Sản phẩm về "vesine"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Bút trình chiếu Laser Vesine
Loại: Bộ điều khiển / Hãng sản xuất: - / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Điều khiển trang lên xuống, Công nghệ điều khiển tia hồng ngoại, Ánh sáng đèn LED, Chuyển đổi giữa các bảng, Công nghệ không dây sử dụng wireless/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 10 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 0.1 / Cổng kết nối: USB 2.0/ Nguồn điện (V): 5 / Xuất xứ: - /
4
99.000 ₫
22 mới từ 99.000 ₫
Bút trình chiếu Laser Wireless Presenter Vesine VP-150
Loại: - / Hãng sản xuất: - / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Điều khiển trang lên xuống, Công nghệ không dây sử dụng wireless/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 0 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 0 Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5
179.000 ₫
7 mới từ 179.000 ₫
Bút trình chiếu Laser Wireless Presenter Vesine PP-900
Loại: Bút chỉ / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Điều khiển trang lên xuống, Công nghệ không dây sử dụng wireless/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 0 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 0 / Cổng kết nối: USB 2.0/ Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5
164.000 ₫
19 mới từ 164.000 ₫
Bút trình chiếu Laser Wireless Presenter Vesine VP100
Loại: Bút chỉ / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Điều khiển trang lên xuống, Công nghệ điều khiển tia hồng ngoại, Công nghệ không dây sử dụng wireless/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 200 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 650 / Cổng kết nối: USB 2.0/ Nguồn điện (V): 12 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
150.000 ₫
4 mới từ 150.000 ₫
Vesine VP1000
Loại: Bút chỉ / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Điều khiển trang lên xuống, Công nghệ điều khiển tia hồng ngoại, Công nghệ không dây sử dụng wireless/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 15 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 800 / Cổng kết nối: USB 1.1, USB 2.0/ Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5
490.000 ₫
13 mới từ 449.000 ₫
Vesine VP-900
Loại thiết bị: Điều khiển từ xa / Hãng sản xuất: VESINE / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
350.000 ₫
8 mới từ 350.000 ₫
Thuộc danh mục
Thiết bị trình chiếu
Bút trình chiếu Laser Wireless Presente versine PP1000
Loại: Bút chỉ / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng tắt màn hình, Ánh sáng đèn LED/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 15 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 0 / Cổng kết nối: USB 2.0/ Nguồn điện (V): 5 / Xuất xứ: TAIWAN /
4
95.000 ₫
19 mới từ 95.000 ₫
Bút trình chiếu versin SP360
Loại: Bút chỉ / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Điều khiển trang lên xuống, Công nghệ điều khiển tia hồng ngoại, Ánh sáng đèn LED, Công nghệ không dây sử dụng wireless/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 100 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 0 / Cổng kết nối: USB 1.0, USB 2.0/ Nguồn điện (V): 5 / Xuất xứ: TAIWAN /
0
350.000 ₫
6 mới từ 230.000 ₫
Bút trình chiếu PV- 101
Loại thiết bị: Điều khiển từ xa / Hãng sản xuất: VESINE / Xuất xứ: Trung Quốc /
4
94.000 ₫
20 mới từ 94.000 ₫
Thuộc danh mục
Thiết bị trình chiếu
Bút trình chiếu versine PP1000 có chức năng chuột
Loại: Bút chỉ / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Điều khiển trang lên xuống, Ánh sáng đèn LED, Chuyển đổi giữa các bảng, Chọn vùng và quay lại màn hình, Công nghệ không dây sử dụng wireless/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 100 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 0 / Cổng kết nối: USB 1.0, USB 2.0/ Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
480.000 ₫
8 mới từ 450.000 ₫
Bút trình chiếu laser Wireless Presenter Vesine VP-101
Loại: Bút chỉ / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Chức năng nhớ Flash, Điều khiển trang lên xuống, Công nghệ không dây sử dụng wireless/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 0 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 0 / Cổng kết nối: USB 2.0/ Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
90.000 ₫
23 mới từ 88.000 ₫
Versine VP900
Loại: Bút chỉ / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Chức năng tắt màn hình, Ánh sáng đèn LED, Công nghệ không dây sử dụng wireless/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 15 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 0 / Cổng kết nối: USB 1.0, USB 2.0/ Nguồn điện (V): 5 / Xuất xứ: TAIWAN /
0
300.000 ₫
6 mới từ 300.000 ₫
Bút trình chiếu Laser Wireless VESINE VP1100
Loại thiết bị: Điều khiển từ xa / Hãng sản xuất: VESINE / Xuất xứ: - /
0
539.000 ₫
9 mới từ 539.000 ₫
Thuộc danh mục
Thiết bị trình chiếu
Bút trình chiếu Laser Powerpoint Vesine LS07
Loại: Bộ điều khiển / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Điều khiển trang lên xuống, Chức năng tắt màn hình, Công nghệ không dây sử dụng wireless/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 15 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 650 / Cổng kết nối: USB 2.0/ Nguồn điện (V): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
330.000 ₫
11 mới từ 300.000 ₫
Bút trình chiếu Vesine LS06
Loại: Bộ điều khiển / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Điều khiển trang lên xuống, Chức năng tắt màn hình, Chuyển đổi giữa các bảng, Chọn vùng và quay lại màn hình, Công nghệ không dây sử dụng wireless/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 10 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 0 / Cổng kết nối: USB 2.0/ Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
380.000 ₫
9 mới từ 380.000 ₫
Bút trình chiếu VESINE VP152
Loại: Bộ điều khiển / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Có nút điều khiển, Chức năng chỉ laser, Điều khiển trang lên xuống, Công nghệ điều khiển tia hồng ngoại, Ánh sáng đèn LED, Công nghệ không dây sử dụng wireless/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 200 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 15 / Cổng kết nối: USB 2.0/ Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
219.000 ₫
7 mới từ 210.000 ₫
Bút trình chiếu laser VESINE VT101
Loại thiết bị: Kết nối không dây / Hãng sản xuất: VESINE / Xuất xứ: - /
5
99.000 ₫
15 mới từ 99.000 ₫
Thuộc danh mục
Thiết bị trình chiếu
Bút trình chiếu Vesine PT2479
Loại: Bút chỉ / Hãng sản xuất: VESINE / Chức năng: Chức năng chỉ laser/ Dung lượng bộ nhớ: 0 / Khoảng cách lazer (m): 0 / Khoảng cách bước sóng lazer (nm): 0 Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Bút trình chiếu Vesine VP150
Loại thiết bị: Kết nối không dây / Hãng sản xuất: VESINE / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
219.000 ₫
4 mới từ 219.000 ₫
Thuộc danh mục
Thiết bị trình chiếu
Bút trình chiếu VP101
Loại thiết bị: Điều khiển từ xa / Hãng sản xuất: VESINE /
0
115.000 ₫
9 mới từ 100.000 ₫
Thuộc danh mục
Thiết bị trình chiếu

Sản phẩm về "vesine"