Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Máy giặt LG WD-20600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Máy giặt LG WD-20600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 12/12/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
2 11/12/2017 2 ngày 16.680.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
3 09/12/2017 2 ngày 16.680.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhduong
4 07/12/2017 1 ngày 16.670.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
5 06/12/2017 1 ngày 16.670.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 05/12/2017 1 ngày 16.670.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
7 04/12/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhduong
8 03/12/2017 3 ngày 16.670.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
9 30/11/2017 7 ngày 16.670.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
10 23/11/2017 20 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
11 03/11/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
12 02/11/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ RENHAT
13 01/11/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
14 31/10/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ dienmayanhduong
15 30/10/2017 17 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ dienmay234
16 13/10/2017 21 ngày 16.680.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
17 22/09/2017 4 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayanhduong
18 18/09/2017 20 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayanhngan2
19 29/08/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
20 28/08/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayanhduong
21 27/08/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
22 26/08/2017 20 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayanhngan
23 06/08/2017 5 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayanhduong
24 01/08/2017 5 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayanhngan2
25 27/07/2017 2 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayanhduong
26 25/07/2017 13 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayanhngan2
27 12/07/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayanhduong
28 11/07/2017 20 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayanhngan
29 21/06/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayanhduong
30 20/06/2017 8 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayanhngan2
31 12/06/2017 4 ngày 16.680.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
32 08/06/2017 8 ngày 16.680.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
33 31/05/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
34 30/05/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ dienmayanhduong
35 29/05/2017 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
36 28/05/2017 33 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayanhngan2
37 25/04/2017 3 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayanhduong
38 22/04/2017 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dienmayanhngan2
39 20/04/2017 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
40 19/04/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dienmayanhngan2
41 18/04/2017 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
42 17/04/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
43 16/04/2017 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
44 14/04/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan
45 13/04/2017 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
46 12/04/2017 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
47 11/04/2017 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmay234
48 10/04/2017 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
49 09/04/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan2
50 08/04/2017 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
51 07/04/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
52 06/04/2017 20 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayanhngan
53 17/03/2017 10 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ dienmayanhduong
54 07/03/2017 20 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
55 15/02/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ dienmayanhduong
56 14/02/2017 18 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ phammykim
57 27/01/2017 1 ngày 16.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
58 26/01/2017 1 ngày 16.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
59 25/01/2017 2 ngày 16.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhduong
60 23/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
61 22/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
62 21/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ RENHAT
63 20/01/2017 1 ngày 16.980.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dienmayanhduong
64 19/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
65 18/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
66 17/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
67 16/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ dienmayanhngan
68 15/01/2017 3 ngày 16.980.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dienmayanhduong
69 12/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ dienmayanhngan
70 11/01/2017 1 ngày 16.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
71 10/01/2017 2 ngày 16.980.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dienmayanhduong
72 08/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
73 07/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
74 06/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
75 05/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ RENHAT
76 04/01/2017 1 ngày 16.980.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhduong
77 03/01/2017 3 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
78 31/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan
79 30/12/2016 3 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
80 27/12/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
81 25/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dienmayanhngan
82 24/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
83 23/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
84 22/12/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
85 20/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
86 19/12/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
87 17/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ RENHAT
88 16/12/2016 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
89 15/12/2016 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
90 14/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
91 13/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dienmayanhngan2
92 12/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
93 11/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
94 10/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan
95 09/12/2016 3 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
96 06/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
97 05/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
98 04/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
99 03/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
100 02/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
101 01/12/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
102 29/11/2016 34 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienmay234
103 26/10/2016 1 ngày 16.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ muahangtaikho
104 25/10/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ thienminhphu
105 24/10/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
106 23/10/2016 3 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
107 20/10/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
108 19/10/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ dienmayanhngan
109 17/10/2016 13 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
110 04/10/2016 5 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
111 29/09/2016 10 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ dienmay234
112 19/09/2016 2 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
113 17/09/2016 3 ngày 16.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
114 14/09/2016 8 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ dienmay234
115 06/09/2016 6 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
116 31/08/2016 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
117 30/08/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ RENHAT
118 28/08/2016 16 ngày 16.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
119 12/08/2016 14 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
120 29/07/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
121 27/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
122 26/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
123 25/07/2016 7 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
124 18/07/2016 7 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ dienmayanhngan2
125 11/07/2016 4 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
126 07/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
127 06/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
128 05/07/2016 4 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
129 01/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
130 30/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
131 29/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmayanhngan2
132 28/06/2016 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ dienmayanhduong
133 25/06/2016 3 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
134 22/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
135 21/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
136 20/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
137 19/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
138 18/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
139 17/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
140 16/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
141 15/06/2016 19 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
142 27/05/2016 2 ngày 16.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ muahangtaikho
143 25/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
144 24/05/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
145 22/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan
146 21/05/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
147 19/05/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
148 18/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmayanhngan
149 17/05/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ RENHAT
150 16/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctyphamhoangchau
151 15/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
152 14/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
153 13/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
154 12/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
155 11/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
156 10/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
157 09/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ ctyphamhoangchau
158 08/05/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ phammykim
159 07/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan
160 06/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dienmay234
161 05/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmayanhngan2
162 04/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ dienmayanhduong
163 03/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
164 02/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
165 01/05/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
166 29/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
167 28/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
168 26/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
169 25/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
170 23/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
171 22/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
172 20/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
173 19/04/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctyphamhoangchau
174 18/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
175 16/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
176 15/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
177 14/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan
178 13/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
179 12/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan
180 11/04/2016 4 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
181 07/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
182 06/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
183 05/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
184 04/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
185 03/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhduong
186 02/04/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
187 01/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan2
188 31/03/2016 2 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
189 29/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ phammykim
190 28/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
191 27/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
192 26/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
193 25/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
194 24/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
195 23/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
196 22/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
197 21/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
198 20/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
199 19/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
200 18/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
201 17/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
202 16/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phammykim
203 15/03/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
204 14/03/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
205 13/03/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmayanhduong
206 12/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan2
207 11/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
208 10/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
209 09/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan2
210 08/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
211 07/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
212 06/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
213 05/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
214 04/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
215 03/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
216 02/03/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ phammykim
217 01/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
218 29/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
219 28/02/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
220 27/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmay234
221 26/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
222 25/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
223 24/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
224 23/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
225 22/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayanhngan2
226 21/02/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienminhphu
227 20/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
228 19/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
229 18/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
230 17/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
231 16/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
232 15/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
233 14/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
234 13/02/2016 2 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ ctyphamhoangchau
235 11/02/2016 3 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
236 08/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
237 07/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
238 06/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
239 05/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
240 04/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
241 03/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
242 02/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
243 01/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
244 31/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
245 30/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
246 29/01/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
247 28/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
248 27/01/2016 6 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
249 21/01/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
250 20/01/2016 2 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
251 18/01/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan2
252 17/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
253 16/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
254 15/01/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
255 14/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ phammykim
256 13/01/2016 2 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
257 11/01/2016 2 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
258 09/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmay234
259 08/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ phammykim
260 07/01/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
261 06/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
262 05/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
263 04/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ ctyphamhoangchau
264 03/01/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 118.000 VNĐ RENHAT
265 02/01/2016 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 582.000 VNĐ pthvietnam
266 01/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
267 31/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
268 30/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 880.000 VNĐ dienmayanhduong
269 29/12/2015 1 ngày 18.380.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ dientutoananh
270 28/12/2015 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
271 25/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
272 24/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
273 23/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
274 22/12/2015 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
275 19/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
276 18/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
277 17/12/2015 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ ctyphamhoangchau
278 16/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
279 15/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
280 14/12/2015 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
281 13/12/2015 4 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ phammykim
282 09/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
283 08/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
284 07/12/2015 2 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
285 05/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
286 04/12/2015 8 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
287 26/11/2015 2 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
288 24/11/2015 4 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhduong
289 20/11/2015 2 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
290 18/11/2015 9 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
291 09/11/2015 6 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
292 03/11/2015 3 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
293 31/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ RENHAT
294 30/10/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
295 29/10/2015 13 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhduong
296 16/10/2015 3 ngày 17.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanh50
297 13/10/2015 5 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
298 08/10/2015 6 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
299 02/10/2015 8 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 1.591.000 VNĐ dienmayanhduong
300 24/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
301 23/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
302 22/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
303 21/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
304 20/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
305 19/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
306 18/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
307 17/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
308 16/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
309 15/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
310 14/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
311 13/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
312 12/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
313 11/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
314 10/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
315 09/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
316 08/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.691.000 VNĐ ctyphamhoangchau
317 07/09/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
318 06/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
319 05/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
320 04/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
321 03/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.691.000 VNĐ ctyphamhoangchau
322 02/09/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
323 01/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
324 31/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
325 30/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan
326 28/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
327 27/08/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaytoanlinh
328 26/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
329 24/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
330 23/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
331 22/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ thienminhphu
332 21/08/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan
333 20/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
334 19/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
335 18/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
336 17/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
337 16/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
338 15/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
339 14/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
340 13/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan2
341 11/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
342 10/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienmayanhngan
343 08/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
344 07/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
345 05/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
346 04/08/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan2
347 03/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
348 02/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
349 31/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
350 30/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
351 29/07/2015 2 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
352 27/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
353 26/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
354 25/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
355 24/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
356 23/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
357 22/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
358 21/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
359 20/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
360 19/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
361 18/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ dienlanh50
362 17/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ RENHAT_HANOI
363 16/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ dienlanh50
364 15/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 3.830.000 VNĐ Dienmay_vanphong
365 14/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 4.049.000 VNĐ RENHAT_HANOI
366 13/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ dienmayhonganh
367 12/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
368 11/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
369 10/07/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.750.000 VNĐ dienmayanhduong
370 09/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ RENHAT_HANOI
371 08/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ Dienmay_vanphong
372 07/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
373 06/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
374 05/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ dienmayhonganh
375 04/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi DienmayHungson
376 03/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ DienmayHungson
377 02/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ RENHAT_HANOI
378 01/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
379 30/06/2015 2 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
380 28/06/2015 3 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
381 25/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
382 24/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
383 23/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
384 22/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
385 21/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
386 20/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
387 19/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
388 18/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
389 17/06/2015 7 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
390 10/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
391 09/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
392 08/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
393 07/06/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 2.081.000 VNĐ dienmayanhngan2
394 06/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
395 05/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
396 04/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
397 03/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
398 02/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.291.000 VNĐ phammykim
399 01/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
400 31/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
401 30/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
402 29/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.750.000 VNĐ RENHAT_HANOI
403 28/05/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayanhduong
404 27/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
405 26/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
406 25/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
407 24/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
408 23/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
409 22/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
410 21/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
411 20/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
412 19/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
413 18/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
414 17/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
415 16/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
416 15/05/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ digicity
417 14/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
418 13/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
419 12/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
420 11/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
421 10/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
422 09/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
423 08/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
424 07/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
425 06/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.850.000 VNĐ thienminhphu
426 05/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ RENHAT_HANOI
427 04/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
428 03/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
429 02/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
430 01/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
431 30/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
432 29/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
433 28/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
434 27/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
435 26/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
436 25/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
437 24/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ RENHAT
438 23/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 1.781.000 VNĐ Dientu_HoangGia
439 22/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
440 21/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.781.000 VNĐ phammykim
441 20/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
442 19/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
443 18/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ saomaidienmay
444 17/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ digicity
445 16/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
446 15/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ saomaidienmay
447 14/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ Dientu_HoangGia
448 13/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
449 12/04/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
450 10/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ saomaidienmay
451 09/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
452 08/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.009.000 VNĐ digicity
453 07/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
454 06/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
455 05/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
456 04/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
457 03/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
458 02/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ thienminhphu
459 01/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
460 31/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
461 30/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
462 29/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
463 28/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
464 27/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
465 26/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
466 25/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
467 24/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
468 23/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
469 22/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
470 21/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
471 20/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
472 19/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
473 18/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
474 17/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
475 16/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
476 15/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
477 14/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
478 13/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
479 12/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
480 11/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
481 10/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
482 09/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
483 08/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
484 07/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
485 06/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ thienminhphu
486 05/03/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dientukhanganh
487 04/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
488 03/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
489 02/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
490 01/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
491 28/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
492 27/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
493 26/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
494 25/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
495 24/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.209.000 VNĐ digicity
496 23/02/2015 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ vodichgia
497 22/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
498 21/02/2015 3 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ dienlanh50
499 18/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
500 17/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
501 16/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
502 15/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
503 14/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
504 13/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
505 12/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
506 11/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
507 10/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
508 09/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 3.910.000 VNĐ sanphamchinhhang
509 08/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
510 07/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.482.000 VNĐ digicity
511 06/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 2.527.000 VNĐ ctyphamhoangchau
512 05/02/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.527.000 VNĐ dienmayhonganh
513 04/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 1.378.000 VNĐ phammykim
514 03/02/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Tăng 1.378.000 VNĐ dientukhanganh
515 02/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Tăng 1.482.000 VNĐ ctyphamhoangchau
516 01/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
517 31/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
518 30/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
519 29/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
520 28/01/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
521 27/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
522 26/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
523 25/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
524 24/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
525 23/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ dienmaytoanlinh
526 22/01/2015 1 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienlanh50
527 21/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 129.900 VNĐ dienmaytoanlinh
528 20/01/2015 1 ngày 17.270.100 ₫ Tăng 2.480.100 VNĐ Lazada
529 19/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
530 18/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ digicity
531 17/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ dienmaytoanlinh
532 16/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.310.000 VNĐ digicity
533 15/01/2015 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 3.310.000 VNĐ dienmayanhngan2
534 14/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ digicity
535 13/01/2015 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ dienlanh50
536 12/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
537 11/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
538 10/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
539 09/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
540 08/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
541 07/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
542 06/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
543 05/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
544 04/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
545 03/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
546 02/01/2015 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
547 31/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
548 30/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaythaiha
549 29/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
550 28/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
551 27/12/2014 1 ngày 21.200.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ dienmayquamitek
552 26/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
553 23/12/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
554 21/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
555 20/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
556 19/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
557 16/12/2014 4 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
558 12/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ dienmaythaiha
559 11/12/2014 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dientukhanganh
560 10/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
561 09/12/2014 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienlanh50
562 08/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 1.646.000 VNĐ dienmayhoanghai
563 07/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giá không đổi phammykim
564 06/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Tăng 1.664.000 VNĐ phammykim
565 05/12/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ digicity
566 04/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 46.000 VNĐ digicity
567 03/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 46.000 VNĐ phammykim
568 02/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 637.000 VNĐ digicity
569 01/12/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
570 30/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
571 29/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
572 28/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
573 27/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
574 26/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
575 25/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
576 24/11/2014 3 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
577 21/11/2014 2 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
578 19/11/2014 4 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
579 15/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 2.336.000 VNĐ ctyphamhoangchau
580 14/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
581 13/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
582 12/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
583 11/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.745.000 VNĐ vodichgia
584 10/11/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 746.000 VNĐ phammykim
585 09/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
586 08/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
587 07/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
588 06/11/2014 5 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
589 01/11/2014 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
590 22/10/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
591 21/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
592 20/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
593 19/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ dienmayanhngan
594 18/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
595 17/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
596 16/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
597 15/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
598 14/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
599 13/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
600 12/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhngan
601 11/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
602 10/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
603 09/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
604 08/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
605 07/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
606 06/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
607 05/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ dienlanh50
608 04/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
609 03/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
610 02/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
611 01/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienlanh50
612 30/09/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
613 29/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
614 28/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
615 27/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
616 26/09/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
617 25/09/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ digicity
618 24/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
619 23/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
620 22/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienminhphu
621 21/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
622 20/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
623 19/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dienlanh50
624 18/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ thienminhphu
625 17/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
626 16/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
627 15/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thienminhphu
628 14/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ digicity
629 13/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
630 12/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
631 11/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
632 10/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
633 09/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ vodichgia
634 08/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
635 07/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ RENHAT
636 06/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ sanphamchinhhang
637 05/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
638 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
639 03/09/2014 2 ngày 19.189.000 ₫ Tăng 3.189.000 VNĐ Lazada
640 01/09/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
641 31/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
642 30/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
643 29/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
644 28/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
645 27/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
646 26/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
647 25/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
648 24/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
649 23/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
650 22/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
651 21/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
652 20/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
653 19/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
654 18/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
655 17/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
656 16/08/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
657 15/08/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
658 14/08/2014 10 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
659 04/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
660 03/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
661 02/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
662 01/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
663 31/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
664 30/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
665 29/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
666 28/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
667 27/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
668 26/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
669 25/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
670 24/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
671 23/07/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
672 21/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
673 20/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
674 19/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
675 18/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
676 17/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
677 16/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
678 15/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
679 14/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
680 13/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
681 12/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
682 11/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
683 10/07/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
684 09/07/2014 5 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
685 04/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
686 03/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
687 02/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi tvshoping
688 01/07/2014 6 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 137.000 VNĐ tvshoping
689 25/06/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 137.000 VNĐ phammykim
690 24/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmaythaiha
691 23/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
692 22/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
693 21/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
694 20/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
695 19/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
696 18/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytoanlinh
697 17/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
698 16/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
699 15/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
700 14/06/2014 1 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
701 13/06/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
702 10/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
703 09/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
704 08/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
705 07/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
706 06/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
707 05/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
708 04/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
709 03/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
710 02/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
711 01/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
712 31/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
713 30/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
714 29/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
715 28/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
716 27/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
717 26/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
718 25/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
719 24/05/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
720 22/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
721 21/05/2014 6 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
722 15/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
723 14/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
724 13/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
725 12/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
726 11/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
727 10/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
728 09/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
729 08/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
730 07/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
731 06/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
732 05/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
733 04/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
734 03/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
735 02/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
736 01/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
737 30/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
738 29/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
739 28/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
740 27/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
741 26/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
742 25/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
743 24/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
744 23/04/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ RENHAT
745 22/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
746 21/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
747 20/04/2014 1 ngày 16.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ bestbuys
748 19/04/2014 15 ngày 17.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmayanhngan
749 04/04/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
750 03/04/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
751 02/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
752 01/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
753 31/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
754 30/03/2014 2 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
755 28/03/2014 2 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
756 26/03/2014 2 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
757 24/03/2014 13 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
758 11/03/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
759 10/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
760 09/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 182.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
761 08/03/2014 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 182.000 VNĐ pthvietnam
762 07/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
763 06/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
764 05/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
765 04/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
766 03/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
767 02/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
768 01/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
769 28/02/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmayanhngan
770 27/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dienmayphankhang
771 26/02/2014 1 ngày 17.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bestbuys
772 25/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
773 24/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
774 23/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
775 22/02/2014 10 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
776 12/02/2014 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
777 07/02/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
778 04/02/2014 4 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vftrader
779 31/01/2014 2 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ dienmayphankhang
780 29/01/2014 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ digicity
781 28/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
782 27/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
783 26/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
784 25/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
785 24/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
786 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
787 22/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
788 21/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
789 20/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
790 19/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
791 18/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayphankhang
792 17/01/2014 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
793 02/01/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ dienmaythaiha
794 01/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi bestbuys
795 31/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
796 30/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
797 29/12/2013 15 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
798 14/12/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
799 13/12/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
800 12/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
801 11/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
802 10/12/2013 13 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
803 27/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
804 26/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
805 25/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
806 24/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
807 23/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vftrader
808 22/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
809 20/11/2013 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
810 15/11/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
811 08/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
812 07/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
813 05/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
814 04/11/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
815 02/11/2013 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
816 23/10/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
817 22/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
818 21/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ dienmayanhngan
819 20/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
820 19/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
821 18/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
822 17/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ dienmaytruongson
823 16/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
824 15/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
825 14/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
826 13/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
827 12/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vftrader
828 11/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
829 10/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
830 09/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
831 08/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
832 07/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
833 06/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
834 05/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 88.000 VNĐ winline
835 04/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
836 03/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
837 02/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 420.000 VNĐ digicity
838 01/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
839 30/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
840 29/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
841 28/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
842 27/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
843 26/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
844 25/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ vodichgia
845 24/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
846 23/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
847 22/09/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
848 20/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
849 19/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
850 18/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
851 17/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
852 16/09/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
853 15/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
854 14/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
855 13/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
856 12/09/2013 2 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
857 10/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
858 09/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ vodichgia
859 08/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
860 07/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dienmayhoanghai
861 06/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
862 05/09/2013 3 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
863 02/09/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
864 01/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
865 31/08/2013 8 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
866 23/08/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
867 16/08/2013 9 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
868 07/08/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
869 23/07/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
870 22/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
871 21/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
872 20/07/2013 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
873 18/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
874 03/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
875 02/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
876 17/06/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
877 16/06/2013 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ dienmaytruongson
878 01/06/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
879 29/05/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
880 14/05/2013 6 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
881 08/05/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
882 23/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
883 22/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
884 21/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
885 20/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ dienmayanhngan
886 19/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
887 18/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
888 16/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
889 14/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
890 13/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
891 12/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
892 11/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
893 10/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
894 09/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
895 08/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
896 07/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
897 06/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
898 05/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
899 04/04/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
900 03/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
901 02/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
902 01/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
903 31/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
904 30/03/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
905 28/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
906 27/03/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
907 12/03/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ dienmaythaiha
908 11/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
909 10/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
910 09/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
911 08/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
912 07/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
913 06/03/2013 12 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ Ctyhungthinh
914 22/02/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
915 19/02/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ dienmaythaiha
916 18/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
917 17/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
918 16/02/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
919 15/02/2013 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
920 13/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
921 12/02/2013 4 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
922 08/02/2013 3 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ Ctyhungthinh
923 05/02/2013 15 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
924 21/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
925 20/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
926 19/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
927 18/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
928 16/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
929 15/01/2013 4 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
930 11/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
931 10/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
932 08/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
933 07/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
934 06/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
935 05/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
936 04/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
937 03/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
938 02/01/2013 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
939 01/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
940 31/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
941 30/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
942 29/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
943 28/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
944 27/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
945 26/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
946 25/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
947 24/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
948 23/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
949 22/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
950 21/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
951 20/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
952 19/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 451.000 VNĐ vodichgia
953 18/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ Ctyhungthinh
954 17/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
955 16/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
956 15/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
957 14/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
958 13/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayphankhang
959 12/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Ctyhungthinh
960 11/12/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ digicity
961 10/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
962 09/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
963 08/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
964 07/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
965 06/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
966 05/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
967 04/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
968 03/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
969 02/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
970 01/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
971 30/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
972 29/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
973 28/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
974 27/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
975 26/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ vodichgia
976 25/11/2012 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
977 24/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
978 23/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
979 22/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
980 21/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
981 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
982 19/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
983 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
984 17/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
985 16/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
986 15/11/2012 2 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
987 13/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
988 12/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
989 11/11/2012 3 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 872.030 VNĐ vftrader
990 08/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
991 07/11/2012 2 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
992 05/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
993 04/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
994 03/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giảm 872.030 VNĐ dienmayphankhang
995 02/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 484.030 VNĐ vftrader
996 01/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
997 31/10/2012 2 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
998 29/10/2012 4 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
999 25/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1000 24/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
1001 23/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
1002 22/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giá không đổi digicity
1003 21/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digicity
1004 20/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1005 19/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1006 18/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1007 17/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1008 16/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayphankhang
1009 15/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1010 14/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1011 13/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmayphankhang
1012 12/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
1013 11/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1014 10/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dienmayphankhang
1015 09/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
1016 08/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
1017 07/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
1018 06/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1019 05/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
1020 04/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
1021 03/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1022 02/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1023 01/10/2012 2 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1024 29/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1025 28/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1026 27/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1027 26/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1028 25/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1029 24/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1030 23/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
1031 22/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
1032 21/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
1033 20/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
1034 19/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
1035 18/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 1.534.030 VNĐ vftrader
1036 17/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1037 16/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
1038 15/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
1039 14/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
1040 13/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
1041 12/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
1042 11/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ khanganphat
1043 10/09/2012 3 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1044 07/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1045 06/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
1046 05/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
1047 04/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1048 03/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1049 02/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
1050 01/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
1051 31/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
1052 30/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
1053 29/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
1054 28/08/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ dienmayphankhang
1055 27/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1056 26/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmayphankhang
1057 25/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
1058 24/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
1059 23/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1060 22/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1061 21/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1062 20/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1063 19/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1064 18/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1065 17/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
1066 16/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
1067 15/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1068 14/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
1069 13/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
1070 12/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
1071 11/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
1072 10/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
1073 09/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
1074 08/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1075 07/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
1076 06/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 1.330.000 VNĐ dienmayanhngan
1077 05/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
1078 04/08/2012 15 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
1079 20/07/2012 20.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 1.079 thay đổi giá của sản phẩm Máy giặt LG WD-20600 đã được hệ thống ghi lại.