Sản phẩm về "vesine"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Bút trình chiếu Laser Vesine
Loại: Bộ điều khiển / Hãng sản xuất: - / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Điều khiển trang lên xuống, Công nghệ điều khiển tia hồng ngoại, Ánh sáng đèn LED, Chuyển đổi giữa các bảng, Công nghệ không dây sử dụng wireless/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 10 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 0.1 / Cổng kết nối: USB 2.0/ Nguồn điện (V): 5 / Xuất xứ: - /
3,8
100.000 ₫
20 mới từ 100.000 ₫
Bút trình chiếu Laser Wireless Presenter Vesine VP-150
Loại: - / Hãng sản xuất: - / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Điều khiển trang lên xuống, Công nghệ không dây sử dụng wireless/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 0 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 0 Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5
179.000 ₫
7 mới từ 179.000 ₫
Bút trình chiếu Laser Wireless Presenter Vesine PP-900
Loại: Bút chỉ / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Điều khiển trang lên xuống, Công nghệ không dây sử dụng wireless/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 0 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 0 / Cổng kết nối: USB 2.0/ Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5
164.000 ₫
17 mới từ 164.000 ₫
Bút trình chiếu Laser Wireless Presenter Vesine VP100
Loại: Bút chỉ / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Điều khiển trang lên xuống, Công nghệ điều khiển tia hồng ngoại, Công nghệ không dây sử dụng wireless/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 200 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 650 / Cổng kết nối: USB 2.0/ Nguồn điện (V): 12 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
150.000 ₫
4 mới từ 150.000 ₫
Vesine VP1000
Loại: Bút chỉ / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Điều khiển trang lên xuống, Công nghệ điều khiển tia hồng ngoại, Công nghệ không dây sử dụng wireless/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 15 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 800 / Cổng kết nối: USB 1.1, USB 2.0/ Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5
490.000 ₫
15 mới từ 490.000 ₫
Vesine VP-900
Loại thiết bị: Điều khiển từ xa / Hãng sản xuất: VESINE / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
350.000 ₫
7 mới từ 350.000 ₫
Thuộc danh mục
Thiết bị trình chiếu
Bút trình chiếu laser Wireless Presenter Vesine VP-101
Loại: Bút chỉ / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Chức năng nhớ Flash, Điều khiển trang lên xuống, Công nghệ không dây sử dụng wireless/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 0 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 0 / Cổng kết nối: USB 2.0/ Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4,7
120.000 ₫
23 mới từ 88.000 ₫
Bút trình chiếu Laser Wireless VESINE VP1100
Loại thiết bị: Điều khiển từ xa / Hãng sản xuất: VESINE / Xuất xứ: - /
0
539.000 ₫
8 mới từ 539.000 ₫
Thuộc danh mục
Thiết bị trình chiếu
Bút trình chiếu Laser Powerpoint Vesine LS07
Loại: Bộ điều khiển / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Điều khiển trang lên xuống, Chức năng tắt màn hình, Công nghệ không dây sử dụng wireless/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 15 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 650 / Cổng kết nối: USB 2.0/ Nguồn điện (V): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
330.000 ₫
12 mới từ 330.000 ₫
Bút trình chiếu Vesine LP03N
Loại: Bộ điều khiển / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 10 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 0 / Cổng kết nối: USB 1.1, USB 2.0/ Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: - /
0
570.000 ₫
5 mới từ 570.000 ₫
Bút trình chiếu Vesine LS06
Loại: Bộ điều khiển / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Điều khiển trang lên xuống, Chức năng tắt màn hình, Chuyển đổi giữa các bảng, Chọn vùng và quay lại màn hình, Công nghệ không dây sử dụng wireless/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 10 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 0 / Cổng kết nối: USB 2.0/ Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
380.000 ₫
10 mới từ 380.000 ₫
Bút trình chiếu VESINE VP152
Loại: Bộ điều khiển / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Điều khiển trang lên xuống, Công nghệ điều khiển tia hồng ngoại, Ánh sáng đèn LED, Công nghệ không dây sử dụng wireless/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 200 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 15 / Cổng kết nối: USB 2.0/ Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
210.000 ₫
9 mới từ 210.000 ₫
Bút lật trang laser trình chiếu Vesine VP800
Loại: Bút chỉ / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 0 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 0 Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Liên hệ gian hàng
Bút trình chiếu Vesine VP151
Loại: Bộ điều khiển / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Điều khiển trang lên xuống/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 200 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 0 / Cổng kết nối: USB 2.0/ Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.010.000 ₫
2 mới từ 1.010.000 ₫
Bút trình chiếu laser VESINE VT101
Loại thiết bị: Kết nối không dây / Hãng sản xuất: VESINE / Xuất xứ: - /
5
99.000 ₫
11 mới từ 99.000 ₫
Thuộc danh mục
Thiết bị trình chiếu
Bút trình chiếu Vesine VP480
Loại: Bộ điều khiển / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Điều khiển trang lên xuống, Chuyển đổi giữa các bảng, Công nghệ không dây sử dụng wireless/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 200 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 0 / Cổng kết nối: USB 2.0/ Nguồn điện (V): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
769.000 ₫
1 mới từ 769.000 ₫
Bút trình chiếu Vesine PT2479
Loại: Bút chỉ / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Chức năng chỉ laser/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 0 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 0 Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Bút trình chiếu Vesine VP150
Loại thiết bị: Kết nối không dây / Hãng sản xuất: VESINE / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
219.000 ₫
4 mới từ 219.000 ₫
Thuộc danh mục
Thiết bị trình chiếu
Bút trình chiếu Vesine VP970
Loại: Bộ điều khiển / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Điều khiển trang lên xuống, Chuyển đổi giữa các bảng/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 30 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 0 / Cổng kết nối: USB 2.0/ Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Bút trình chiếu Vesine VPL686
Hãng sản xuất: VESINE / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
250.000 ₫
1 mới từ 250.000 ₫
Thuộc danh mục
Thiết bị trình chiếu

Sản phẩm về "vesine"