Sản phẩm về "xe sát xi tải"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Xe tải JAC TRA1020K 1.5 Tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 1.5 / Xuất xứ: China /
0
170.000.000 ₫
12 mới từ 50.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Hyundai HD72 - 3.5T
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 3.5 / Xuất xứ: Korea /
4,5
600.000.000 ₫
35 mới từ 365.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Hyundai HD72 3.5T Sát xi tải
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 3.5 / Xuất xứ: Korea /
5
509.000.000 ₫
24 mới từ 431.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Hyundai HD65 2.5T Chassis
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 2.5 / Xuất xứ: Korea /
5
479.000.000 ₫
28 mới từ 310.000.000 ₫
1 cũ từ 470.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1202K1R1 10 Tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 10 / Xuất xứ: China /
0
860.000.000 ₫
11 mới từ 560.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Dongfeng Chassis 4,95 tấn 2cầu
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: DONGFENG / Tải trọng (tấn): 4.95 / Xuất xứ: Vietnam /
0
380.000.000 ₫
14 mới từ 280.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải DONGFENG DLF1250A
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: DONGFENG / Tải trọng (tấn): 10.19 / Xuất xứ: China /
0
1.075.000.000 ₫
16 mới từ 750.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Dongfeng 2 chân DFL 1160BX 2011
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: DONGFENG / Tải trọng (tấn): 11 / Xuất xứ: China /
0
408.000.000 ₫
16 mới từ 408.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe Tải Dongfeng 2 chân DFL-1120B 2011
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: DONGFENG / Tải trọng (tấn): 8 / Xuất xứ: China /
0
570.000.000 ₫
17 mới từ 400.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe Tải ISUZU NQR75L 5.5 Tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: ISUZU / Tải trọng (tấn): 5.5 / Xuất xứ: Japan /
0
605.000.000 ₫
12 mới từ 605.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Hyundai HD120 Chassis 5 Tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 5 / Xuất xứ: Korea /
0
1.150.000.000 ₫
13 mới từ 1.050.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Hyundai Mighty HD72 3.5 tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 3.5 / Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam /
0
620.000.000 ₫
15 mới từ 593.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1041K-D830 1.8T Chassis (2014)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 1.8 / Xuất xứ: Vietnam /
0
300.000.000 ₫
8 mới từ 263.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1030K-D8AC0 Chassic 1.49T (2012)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 1.49 / Xuất xứ: Vietnam /
0
278.000.000 ₫
8 mới từ 265.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1047K-D800 2.4T Chassis (2012)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 2.4 / Xuất xứ: Vietnam /
0
350.000.000 ₫
8 mới từ 345.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1047K-D800 3.1T Chassis (2013)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 3.1 / Xuất xứ: Vietnam /
0
350.000.000 ₫
8 mới từ 350.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1040K-D3810 1.95T Chassis (2012)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 1.95 / Xuất xứ: Vietnam /
0
260.000.000 ₫
8 mới từ 260.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1044K-D3850 2.5T Chassis (2012)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 2.5 / Xuất xứ: Vietnam /
0
300.000.000 ₫
9 mới từ 290.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1061K-E2025 3.45T Chassis (2012)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 3.45 / Xuất xứ: Vietnam /
0
372.000.000 ₫
8 mới từ 370.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1061K-E2025 4.9T Chassis (2013)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 4.9 / Xuất xứ: Vietnam /
0
397.000.000 ₫
8 mới từ 390.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải

Sản phẩm về "xe sát xi tải"