Sản phẩm về "xe sát xi tải"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Chassis Dongfeng - LZ1360M3
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: DONGFENG / Tải trọng (tấn): 26 / Xuất xứ: China /
0
700.000.000 ₫
20 mới từ 693.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Dongfeng C260 3 Chân 2 cầu - 17,7T
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: DONGFENG / Tải trọng (tấn): 17.7 / Xuất xứ: China /
0
1.018.000.000 ₫
26 mới từ 600.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe Tải DongFeng C260 DFL1250A2
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: DONGFENG / Tải trọng (tấn): 13 / Xuất xứ: China /
0
800.000.000 ₫
29 mới từ 675.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe sát xi tải Trường giang DFM EQ 4.9T TMB
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: Trường giang - Dongfeng / Tải trọng (tấn): 4.9 / Xuất xứ: Vietnam /
0
430.000.000 ₫
25 mới từ 215.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1202K1R1 10 Tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 10 / Xuất xứ: China /
0
600.000.000 ₫
26 mới từ 450.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Jac CA6DF2D-19 13 tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 13 / Xuất xứ: China /
0
740.000.000 ₫
27 mới từ 740.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải sát xi Dongfeng DFL1311A 4chân
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: DONGFENG / Tải trọng (tấn): 10.19 / Xuất xứ: China /
0
1.000.000.000 ₫
24 mới từ 397.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe Tải Dongfeng 2 chân DFL-1120B 2011
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: DONGFENG / Tải trọng (tấn): 8 / Xuất xứ: China /
0
400.000.000 ₫
26 mới từ 400.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe Tải ISUZU FVR34L 9 tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: ISUZU / Tải trọng (tấn): 9 / Xuất xứ: Japan /
0
805.000.000 ₫
20 mới từ 770.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải CHASSI JAC 19T-HFC1312K4R1
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 19 / Xuất xứ: China /
0
1.160.000.000 ₫
23 mới từ 1.155.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1041K-D830 1.8T Chassis (2012)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 1.8 / Xuất xứ: Vietnam /
0
320.000.000 ₫
17 mới từ 240.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1047K-D800 2.4T Chassis (2013)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 2.4 / Xuất xứ: Vietnam /
0
335.000.000 ₫
20 mới từ 310.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1047K-D800 3.1T Chassis (2013)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 3.1 / Xuất xứ: Vietnam /
0
355.000.000 ₫
17 mới từ 300.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1047K-D800 3.1T Chassis (2012)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 3.1 / Xuất xứ: Vietnam /
0
354.000.000 ₫
18 mới từ 300.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1044K-D3850 2.5T Chassis (2013)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 2.5 / Xuất xứ: Vietnam /
0
301.000.000 ₫
16 mới từ 270.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1061K-E2025 3.45T Chassis (2012)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 3.45 / Xuất xứ: Vietnam /
0
370.000.000 ₫
17 mới từ 340.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1061K-E2025 3.45T Chassis (2013)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 3.45 / Xuất xứ: Vietnam /
0
380.000.000 ₫
17 mới từ 340.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1061K-E2025 4.9T Chassis (2013)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 4.9 / Xuất xứ: Vietnam /
0
390.000.000 ₫
18 mới từ 370.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Chassis Jac HFC 1183K1
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hộp số: 6 số tiến – 1 số lùi / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 3.3 / Xuất xứ: Việt Nam liên doanh / Loại nhiên liệu: Diesel /
0
360.000.000 ₫
19 mới từ 350.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC 8.36 tấn HFC1183K1 Cabin Chassis
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hộp số: 6 số tiến – 1 số lùi / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 8.36 / Xuất xứ: Việt Nam liên doanh / Loại nhiên liệu: Diesel /
0
480.000.000 ₫
16 mới từ 480.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải

Sản phẩm về "xe sát xi tải"