Sản phẩm về "xe sát xi tải"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Xe tải Hyundai HD72 - 3.5T
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 3.5 / Xuất xứ: Korea /
4,3
535.000.000 ₫
29 mới từ 365.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Dongfeng EQ1168G7D1
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: DONGFENG / Tải trọng (tấn): 10 / Xuất xứ: China /
0
500.000.000 ₫
12 mới từ 500.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
ISUZU Forward 1.4T
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: ISUZU / Tải trọng (tấn): 1.4 / Xuất xứ: Japan /
0
400.000.000 ₫
12 mới từ 293.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Hyundai HD72 3.5T Sát xi tải
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 3.5 / Xuất xứ: Korea /
5
590.000.000 ₫
21 mới từ 431.000.000 ₫
1 cũ từ 590.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Hyundai HD72 D4BD-D 3.5T Sát xi tải
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 3.5 / Xuất xứ: Korea /
4
545.000.000 ₫
17 mới từ 406.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Hyundai HD65 2.5T Chassis
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 2.5 / Xuất xứ: Korea /
5
560.000.000 ₫
24 mới từ 200.000.000 ₫
1 cũ từ 470.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe sát xi tải Trường giang DFM EQ 4.9T TMB
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: Trường giang - Dongfeng / Tải trọng (tấn): 4.9 / Xuất xứ: Vietnam /
0
340.000.000 ₫
16 mới từ 259.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Dongfeng Chassis 4,95 tấn 2cầu
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: DONGFENG / Tải trọng (tấn): 4.95 / Xuất xứ: Vietnam /
0
605.000.000 ₫
10 mới từ 300.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
ISUZU Forward NMR85H (CAB + Chassis)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: ISUZU / Tải trọng (tấn): 1.95 / Xuất xứ: Việt Nam liên doanh /
0
394.000.000 ₫
10 mới từ 394.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Tải thùng DongFeng 7,5 tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: DONGFENG / Tải trọng (tấn): 7 / Xuất xứ: China /
0
402.000.000 ₫
10 mới từ 300.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Hino 4.5T ráp CKD model WU422L
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HINO / Tải trọng (tấn): 4.5 / Xuất xứ: Vietnam /
0
500.000.000 ₫
8 mới từ 500.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe Tải ISUZU FRR90N 6.2 tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: ISUZU / Tải trọng (tấn): 6.2 / Xuất xứ: Japan /
0
840.000.000 ₫
8 mới từ 615.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải ISUZU FVR34Q 9 tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: ISUZU / Tải trọng (tấn): 9 / Xuất xứ: Japan /
0
980.000.000 ₫
7 mới từ 980.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải ISUZU FVM34T 16 tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: ISUZU / Tải trọng (tấn): 16 / Xuất xứ: Japan /
0
1.500.000.000 ₫
9 mới từ 1.326.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Hyundai HD65-D4DB 2.5T
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 2.5 / Xuất xứ: Korea /
0
565.000.000 ₫
17 mới từ 409.000.000 ₫
1 cũ từ 560.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Hyundai HD72-D4DB 3.5T
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 3.5 / Xuất xứ: Korea /
0
545.000.000 ₫
16 mới từ 435.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe thùng DongFeng 4 chân L315
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: DONGFENG / Tải trọng (tấn): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.050.000.000 ₫
10 mới từ 1.050.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Hyundai 3.5 tấn HD72
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 3.5 / Xuất xứ: Korea /
0
590.000.000 ₫
10 mới từ 590.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Hyundai HD120 Chassis 5 Tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 5 / Xuất xứ: Korea /
0
1.080.000.000 ₫
9 mới từ 1.080.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1041K-D830 1.8T Chassis (2014)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 1.8 / Xuất xứ: Vietnam /
0
264.000.000 ₫
9 mới từ 264.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải

Sản phẩm về "xe sát xi tải"