Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Đăng ký
Mua hàng thuận tiện hơn qua APP
Tải ứng dụng ngay

Lịch sử giá cả của FAM-RACK Delux model D32U-W800

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/12/2017 21 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
2 04/12/2017 41 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
3 24/10/2017 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
4 23/10/2017 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
5 22/10/2017 9 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
6 13/10/2017 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
7 10/10/2017 8 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
8 02/10/2017 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
9 29/09/2017 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
10 25/09/2017 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
11 21/09/2017 136 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pp_intersys
12 08/05/2017 13 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
13 25/04/2017 6 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pp_intersys
14 19/04/2017 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
15 18/04/2017 8 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
16 10/04/2017 45 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
17 24/02/2017 15 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
18 09/02/2017 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
19 07/02/2017 4 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CongtyFam
20 03/02/2017 4 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
21 30/01/2017 12 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
22 18/01/2017 9 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
23 09/01/2017 20 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pp_intersys
24 20/12/2016 4 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
25 16/12/2016 25 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CongtyFam
26 21/11/2016 11 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
27 10/11/2016 20 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
28 21/10/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
29 20/10/2016 148 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
30 25/05/2016 101 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
31 14/02/2016 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
32 10/02/2016 62 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
33 10/12/2015 3 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi idctelecom
34 07/12/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ idctelecom
35 02/12/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
36 01/12/2015 18 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ idctelecom
37 13/11/2015 13 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
38 31/10/2015 9 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
39 22/10/2015 6 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
40 16/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
41 15/10/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
42 10/10/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
43 09/10/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
44 01/10/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hqtelecom
45 29/09/2015 5 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ lotusnet
46 24/09/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
47 19/09/2015 5 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
48 14/09/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
49 11/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
50 09/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
51 08/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
52 07/09/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
53 03/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
54 01/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
55 31/08/2015 11 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
56 20/08/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
57 18/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
58 17/08/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
59 14/08/2015 100 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
60 06/05/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
61 04/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
62 03/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
63 02/05/2015 22 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
64 10/04/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
65 06/04/2015 36 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ plnetvn
66 01/03/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
67 25/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hqtelecom
68 23/02/2015 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CongtyFam
69 16/02/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
70 08/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
71 06/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
72 05/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ hqtelecom
73 04/02/2015 3 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
74 01/02/2015 44 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
75 19/12/2014 32 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
76 17/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
77 16/11/2014 3 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
78 13/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ taovang
79 12/11/2014 13 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
80 30/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
81 14/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ taovang
82 28/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
83 27/09/2014 3 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
84 24/09/2014 2 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
85 22/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
86 16/09/2014 5 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
87 11/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
88 10/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
89 09/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
90 03/09/2014 5 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
91 29/08/2014 10 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
92 19/08/2014 8 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lotusnet
93 11/08/2014 52 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
94 20/06/2014 14 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
95 06/06/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
96 02/06/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
97 19/05/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
98 05/05/2014 48 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
99 18/03/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
100 14/03/2014 12 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
101 02/03/2014 6 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
102 24/02/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
103 17/02/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
104 13/02/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
105 09/02/2014 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
106 06/02/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
107 31/01/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
108 25/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
109 23/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
110 21/01/2014 55 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
111 27/11/2013 8 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
112 19/11/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
113 15/11/2013 17 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
114 29/10/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
115 25/10/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
116 09/10/2013 62 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
117 08/08/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
118 06/08/2013 83 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
119 15/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
120 14/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
121 13/05/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
122 11/05/2013 43 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
123 29/03/2013 18 ngày 4.380.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ hqtelecom
124 11/03/2013 24 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
125 15/02/2013 31 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
126 15/01/2013 26 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
127 20/12/2012 9 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
128 11/12/2012 32 ngày 4.389.000 ₫ Tăng 21.000 VNĐ CongtyFam
129 09/11/2012 29 ngày 4.368.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
130 11/10/2012 9 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 1.332.000 VNĐ CongtyFam
131 02/10/2012 21 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.332.000 VNĐ CongtyFam
132 11/09/2012 15 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 208.000 VNĐ CongtyFam
133 27/08/2012 4 ngày 4.576.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
134 23/08/2012 7 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
135 16/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
136 14/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
137 13/08/2012 5 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
138 08/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
139 07/08/2012 4 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
140 03/08/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
141 02/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
142 31/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
143 30/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
144 27/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
145 20/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
146 19/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
147 18/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
148 17/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
149 10/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
150 09/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
151 06/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
152 05/07/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
153 03/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
154 02/07/2012 6 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
155 26/06/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
156 25/06/2012 5.700.000 ₫ CongtyFam
Có tổng cộng 156 thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 đã được hệ thống ghi lại.