• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
386 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Hãng sản xuất: YAMAHA / Động cơ: 4 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí, 2 van / Dung tich xy lanh: 102cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : 10.5:1 / Công suất tối đa: 5,4 kW/8....
Giá: 23.000.000 VNĐ
Ngày đăng: 29/08/2014    Số lượng trong kho: 5     Mua hàng
Hãng sản xuất: YAMAHA / Động cơ: SOHC xy lanh đơn, 2 van 4 thì có dung tích 102cc, làm mát bằng không khí / Dung tich xy lanh: 100cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : - / Công su...
Giá: 23.000.000 VNĐ
Ngày đăng: 29/08/2014    Số lượng trong kho: 5     Mua hàng
Hãng sản xuất: HONDA / Động cơ: 4 thì , 1 xilanh, 2 van SOHC / Dung tich xy lanh: 108.9 cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : 11.0:1 / Công suất tối đa: 6,7 hp/7500rpm / Mô men cự...
Giá: 35.000.000 VNĐ
Ngày đăng: 29/08/2014    Số lượng trong kho: 10     Mua hàng
Hãng sản xuất: HONDA / Động cơ: 4 thì , 1 xilanh, 2 van SOHC / Dung tich xy lanh: 108.9 cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : 11.0:1 / Công suất tối đa: 6,7 hp/7500rpm / Mô men cự...
Giá: 35.000.000 VNĐ
Ngày đăng: 29/08/2014    Số lượng trong kho: 10     Mua hàng
Hãng sản xuất: HONDA / Động cơ: 4 thì, 1 xylanh, làm mát bằng không khí / Dung tich xy lanh: 108cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : 11.1:1 / Công suất tối đa: 6.7kw/7500rpm / Mô...
Giá: 35.000.000 VNĐ
Ngày đăng: 29/08/2014    Số lượng trong kho: 6     Mua hàng
Hãng sản xuất: HONDA / Động cơ: 4 thì, 1 xylanh, làm mát bằng không khí / Dung tich xy lanh: 108cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : 11.1:1 / Công suất tối đa: 6.7kw/7500rpm / Mô...
Giá: 35.000.000 VNĐ
Ngày đăng: 29/08/2014    Số lượng trong kho: 8     Mua hàng
Hãng sản xuất: HONDA / Động cơ: 4 thì, 1 xylanh, làm mát bằng không khí / Dung tich xy lanh: 108cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : 11.1:1 / Công suất tối đa: 6.7kw/7500rpm / Mô...
Giá: 35.000.000 VNĐ
Ngày đăng: 29/08/2014    Số lượng trong kho: 10     Mua hàng
Hãng sản xuất: HONDA / Động cơ: 4 thì, 1 xylanh, làm mát bằng không khí / Dung tich xy lanh: 108cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : 11.1:1 / Công suất tối đa: 6.7kw/7500rpm / Mô...
Giá: 35.000.000 VNĐ
Ngày đăng: 29/08/2014    Số lượng trong kho: 3     Mua hàng
Hãng sản xuất: HONDA / Động cơ: PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng dung dịch / Dung tich xy lanh: 125cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : 11.0:1 / Công suất tối đa: 8.2k...
Giá: 39.500.000 VNĐ
Ngày đăng: 29/08/2014    Số lượng trong kho: 10     Mua hàng
Hãng sản xuất: HONDA / Động cơ: PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng dung dịch / Dung tich xy lanh: 125cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : 11:1 / Công suất tối đa: Đang c...
Giá: 65.300.000 VNĐ
Ngày đăng: 29/08/2014    Số lượng trong kho: 5     Mua hàng
Hãng sản xuất: HONDA / Động cơ: PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng dung dịch / Dung tich xy lanh: 125cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : 11.0:1 / Công suất tối đa: 8.2k...
Giá: 36.500.000 VNĐ
Ngày đăng: 29/08/2014    Số lượng trong kho: 10     Mua hàng
Hãng sản xuất: HONDA / Động cơ: PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng dung dịch / Dung tich xy lanh: 125cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : 11.0:1 / Công suất tối đa: 8.2k...
Giá: 36.500.000 VNĐ
Ngày đăng: 29/08/2014    Số lượng trong kho: 10     Mua hàng
Hãng sản xuất: HONDA / Động cơ: PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng dung dịch / Dung tich xy lanh: 125cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : 11.0:1 / Công suất tối đa: 8.2k...
Giá: 37.800.000 VNĐ
Ngày đăng: 29/08/2014    Số lượng trong kho: 10     Mua hàng
Hãng sản xuất: HONDA / Động cơ: PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng dung dịch / Dung tich xy lanh: 125cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : 11.0:1 / Công suất tối đa: 8.2k...
Giá: 37.800.000 VNĐ
Ngày đăng: 29/08/2014    Số lượng trong kho: 10     Mua hàng
Hãng sản xuất: HONDA / Động cơ: PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng dung dịch / Dung tich xy lanh: 125cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : 11.0:1 / Công suất tối đa: 8.2k...
Giá: 37.800.000 VNĐ
Ngày đăng: 29/08/2014    Số lượng trong kho: 10     Mua hàng
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..  >  >>
Danh mục tin tức