Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bao da HOCO HTC Sensation 4G

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bao da HOCO HTC Sensation 4G chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/04/2015 14 ngày 300.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ vienthinh
2 03/04/2015 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
3 02/04/2015 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
4 01/04/2015 20 ngày 30.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
5 12/03/2015 11 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
6 01/03/2015 4 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
7 25/02/2015 16 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
8 09/02/2015 3 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
9 06/02/2015 5 ngày 300.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ vienthinh
10 01/02/2015 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
11 30/01/2015 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
12 28/01/2015 10 ngày 30.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
13 18/01/2015 5 ngày 300.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ vienthinh
14 13/01/2015 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
15 11/01/2015 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
16 09/01/2015 20 ngày 30.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
17 20/12/2014 36 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
18 14/11/2014 33 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
19 12/10/2014 19 ngày 300.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ vienthinh
20 23/09/2014 6 ngày 30.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
21 17/09/2014 53 ngày 300.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ vienthinh
22 26/07/2014 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
23 24/07/2014 6 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
24 18/07/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
25 17/07/2014 3 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
26 14/07/2014 19 ngày 30.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
27 25/06/2014 25 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
28 31/05/2014 4 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
29 27/05/2014 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
30 26/05/2014 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
31 25/05/2014 2 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
32 23/05/2014 8 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
33 15/05/2014 2 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
34 13/05/2014 5 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
35 08/05/2014 8 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
36 30/04/2014 9 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
37 21/04/2014 10 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
38 11/04/2014 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
39 10/04/2014 12 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
40 29/03/2014 3 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
41 26/03/2014 5 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
42 21/03/2014 9 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
43 12/03/2014 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
44 11/03/2014 6 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
45 05/03/2014 41 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
46 23/01/2014 23 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
47 31/12/2013 4 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
48 27/12/2013 41 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
49 16/11/2013 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
50 15/11/2013 13 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
51 02/11/2013 38 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
52 25/09/2013 6 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
53 19/09/2013 6 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
54 13/09/2013 9 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
55 04/09/2013 2 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
56 02/09/2013 17 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
57 16/08/2013 17 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
58 30/07/2013 17 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
59 13/07/2013 3 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
60 10/07/2013 10 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
61 30/06/2013 3 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
62 27/06/2013 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
63 26/06/2013 93 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
64 25/03/2013 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
65 24/03/2013 31 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
66 21/02/2013 5 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
67 16/02/2013 18 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
68 29/01/2013 16 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
69 13/01/2013 24 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
70 20/12/2012 7 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
71 13/12/2012 15 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
72 28/11/2012 4 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
73 24/11/2012 26 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
74 29/10/2012 6 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
75 23/10/2012 20 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
76 03/10/2012 48 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
77 16/08/2012 20 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
78 27/07/2012 3 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
79 24/07/2012 23 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
80 01/07/2012 5 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
81 26/06/2012 300.000 ₫ vienthinh
Có tổng cộng 81 thay đổi giá của sản phẩm Bao da HOCO HTC Sensation 4G đã được hệ thống ghi lại.