Thống kê gian hàng
Xuân Mai Mobile
Gian hàng: xuanmaimobile
Tham gia: 23/02/2012
GD Online thành công(?): 14
Điểm tích lũy: 5/5
Lượt truy cập: 5.320.833
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
562 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Apple iPhone 4S / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 140g / Màn hình: 16M màu-TFT LED-backlit IPS Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 640 x 960pixels / Kích thước...
2.400.000 ₫
Ngày đăng: 22/11/2015    Số lượng trong kho: 3    Mua hàng
Apple iPhone 4S / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 140g / Màn hình: 16M màu-TFT LED-backlit IPS Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 640 x 960pixels / Kích thước...
2.400.000 ₫
Ngày đăng: 22/11/2015    Số lượng trong kho: 2    Mua hàng
Apple iPhone 4 / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 137g / Màn hình: 16M màu-TFT LED-backlit IPS Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 640 x 960pixels / Kích thước ...
1.900.000 ₫
Ngày đăng: 22/11/2015    Số lượng trong kho: 3    Mua hàng
Apple iPhone 6 Plus / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 172g / Màn hình: 16M màu LED-backlit IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 1080 x 1920pixels / Kích...
15.400.000 ₫
Ngày đăng: 22/11/2015    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple iPhone 6 Plus / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 172g / Màn hình: 16M màu LED-backlit IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 1080 x 1920pixels / Kích...
14.700.000 ₫
Ngày đăng: 22/11/2015    Số lượng trong kho: 3    Mua hàng
Apple iPhone 6 / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 129g / Màn hình: 16M màu LED-backlit IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 750 x 1334pixels / Kích thước...
12.900.000 ₫
Ngày đăng: 22/11/2015    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple iPhone 6 Plus / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 172g / Màn hình: 16M màu LED-backlit IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 1080 x 1920pixels / Kích...
12.800.000 ₫
Ngày đăng: 22/11/2015    Số lượng trong kho: 2    Mua hàng
Apple iPhone 6 / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 129g / Màn hình: 16M màu LED-backlit IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 750 x 1334pixels / Kích thước...
12.500.000 ₫
Ngày đăng: 22/11/2015    Số lượng trong kho: 2    Mua hàng
Apple iPhone 6 Plus / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 172g / Màn hình: 16M màu LED-backlit IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 1080 x 1920pixels / Kích...
12.500.000 ₫
Ngày đăng: 22/11/2015    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple iPhone 6 Plus / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 172g / Màn hình: 16M màu LED-backlit IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 1080 x 1920pixels / Kích...
12.500.000 ₫
Ngày đăng: 22/11/2015    Số lượng trong kho: 3    Mua hàng
Apple iPhone 6 / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 129g / Màn hình: 16M màu LED-backlit IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 750 x 1334pixels / Kích thước...
11.900.000 ₫
Ngày đăng: 22/11/2015    Số lượng trong kho: 4    Mua hàng
Apple iPhone 6 / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 129g / Màn hình: 16M màu LED-backlit IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 750 x 1334pixels / Kích thước...
11.900.000 ₫
Ngày đăng: 22/11/2015    Số lượng trong kho: 3    Mua hàng
Apple iPhone 6 / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 129g / Màn hình: 16M màu LED-backlit IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 750 x 1334pixels / Kích thước...
11.500.000 ₫
Ngày đăng: 22/11/2015    Số lượng trong kho: 3    Mua hàng
Apple iPhone 6 / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 129g / Màn hình: 16M màu LED-backlit IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 750 x 1334pixels / Kích thước...
10.900.000 ₫
Ngày đăng: 22/11/2015    Số lượng trong kho: 2    Mua hàng
Apple iPhone 6 / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 129g / Màn hình: 16M màu LED-backlit IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 750 x 1334pixels / Kích thước...
10.900.000 ₫
Ngày đăng: 22/11/2015    Số lượng trong kho: 2    Mua hàng
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..  >  >>
Danh mục tin tức