Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/12/2017 22 ngày 600.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ tugia
2 14/11/2017 2 ngày 420.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ apollocomputervn
3 12/11/2017 1 ngày 600.000 ₫ Giá không đổi tugia
4 11/11/2017 1 ngày 600.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ tugia
5 10/11/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
6 09/11/2017 3 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
7 06/11/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
8 05/11/2017 6 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
9 30/10/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
10 29/10/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
11 28/10/2017 2 ngày 420.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ apollocomputervn
12 26/10/2017 32 ngày 600.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ tugia
13 24/09/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
14 23/09/2017 22 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
15 01/09/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
16 31/08/2017 21 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
17 10/08/2017 23 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
18 18/07/2017 7 ngày 420.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ apollocomputervn
19 11/07/2017 1 ngày 600.000 ₫ Giá không đổi tugia
20 10/07/2017 65 ngày 600.000 ₫ Giá không đổi tugia
21 06/05/2017 1 ngày 600.000 ₫ Giá không đổi tugia
22 05/05/2017 6 ngày 600.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ tugia
23 29/04/2017 2 ngày 420.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ apollocomputervn
24 27/04/2017 7 ngày 600.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ tugia
25 20/04/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
26 19/04/2017 5 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
27 14/04/2017 6 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
28 08/04/2017 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
29 07/04/2017 4 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
30 03/04/2017 53 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
31 09/02/2017 28 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
32 12/01/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
33 11/01/2017 8 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
34 03/01/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
35 02/01/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
36 01/01/2017 24 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
37 08/12/2016 21 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
38 17/11/2016 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi tugia
39 16/11/2016 16 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi tugia
40 31/10/2016 17 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
41 14/10/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
42 13/10/2016 37 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
43 06/09/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
44 05/09/2016 14 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
45 22/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
46 21/08/2016 17 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
47 04/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
48 03/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
49 02/08/2016 3 ngày 420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
50 30/07/2016 3 ngày 450.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ apollocomputervn
51 27/07/2016 14 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
52 13/07/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
53 12/07/2016 25 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
54 17/06/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
55 16/06/2016 15 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
56 01/06/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
57 29/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
58 28/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
59 27/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
60 25/05/2016 3 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
61 22/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
62 21/05/2016 2 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
63 19/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
64 18/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
65 17/05/2016 1 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
66 16/05/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
67 13/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
68 12/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
69 11/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
70 10/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
71 09/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
72 07/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
73 06/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
74 05/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
75 04/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
76 03/05/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
77 01/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
78 30/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
79 29/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
80 28/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
81 27/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
82 26/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
83 25/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
84 24/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
85 23/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
86 22/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
87 21/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
88 20/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
89 19/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
90 18/04/2016 3 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
91 15/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
92 14/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
93 13/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
94 12/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
95 11/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
96 10/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
97 09/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
98 08/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
99 07/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
100 05/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
101 04/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
102 03/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
103 01/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
104 31/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
105 29/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
106 28/03/2016 4 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
107 24/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
108 23/03/2016 3 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
109 20/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
110 19/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
111 18/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
112 17/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
113 16/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
114 15/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
115 14/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
116 13/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
117 12/03/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
118 10/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
119 09/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
120 08/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
121 07/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
122 06/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
123 05/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
124 04/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
125 03/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
126 02/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
127 29/02/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
128 27/02/2016 11 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
129 16/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
130 15/02/2016 6 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
131 09/02/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
132 25/01/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
133 23/01/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
134 21/01/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
135 06/01/2016 62 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
136 05/11/2015 49 ngày 380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ apollocomputervn
137 17/09/2015 21 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
138 27/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
139 26/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
140 25/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congnghevnct
141 24/08/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
142 21/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
143 20/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
144 19/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
145 18/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
146 17/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
147 16/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
148 15/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
149 14/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
150 13/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
151 12/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
152 11/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
153 10/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
154 09/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
155 08/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
156 07/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
157 06/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
158 05/08/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
159 03/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
160 02/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
161 01/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
162 31/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
163 30/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
164 29/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
165 28/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
166 27/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
167 26/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
168 25/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
169 24/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
170 23/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
171 22/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
172 21/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
173 20/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
174 19/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
175 18/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
176 17/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
177 16/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
178 15/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
179 14/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
180 13/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
181 12/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
182 11/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
183 10/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
184 09/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
185 08/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
186 07/07/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
187 05/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
188 04/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
189 03/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
190 02/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
191 01/07/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
192 29/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
193 28/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
194 27/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
195 26/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
196 25/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
197 24/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
198 23/06/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
199 19/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
200 18/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
201 17/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
202 16/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
203 15/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
204 12/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
205 11/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
206 10/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
207 09/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
208 08/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
209 07/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
210 06/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
211 05/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
212 04/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
213 03/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
214 02/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
215 30/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
216 28/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
217 27/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
218 25/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
219 24/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
220 23/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
221 22/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
222 20/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
223 19/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
224 18/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
225 17/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
226 16/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
227 15/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
228 14/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
229 13/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
230 11/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
231 10/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
232 07/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
233 06/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
234 05/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
235 04/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
236 03/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
237 02/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
238 29/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
239 28/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
240 27/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
241 26/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
242 25/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
243 24/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
244 23/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
245 22/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
246 20/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
247 19/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
248 18/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
249 16/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
250 15/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
251 14/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
252 13/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
253 11/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
254 10/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
255 09/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
256 08/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
257 07/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
258 06/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
259 05/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
260 04/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
261 03/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
262 02/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
263 01/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
264 31/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
265 30/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
266 29/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
267 28/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
268 27/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
269 26/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
270 25/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
271 24/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
272 22/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
273 20/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
274 19/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
275 18/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
276 17/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
277 16/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
278 15/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
279 14/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
280 13/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
281 12/03/2015 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
282 06/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
283 05/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
284 03/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
285 01/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
286 28/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
287 27/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
288 26/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
289 25/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
290 24/02/2015 10 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
291 14/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
292 13/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
293 10/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
294 09/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
295 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
296 07/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
297 06/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
298 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
299 02/02/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
300 29/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
301 28/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
302 27/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
303 25/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
304 23/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
305 22/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
306 21/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
307 20/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
308 19/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
309 17/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
310 15/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
311 14/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
312 13/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
313 12/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
314 07/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
315 05/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
316 31/12/2014 8 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
317 23/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
318 22/12/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
319 18/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
320 17/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
321 16/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
322 15/12/2014 7 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
323 08/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
324 07/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
325 06/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
326 05/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
327 04/12/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
328 01/12/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
329 29/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
330 28/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
331 26/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
332 25/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
333 24/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
334 22/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
335 21/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
336 20/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
337 19/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
338 18/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
339 17/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
340 16/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
341 15/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
342 14/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
343 13/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
344 12/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
345 11/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
346 10/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
347 09/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
348 08/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
349 07/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
350 06/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
351 05/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
352 04/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
353 02/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
354 01/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
355 31/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
356 30/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
357 29/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
358 28/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
359 27/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
360 26/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
361 25/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
362 24/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
363 23/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
364 22/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
365 21/10/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
366 18/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
367 17/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
368 16/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
369 15/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
370 14/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
371 13/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
372 09/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
373 08/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
374 04/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
375 03/10/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
376 01/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
377 30/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
378 29/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
379 28/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
380 27/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
381 25/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
382 23/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
383 22/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
384 21/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
385 20/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
386 19/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
387 18/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
388 17/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
389 16/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
390 15/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
391 14/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
392 13/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
393 12/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
394 10/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
395 09/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
396 08/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
397 07/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
398 06/09/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
399 03/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
400 01/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
401 31/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
402 30/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
403 28/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
404 27/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
405 26/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
406 25/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
407 24/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
408 23/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
409 22/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
410 21/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
411 20/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
412 19/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
413 18/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
414 17/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
415 16/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
416 15/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
417 14/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
418 13/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
419 12/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
420 08/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
421 06/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
422 05/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
423 01/08/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
424 30/07/2014 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
425 24/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
426 23/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
427 22/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
428 21/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
429 20/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
430 18/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
431 17/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
432 16/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
433 15/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
434 13/07/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
435 11/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
436 10/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
437 09/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
438 07/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
439 05/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
440 04/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
441 03/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
442 02/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
443 01/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
444 30/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
445 29/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
446 27/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
447 26/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
448 25/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
449 24/06/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
450 20/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
451 19/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
452 17/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
453 16/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
454 15/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
455 14/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
456 13/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
457 12/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
458 11/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
459 10/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
460 09/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
461 08/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
462 07/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
463 06/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
464 04/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
465 03/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
466 02/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
467 01/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
468 31/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
469 30/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
470 29/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
471 28/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
472 27/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
473 26/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
474 25/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
475 24/05/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
476 22/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
477 21/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
478 20/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
479 19/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
480 18/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
481 16/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
482 15/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
483 14/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
484 13/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
485 12/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
486 11/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
487 10/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
488 09/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
489 08/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
490 07/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
491 06/05/2014 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
492 01/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
493 29/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
494 28/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
495 27/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
496 25/04/2014 4 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
497 21/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
498 20/04/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
499 19/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
500 18/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
501 17/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
502 15/04/2014 14 ngày 350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
503 01/04/2014 120 ngày 345.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
504 02/12/2013 2 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
505 30/11/2013 10 ngày 325.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
506 20/11/2013 6 ngày 350.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
507 14/11/2013 24 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
508 21/10/2013 27 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
509 24/09/2013 14 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
510 10/09/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
511 09/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
512 08/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
513 07/09/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
514 05/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
515 04/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
516 03/09/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
517 31/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
518 30/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
519 29/08/2013 2 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
520 27/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
521 26/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
522 25/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
523 24/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
524 23/08/2013 4 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
525 19/08/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
526 16/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
527 15/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
528 13/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
529 12/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
530 10/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
531 09/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
532 08/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
533 07/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
534 06/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
535 05/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
536 04/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
537 03/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
538 02/08/2013 9 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
539 24/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
540 23/07/2013 5 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
541 18/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
542 17/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
543 16/07/2013 6 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
544 10/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
545 09/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
546 08/07/2013 15 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
547 23/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
548 22/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
549 21/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
550 20/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
551 19/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
552 18/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
553 17/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
554 14/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
555 13/06/2013 3 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
556 10/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
557 07/06/2013 12 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
558 26/05/2013 16 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
559 10/05/2013 31 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
560 09/04/2013 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
561 25/03/2013 6 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
562 19/03/2013 13 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
563 06/03/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
564 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
565 04/03/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
566 18/02/2013 27 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
567 22/01/2013 12 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
568 10/01/2013 2 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
569 08/01/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
570 07/01/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
571 24/12/2012 63 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
572 22/10/2012 23 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
573 29/09/2012 22 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
574 07/09/2012 24 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
575 14/08/2012 320.000 ₫ apollocomputervn
Có tổng cộng 575 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.