Sản phẩm về "xe sát xi tải"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Xe tải Hyundai HD250 14 tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 14 / Xuất xứ: Korea /
5
1.776.500.000 ₫
21 mới từ 1.500.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Hyundai HD72 - 3.5T
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 3.5 / Xuất xứ: Korea /
4,5
600.000.000 ₫
24 mới từ 500.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
THACO FOTON 17 TẤN
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: THACO / Tải trọng (tấn): 17 / Xuất xứ: China /
0
680.000.000 ₫
10 mới từ 660.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Dongfeng EQ1168G7D1
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: DONGFENG / Tải trọng (tấn): 10 / Xuất xứ: China /
0
800.000.000 ₫
9 mới từ 620.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Hyundai HD72 3.5T Chassis
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 3.5 / Xuất xứ: Korea /
0
620.000.000 ₫
16 mới từ 450.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Dongfeng Chassis 4,95 tấn 2cầu
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: DONGFENG / Tải trọng (tấn): 4.95 / Xuất xứ: Vietnam /
0
605.000.000 ₫
7 mới từ 299.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Hyundai HD72-D4DB 3.5T
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 3.5 / Xuất xứ: Korea /
0
615.000.000 ₫
14 mới từ 439.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe thùng DongFeng 4 chân L315
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: DONGFENG / Tải trọng (tấn): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.050.000.000 ₫
8 mới từ 1.050.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe satxi tải 4 chân Dongfeng L315
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: DONGFENG / Tải trọng (tấn): 10 / Xuất xứ: China /
0
765.000.000 ₫
7 mới từ 765.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Hino 300 WU342 2.2 tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HINO / Tải trọng (tấn): 2.2 / Xuất xứ: Việt Nam liên doanh /
0
580.000.000 ₫
10 mới từ 555.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Hino 500 FC9JESA 3 tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HINO / Tải trọng (tấn): 3 / Xuất xứ: Việt Nam liên doanh /
0
820.000.000 ₫
9 mới từ 820.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Hino 500 FL8JTSA 6.2tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HINO / Tải trọng (tấn): 6.2 / Xuất xứ: Việt Nam liên doanh /
0
825.000.000 ₫
11 mới từ 825.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe Sát xi tải Dongfeng B190 33 16 tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: DONGFENG / Tải trọng (tấn): 16 / Xuất xứ: China /
0
635.000.000 ₫
6 mới từ 635.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe sát xi tải Dongfeng B170 7 tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: DONGFENG / Tải trọng (tấn): 7 / Xuất xứ: China /
0
797.000.000 ₫
9 mới từ 640.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe Tải Dongfeng B210 2 dí 1 cầu
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: DONGFENG / Tải trọng (tấn): 0 / Xuất xứ: China /
0
800.000.000 ₫
8 mới từ 690.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Hyundai HD260 22.3 Tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 22.3 / Xuất xứ: Korea /
0
1.700.000.000 ₫
6 mới từ 1.700.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải 2 dí 1 cầu Dongfeng C230-33 (6x2)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: DONGFENG / Tải trọng (tấn): 9.8 / Xuất xứ: - /
0
830.000.000 ₫
9 mới từ 600.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Hyundai 3.5 tấn HD72
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 3.5 / Xuất xứ: Korea /
0
615.000.000 ₫
8 mới từ 610.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Hyundai HD120 Chassis 5 Tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 5 / Xuất xứ: Korea /
0
1.150.000.000 ₫
9 mới từ 1.080.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Hyundai HD210 2013
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
1.472.500.000 ₫
8 mới từ 1.472.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải

Sản phẩm về "xe sát xi tải"