Sản phẩm về "xe sát xi tải"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Xe tải Hyundai HD320 19 Tấn Sát xi tải
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hộp số: Đang chờ cập nhật / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 19 / Xuất xứ: Korea / Loại nhiên liệu: Diesel /
4,1
2.000.000.000 ₫
11 mới từ 2.000.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
XE TẢI HINO 15T4  FL Siêu dài
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HINO / Tải trọng (tấn): 15 / Xuất xứ: Japan /
0
1.560.000.000 ₫
12 mới từ 1.560.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe sát xi tải Trường giang DFM EQ 4.9T TMB
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: Trường giang - Dongfeng / Tải trọng (tấn): 4.9 / Xuất xứ: Vietnam /
0
430.000.000 ₫
8 mới từ 430.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Hyundai HD72 3.5T Chassis
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 3.5 / Xuất xứ: Korea /
0
425.000.000 ₫
11 mới từ 425.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Hino 4.5T ráp CKD model WU422L
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HINO / Tải trọng (tấn): 4.5 / Xuất xứ: Vietnam /
0
500.000.000 ₫
6 mới từ 500.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải cabin sắt xi HOWO 4 chân
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HOWO / Tải trọng (tấn): 25 / Xuất xứ: China /
0
945.000.000 ₫
6 mới từ 945.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe satxi tải 4 chân Dongfeng L315
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: DONGFENG / Tải trọng (tấn): 10 / Xuất xứ: China /
0
1.150.000.000 ₫
8 mới từ 1.100.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Hino 500 FL8JTSL-TL 6x2 8.1 tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HINO / Tải trọng (tấn): 8.1 / Xuất xứ: Việt Nam liên doanh /
0
1.500.000.000 ₫
9 mới từ 1.530.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Hyundai HD260 Short 2014 14 tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HYUNDAI / Tải trọng (tấn): 14 / Xuất xứ: Korea /
0
1.370.000.000 ₫
6 mới từ 1.794.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1041K-D830 1.8T Chassis (2014)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 1.8 / Xuất xứ: Vietnam /
0
300.000.000 ₫
6 mới từ 300.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1030K-D8AC0 Chassic 1.5T (2013)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 1.5 / Xuất xứ: Vietnam /
0
290.000.000 ₫
6 mới từ 290.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1030K-D8AC0 Chassic 1.49T (2013)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 1.49 / Xuất xứ: Vietnam /
0
293.000.000 ₫
7 mới từ 293.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1041K-D830 1.8T Chassis (2013)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 1.8 / Xuất xứ: Vietnam /
0
328.000.000 ₫
5 mới từ 328.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1041K-D830 1.8T Chassis (2012)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 1.8 / Xuất xứ: Vietnam /
0
275.000.000 ₫
5 mới từ 275.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1041K-D830K 2.15T Chassic (2012)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 2.15 / Xuất xứ: Vietnam /
0
295.000.000 ₫
5 mới từ 325.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải JAC HFC1040K-D3810 1.95T Chassis (2012)
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: JAC / Tải trọng (tấn): 1.95 / Xuất xứ: Vietnam /
0
225.000.000 ₫
5 mới từ 262.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Hino 300 XZU650L-HBMMK3
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hãng sản xuất: HINO / Tải trọng (tấn): 4.8 / Xuất xứ: Việt Nam liên doanh /
0
690.000.000 ₫
4 mới từ 570.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Fuso Fighter FM657NSL 16 tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hộp số: 6 số tiến – 1 số lùi / Hãng sản xuất: Fuso / Tải trọng (tấn): 16 / Xuất xứ: Việt Nam liên doanh / Loại nhiên liệu: Diesel /
0
1.230.000.000 ₫
4 mới từ 1.135.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Fuso fighter 16
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hộp số: 6 số tiến – 1 số lùi / Hãng sản xuất: Fuso / Tải trọng (tấn): 16 / Xuất xứ: Việt Nam liên doanh / Loại nhiên liệu: Diesel /
0
1.230.000.000 ₫
3 mới từ 1.230.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải
Xe tải Isuzu NQR75L 5.5 tấn
Loại xe tải: Xe sát xi tải / Hộp số: Đang chờ cập nhật / Hãng sản xuất: ISUZU / Tải trọng (tấn): 5.5 / Xuất xứ: Việt Nam liên doanh / Loại nhiên liệu: Diesel /
0
710.000.000 ₫
4 mới từ 670.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Xe tải

Sản phẩm về "xe sát xi tải"