Sản phẩm về "wxga (1280 x 800)"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chiếu Dell 1610X
1610X. Hãng sản xuất: DELL / Tỉ lệ hình ảnh: 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 2100:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: - /
0
20.600.000 ₫
14 mới từ 20.495.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Epson EB-1775W
EB-1775W. Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: UXGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 322 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 1.68kg /
0
26.990.000 ₫
8 mới từ 26.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Epson EB-1760W
EB-1760W, EB1760W. Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2600 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: SXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 293 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 1.68kg /
0
22.180.000 ₫
8 mới từ 22.180.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sharp PG-D3510X
PG-D3510X. Hãng sản xuất: SHARP / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: UXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 322 / Độ ồn: 38dB / Trọng lượng: 2.8kg /
0
16.490.000 ₫
11 mới từ 16.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Epson EB-455Wi
EB-455Wi. Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 343 / Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: - /
0
56.190.000 ₫
12 mới từ 56.190.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-EW130
VPL-EW130. Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 2600:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: - /
0
18.990.000 ₫
17 mới từ 14.550.000 ₫
1 cũ từ 7.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-DW530E
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 8.5kg /
0
64.500.000 ₫
9 mới từ 64.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Acer K330
K330. Hãng sản xuất: ACER / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 500 lumens / Hệ số tương phản: 4000:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 1.2kg /
0
17.787.000 ₫
7 mới từ 17.787.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Acer S5301WM
Hãng sản xuất: ACER / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 4500:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, SXGA+, WXGA, WSXGA+, WXGA+/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 352 / Tính năng: 3D/ Độ ồn: 30dB / Trọng lượng: 3.5kg /
0
23.300.000 ₫
4 mới từ 20.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Dell 4320
Hãng sản xuất: DELL / Tỉ lệ hình ảnh: 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 4300 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, SXGA+, WXGA, WSXGA+, WXGA+/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 375 / Tính năng: 3D/ Độ ồn: 32dB / Trọng lượng: 2.9kg /
0
26.100.000 ₫
14 mới từ 25.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Epson EB-1840W
Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3700 lumens / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 365 / Tính năng: -/ Độ ồn: 39dB / Trọng lượng: 3.3kg /
0
27.821.000 ₫
11 mới từ 25.636.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ASK Proxima C2455 (LCD, 4000 lumens, 2500:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: ASK PROXIMA / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.9kg /
0
15.900.000 ₫
7 mới từ 15.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Epson EB-4750W (LCD, 4200 lumens, 5000:1, WXGA (1280 x 800))
EB4750W, EB-4750W. Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4200 lumens / Hệ số tương phản: 5000:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 Độ ồn: - / Trọng lượng: - /
0
65.274.000 ₫
14 mới từ 64.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-EW276 (LCD, 3700 Lumens, 3000:1, WXGA(1280 x 800))
Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3700 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: SVGA, UXGA, VGA, XGA, SXGA+, WXGA, WVGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 303 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 4kg /
0
35.200.000 ₫
11 mới từ 31.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-LW25HEA (LCD, 2500 Lumens, 3000:1, WXGA(1280 x 800))
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: 29dB / Trọng lượng: 3kg /
0
11.580.000 ₫
20 mới từ 11.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-TW230EA (LCD, 2500 lumens, 500:1, WXGA (1280 x 800))
PT-TW230EA, PTTW230EA. Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 4.7kg /
0
20.090.000 ₫
10 mới từ 19.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Hitachi CP-EW300
Hitachi CPEW300, CPEW300. Hãng sản xuất: HITACHI / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, -, UXGA, XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 225 / Tính năng: -/ Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 2.9kg /
0
21.900.000 ₫
19 mới từ 18.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-EW295 (LCD, 3800 Lumens, 3700:1, WXGA(1280 x 800))
Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3800 lumens / Hệ số tương phản: 3700:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: Wireless/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.9kg /
0
36.900.000 ₫
20 mới từ 29.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu BenQ MW526
Hãng sản xuất: BENQ / Tỉ lệ hình ảnh: 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3200 lumens / Hệ số tương phản: 13000:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: UXGA, VGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 270 / Tính năng: 3D/ Độ ồn: 33dB / Trọng lượng: 1.9kg /
0
13.500.000 ₫
10 mới từ 12.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-VW530A
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 5000 lumens / Hệ số tương phản: 10000:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: SXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 4.9kg /
0
28.000.000 ₫
5 mới từ 28.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)

Sản phẩm về "wxga (1280 x 800)"