Sản phẩm về "wood-ii"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Âm ly Wood-II MA-3850
Hãng sản xuất: WOOD-II / Số kênh: - / Trở kháng: 2~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 2700W / Độ ồn (dB): 0 / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 32 /
4
6.490.000 ₫
2 mới từ 6.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Amplifier
Âm ly Wood-II MR-2601
Hãng sản xuất: WOOD-II / Số kênh: - / Trở kháng: 2~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 2700W / Độ ồn (dB): 0 / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 32 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Amplifier
Âm ly Wood-II CA-18
Hãng sản xuất: WOOD-II / Số kênh: - / Trở kháng: 2~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 2600W / Độ ồn (dB): 0 / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 41 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Amplifier
Âm ly Wood-II MANDT MA-7200
Hãng sản xuất: WOOD-II / Số kênh: - / Trở kháng: 2~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 1200W / Độ ồn (dB): 0 / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 27 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Amplifier
Âm ly Wood-II MA-4800
MA-4800, MA4800. Hãng sản xuất: WOOD-II / Trở kháng: 2~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 2000W / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 38 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Amplifier
Âm ly Wood-II MA-7200
MA-7200, MA7200. Hãng sản xuất: WOOD-II / Trở kháng: 2~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 4800W / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 41 /
0
14.500.000 ₫
1 mới từ 14.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Amplifier
Âm ly Wood-II MA-650
MA-650, MA650. Hãng sản xuất: WOOD-II / Trở kháng: 4~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 900W / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 22 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Amplifier
Âm ly Wood-II MA-850
MA-850. Hãng sản xuất: WOOD-II / Trở kháng: 4~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 1200W / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 26 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Amplifier
Âm ly Wood-II MA-2000
MA-2000. Hãng sản xuất: WOOD-II / Trở kháng: 4~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 1700W / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 27 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Amplifier
Âm ly Wood-II MA-3000
MA-3000. Hãng sản xuất: WOOD-II / Trở kháng: 4~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 2100W / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 30 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Amplifier
Âm ly Wood-II MA-3500
MA-3500. Hãng sản xuất: WOOD-II / Trở kháng: 4~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 2700W / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 32 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Amplifier
Âm ly Wood-II MA-7800
MA-7800. Hãng sản xuất: WOOD-II / Trở kháng: 2~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 8200W / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 37 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Amplifier
Âm ly Wood-II CA-12
CA-12, CA12. Hãng sản xuất: WOOD-II / Trở kháng: 2~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 4000W / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 38 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Amplifier
Âm ly Wood-II CA-18
CA-18. Hãng sản xuất: WOOD-II / Trở kháng: 2~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 4800W / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 41 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Amplifier
Âm ly Wood-II MR-2001
MR-2001. Hãng sản xuất: WOOD-II / Trở kháng: 4~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 1200W / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 26 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Amplifier
Âm ly Wood-II MR-2201
MR-2201. Hãng sản xuất: WOOD-II / Trở kháng: 4~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 1700W / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 27 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Amplifier
Âm ly Wood-II MR-2401
MR-2401. Hãng sản xuất: WOOD-II / Trở kháng: 4~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 2100W / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 30 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Amplifier
Âm ly Wood-II MR-2601
MR-2601. Hãng sản xuất: WOOD-II / Trở kháng: 4~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 2700W / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 32 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Amplifier
Âm ly Wood-II V-3
Hãng sản xuất: WOOD-II / Trở kháng: 4~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 1200W / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 27 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Amplifier
Âm ly Wood-II V-6
Hãng sản xuất: WOOD-II / Trở kháng: 4~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 1700W / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 29 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Amplifier

Sản phẩm về "wood-ii"