 1.3
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: - / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.750.000 VNĐ
26 mới từ 3.364.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-27.F
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super Ex-View CCD / Độ phân giải: 720 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.550.000 VNĐ
24 mới từ 1.300.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-18IR
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
830.000 VNĐ
27 mới từ 820.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-414IR.60
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
790.000 VNĐ
20 mới từ 669.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-4500HF
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 16 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: VGA, HDMI/
0
3.150.000 VNĐ
20 mới từ 2.650.000 VNĐ
VDTech VDT-207EC
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 520 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
615.000 VNĐ
9 mới từ 615.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTech VDT-333ZIPW 1.3
VDT-333ZIPW 1.3. Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
3.200.000 VNĐ
25 mới từ 3.036.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-333ZIPW 2.0
VDT-333ZIPW 2.0. Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà không dây / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/2.5-inch CMOS / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
4.200.000 VNĐ
26 mới từ 379.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
VDTech VDT-225D.06
VDT-225D.06. Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
530.000 VNĐ
12 mới từ 530.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
VDTECH VDT-2700HFC
VDT-2700HFC, VDT2700HFC. Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: Ethernet, RJ-45, RCA, BNC/
0
1.800.000 VNĐ
28 mới từ 1.480.000 VNĐ
VDTech VDT-135 IR.80
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 800 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
890.000 VNĐ
5 mới từ 705.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Vdtech VDT-135AL
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD Color CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
840.000 VNĐ
4 mới từ 840.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Vdtech VDT-1260HSDI 2.0
Hãng sản xuất: VDTECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: Weatherproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Panasonic CCD / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ zoom kĩ thuật số: - / Trọng lượng (g): 0 /
0
2.625.000 VNĐ
2 mới từ 2.625.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Camera IP
Bộ 2 camera Vdtech DK-VD2280H
Hãng sản xuất: VDTECH / Kết nối: -/ Trọng lượng (g): 0 /
0
4.660.000 VNĐ
2 mới từ 4.610.000 VNĐ

Sản phẩm về "vdtech"