Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đầu đọc thẻ Ipass IP10

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/11/2017 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ digimart
2 31/10/2017 6 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
3 25/10/2017 12 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
4 13/10/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
5 12/10/2017 19 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
6 23/09/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
7 21/09/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
8 20/09/2017 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
9 19/09/2017 27 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Fitech
10 23/08/2017 1 ngày 1.410.000 ₫ Giá không đổi honganco
11 22/08/2017 14 ngày 1.410.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ honganco
12 08/08/2017 6 ngày 1.420.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ idmartvn
13 02/08/2017 1 ngày 1.410.000 ₫ Giá không đổi honganco
14 01/08/2017 20 ngày 1.410.000 ₫ Giá không đổi honganco
15 12/07/2017 5 ngày 1.410.000 ₫ Giá không đổi honganco
16 07/07/2017 20 ngày 1.410.000 ₫ Giá không đổi honganco
17 17/06/2017 44 ngày 1.410.000 ₫ Giá không đổi honganco
18 04/05/2017 16 ngày 1.410.000 ₫ Giá không đổi honganco
19 18/04/2017 3 ngày 1.410.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ honganco
20 15/04/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
21 14/04/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
22 13/04/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
23 12/04/2017 8 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
24 04/04/2017 13 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
25 22/03/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
26 21/03/2017 7 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
27 14/03/2017 3 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
28 11/03/2017 7 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
29 04/03/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
30 03/03/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
31 01/03/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
32 27/02/2017 9 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
33 18/02/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
34 17/02/2017 10 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
35 07/02/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
36 06/02/2017 33 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
37 04/01/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
38 02/01/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
39 31/12/2016 37 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
40 24/11/2016 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
41 23/11/2016 21 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
42 02/11/2016 16 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
43 17/10/2016 6 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
44 11/10/2016 12 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
45 29/09/2016 3 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
46 26/09/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
47 12/09/2016 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
48 07/09/2016 5 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
49 02/09/2016 16 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
50 17/08/2016 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
51 11/08/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
52 10/08/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
53 06/08/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
54 04/08/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
55 21/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
56 20/07/2016 10 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
57 10/07/2016 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
58 09/07/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
59 07/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
60 06/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
61 05/07/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
62 21/06/2016 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
63 17/06/2016 24 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
64 24/05/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
65 10/05/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
66 09/05/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
67 06/05/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
68 02/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
69 01/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
70 30/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
71 29/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
72 28/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
73 27/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
74 21/04/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
75 16/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
76 15/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
77 14/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
78 08/04/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ camerahaiphong
79 07/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
80 06/04/2016 33 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
81 04/03/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
82 03/03/2016 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
83 20/02/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
84 17/02/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
85 12/02/2016 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
86 28/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
87 27/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
88 26/01/2016 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
89 16/01/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
90 13/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
91 12/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
92 11/01/2016 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
93 06/01/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
94 02/01/2016 10 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ honganidko
95 23/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
96 22/12/2015 5 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
97 17/12/2015 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
98 11/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digistore
99 10/12/2015 7 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digistore
100 03/12/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
101 02/12/2015 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
102 20/11/2015 9 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
103 11/11/2015 7 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
104 04/11/2015 4 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
105 31/10/2015 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 132.727 VNĐ digistore
106 29/10/2015 1 ngày 1.327.273 ₫ Giá không đổi digimart
107 28/10/2015 13 ngày 1.327.273 ₫ Giảm 122.727 VNĐ digimart
108 15/10/2015 5 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
109 10/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
110 09/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
111 08/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
112 07/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
113 05/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
114 04/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
115 03/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
116 02/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
117 30/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
118 29/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
119 28/09/2015 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
120 25/09/2015 4 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
121 21/09/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
122 20/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
123 19/09/2015 83 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
124 28/06/2015 3 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
125 25/06/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
126 24/06/2015 50 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
127 05/05/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
128 04/05/2015 17 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
129 17/04/2015 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
130 11/04/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
131 10/04/2015 57 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
132 12/02/2015 12 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
133 31/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
134 29/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
135 27/01/2015 29 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
136 29/12/2014 10 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
137 19/12/2014 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
138 05/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
139 04/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
140 03/12/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
141 27/11/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
142 25/11/2014 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
143 20/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
144 19/11/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
145 17/11/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
146 13/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
147 12/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
148 11/11/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
149 08/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
150 07/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
151 06/11/2014 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
152 31/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
153 29/10/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
154 24/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
155 23/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
156 21/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
157 20/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
158 19/10/2014 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
159 16/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
160 14/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
161 13/10/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
162 10/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
163 09/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
164 08/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
165 07/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
166 06/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
167 04/10/2014 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
168 30/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
169 29/09/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
170 26/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
171 25/09/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
172 23/09/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
173 17/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Fitech
174 16/09/2014 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi techoffice
175 15/09/2014 2 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ techoffice
176 13/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
177 12/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
178 11/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
179 10/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
180 09/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
181 08/09/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
182 06/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
183 05/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
184 04/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
185 03/09/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
186 30/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
187 29/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
188 28/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
189 27/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
190 26/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
191 25/08/2014 12 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
192 13/08/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
193 10/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
194 09/08/2014 58 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
195 12/06/2014 124 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
196 08/02/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
197 07/02/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ digimart
198 02/02/2014 3 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi techoffice
199 30/01/2014 30 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techoffice
200 31/12/2013 3 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 16.090 VNĐ digimart
201 28/12/2013 3 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 11.090 VNĐ digimart
202 25/12/2013 5 ngày 1.465.000 ₫ Giảm 11.090 VNĐ techoffice
203 20/12/2013 12 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
204 08/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
205 07/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
206 06/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
207 05/12/2013 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi ybsvn
208 04/12/2013 8 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
209 26/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
210 25/11/2013 6 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
211 19/11/2013 19 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
212 31/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
213 30/10/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
214 28/10/2013 11 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
215 17/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
216 16/10/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
217 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
218 30/09/2013 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 77.090 VNĐ digimart
219 29/09/2013 6 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 77.090 VNĐ ybsvn
220 23/09/2013 9 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
221 14/09/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
222 12/09/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
223 28/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
224 27/08/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
225 12/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
226 11/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
227 10/08/2013 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
228 31/07/2013 16 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
229 15/07/2013 49 ngày 1.476.090 ₫ Giá không đổi digimart
230 27/05/2013 11 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 276.090 VNĐ digistore
231 16/05/2013 90 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
232 15/02/2013 23 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
233 23/01/2013 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
234 18/01/2013 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
235 15/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
236 14/01/2013 7 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
237 07/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
238 06/01/2013 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
239 20/12/2012 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
240 14/12/2012 30 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
241 14/11/2012 20 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
242 25/10/2012 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
243 18/10/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
244 17/10/2012 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
245 12/10/2012 34 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
246 08/09/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ khoathetulienphat
247 07/09/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
248 06/09/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 21.090 VNĐ digistore
249 05/09/2012 9 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
250 27/08/2012 11 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
251 16/08/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
252 15/08/2012 6 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
253 09/08/2012 20 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
254 20/07/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
255 19/07/2012 21 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
256 28/06/2012 1.476.090 ₫ digistore
Có tổng cộng 256 thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 đã được hệ thống ghi lại.