Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bếp từ Siematic SM300

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/10/2017 169 ngày 1.060.000 ₫ Giảm 9.640.000 VNĐ bepandong
2 04/05/2017 21 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi bepducviet
3 13/04/2017 4 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
4 09/04/2017 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 9.640.000 VNĐ noithat_kienan
5 08/04/2017 1 ngày 1.060.000 ₫ Giảm 9.640.000 VNĐ bepandong
6 07/04/2017 9 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 9.640.000 VNĐ noithat_kienan
7 29/03/2017 1 ngày 1.060.000 ₫ Giảm 9.640.000 VNĐ bepandong
8 28/03/2017 11 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 9.640.000 VNĐ noithat_kienan
9 17/03/2017 3 ngày 1.060.000 ₫ Giá không đổi bepandong
10 14/03/2017 2 ngày 1.060.000 ₫ Giá không đổi bepandong
11 12/03/2017 1 ngày 1.060.000 ₫ Giá không đổi bepandong
12 11/03/2017 1 ngày 1.060.000 ₫ Giá không đổi bepandong
13 10/03/2017 11 ngày 1.060.000 ₫ Giảm 9.690.000 VNĐ bepandong
14 27/02/2017 4 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 9.680.000 VNĐ bep68
15 23/02/2017 1 ngày 1.070.000 ₫ Giá không đổi bepandong
16 22/02/2017 4 ngày 1.070.000 ₫ Giảm 9.670.000 VNĐ bepandong
17 18/02/2017 7 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepandong
18 11/02/2017 3 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
19 08/02/2017 1 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepandong
20 07/02/2017 16 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ noithat_kienan
21 22/01/2017 3 ngày 10.750.000 ₫ Giá không đổi bep68
22 19/01/2017 10 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bep68
23 09/01/2017 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
24 07/01/2017 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
25 04/01/2017 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
26 02/01/2017 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
27 30/12/2016 4 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
28 26/12/2016 5 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepandong
29 21/12/2016 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ noithat_kienan
30 19/12/2016 2 ngày 10.750.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
31 17/12/2016 2 ngày 10.750.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
32 15/12/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bephoanggia
33 14/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
34 13/12/2016 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ noithat_kienan
35 11/12/2016 3 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bephoanggia
36 08/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
37 07/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
38 06/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
39 05/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
40 04/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
41 03/12/2016 8 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
42 25/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
43 23/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
44 22/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
45 20/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepandong
46 19/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
47 18/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
48 16/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
49 15/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
50 14/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
51 12/11/2016 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
52 10/11/2016 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
53 08/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
54 07/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
55 06/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
56 05/11/2016 5 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
57 31/10/2016 6 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
58 25/10/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
59 24/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
60 23/10/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
61 20/10/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
62 18/10/2016 11 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
63 07/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
64 06/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
65 05/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
66 04/10/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
67 02/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
68 01/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
69 30/09/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
70 29/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
71 28/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ bepandong
72 27/09/2016 6 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ beptunhapkhau
73 21/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
74 20/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
75 19/09/2016 4 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
76 15/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
77 14/09/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
78 13/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
79 12/09/2016 4 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
80 08/09/2016 5 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
81 03/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
82 02/09/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ bepandong
83 30/08/2016 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ GiadungDungson
84 29/08/2016 4 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
85 25/08/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
86 24/08/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
87 22/08/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
88 19/08/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
89 18/08/2016 7 ngày 10.750.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
90 11/08/2016 5 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
91 06/08/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
92 05/08/2016 6 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
93 30/07/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
94 29/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
95 28/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
96 27/07/2016 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
97 22/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
98 21/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
99 20/07/2016 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
100 19/07/2016 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ GiadungDungson
101 17/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
102 16/07/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
103 14/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
104 13/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
105 12/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
106 11/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
107 10/07/2016 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
108 08/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
109 07/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
110 06/07/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepandong
111 05/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
112 04/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
113 03/07/2016 4 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
114 29/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bephoanggia
115 27/06/2016 11 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bepandong
116 16/06/2016 9 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ beptunhapkhau
117 07/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
118 05/06/2016 4 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
119 01/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
120 30/05/2016 16 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
121 14/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
122 12/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
123 11/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
124 10/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
125 08/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
126 06/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
127 05/05/2016 5 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
128 30/04/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
129 29/04/2016 4 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepandong
130 25/04/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
131 24/04/2016 12 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
132 12/04/2016 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
133 10/04/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
134 07/04/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
135 06/04/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
136 03/04/2016 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
137 01/04/2016 30 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
138 02/03/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
139 28/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
140 27/02/2016 9 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
141 18/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
142 17/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
143 16/02/2016 13 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
144 03/02/2016 12 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
145 22/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
146 21/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
147 20/01/2016 13 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
148 07/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
149 06/01/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
150 03/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ bephoanggia
151 02/01/2016 11 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ GiadungDungson
152 22/12/2015 62 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ noithat_kienan
153 21/10/2015 2 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
154 19/10/2015 4 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
155 15/10/2015 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
156 13/10/2015 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bephoanggia
157 12/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
158 11/10/2015 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bephoanggia
159 10/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
160 09/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
161 08/10/2015 30 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ bephoanggia
162 08/09/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
163 07/09/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ GiadungDungson
164 05/09/2015 13 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
165 23/08/2015 2 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
166 21/08/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
167 08/08/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
168 01/08/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ giadungviet
169 31/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
170 29/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
171 28/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
172 26/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ giadungviet
173 25/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
174 23/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
175 21/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
176 20/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
177 19/07/2015 2 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
178 17/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
179 16/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
180 15/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
181 13/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
182 12/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
183 11/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
184 10/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
185 09/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
186 08/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
187 07/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
188 06/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
189 05/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
190 04/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
191 03/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
192 02/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ beptiachopxanh
193 01/07/2015 2 ngày 13.400.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ noithatphuongdong
194 29/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
195 28/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
196 27/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
197 26/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
198 25/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
199 24/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
200 23/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
201 22/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
202 20/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trevangmart
203 19/06/2015 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
204 18/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
205 17/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
206 16/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
207 15/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
208 14/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
209 13/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
210 12/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
211 11/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
212 10/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
213 09/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
214 07/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trevangmart
215 06/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
216 05/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
217 04/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
218 03/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
219 02/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
220 01/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
221 31/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
222 29/05/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
223 28/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
224 27/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
225 26/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
226 25/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
227 24/05/2015 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
228 21/05/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
229 08/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
230 06/05/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
231 29/04/2015 14 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
232 15/04/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
233 14/04/2015 41 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
234 04/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
235 03/03/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
236 01/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
237 28/02/2015 16 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
238 12/02/2015 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
239 21/01/2015 36 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
240 16/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
241 15/12/2014 5 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
242 10/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
243 09/12/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
244 24/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
245 23/11/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
246 22/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
247 21/11/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
248 19/11/2014 15 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
249 04/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
250 03/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
251 02/11/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
252 30/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi bepachau
253 27/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ noithatsky258
254 24/10/2014 10 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
255 14/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
256 13/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
257 12/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
258 11/10/2014 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
259 10/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
260 09/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
261 07/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ noithatsky258
262 04/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
263 02/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
264 01/10/2014 2 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
265 29/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
266 28/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
267 27/09/2014 3 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
268 24/09/2014 4 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
269 20/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
270 19/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
271 18/09/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
272 15/09/2014 11 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
273 04/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
274 03/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
275 02/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ giadungviet
276 01/09/2014 16 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
277 16/08/2014 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
278 25/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
279 24/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
280 23/07/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
281 21/07/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
282 06/07/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
283 03/07/2014 28 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
284 05/06/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
285 04/06/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
286 30/05/2014 26 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
287 04/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
288 02/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
289 30/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
290 29/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
291 28/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ GiadungDungson
292 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
293 26/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
294 25/04/2014 38 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ SieuthiThienThanh
295 18/03/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
296 13/03/2014 34 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepanthinh
297 07/02/2014 24 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi bep68
298 14/01/2014 17 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
299 28/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
300 27/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
301 26/12/2013 14 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ beptiachopxanh
302 12/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
303 11/12/2013 7 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
304 04/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ giadungviet
305 03/12/2013 3 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
306 30/11/2013 12 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
307 18/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
308 17/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
309 16/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
310 15/11/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
311 11/11/2013 13 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
312 29/10/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
313 27/10/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 325.000 VNĐ bepachau
314 26/10/2013 4 ngày 12.825.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
315 22/10/2013 27 ngày 12.825.000 ₫ Tăng 325.000 VNĐ noithat_kienan
316 25/09/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
317 14/09/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
318 12/09/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bepachau
319 10/09/2013 1 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
320 09/09/2013 5 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
321 04/09/2013 6 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
322 29/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
323 28/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ noithat_kienan
324 27/08/2013 7 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
325 20/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bephoanggia
326 19/08/2013 3 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
327 16/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
328 15/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
329 11/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
330 07/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
331 06/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
332 05/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
333 04/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
334 03/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
335 02/08/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
336 31/07/2013 11 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
337 20/07/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
338 19/07/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
339 15/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
340 13/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
341 11/07/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ noithat_namanh
342 03/07/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
343 25/06/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
344 24/06/2013 18 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
345 06/06/2013 5 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
346 01/06/2013 40 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
347 22/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
348 21/04/2013 6 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
349 15/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
350 14/04/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
351 06/04/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
352 26/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
353 24/03/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ anvinhco
354 23/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
355 22/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
356 20/03/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
357 09/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
358 01/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
359 21/02/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
360 19/02/2013 15 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
361 04/02/2013 3 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
362 01/02/2013 49 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
363 14/12/2012 7 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
364 07/12/2012 13 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
365 24/11/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ noithat_dongduong
366 23/11/2012 23 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
367 31/10/2012 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
368 23/10/2012 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi FYI
369 22/10/2012 12 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
370 10/10/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
371 09/10/2012 44 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
372 26/08/2012 3 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ bep58
373 23/08/2012 16 ngày 13.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ noithat_dongduong
374 07/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
375 06/08/2012 4 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
376 02/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
377 01/08/2012 16 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
378 16/07/2012 20 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ bep58
379 26/06/2012 12.250.000 ₫ beptiachopxanh
Có tổng cộng 379 thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 đã được hệ thống ghi lại.